Kerstfeest in Palestina

Professor Einsteins nationalisme biedt geen ruimte voor enige vorm van agressie of chauvinisme. Voor hem zou de overheersing door joden van de Arabieren in Palestina, of een toestand van voortdurende vijandigheden tussen de twee volken, de mislukking van het zionisme betekenen.
Leon Simon, About Zionism, 1930

rt_palestine_santa_protest_wy_141224_16x9_992

Eerst maar weer de Gazastrook waar na de bommen de psychologische marteling gewoon doorgaat. Van de de circa 3500 Palestijnse christenen aldaar, mogen er slechts 500 naar Bethlehem om het Kerstfeest te vieren. Naar goed Israëlisch gebruik worden deze schaarse vergunning zo verdeeld dat ouders wel kunnen gaan, maar hun kinderen niet. Of andersom. Palestijnen tussen de 16 en 35 jaar komen niet in aanmerking voor een uitreisvisum.

De aanval op niet-joodse sentimenten werd deze zomer weer eens duidelijk. Niet alleen vielen de bombardementen samen met de Ramadan, men begon ook ‘s avonds te schieten, net op het moment dat men na een dag vol angst kon beginnen aan het avondmaal of iftar. De drie christelijke kerken werden allemaal beschadigd, zelfs de zeer oude Kerk van Sint-Porfyrius uit de 12e eeuw. Niet toevallig werden ook de oudste moskeeën het zwaarst getroffen. Zo’n 130 werden er zwaar beschadigd en 73 werden helemaal vernietigd.

polyp_cartoon_israel_palestine_gaza_bethlehem_wall11

En hoe staat het uitverkoren volk verder tegenover de kerstgedachte? Het parlementslid Yuli Edelstein vindt dat een kerstboom in het parlement “beledigend is voor joden“, “een poging is de Israëls joodse karakter te ondermijnen“, “pijnlijke herinneringen” oproept. Je zet zo de deur open voor halve manen en kruizen, kortom het einde van de joodse staat.

kerst_latuff

Een vreedzame mars dan? Nee, ook dat wordt niet op prijs gesteld. Gisteren al werd een demonstratie waarbij mensen zich als de kerstman hadden uitgedost, op hardhandige wijze aangepakt door de Israëlische ordetroepen. Verschillende journalisten, activisten en omstanders moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. De demonstratie bij een checkpoint even ten noorden van Bethlehem stond in het kader van “Kerst zonder bezetting“. En ook dit optreden was niets nieuws, zoals de cartoon van Latuff uit 2012 laat zien.

londonwall

Vorig jaar werd er nog een replica van de muur rond Bethlehem in Londen geplaatst. De muur was op ware hoogte – 8 meter! – en men werd uitgenodigd daar teksten, gedichten, spreuken of gebeden op te zetten. Het project heette toepasselijk Bethlehem Unwrapped, maar heeft de Israëlische autoriteiten niet kunnen vermurwen.

Het zal wederom een uiterst moeizame en voor velen pijnlijke kerst worden, want duizenden mensen hebben weer een familielid verloren en meer dan 100.000 mensen zijn dakloos in de winter. Maar van de Israëli’s, die een muur om hun hart hebben gebouwd, hoeven ze geen mededogen te verwachten. De angst voor een nieuwe aanval is vele malen groter dan de hoop op vrede.

Engelbert Luitsz

 

10 comments for “Kerstfeest in Palestina

 1. Aleid Blink
  December 26, 2014 at 10:37 am

  Of Yuli Edenstein de door hem uitgesproken woorden van Wilders heeft overgenomen of Wilders die terminologie uit Israël heeft meegenomen, weet ik natuurlijk niet. Maar de overeenkomst valt wel op.

