Tag: Holocaust

De terreur van het lijden

Gisteren zond de NCRV een documentaire uit van een joods meisje uit Amsterdam dat dagelijks bezig is met de holocaust. Als een zware schaduw leek het verleden dat haar was ingeprent over haar leven te liggen. Ze kwam over als een leuk, intelligent kind, dus waar was het misgegaan?

Vredesproces: het masker valt

Het feit dat het zionisme geen redelijke argumenten heeft blijkt wel uit de noodzaak van een Miss Holocaust-verkiezing, een megaspektakel over Anne Frank, een nieuw Israëlisch onderwijsprogramma dat de holocaust er al vanaf de crèche moet inrammen en de agressieve manier waarop geprobeerd wordt lezingen te verbieden die een breder publiek bewust zouden kunnen maken van wat er nu werkelijk aan de hand is in het beroofde land, om Anja Meulenbelts term te gebruiken.

“Vergeten verleden”

“Laat ons tenminste waardig sterven.” Dora Roth Dora Roth (83) strijdt nog steeds voor rechtvaardigheid. ‘Vergeten verleden‘ (begint bij 20:40) is de merkwaardige titel van een reportage van Brandpunt die gisteren werd uitgezonden. Van de naar schatting 240.000 joodse overlevenden…

Westoever Judenrein?

Het krankzinnige gejammer van de huidige joodse staat, dat de joodse identiteit verloren zou gaan als men algemeen menselijke fatsoensnormen hanteert en niets anders doet dan de mensenrechten respecteren, wordt helaas nog steeds serieus genomen door de westerse landen, en zelfs door progressief-joodse groeperingen.

Zygmunt Bauman over de Palestijnen

De joodse socioloog Zygmunt Bauman kwam recentelijk in het nieuws omdat hij in Polen door ultranationalisten werd belaagd tijdens het uitreiken van een eredoctoraat. Bauman, geboren in 1925, heeft in zijn leven al heel wat te stellen gehad met antisemitisme. Hij heeft zich veel beziggehouden met de moderniteit, de Holocaust, identiteit en ethiek.