Month: March 2011

Een betere wereld?

Richard Lewontin merkte al eens op dat de elites van voor de Franse Revolutie slechts vervangen zijn door andere. Nu zijn het de financiële instellingen, de bankiers, de farmaceutische industrie, de wapen-, landbouw- en voedsellobbies die aan de touwtjes trekken. Met meer macht dan de vroegere aristocratische elites en met beduidend minder moreel besef