Palestina: jaaroverzicht

Staat van Beleg

De werkgroep Staat van Beleg heeft weer een jaaroverzicht gepubliceerd. Geen krant of blog kan bijhouden wat de Palestijnen dagelijks allemaal overkomt; de aantallen mensenrechtenschendingen zijn zo groot dat ze alleen door middel van lijsten en statistieken enigszins inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Daarbij verdwijnt uit de aard der zaak het menselijk leed enigszins naar de achtergrond. Vandaar dat elk artikel op dit blog gezien moet worden als het topje van een ijsberg; als een te behappen, uitgelichte verwijzing naar het grote onrecht dat in z’n omvang nauwelijks te bevatten is.

En daarom is zo’n initiatief zo belangrijk. De enkele keer dat een grote krant of een journaal iets meldt over de situatie is dat maar al te vaak het gevolg van een verzetsdaad. De achtergrond van decennia van onderdrukking en landroof wordt daarbij niet meegenomen, waardoor het nieuws gebracht wordt als “gewelddadige incidenten“, of – nog erger – een “escalatie van geweld“. Pas wanneer je zo’n “incident” van bijvoorbeeld de NOS afzet tegen wat Staat van Beleg het hele jaar door heeft verzameld, begrijp je dat er selectief wordt gewinkeld om Israël toch vooral als slachtoffer en niet als dader neer te zetten.

Staat van Beleg

Staat van Beleg

Van de dodelijke slachtoffers is meer dan 25% jonger dan 18 jaar! Het overgrote deel van de schendingen betreft allerlei zaken die bedoeld zijn om het dagelijks leven van de Palestijnen te ontwrichten en hen tot wanhoop te drijven. Arrestaties, intimidatie, beperking van bewegingsvrijheid, geweld (ook door kolonisten) en invallen scoren dag in dag uit, jaar in jaar uit erg hoog.

Wanneer je de overzichten door de jaren heen bekijkt kun je geen andere conclusie trekken dan dat het planmatig gebeurt. Welke naam je er ook aan geeft, sociocide, politicide, langzame genocide of etnische zuivering, de feiten spreken voor zich: een volk wordt hier doelbewust over de kling gejaagd. We kunnen alleen maar hopen dat het werk van Staat van Beleg en anderen de internationale gemeenschap wakker schudt voordat het te laat is.

Bekijk hier het volledige overzicht.

Engelbert Luitsz