Evolutie hersenen nog in volle gang

Even een testje met een gastblog. Onderstaand bericht komt van de Volkskrant. Uit de tijd dat Plasterk nog zinnig werk deed, zich niet om de wraak van schrijvers hoefde te bekommeren en zich kritisch durfde uit te spreken in zijn columns. Kortom, het heerlijke jaar 2006, het jaar dat er hier te lande een kalfje werd geboren.

De evolutie van de menselijke hersenen is nog in volle gang. Dat maken Nederlandse ontwikkelingsbiologen op uit een vergelijking van hersenmateriaal in mensen en chimpansees.
In het vakblad Nature Genetics beschrijven bioloog Ronald Plasterk en collega's van het Hubrecht laboratorium van de KNAW in Utrecht (NIOB) 447 nog onbekende genen die zogeheten microRNA's reguleren. Dat zijn kleine RNA-moleculen die een belangrijke rol spelen in ontwikkelingsbiologische processen.
Zulke moleculen zijn pas sinds enkele jaren bekend, maar ze blijken voor te komen in zowel dieren als planten. In het menselijke genoom zijn er naar schatting enige honderden tot duizenden.
Meer dan de helft van de nu bekende microRNA's komt alleen voor bij primaten. Dat wijst erop dat ze recent in de evolutie zijn ontstaan. Ongeveer acht procent van de nieuwe RNA's is zelfs specifiek voor de mens. In het materiaal van chimpansees komen die niet voor.
De 477 nieuwe microRNA-genen werden ontdekt door het sequencen van genetisch materiaal uit de hersenen van mens en chimpansee.
De onderzoekers concluderen dat de evolutie van de microRNA- genen een continu proces is. Dat er varianten zijn die alleen in menselijke hersenen voorkomen, kan erop duiden dat ze een rol spelen in de evolutie van complexiteit van de menselijke hersenen.