Tag: Israel

Wilders: Israël in de polder

Wilders’ Bierkellerputsch heeft heel wat losgemaakt. Van weeromstuit ben ik in een Marokkaans visrestaurantje terechtgekomen waar ze geen alcohol schenken. De ernst van de zaak kan niet duidelijker geïllustreerd worden. De exodus van PVV’ers en de verontwaardiging van Esther Voet…

De wereld volgens Timmermans

Minister Timmermans is druk aan het lobbyen om desnoods zonder steun van de Veiligheidsraad tot een aanval op Syrië over te gaan. In hoeverre is hij veranderd sinds hij op 5 november 2012 minister van Buitenlandse Zaken is geworden? In tegenstelling tot wat wij moeten geloven is een aanval op Syrië geen wens van de internationale gemeenschap.

Israël medeschuldig aan bloedbad Egypte

Netanyahu, el-Sisi en Obama als de drie weird sisters, met dit verschil dat hun voorspellende krachten zich beperken tot self-fulfilling prophecies. Na Irak en Syrië is Egypte nu aan de beurt. Honderden of honderdduizenden doden, het maakt niet uit. Alles is geoorloofd zolang onze bondgenoot Israël er beter van wordt.

Palestina: Terra Nullius?

Voor alle Palestijnen, die meer en meer in een niemandsland komen te leven, zou een heroverweging van onze betrekkingen met het enige openlijk racistische land binnen de Westerse democratieën wel eens de laatste kans kunnen zijn op een menswaardig bestaan.

Hoop en vrees in Palestina

Zuid-Afrika heeft besloten om producten uit de Joodse nederzettingen in de bezette gebieden te labelen als ‘Made in Occupied Palestinian Territory‘. Hopelijk zullen vele landen dit voorbeeld gaan volgen. Het is vooral een daad van geweldloos verzet. PR is nooit…

Palestijnse hongerstakers in een ontaard Israël

“I was an organizer of what were then called Zionist youth groups, which I suppose would now be called anti-Zionist, because they were mostly opposed to a Jewish state.” Noam Chomsky “So let there be no doubt: the situation for…