Staat van Beleg in Amsterdam

foto_gemeente_blog

Afgelopen donderdag kreeg Staat van Beleg drie minuten inspreektijd tijdens de openbare vergadering van de Raadscommissie Algemene Zaken van Amsterdam. Burgemeester, raadsleden en publiek hebben zo kennis kunnen nemen van onze motivatie en doelstelling. In combinatie met onze maandelijkse rapportage is dit een goede stap vooruit in de richting van meer bewustwording van de schrijnende situatie die niet alleen in de Palestijnse gebieden heerst, maar ook meer en meer in Israël zelf duidelijk wordt.

De steeds grimmiger wordende provocaties rondom de al-Aqsamoskee, zowel van de kant van kolonisten als van de Israëlische regering, worden door velen gezien als de opmaat naar een nieuwe intifada – een Palestijnse opstand. Ook in Jordanië zijn steeds duidelijker stemmen tegen het Israëlische geweld te horen. Nickolay Mladenov, de speciale coördinator voor het vredesproces van de Verenigde Naties, waarschuwde de Veiligheidsraad eerder deze week al dat de recente gebeurtenissen “in staat zijn geweld te doen oplaaien tot ver buiten de muren van Jeruzalems Oude Stad“. Een poging van de Veiligheidsraad om tot een veroordeling van het Israëlische optreden te komen werd echter door de Verenigde Staten (lees: de Israël-lobby aldaar) tegengehouden, zo meldde The Palestinian Information Center gisteren.

Uit alles wat we in de media zien en horen blijkt dat Staat van Beleg een belangrijke bijdrage levert aan een noodzakelijk bewustwordingsproces. De recente uitzending van Zembla Gevangen in Gaza over de situatie in de Gazastrook illustreert het belang van meer feitenkennis over de situatie.

Hier volgt de tekst die namens Staat van Beleg is voorgelezen in Amsterdam.

***

logosvb

Goedemiddag, voorzitter en commissieleden, dank dat ik hier vandaag het woord mag voeren. Ik spreek hier namens Staat van Beleg, een werkgroep die mensenrechtenschendingen in Palestina archiveert en onder de aandacht brengt van de Nederlandse reguliere media en politici. Bij de media met als doel een meer evenwichtige verslaggeving over dit onderwerp te weeg te brengen en bij politici om te trachten een rechtvaardig beleid en een erkenning van de Palestijnse staat te bewerkstelligen.

Onze werkgroep is tot stand gekomen precies een jaar na het begin van de aanvallen op Gaza van vorig jaar. Wij zagen dat er na een jaar niets veranderd was, ondanks toezeggingen in oktober 2014 tijdens het topoverleg in Cairo. Sindsdien is maar een klein gedeelte van het toegezegde geld doorgekomen. Er is nog niets concreets aan de opbouw van Gaza gedaan. Er is daar nog steeds sprake van een totale blokkade en het aantal dagelijkse mensenrechtenschendingen in alle delen van bezet Palestina zijn enorm.

Na een 67-jarige ‘Staat van Beleg’ zien we de laatste maanden een situatie ontstaan die meer dan schrijnend onleefbaar is voor de Palestijnse bevolking. Een situatie waarin de Palestijnen beperkt worden in hun (bewegings)vrijheid, woonrechten, scholing, werk, gezondheid en veiligheid. Denk aan de dagelijkse rijen mensen bij checkpoints waarbij intimidatie en geweld niet uitblijven. De restricties op reizen of tot bezet Palestina toegelaten te worden. De annexaties van land en de sloop of inname van huizen. De toenemende zeer gewelddadige aanvallen van kolonisten op Palestijnen, hun huizen, hun bezittingen, hun gewassen en op hun heiligdom de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem.  Voor veel Palestijnen was de hittegolf van deze zomer met een dagelijkse uitval van elektriciteit en het frequent dichtdraaien van de waterkraan moordend! Water dat ook nog eens ondrinkbaar is. Dakloze families met hun kwetsbare bejaarden en kinderen staan straks voor een tweede winter op rij in de kou.

