Israëlische wapens: olie en water

droneisrael

Israels Heron TP drone. (/UPI/Debbie Hill)

De wereldbevolking is vanaf het begin van onze beschaving, zo’n 10.000 jaar geleden, van 5 miljoen naar 7 miljard mensen gegaan. Tot aan de industriële revolutie eind 18e eeuw was er een gelijkmatige stijging, maar daarna gaat het opeens erg hard. Iemand van 45 heeft al een verdubbeling van de wereldbevolking meegemaakt, van 3,5 naar 7 miljard; van een heel ander orde dan een verdubbeling van 5 naar 10 miljoen. Vroeg of laat moeten we onder ogen zien dat een relatieve stijging leidt tot absolute waarden die de mensheid zelf in gevaar brengen. Het formaat van onze planeet is niet toegenomen in die periode, noch de hoeveelheid beschikbaar water.

Gisteren was de documentaire van David Attenborough How Many People Can Live on Planet Earth uit 2009 te zien. Het thema kunnen we samenvatten als:

Mensen zijn goed in allerlei dingen, maar nadenken over onze soort als geheel is niet een van onze sterke punten.

Water is daarbij de belangrijkste factor. Zonder voldoende water is er geen voedsel en is er geen consumptiemaatschappij. Er zijn duizenden liters water nodig om een hamburger of een T-shirt te produceren. Nu al hebben meer dan 1 miljard mensen geen of onvoldoende toegang tot schoon drinkwater en de verwachting is dat dat over 20 jaar bijna de helft van de wereldbevolking zal zijn. Het aardoppervlak mag dan wel voor 70% uit water bestaan, slechts 2,5% is zoet water en slechts een fractie daarvan is voor ons beschikbaar. Niet alleen wetenschappers maken zich zorgen. Attenborough laat een man in Mexico Stad (ruim 20 miljoen inwoners) aan het woord die dagelijks met een tankwagen vol water mensen moet bedienen die anders zouden omkomen. Hij is ervan overtuigd dat men over niet al te lange tijd oorlogen zal gaan voeren om water in plaats van olie.

Palestina: water als wapen

In het dagelijks leven merken we dat olie en water niet gemengd kunnen worden, in de internationale politiek vormen ze echter een homogeen mengsel. De structuren die het Westen heeft bedacht om de olievoorraden in het Midden-Oosten als privébezit te behandelen kunnen zo worden ingezet om het water veilig te stellen voor een kleine elite.

De situatie in Palestina is een duidelijk voorbeeld van de manier waarop de propagandamachine alles uit de kast haalt om te zorgen dat de aandacht wordt afgeleid van de werkelijke doelstellingen. Martin Asser beschreef de rol van water in het “conflict” een paar jaar geleden al uitgebreid:

De aanleiding tot de zogenaamde 6-daagse oorlog in 1967 was een geschil over water – pogingen de loop van de Jordaan te wijzigen, Israëls belangrijkste bron van drinkwater.

Ook de grillige loop van de Afscheidingsmuur is het gevolg van het inpikken van stukken land met waterreserves. En een van de – door Israël nooit toegegeven – redenen van de zo vaak genoemde “terugtrekking” van kolonisten uit de Gazastrook was dat het overvloedig gebruik van water de bronnen al bijna had uitgeput. Momenteel zitten daar zo’n 1,8 mensen vast terwijl meer dan 90% van het water niet geschikt is voor consumptie en zelfs erg gevaarlijk is. Dat probleem bestond al veel langer, maar is ernstig verslechterd doordat Israël de infrastructuur heeft vernietigd. De blokkade maakt het mogelijk het water als wapen tegen de Palestijnse bevolking in te zetten en mijn inschatting is dat daar pas ophef over komt wanneer er duizenden mensen komen te overlijden door ziektes. Op de Westelijke Jordaanoever wordt het water gewoon gestolen door Israël en krijgen steden en boeren slechts een fractie van hun eigen water, terwijl de joodse nederzettingen zich niet hoeven in te houden.

Militarisering

Lokale en kleinschalige conflicten zijn een probaat middel om de aandacht af te leiden van de bredere visie. En hier worden olie (en gas) en water perfect gemengd. Alle gebieden die Israël zich onder het mom van veiligheid heeft toegeëigend of die het op z’n minst in een wurggreep heeft, hebben grote voorraden olie, gas en water. Voor de kust van de Gazastrook en Zuid-Libanon, op de Golanhoogte en verder in Syrië en op de Westelijke Jordaanoever, overal zit wel iets wat een rol speelt in de lange-termijnstrategie van de joodse staat. Die visie was er al in de 19e eeuw toen de Rothschilds het Suezkanaal financierden en men al snel begreep dat de immense Britse vloot vroeg of laat zou overstappen van kolen op olie. Ook toen werden de ware bedoelingen verstopt achter de mythe van een “joodse terugkeer” naar Palestina. Het geeft maar weer eens aan hoe weinig we willen leren van de geschiedenis. Vandaag de dag laat men zich internationaal nog steeds beetnemen door die doorzichtige propagandatrucs.

