Category: Culture

Overpeinzingen I

Mensen zijn sociale dieren. Onze samenlevingen zijn in staat gebleken zich aan te passen aan bijna elke omgeving op aarde. De enorme potentie die culturele evolutie met zich meebrengt heeft het mogelijk gemaakt op Lamarckiaanse wijze in een – evolutionair…

Chomsky over de moord op Osama Bin Laden

“Same with the name, Operation Geronimo. The imperial mentality is so profound, throughout western society, that no one can perceive that they are glorifying bin Laden by identifying him with courageous resistance against genocidal invaders. It’s like naming our murder…

Plastic eilanden/plastic soep

De wereldwijde groei van de productie van plastics leidt onherroepelijk tot een milieuprobleem. Zonder maatregelen, zoals het sterk verminderen van plasticgebruik en betere recycling, eindigen de oceanen als ‘plastic soep.’

Redenen om de Israëlische bezetting van Gaza op te heffen

“It is something of an irony that a land whose timeless beauty has survived basically unchanged since biblical times is being transformed by a people who base their claim to it on biblical history. Ugly, ever-expanding Israeli settlements sprawl on…

A Morning at an Israeli Checkpoint

By ALAIN SALOMON and KATIA SALOMON PARIS — We have just returned from a week in Israel and Palestine. We organize a chamber music festival in Southwest France and are interested in bringing Israeli and Palestinian students to our master…

Een betere wereld?

Richard Lewontin merkte al eens op dat de elites van voor de Franse Revolutie slechts vervangen zijn door andere. Nu zijn het de financiële instellingen, de bankiers, de farmaceutische industrie, de wapen-, landbouw- en voedsellobbies die aan de touwtjes trekken. Met meer macht dan de vroegere aristocratische elites en met beduidend minder moreel besef

Evolutietheorie in de 21ste eeuw

Begonnen aan een pagina over de steeds interessanter wordende kritiek op de Darwin-adepten die evolutie gelijk blijven stellen aan natuurlijke selectie en het genetisch determinisme hoog in het vaandel hebben staan. Het boeiende boek van Eva Jablonka & Marion Lamb uit…

Marx’s footnote on Malthus from Das Kapital

If the reader reminds me of Malthus, whose ” Essay on Population ” appeared in 1798, I remind him that this work in its first form is nothing more than a schoolboyish, superficial plagiary of De Foe, Sir James Steuart,…

Wat was er voor twitter en facebook?

Evolutiebiologe Nina Jablonski vraagt zich af hoe het ons gelukt is in één decennium 40 miljoen jaar evolutie ongedaan te maken… Nina Jablonski encourages us to stop Twittering, start touching