Vanaf 1 juli 2015 publiceren en distribueren wij maandelijkse overzichten van deze dagelijkse hartverscheurende effecten van geweld, mensenrechtenschendingen, discriminatie en onderdrukking door de bezettende overheid in Palestina. Tevens luisteren wij landelijk diverse gemeentevergaderingen met onze aanwezigheid op om bekendheid te geven aan ons initiatief en belangrijke ontbrekende informatie te verschaffen. Wij zijn er stellig van overtuigd dat wanneer u de mensenrechtenschendingen volgt u met ons zal moeten constateren dat genoeg genoeg is!

Ik dank u namens Staat van Beleg voor uw aandacht.

***

Staat van Beleg

http://staatvanbeleg.com
https://www.facebook.com/staatvanbeleg

2 comments for “Staat van Beleg in Amsterdam

 1. Ada Ferrant
  September 20, 2015 at 3:41 pm

  In een interview in Trouw zegt de Franse politieke filosoof Jean-Louis Vullierme dat de nazi-ideologie dat vooral gezien moet worden als een aberratie van het verlichte Westen. Hij legt hierin “de nationalistische, kolonialistische, messianistische, wetenschappelijk positivistische en antisemitische wortels bloot van de Duitse cultuur, maar ook die van de Amerikaanse, Britse en Franse.
  “De nazi’s waren echt geen stel irrationele gekken. Het nazisme was een perfect rationele ideologie die berustte op de nieuwste wetenschappelijke inzichten van die tijd. Hitler was een positivist, een aanhanger van August Comte. Een mens zit niet anders in elkaar dan de rest van het heelal, zei hij. Wil je weten wat hem drijft, dan moet je de fundamentele wet achter de geschiedenis ontdekken, en die hoeft niet ingewikkelder te zijn dan Newtons zwaartekrachtwet. Voor hem was die fundamentele wet die van de rassenstrijd.
  “Ons klinkt deze visie irrationeel in de oren, maar voor
  de mensen die in de jaren 1920 leefden. was dat nog niet zo. Velen geloofden werkelijk dat de geschiedenis aangedreven werd door de strijd tussen de rassen. Dat was het uitgangspunt van de sociale wetenschappen, niet alleen in Duitsland, maar in heel het Westen.”

  Ook hier wordt weer duidelijk dat het zionisme, dat ook in de 19e eeuw is ontstaan, uit dezelfde stroom als het nazisme is voortgekomen. J-L V wordt gevraagd: “Waarom is het belangrijk te beseffen dat het nazisme geen irrationele uitspatting was?” Waarop hij antwoord:
  “Als we het nazisme voorstellen als iets uitzonderlijks, een soort geestesziekte die Duitsland ongewild in haar macht kreeg, ontkennen we dat de wortels van die ideologie onder de grond nog voortwoekeren. Neem bijvoorbeeld het nationalisme. Dit stelt dat de mensheid verdeeld is in antagonistische groepen en dat het individu zijn identiteit te danken heeft aan zo’n groep die we dan vervolgens een natie noemen.

  “Het nationalisme is een ziekte waarvan men precies het ontstaan kan aanduiden, en die zijn bloeipriode beleefde in de negentiende eeuw. Nationalisme is dus geen natuurlijk of noodzakelijk politiek gegeven. Fervent nationalisme is een ziekte, de ziekte die het verenigd Europa steeds meer bedreigt…
  “Sinds ik dit ben gaan inzien, breng ik mensen niet langer onder in abstracte groepen. Geen Joden of Arabieren meer dus. Bovendien ben ik gaan inzien dat er geen slechte mensen bestaan, maar alleen slechte daden. Ik heb het niet over het perfide IS, maar wel over de perfide daden van IS. Onze ideeën bepalen ons gedrag, en er zijn nu eenmaal goede en slechte ideeën.”

  Een ding lijkt mij duidelijk. Het zionisme bestaat net als het nazisme en fascisme uit een verzameling ideeën waarvan de kwaadaardigheid allang bewezen is. Hoe lang zal het nog duren dat politici e.a. zich hier blind en doof voor houden en de moed krijgen om Israël daadwerkelijk verantwoordelijk te houden voor de ellende die deze staat aanricht?

Comments are closed.