Om water en energiebronnen veilig te stellen is een machtig militair apparaat nodig, propaganda alleen is niet voldoende. Direct nadat de zionisten unilateraal de staat Israël hadden uitgeroepen begon men daarom ook aan het opzetten van een ontzagwekkend arsenaal aan massavernietigingswapens. Shimon Peres, voor wie Nederland zo graag de rode loper uitrolt, was al vroeg betrokken bij het illegale kernwapenprogramma, terwijl David Ben-Goerion zich bezighield met biologische en chemische wapens in het supergeheime Israeli Institute for Biological Research (IIBR). In een achtergrondartikel over deze minder bekende tak van de Israëlische moordmachine schrijft Saleh El-Naami:

Het was Israëls eerste premier, David Ben-Goerion, die opdracht gaf tot de bouw van de IIBR, op advies van een aantal joodse wetenschappers.

Al tientallen jaren staat Israël in de top vijf van de sterkste militaire machten ter wereld. Niet vanwege het enorme leger, want dat hebben ze niet, maar vanwege hun arsenaal aan massavernietigingswapens. Daarnaast staat het land zesde op de lijst van wapenexporterende landen. In 2012 kwam dat neer op 300 dollar per hoofd van de bevolking (in de Verenigde Staten, met afstand de grootse wapenexporteur ter wereld, is dat slechts 90 dollar). En op sommige punten haalt Israël zelfs de V.S. in. Volgens cijfers van de Jane’s Information Group zou Israël in 2014 twee keer zoveel onbemande vliegtuigen verkopen als de Verenigde Staten. Bovenstaande komt uit een lang overzichtsartikel in de Spiegel Online van Markus Becker, waarin ingegaan wordt op de verschillende bedrijfjes die groot kunnen worden in Israël met het ontwikkelen van één specifiek wapen. Ook de landen die gebruik maken van de Israëlische technologie, allemaal “getest in het veld” zoals de Palestijnen maar al te goed weten, komen aan bod. En de enorme budgetten voor Research & Development (Onderzoek & Ontwikkeling) die allemaal in dienst staan van het leger. Het is te lang om helemaal samen te vatten, maar zeer de moeite waard om een indruk te krijgen van de huidige stand van zaken.

Een ander belangwekkend artikel van eerder dit jaar is het overzicht van de nucleaire capriolen van de joodse staat door Julian Borger in The Guardian.

Diep onder het woestijnzand heeft een oorlogszuchtige staat in het geheim een kernbom gemaakt, met behulp van technologie en materialen die werden geleverd door bevriende landen of gestolen door een clandestien netwerk van spionnen.

Zo begint het artikel en nee, het gaat niet over Iran. Het gaat over Israël. De behandeling van de klokkenluider Mordechai Vanunu, die in 1985 een boekje opendeed over het Israëlische kernwapenprogramma is bij veel mensen wel bekend. Minder bekend is het feit dat de handlangers van Israël overal zitten, zeker ook in Hollywood. De bekende Hollywood-producer Arnon Milchan (o.a. Pretty Woman, 12 Years a Slave) heeft toegegeven jarenlang te hebben gespioneerd voor Israël, gebruik makend van zijn positie. En hij was er nog trots op ook. Maar naast steun van individuele sympathisanten moest Israël ook de steun krijgen van allerlei landen die dat op z’n minst passief deden door een oogje dicht te knijpen.

De lijst van landen die Israël in het geheim materialen en expertise hebben verkocht om kernkoppen te maken, of die de andere kant opkeken wanneer ze bestolen werden, bevat landen die tegenwoordig het felst campagne voeren tegen verspreiding van kernwapen: de Verenigde Staten, Duitsland, Engeland en zelfs Noorwegen.

Maar wat er allemaal mee kan spelen bij dit soort war games die de toekomst van miljoenen mensen op het spel zetten, wordt duidelijk bij de beschrijving van de rol van Frankrijk.

Het Israëlische kernwapenprogramma zou echter nooit van de grond zijn gekomen zonder een enorme inbreng van Frankrijk. Het land dat zich het hardst opstelde tegen verspreiding van kernwapens toen het om Iran ging hielp de basis leggen voor Israëls kernwapenprogramma; ingegeven door een schuldgevoel over de Suezcrisis van 1956, toen ze Israël lieten vallen, sympathie van Frans-joodse wetenschappers, de samenwerking in verband met Algerije en de behoefte Franse technologie te exporteren.

