Tag Archive for Gegoten Lood

Gegoten Lood na vier jaar

Vandaag is het precies vier jaar geleden dat Israël operatie Gegoten Lood (Cast Lead) begon tegen de weerloze bevolking van Gaza. Anderhalf miljoen mensen, de helft kinderen, opgesloten in een gebiedje ter grootte van Zuidelijk Flevoland, die voortdurend blootstaan aan de invallen, de vernederingen, de economische blokkade en de zeeblokkade die door Israël worden opgelegd. In tegenstelling tot de propaganda die het weer gooide op een reactie op raketbeschietingen vanuit Gaza was de aanval zeer goed voorbereid, zeker zes maanden van tevoren.

Hoe prachtig het is te doden, hoe juist te sterven

“Toen liet de HEER uit de hemel zwavel en vuur neerkomen op Sodom en Gomorra en hij vernietigde die steden en de hele vallei, met de inwoners van al de steden en met alles wat er op het land groeide. De vrouw van Lot, die achter hem liep, keek om en veranderde in een zuil van zout.”
Genesis 19, 24-26