Tag Archive for Psychologie

De kinderen van Israël

groep_met_kinderen

Het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties is het meest geratificeerde verdrag van deze organisatie. Momenteel hebben alleen de Verenigde Staten het niet geratificeerd, maar dat heeft vooral te maken met het feit dat alle staten daar tot overeenstemming moeten komen.…

Het/de primaat van de priming

De psychologiewereld werd deze week opgeschrikt door een e-mail van de beroemde psycholoog Daniel Kahneman. In zijn vorig jaar verschenen bestseller ‘Thinking Fast and Slow’ (‘Ons feilbare denken’ in de Nederlandse vertaling) speelt priming een belangrijke rol. ‘The Marvels of Priming’ heet zelfs een van de hoofdstukjes.