 2. Egbert Talens, Zutphen
  December 26, 2014 at 1:25 pm

  Quote: Maar van de Israëli’s, die een muur om hun hart hebben gebouwd, … unquote. De komma achter … de Israëli’s … maakt dat álle Israeliërs een muur om hun hart hebben gebouwd, en nmbm klopt dit niet met de feitelijke werkelijkheid. Gelukkig zijn er Israeliërs die wél van goede wil zijn en samen met (de) niet-joodse gemeenschappen in de Palestijnse regio een samenleving willen opbouwen en in stand houden, zonder onderscheid te maken op het gebied van godsdienstig geloof. En dit feitelijke gegeven maakt dat mensen, daar in Palestina en overal ter wereld, moeten doorgaan met het bestrijden van het wáre euvel dat het kenmerk is van het p-zp.

 3. December 26, 2014 at 2:24 pm

  Mee eens, beste Egbert, zo was het ook bedoeld. Israëli’s kunnen massaal in opstand komen en de muur slopen, maar dat gebeurt niet. Dat er wat koren tussen het kaf zit weten we, maar het kaf is representatief voor deze schurkenstaat, niet het koren.

  • Aleid Blink
   December 26, 2014 at 4:02 pm

   Is het het zgn. gettosyndroom dat het “veiligheidshek(!)”, in stand houdt, terwijl het getto per slot van rekening geen veiligheid heeft geboden? Waarom laten zoveel mensen zich toch steeds weer en oor aannaaien en leren zo weinig van hun ervaringen? Je zou toch zeggen dat je je geen twee keer achter een muur of hek laat opsluiten.

 4. joost tibosch sr
  December 27, 2014 at 2:30 pm

  Je zou ook “de deur open kunnen zetten ” voor het joods profetisme, waarin ook de niet zo geachte, zgn minder gevonden joden en met name ook nirt-joden alle moeite en sandacht van JHWH krijgen, dus nu ook Palesrijnen. Die worden in het geboorteverhaal van de profetische jood Jezus weergegeven met de buiten de joodse gemeenschap gevonden stal met herders en vreemde koningen. Daar straalt “de ster van David”, de grote David geboren in Bethlehem, en daar zingen “engelen., Bij de geboorte van de populaire Johannes de Doper, zoon van een tempelpriester, ook in datzelfde geboorteverhaal vermeld. is wel een groots joods geboortefeest met let wel slechts een zingende joodse familie. Zionisten nu hebben blijkbaar ook geen zin meer in hun oorspronkelijk profetisch denken en kunnen slechts denken aan hun “joodse gemeenschap. De alom bekende “ster van David” straalt daar niet, er wappert slechts een eigenwijze vlag, die anderen uit alle macht wil pesten, wil tegenhouden en zelfs het land uit wil jagen.

  • Aleid Blink
   December 28, 2014 at 10:24 am

   Joost, Was het maar waar dat die zionisten van nu maar aan hun joodse gemeenschap denken, i,p.v. aan de op de eigen macht gerichte politiek waarmee ze zoveel ellende aanrichten. Niet alleen onder ieder ander, die zij als vijand beschouwen en met alle beschikbare wapens te lijf gaan, maar ook onder die joodse gemeenschap waarvoor ze dit, volgens hun bewering, allemaal zouden doen. Geloof hun mooie praatjes niet, maar zie met open ogen wat er gebeurt. Daar ligt de werkelijkheid open en bloot.

 5. Egbert Talens, Zutphen
  December 27, 2014 at 9:55 pm

  ‘Kurieren am Symptom’, die kreet schiet mij te binnen, bij het bestuderen van de laatste bijdragen, die van Aleid Blink en die van Joost Tibosch sr.
  Als men bij pogingen een probleem te duiden c.q. op te lossen, een zienswijze of methode hanteert, waarbij de ware dan wel essentiële achterliggende factoren — die met het relevante probleem geacht worden samen te hangen — niet op de juiste wijze onderkent, dan is het niet geheel en al onmogelijk dat dit middel, deze zienswijze of methode, erger is dan de kwaal. Hieronder volgt eerst een reactie op Aleid Blink, en daarna een op Joost Tibosch sr. Maar beide in samenhang met mijn kreet: kurieren am Symptom…