(1. Of Frankrijk Israël liet vallen is zeer de vraag, volgens de journalist Alan Hart was die hele Suezcrisis doorgestoken kaart.
2.Israël steunde Frankrijk in de jaren 50 toen Algerije zich probeerde te ontdoen van het Franse koloniale juk. Uiteindelijk met succes, maar tegen een hoge prijs.)

De smaak van water

Met het oog op de toekomst kunnen we de situatie in Palestina beschouwen als een blauwdruk voor wat komen gaat. De grootste aanwas van de wereldbevolking komt uit die gebieden waar mensen achtergesteld en onderdrukt worden. Wanneer leefgebieden kleiner worden door droogte zullen steeds grotere groepen niet langer accepteren dat een klein deel van de wereld recht meent te hebben op bijna alle energie- en waterreserves. Ook in de Verenigde Staten zien we dat het verschil tussen politie en leger steeds kleiner wordt. Amerikaanse politiekorpsen zijn dan ook getraind in Israël. Er zijn niet veel manieren om je te wapenen tegen een paar miljard mensen die het niet langer pikken.

Israël kan geen miljoenen mensen voeden met wat het land te bieden heeft. Dat betekent dat je je niet kunt opsluiten achter nog meer muren, aangezien je voor meer dan 90% afhankelijk bent van andere landen om de bevolking te kunnen onderhouden. De meest logische verklaring voor deze buitensporige militaire macht is dan ook dat het land zal proberen omringende landen in toom te houden, misschien te reduceren tot wingewesten waarmee in ieder geval de komende decennia overbrugd kunnen worden.

Ook zonder klimaatverandering zou overbevolking op den duur tot onvoorstelbare rampen leiden, maar de combinatie kan ervoor zorgen dat die situatie nog veel eerder optreedt. Als we nu eens wel zouden gaan nadenken over de mensheid als geheel, dan is er misschien nog hoop op een toekomst. Als we blijven afwachten totdat er zich een aantal onneembare vestingen hebben gevormd die de rest van de mensheid met welgevallen ten onder zien gaan, dan hebben we jammerlijk gefaald.

Engelbert Luitsz

Saleh El-Naami, Exposing Israel’s Most Dangerous Secret

DocP, Peres, oorlogshitser in vredesmantel

Markus Becker, Factory and Lab: Israel’s War Business

Julian Borger, The truth about Israel’s secret nuclear arsenal

16 comments for “Israëlische wapens: olie en water

 1. likoednederland
  December 16, 2014 at 7:36 pm

  Het watersprookje. We vroegen ons al af waar het bleef. De ongelooflijke lariekoek:
  “Het formaat van onze planeet is niet toegenomen in die periode, noch de hoeveelheid beschikbaar water.”

  Nooit gehoord van ontzilting dus, kennis van de vorige eeuw.
  Israel haalt al 80% van haar zoet water uit zeewater en heeft nu een groot overschot!

  • December 16, 2014 at 8:47 pm

   Zo’n 35% van het drinkwater komt van deze installaties (die de hoeveelheid water op aarde toch echt niet veranderen). Deze installaties gebruiken bovendien gigantisch veel energie en zijn erg verontreinigend.
   Ze passen in het beeld dat ik in mijn artikel heb geschetst van een land dat alleen bezig is met de leden van de eigen stam en niets op heeft met 99,9% van de mensheid. Israël wil zelf onafhankelijk zijn, zodat ze zich kunnen blijven gedragen zoals ze dat al 70 jaar doen, maar ze willen andere landen juist afhankelijk maken, zodat ze die kunnen beïnvloeden.
   Racisme lost niet op in water, zelfs niet na ontzilting.

   • likoednederland
    December 17, 2014 at 11:08 am

    U weet dus ook niet – of wil het niet weten – dat Israel ongeveer het dubbele aan water levert als het volgens Oslo verplicht is. En als de Palestijnen nog meer willen, kunnen ze het krijgen. Nogmaals, Israel heeft een wateroverschot.

  • Arjan Fernhout
   December 16, 2014 at 10:37 pm

   Aha, vandaar dat Israël het nodig vindt om 4/5 van het water uit de aquifer onder de Westbank voor zichzelf te reserveren. Weet u eigenlijk nog wel wat u zegt? Moeten we ons nog druk maken om uw gewauwel? Enfin, mijn kwalificaties daarover heb ik u al eerder meegedeeld. Op een blog met veel data over water.
   http://sargasso.nl/verhalen-uit-de-gaza-strook/

 2. Aleid Blink
  December 16, 2014 at 8:19 pm

  En houdt dat lekker voor zichzelf.

 3. Henk Duistervoort
  December 16, 2014 at 8:57 pm

  Alle oorlogen gaan over de drie grote O’s: Eau, olie, opperwezen. Tegen de tijd dat alle aardse problemen beslecht zijn, en dat kan nog wel even duren, krijgen Allah en Jawheh het voor hun kiezen. Het Midden Oosten zal altijd een brandhaard blijven.

