Month: February 2010

Evolutionair denken

Onder Evolution is een apart kopje “History” aangemaakt. Hieronder vind je een – noodzakelijkerwijs willekeurige – lijst met informatie die online te vinden is over de geschiedenis van het denken over evolutie. Een van de beste algemene inleidingen blijft nog…

Evolutietheorie in de 21ste eeuw

Begonnen aan een pagina over de steeds interessanter wordende kritiek op de Darwin-adepten die evolutie gelijk blijven stellen aan natuurlijke selectie en het genetisch determinisme hoog in het vaandel hebben staan. Het boeiende boek van Eva Jablonka & Marion Lamb uit…