  Je eigen gemeenschap afzonderen van de samenleving, om de bijzondere kenmerken van die eigen gemeenschap te beschermen, was een maatregel die rabbijnen voorstonden. Zo kwamen in Italië joodse gemeenschappen terecht op ongezonde, met kolenstof bedolven terreinen van de fabrieks-ovens waar staal werd gegoten; dit verklaart de term ‘getto’. Die rabbijnse afzonderingsgedachte is het gevolg van een denkproces, en iemand heeft eens opgemerkt dat het moeilijker is het ‘getto uit de Jood’ te krijgen, dan de Jood uit het getto. M.b.t. de Israelische veiligheidsbarrière zou deze zienswijze opgeld kúnnen doen, maar ik houd het erop dat deze maatregel verband houdt met de (vrome, dan wel volstrekt onrealistische) politiek zionistische wens (de) niet-joodse gemeenschappen binnen die barrière dusdanig af te zonderen van de joodse gemeenschappen in Israel proper, dat eerstgenoemden er zozeer genoeg van krijgen dat ze Palestina voor altijd en eeuwig achter zich laten.

  De gedachten die Joost T. hier opvoert, doen denken aan (die van) de vier evangelisten, allen Joden, al bestaat er een duidelijk onderscheid tussen de synoptische evangeliën en dat van Johannes. Maar mij intrigeren de door J.T. gehanteerde term Zionisten, en de woorden ‘geen zin meer’. Wie de term Zionisten hanteert, zonder het préfix politieke, wekt de indruk dat zionisten er gemeenschappelijke profetische ideeën op na hielden, passend binnen het Joodse gedachtegoed. Zionisme echter is een modern begrip, binnen Europa ontstaan tijdens het toewerken naar een eigen Joodse staat. Een politieke zaak dus, voor het overgrote deel bedreven vanuit Askenazische gemeenschappen. Volgens mij is het daarom dat de term zionisme, en de akties van de zionisten, in samenhang met het stichten van die eigen staat, altijd gekoppeld dient te zijn aan de daarmee verbonden politieke oogmerken.

  Gezien de enórme belangen die speelden rond het te realiseren politiek-zionistische project der Judenstaat, gegarandeerd door publiek recht (dat nu meestal omschreven wordt als internationaal recht) en waarvoor de eerste concrete stappen werden gezet tijdens het eerste Zionistische Congres te Bazel in 1897, hoeft en mag het niemand verwonderen dat vanuit diverse instanties aan dit p-zp werd gesleuteld. Ik verwijs nog maar eens naar mijn reactie op deze blog van 23 december 2014, onder Engelberts bijdrage ‘Een interview met Lenni Brenner’. Wie de bewoordingen van de daar opgevoerde rabbijn Emanuel Rabinovich diep tot zich laat doordringen, kan nmbm niet aan de indruk ontkomen hoezeer de politieke zionisten aan de knoppen zaten én… zítten, om hun p-zp te realiseren en in stand te houden. Notabene werd de Conferentie van Versailles (1919) volledig beheerst door de politieke zionisten, met naast het aan Duitsland opleggen van miljarden dollars aan herstelbetalingen voor de schade, opgelopen tijdens WO-I, het inrichten van een Volkerenbond die zich zou (moeten) uitspreken voor de plannen van ‘de Joden’ in Palestina: dit zou als de publiek-rechtelijke basis gelden, voor de Joodse plannen aldaar, waarbij zorgvuldig de term ‘staat’ werd vermeden; gekozen werd voor Jüdische Heimstätte, ofwel een nationaal tehuis voor het Joodse volk.
  En het is op basis daarvan waarom ik zo zwaar til aan een onjuist, dan wel een terloops gebruik van de term Zionisten.

