Fuck SOPA, fuck PIPA, verspreid Pilger!

lisette talate

Lisette Talate

Een adembenemend artikel van John Pilger. Het eiland Diego Garcia is nu een Amerikaanse militaire basis. Met behulp van Engeland ontdaan van zijn bewoners op een manier waar Sadam Hoessein zijn vingers bij had afgelikt. Het onderwerp van zijn artikel werd hem ingegeven door de dood van Lisette Talate, een activiste die de gruwelijke geschiedenis van het eiland aan de kaak bleef stellen.
Pilger geeft ons een inkijkje in de methoden van de Westerse machthebbers die zich zo graag presenteren als verdedigers van de democratie. Het eiland vormt een belangrijke strategische locatie voor de Amerikaanse  aspiraties, aanvankelijk in de Koude Oorlog en nu onder andere met betrekking tot Iran.
De regering van Engeland, destijds geleid door Harold Wilson, voldeed aan het verzoek van de Amerikanen om het eiland te “zuiveren” van zijn 2500 inwoners, zodat er een Amerikaanse  basis aangelegd kon worden. De mensen op het eiland waren dol op hun huisdieren en de eerste tactische daad van de Engelsen was om deze allemaal te vergassen. In de context van die cultuur een zekere methode om de weerstand van de inwoners te breken.

In the early 1960s, the Labour government of Harold Wilson secretly agreed to a demand from Washington that the Chagos archipelago, a British colony, be “swept” and “sanitised” of its 2,500 inhabitants so that a military base could be built on the principal island, Diego Garcia.  “They knew we were inseparable from our pets,” said Lizette, “When the American soldiers arrived to build the base, they backed their big trucks against the brick shed where we prepared the coconuts; hundreds of our dogs had been rounded up and imprisoned there.  Then they gassed them through tubes from the trucks’ exhausts. You could hear them crying.”

Van deze gruwel naar een bredere kijk op het optreden van de VS is een kleine stap:

Last July, American historian William Blum published his “updated summary of the record of US foreign policy”. Since the Second World War, the US has:
- Attempted to overthrow more than 50 governments, most of them democratically-elected.
- Attempted to suppress a populist or national movement in 20 countries.
- Grossly interfered in democratic elections in at least 30 countries.
- Dropped bombs on the people of more than 30 countries.
- Attempted to assassinate more than 50 foreign leaders.

Onlangs meldde Iran dat er een onbemand vliegtuig, een drone, was neergestord. Probeer je even voor te stellen wat er zou zijn gebeurd als het omgekeerd was: een Iraanse drone boven de VS. Maar in dit geval geen excuses, geen verklaring, alleen de eis dat het oorlogstuig werd teruggegeven aan de VS. Pilger:

Obama likes drones and has joked about them with journalists. One of his first actions as president was to order a wave of Predator drone attacks on Pakistan that killed 74 people. He has since killed thousands, mostly civilians; drones fire Hellfire missiles that suck the air out of the lungs of children and leave body parts festooned across scrubland.

Dankzij mensen als John Pilger en Lisette Talate zal een kleine groep zich blijven verzetten tegen het catastrofale beleid van de VS in de wereld. Een beleid waar onze regering als niet wilsbekwame poppetjes achteraan blijft lopen. Zoals Pilger herhaaldelijk aangeeft is het niet zo dat al die informatie niet bekend is (zelfs WikiPedia heeft een – weliswaar gekuiste – versie van deze aperte misdaad tegen de menselijkheid).

Hoop komt van de acties van enkelingen die zich niet neerleggen bij het bestaande bestel, die hun ziel niet verkopen aan het kapitaal, die hun schaduw koesteren in weerwil van de fonkeling van geld en macht, en meer nog, die zich niet laten verleiden de definitie van democratie te ontwaarden vanwege propaganda en haatzaaierij.

Nog één keer Lisette:

“Only when you take direct action, face to face, even break laws, are you ever noticed,” said Lisette. “And the smaller you are, the greater your example to others.”

Een klein eiland. Een kleine daad. In een wereld waarin enkelingen van over heel de wereld samen hun stem kunnen laten horen, moet het mogelijk zijn een serieuze tegenstem te laten horen. Los van partijen en religies zou een deontologische revolutie de “kleine Eichmanns” van deze wereld op de knieën moeten kunnen krijgen.

Absoluut lezen:
John Pilger: The World War on Democracy  

Lees ook op BOUblog:
John Pilger: Hoe steel je een tropisch eiland 

3 comments for “Fuck SOPA, fuck PIPA, verspreid Pilger!

 1. Reine jRagolo
  January 22, 2012 at 6:58 pm

  Dat ik nu geen russisch spreek en mijn eigen geachten mag bepalen
  heb ik wellicht mede te danken aan Inwoners van dit eilandje die onvrijwillig van het eiland zijn afgezet.
  Gelukkig dat in 2000 de evacuatiebeslissing ongedaan is gemaakt.

  • January 22, 2012 at 7:07 pm

   Ja, Reine, dat onze generatie nog zo gezond is hebben we te danken aan schoolmelk en ziekenfonds, door Hitler ingesteld.

 2. Reine jRagolo
  January 22, 2012 at 7:25 pm

  Hitler heeft de Sovjets gevoelige klappen toebedeeld maar het gaat me te ver om hem te bedanken.

Comments are closed.