 4. Aleid Blink
  December 17, 2014 at 10:29 am

  Israël verbouwt katoen en wil een van de grootste leveranciers daarvan zijn. Bekend is dat dit product water zuipt.
  Het is duidelijk dat ln. nooit in Gaza is geweest en het water dat uit de kraan komt heeft geproefd. Alleen dat al zou hem/haar wat bescheidener maken en bovenstaande beweringen minder overtuigd.

  • likoednederland
   December 17, 2014 at 11:10 am

   Nogmaals, Israel heeft een wateroverschot. Dat ze in Gaza liever water uit de grond halen, dan het van Israel te kopen, moeten zij weten. Dat kan Israel niet verweten. Net zo min als dat ze in Gaza weigeren om ontziltingsinstallaties te bouwen, omdat dan Israel niet meer de schuld gegeven kan worden.

 5. December 17, 2014 at 11:30 am

  Likoed laat zich wel erg makkelijk in de kaarten kijken elke keer. Leugens over het water rondstrooien zodat er niet over de chemische, biologische en nucleaire wapens gesproken wordt. Deze erfgenamen van Mussolini hebben nog steeds dezelfde houding als in de jaren dertig en ze komen er steeds openlijker voor uit.

 6. December 17, 2014 at 11:32 am

  Precies een jaar geleden vluchtte 40.000 mensen in de gazastrook voor de regen.
  Mijn eenvoudige geest denkt dan, wat is er toch mis met de vertrouwde ton?

  • December 17, 2014 at 12:01 pm

   U begrijpt kennelijk niet dat wanneer de elektriciteitscentrale en de waterzuiveringsinstallatie door Israël zijn vernietigd, waardoor het rioolwater door de straten loopt, overvloedige regenval epidemieën kan veroorzaken. Iets wat vanuit het zionistisch racisme geredeneerd ook de bedoeling is, maar het blijft verbijsterend hoeveel Nederlanders zich achter deze genocidale praktijken blijven scharen. Waarschijnlijk dezelfde types die vroeger al met de nazi’s en zionisten heulden.

 7. likoednederland
  December 17, 2014 at 1:02 pm

  U begrijpt kennelijk niet dat de waterleidingbuizen en rioolbuizen worden gebruikt om raketten van te maken door Hamas. Hamas dat vindt dat iedereen zich moeten opofferen voor het hogere doel: de Joden uitroeien.
  http://likud.nl/2014/05/hamas-geeft-kleuters-een-ideaal-de-joden-uitroeien/

  • December 17, 2014 at 1:14 pm

   Hamas heeft bij mijn weten nog nooit een aanslag gepleegd op joden buiten Palestina, dus alleen op de wrede bezetters (die net zo goed Chinezen hadden kunnen zijn). Israël heeft daarentegen over de hele wereld mensen vermoord en doet dat nog steeds, voor het overgrote deel onschuldigen.
   De openlijke oproepen tot genocide op Palestijnen door prominente joden is u kennelijk ook ontgaan, net als het charter van Likoed zelf, dat veel erger is dan dat van Hamas.

  • Aleid Blink
   December 17, 2014 at 7:30 pm

   ln, Dus aan dat praatje hierboven over ontzilting e.d. was voor de vaak. Laat Israël dat water soms zonder buizen Gaza binnen?

   Ik zag op de West Bank dat het leger buizen die door een met groenten beplant liepen, stuk had getrokken en weet dat het water regelmatig wordt afgesloten omdat Palestijnen “te veel” zouden gebruiken. Dit terwijl de gazonnetjes in de nederzettingen dagelijks besproeid worden, de zwembaden daar vol zijn en iedereen dagelijks uitgebreid kan douchen. En ik heb van de Palestijnen allerlei manieren geleerd om water te besparen, zoals bv. je planten begieten met je was- of afwaswater. Hoe zo te veel gebruikt?
   U denkt alles te weten, maar weet niet meer dan wat u van anderen gehoord heeft en dat is weinig goeds, natuurlijk.

 8. likoednederland
  December 17, 2014 at 7:34 pm

  Het is bekend dat de Palestijnse Arabieren vaak water stelen met illegale leidingen en aftappingen. Moet u in Nederland ook niet proberen.

 9. Aleid Blink
  December 18, 2014 at 5:58 pm

  Water stelen, terwijl hen verboden wordt putten te slaan om water uit de eigen grond halen en reeds lang bestaande waterputten worden vernield? Zo ken ik er ook nog wel een paar.

  Steeds weer blijkt u helemaal niet te weten wat zich in de bezette gebieden – hoort u het goed “bezette gebieden” – afspeelt, tenzij natuurlijk u dat wel weet maar het u niets interesseert wat Israël z’n buurlanden aandoet of dit zelfs toejuicht. Niet fraai!

Comments are closed.