De Nieuwe Wereldorde

Nauru_satellite

Nauru, een belangrijke troef voor de Amerikaans/Israëlisiche geopolitiek.

Op zes december jongstleden is de wereld ingrijpend veranderd. De beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen heeft geleid tot wereldwijd protest, waarvan de legitimiteit werd bevestigd door de Verenigde Naties. Zowel in de Veiligheidsraad als in de Algemene Vergadering werden die plannen met overmacht van de hand gewezen. Daarnaast nam de Algemene Vergadering met een overweldigende meerheid van stemmen een resolutie aan waarin het Palestijns zelfbeschikkingsrecht opnieuw werd bekrachtigd.

Maar het was tijdens de laatste stemming, op 21 december, dat de contouren van de Nieuwe Wereldorde zich begonnen af te tekenen. De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties Nikki Haley begon iedereen te bedreigen die zich verzette tegen de eenzijdige actie van president Trump. Van Israëlische kant maakte Danny Danon bekend dat er sprake was van een wereldwijde samenzwering door de Palestijnen, in wier perfide handen talloze wereldleiders waren gereduceerd tot willoze marionetten. Hij leek zich te hebben voorbereid door zich te verdiepen in de Protocollen van de wijzen van Sion, waarbij hij slechts een enkele term hoefde te vervangen. Daarnaast zwaaide hij triomfantelijk met een joods muntje dat hij ergens had gevonden en dat klaarblijkelijk op zichzelf voldoende was om de genocide op de Palestijnen te rechtvaardigen. Het werd niet duidelijk of dit hetzelfde muntje was waarmee de Israëlische premier Netanyahu eerder dit jaar in het nieuws kwam. Vol trots liet hij vriend en vijand weten dat er opnieuw een bewijs was gevonden voor een onafgebroken joodse band met Palestina die duizenden jaren oud was. Al snel bleek echter dat het hier om een replica ging van hooguit enkele tientallen jaren oud, ooit uitgegeven door een museum.

Het mocht allemaal niet baten. 128 landen stemden voor de resolutie die Trumps beslissing ongedaan maakt en slechts 9 landen stemden tegen. Samen met de landen die zich van stemming onthielden en de afwezigen komen we dan op 65 landen die niet vóór gestemd hebben. Deze landen krijgen nu allemaal een uitnodiging om een Amerikaans/Israëlisch dankwoord in ontvangst te nemen. Dat is natuurlijk diplomatiek jargon om te zeggen dat er plannen gesmeed gaan worden om deze landen een grote of grotere rol in het wereldgebeuren te geven. Of de miljarden die Trump wil onttrekken aan al die ondankbare honden genoeg zullen zijn is nog maar de vraag. De Verenigde Staten en hun acht trouwste bondgenoten vertegenwoordigen nog geen 400 miljoen mensen, terwijl slechts twee van de verraders – India en China – samen meer dan 2,5 miljard mensen vertegenwoordigen. Wellicht zullen er dus extra geldschieters moeten bijspringen en daar zou Israël een rol kunnen gaan spelen. Het is per slot van rekening toch ook een beetje hun Jeruzalem.

Heisenbergs onzekerheidsprincipe wordt prachtig geïllustreerd door de uitdrukking voorspellen is moeilijk, vooral als het de toekomst betreft, want die wordt aan Niels Bohr, Wim Kan, Piet Hein en vele anderen toegeschreven. Als we echter aannemen dat er een zekere hiërarchie in de Amerikaans/Israëlische beloning zal zitten, oplopend van afwezig > onthouding > tegen, kunnen we toch een plausibel toekomstbeeld schetsen.

Het lijdt geen twijfel dat de rol van de grote opkomende economieën India en China is uitgespeeld. In de nabije toekomst zal deze worden overgenomen door respectievelijk Nauru (momenteel 13.000 inwoners) en Palau (momenteel 21.000 inwoners). Op de schouders van de Marshalleilanden met een goede 50.000 enthousiaste tegenstemmers rust de zware taak om het stokje van Rusland en Turkije over te nemen. De niet onaanzienlijke invloed die de overige 124 recalcitrante landen nog hebben zal moeten worden verdeeld onder de resterende leden van het pact. En laat u niet van de wijs brengen door de geringe aantallen: de Verenigde Staten en Israël zijn ooit begonnen met een handjevol kolonisten. En zie nu eens.

Engelbert Luitsz

2 comments for “De Nieuwe Wereldorde

 1. karel plasmans
  December 25, 2017 at 1:17 pm

  In 1947 deed de VN een aanbeveling voor de politieke verdeling van Palestina.
  Die aanbeveling werd nooit uitgevoerd, de Arabische landen waren tegen.
  De aanbeveling had niets te maken met grond- en ander eigendom.
  Toch misbruikten de zionisten in 1948 die aanbeveling om de staat Israel uit te roepen, als morele basis.
  Wie weet hoe toen een meerderheid voor de aanbeveling bij elkaar werd gemanouvvreerd vraagt zich wat wat die aanbeveling toen voor waarde had, maar misschien gaat het zo bij elke stemming.

  Israel is nu een land, met ook geld, misschien meer dan in 1947 voor omkoping ter beschikking stond, en Trump dreigde met stopzetting financiële hulp aan landen die tegen stemden.
  Toch een overweldigende politieke nederlaag voor Israel, en ook voor de VS.

  De wereld is ingrijpend veranderd, maar Netanyahu weigert dat te zien, en spreekt over de VN Algemene Vergadering als ‘huis van de leugens’.
  De man begrijpt niet eens dat een politieke voorkeur nooit een leugen kan zijn.
  Joden gaan voor zeer intelligent door, maar die intelligentie leidt er niet toe de tekenen des tijds te zien, en er naar te handelen.

 2. Ali Klink
  January 7, 2018 at 5:25 pm

  Dat de bewoners van Palestina zelf en de omliggende landen tegen de indertijd voorgestelde verdeling waren, wordt vaak tegen hen gebruikt. Alsof het abnormaal is dat je tegen de verdeling van je woongebied bent die ten koste van de eigen mensen gaat en ten voordele van nieuwkomers: de zionisten. De zionisten voerden (voeren) de leus dat het een land was (is) zonder volk en zij een volk zonder land, en meenden dat zij op basis van een legende uit de Bijbel mede daarom aanspraak konden maken op het gebied. Die aanbeveling van de VN was een noodgreep, want de politieke situatie in Palestina, waar GB volgens een mandaat het bewind voerde, was onhoudbaar geworden door de strijd die was ontstaan tussen de autochtone bevolking en de toen al goed bewapende zionisten die alles inzetten om het land te veroveren. Bovendien was dat het bij die verdeling aan de zionisten van het toegewezen gebied vele malen groter dan het stuk dat aan de Palestijnen was toegewezen, terwijl zij de grote meerderheid vormden.

  Iedereen die zich verplaatst in de situatie van de Palestijnse bevolking kan niet anders dan die weigering begrijpen en haar een beter lot toewensen dan haar sindsdien beschoren is. Een bezetting kan alleen door geweld en vuil spel in stand gehouden worden. Dat hebben wij in de jaren 40/45 aan den lijve ervaren. En even bekend is dat een bezetting ook het bezettende land kwaad doet. Het probleem zit echter in dat zich gevoelsmatig verplaatsen in de ander. Dit blijkt voor mensen als Netanyahu c.s. vrijwel onmogelijk,,want dit vereist dat ze de hand in eigen boezem steken, maar dan moeten ze toegeven dat de leugens niet bij de ander liggen. Intelligentie heeft vele gezichten..

Comments are closed.