Tag: Apartheid

Incrementele genocide

De meeste slachtoffers zijn in de afgelopen 70 jaar niet gevallen door bommen of geweren, maar zijn te beschouwen als “vermijdbare slachtoffers” en daarin schuilt de essentie van de genocide. Miljoenen mensen zijn het slachtoffer geworden van het zionistische project en het aantal vermijdbare en onvermijdbare doden onder hen zal alleen maar toenemen.

Jeruzalem, hoofdstad van Apartheid

Jeruzalem had al een permanente bewoning vanaf het eind van de kopertijd (ca. 3500 v.Chr.). Dat was 2500 jaar voordat koning David de stad op de Jebusieten, de oorspronkelijke bewoners, veroverde en er zijn hoofdstad van maakte. En archeologen stellen dat…

Er zit systeem in de bezetting

Sinds 1967 beheerst de Israëlische regering de facto al het gebied van het historische Palestina, inclusief de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en Israël. De Israëlische autoriteiten gaan over het bevolkingsregister en het systeem van identiteitskaarten, bepalen waar Palestijnen mogen wonen, hun toegang tot diensten en hun deelname aan het politieke systeem.

De Nakba-app

Aangezien de zionisten niet alleen het landschap, maar ook de herinnering willen uitwissen, door onder andere Palestijnse schoolboeken te vernietigen en Israëlische leraren te verbieden in te gaan op de Palestijnse geschiedenis, is deze app een welkome aanvulling op wat vaak oraal wordt doorgegeven. Zo kunnen Palestijnen buiten Palestina ook de locatie opzoeken waar zij, hun ouders of grootouders hebben gewoond. Bovendien kunnen ze updates over die locatie ontvangen als er iets te melden is.

Gideon Levy over Apartheid in Israël (en meer)

Vandaag liet de journalist Gideon Levy zijn licht schijnen over de draai van de minister. Als goede vriend van Israël is het juist de plicht van Amerika om een vriendelijke waarschuwing uit te doen gaan naar de Israëlische regering, voordat het te laat is. Waar heb je anders vrienden voor? De situatie is duidelijk voor wie wil zien.

Apartheid in Israël

Israël heeft altijd een warme relaties onderhouden met het Apartheidsregime van Zuid-Afrika, behoudens enkele dipjes vanwege druk vanuit de internationale gemeenschap. In 1973 – het jaar waarin Steve Biko door het regime werd verbannen – kwam het tot een officieel verdrag tussen Israël en Zuid-Afrika. Er was zelfs samenwerking op het gebied van nucleaire wapens.

Westoever Judenrein?

Het krankzinnige gejammer van de huidige joodse staat, dat de joodse identiteit verloren zou gaan als men algemeen menselijke fatsoensnormen hanteert en niets anders doet dan de mensenrechten respecteren, wordt helaas nog steeds serieus genomen door de westerse landen, en zelfs door progressief-joodse groeperingen.

Israelische Apartheid: What’s in a Name ?

Omar Barghouti werd in 1964 geboren in Qatar, groeide op in Egypte en verhuisde later naar Ramalah op de Westelijke Jordaanoever. Hij is een van de oprichters van de Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI). Net als Nelson Mandela in Zuid-Afrika en andere intellectuelen uit bijv. India die aan Britse universiteiten studeerden, is Barghouti momenteel bezig aan zijn masterstudie filosofie aan de Universiteit van Tel Aviv.