Month: June 2014

“Iraans gevaar” verzinsel V.S./Israël

Het ligt niet direct voor de hand om de al decennia durende hetze tegen Iran in verband te brengen met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, maar dat is wel wat de Amerikaanse onderzoeker Gareth Porter betoogt. Nog voordat Israël in beeld kwam leek het einde van de Koude Oorlog ook het einde van de CIA te in te luiden. Maar daar had de Amerikaanse regering helemaal geen zin in. Om het exorbitante budget van de organisatie te kunnen blijven verantwoorden was dan ook een nieuwe vijand nodig.

Geen knieval meer voor Israël

Het is geen optie voor de internationale gemeenschap om de situatie te laten voor wat ze is, ook al wil Israël dat nog zo graag. Het is tijd voor een andere boodschap via een ander medium. De boodschap is burgerrechten en het medium is bestraffing. Het moet maar eens afgelopen zijn met Israël een wortel voor te houden om het land te bewegen tot enige medewerking. Dat heeft jammerlijk gefaald.

En toch zwelt de kritiek op Israël aan…

Het is verschrikkelijk dat er eerst weer twee Palestijnse kinderen moesten worden vermoord voordat de NOS het aandurfde voorzichtig kritiek te uiten, maar laten we vooruitkijken. De reacties in Israël zelf, na de walgelijke vertoning van het vernietigen van 1500 fruitbomen bij de Tent of Nations en de dood van de twee jongens, worden steeds grimmiger. Dat geeft een sprankje hoop.