  • December 27, 2014 at 10:32 pm

   Als extraatje:
   In 1915 schreef Jessie Sampter het eerste studieboek over het zionisme. Enkele jaren later, na de Balfour-declaratie, ging tijdens de Conferentie van San Remo een uitgebreide – en opgetogen! – versie naar de drukker, met medewerking en goedkeuring van talloze zionisten en uitgegeven door de Zionist Organization of America. Hierin schrijft ze:

   The fact is that Zionism and Judaism are warp and woof of the fabric of Jewish life, and that they were seperated and unravelled only when that life came in danger of complete unravelment. Proof of this is to be found in every aspect of Jewish religious life prior to the Reform and Haskalah movement.

   • Egbert Talens, Zutphen
    December 28, 2014 at 6:21 pm

    Een extraatje, met tal van relevante aanknopingspunten ter zake van het politieke zionisme. Jessie Sampter; nooit eerder van gehoord. Foei, TuZ! En dus inhalen die achterstand, via Google…
    ‘San Remo’ werd al net zo overheerst door de politieke zionisten — destijds zei men: door de Joden — als ‘Versailles’, ‘Sèvres’, ‘Lausanne’ en ‘Wenen’. Trefnamen: Paul (formuleerde het Federal Reserve System, in the USA) en Max Warburg, Jacob Schiff, Bernard Baruch, Louis D. Brandeis, Felix Frankfurter (die het Mandaat voor Palestina formuleerde), enzovoort; de lijst is te lang… Zinvol is ook het noemen van de Zionist Commission, waarvan leden (door de internationale bankiers !) naar Palestina werden gestuurd om generaal Clayton te ‘adviseren’; deze Zionistische Commissie werd vanaf maart 1918 effectief, en volgens R. Storrs stuurde ze die leden vóór de start van de Vredesconferentie naar Palestina om daar een gunstig klimaat te scheppen voor het installeren van een nationaal tehuis voor de Joden. Nogmaals, enzovoort…

    Over Haskalah nog dit: rond 1770 opgekomen in Oost-Europa (Vilnius e.o.) en ontwikkeld onder invloed van vrijdenker Moses Mendelssohn, sterft die idee na ca. 100 jaar min of meer een zachte dood, of ze gaat op in de eeuw van de Verlichting (Rousseau, Voltaire, Montesquieu) in West-Europa. Vond toen een soort kruisbestuiving plaats? Hoe dan ook, verweer tegen feodale systemen, die in zowel Oost- als in West-Europa de mensheid op stang joegen, leefde onder het volk en inspireerde tot grootse verzetsdaden, ondersteund vanuit een gemeenschappelijke noemer: wij, het volk. Nous sommes le peuple, wir sind das Volk, we the people, … Ik kan mij vergissen, maar wie durft te ontkennen dat een soortgelijke stemming zich thans, 2014, 2015, e.v. in de wereld aan het ontwikkelen is? Waarbij het p-zp de plaats van de feodale systemen inneemt… Een project dat onmiskenbaar steeds meer mensen, het volk, tegen de haren instrijkt…

    • Aleid Blink
     December 28, 2014 at 6:43 pm

     Veel dank voor deze uitgebreide verhalen. Er blijkt steeds meer achter de schermen te hebben gespeeld dan iemand buiten de genoemde personen e.a. intimi kon vermoeden en dat nog steeds niet doet. Ook ik val bij iedere nieuwe openbaring weer van m’n stoel.

     Men zegt dat de geschiedenis zich niet herhaalt, althans niet precies maar hier blijkt dat Pim Fortuyn, die volgens sommigen uitsprak wat het volk dacht, kwam blijkbaar niet uit het niets op duiken. Zelf vraag ik me af of het niet eerder andersom was, nl. dat hij zijn gedachten het volk heeft ingegeven. En dat Wilders daarvan gebruik heeft proberen te maken, wat hem uiteindelijk slechts beperkt is gelukt.

Comments are closed.