Month: September 2013

Schaakgrootmeester Poetin

Obama, de huisneger van de zionistische meester, speelde in dit spel met wit. Hij deed de eerste zetten, zowel in het ondersteunen van de “rebellen” in Syrië als met de plotselinge “rode lijn” na twee jaar bloedvergieten. Tot nu toe bleef…

Chomsky over Palestijnen en Syrië

De Palestijnse economie is totaal afhankelijk van externe financiële steun (ook van Israël en Amerika). Op deze manier heeft Israël ervoor gezorgd dat de Palestijnen geen productieve economie kunnen opzetten. Ze dienen zich te houden aan bepaalde richtlijnen, anders worden subsidies ingetrokken en stort de economie volledig ineen.

Westoever Judenrein?

Het krankzinnige gejammer van de huidige joodse staat, dat de joodse identiteit verloren zou gaan als men algemeen menselijke fatsoensnormen hanteert en niets anders doet dan de mensenrechten respecteren, wordt helaas nog steeds serieus genomen door de westerse landen, en zelfs door progressief-joodse groeperingen.

Amerika als huursoldaat

Kort samengevat: Nederland laat zich vernederen en ringeloren door een land dat zich verhuurt aan criminele Arabieren om dood en verderf te zaaien en juicht het het fascistisch zionisme toe alsof Mandela daar de scepter zwaait.

Voordewind, nog steeds een gevaarlijke gek

Alle listige pogingen van het CIDI bij monde van Esther Voet en Joël Voordewind van de ChristenUnie ten spijt is het weer niet gelukt ons een waterzuiveringsproject in Oost-Jeruzalem te verkopen als een geschenk aan de Palestijnen. Je zou er mismoedig van worden. Wanneer komen wij, toch boegbeelden van de joods-christelijke cultuur, nu eindelijk eens weg met onze leugens?

Koos van Dam, roepende in de woestijn

We weten het van mensen als Dries van Agt en Jimmy Carter, maar toch blijft het voor iemand die zich bezighoudt met de situatie in Palestina moeilijk te verteren dat men pas na zijn pensioen zijn mond open durft te doen over een schurkenstaat die de internationale gemeenschap al jaren in z’n greep houdt.

Syrische aporie

In de filosofie betekent aporie zoveel als geen uitweg zien, niet omdat de redenering niet deugt, maar omdat het probleem zelf geen uitweg toestaat. Je bewust worden van je onwetendheid is een eindpunt van twijfel die niet weggenomen kan worden. In de praktijk worden we echter voortdurend gedwongen stelling te nemen, ofwel rechtstreeks doordat we iets hebben meegemaakt waarop we reageren, ofwel indirect via boeken, persoonlijke verhalen of de media.

Bandar bin Sultan, de spin in het web?

Bandar bin Sultan (voluit: Prins Bandar bin Sultan bin Abdul Aziz Al-Saoed) is een politicus uit Saoedi-Arabië en hoofd van de Saoedische veiligheidsdienst. Vanwege zijn goede contacten met de familie Bush wordt hij ook wel Bandar Bush genoemd en recentelijk noemde…

‘I never promised you a rose garden’

De opmerkingen over een aanval op Syrië van Obama gisteren, vanuit de Rose Garden van het Witte Huis, worden door bijna iedereen als ‘nogal vreemd’ gezien. De immer alerte Richard Falk heeft zijn gedachten laten gaan over wat we hier hebben aanschouwd en ik zal zijn artikel samenvatten.