Tag Archive for Theodor Herzl

Apartheid in Israël

Israël heeft altijd een warme relaties onderhouden met het Apartheidsregime van Zuid-Afrika, behoudens enkele dipjes vanwege druk vanuit de internationale gemeenschap. In 1973 – het jaar waarin Steve Biko door het regime werd verbannen – kwam het tot een officieel verdrag tussen Israël en Zuid-Afrika. Er was zelfs samenwerking op het gebied van nucleaire wapens.

Het utopia van Theodor Herzl

Hoe kijkt het Westen naar het Oosten en omgekeerd? In 1978 verscheen de lijvige studie Orientalism van de Palestijnse Amerikaan Edward Said, waarin hij uitgebreid ingaat op de manier waarop het Oosten werd geportretteerd vanaf de koloniale tijd tot en met het heden.