Joodse blogger wil genocide in Gaza

genocide_gordon

De New Yorkse blogger Yochanan Gordon publiceerde gisteren een artikel waarin hij oproept tot genocide op de Palestijnen in de Gazastrook. Dat zou de voor Israël noodzakelijke rust brengen. Zowel op The Times of Israel als op 5 Towns Jewish Times was het stuk te lezen. The Times of Israel haalde het al binnen enkele uren offline, bij 5 Towns Jewish Times duurde dat aanzienlijk langer.

De titel Wanneer genocide is geoorloofd (When Genocide is Permissible (archief)) laat geen twijfel bestaan over de intenties van de schrijver. Hij had direct toegang tot het blog-gedeelte van de krant, dus ook die kop heeft hij er zelf boven gezet.

Het is een goed voorbeeld van de absolutistische houding van de fanatieke supporters van Israël. Iedereen weet dat de Verenigde Staten de beste vrienden van Israël zijn en dat ze zelfs nu nog geld en granaten sturen, terwijl de berichten over onvoorstelbare wreedheden die het Israëlische leger in de Gazastrook aanricht binnen blijven stromen. Maar de Verenigde Staten en de Verenigde Naties begrijpen er niets van volgens Gordon. Hij vindt het belachelijk dat er zelfs maar gesproken wordt over een staakt-het-vuren. Een time out is iets voor een basketbalwedstrijd, niet voor een oorlog. En vanzelfsprekend is alles gelogen wat er over de Gazastrook wordt gezegd.

De meeste rapporten van ambtenaren en leiders uit de Gazastrook sinds het begin van deze operatie waren ofwel schromelijk overdreven ofwel compleet onjuist. Het is waar dat dat niet hun fout is, leugens en bedrog is waar ze van gemaakt zijn en dat zal nooit veranderen.

Uiteraard deugt Al-Jazeera niet, maar ook CNN en de BBC deugen voor geen meter, omdat ze hebben gezegd dat de meeste slachtoffers onschuldige burgers zijn. Iedereen die die zenders een beetje heeft gevolgd weet dat ze de grootste moeite hebben kritisch naar Israël te kijken. Maar in het wereldbeeld Gordon en talloze types als hij kan er alleen onvoorwaardelijke steun zijn voor de joodse staat. Er is geen grijs gebied. Je bent of een aartsvijand – een Amalek – of een lid van de stam zonder eigen identiteit. Dat is een visie die volledig egocentrisch en anti-universeel is. Mensen als Yochanan kunnen alleen naar de wereld kijken via de Talmoed en zijn niet in staat na te denken over goed en kwaad in het bredere verband van de mensheid. Goed is wat goed is voor de joden en slecht is alles wat niet strookt met zijn tribale voorkeuren. Geen wonder dus dat er geen principiële bezwaren zijn tegen genocide.

Als politieke leiders en militaire experts bepalen dat de enige manier om hun doelstelling te bereiken, het zorgen voor rust, via genocide is, is het dan geoorloofd die bona fide doelstelling te bereiken?

De website 5 Towns Jewish Times publiceerde een korte verontschuldiging van hem, die de zaak er echter niet beter op maakt.

Het was nooit mijn bedoeling op te roepen tot het kwetsen van mensen, hoewel mijn woorden die boodschap misschien hebben overgebracht.

Op z’n zachtst gezegd een twijfelachtige rectificatie als je net hebt beweerd dat de Palestijnen zijn “gemaakt van leugens en bedrog” en je genocide als een moreel aanvaardbare oplossing van het probleem hebt voorgesteld. En zijn eigen leugenachtigheid bleek al snel, want hij twitterde dat hij teleurgesteld is in de Times of Israel, omdat ze zijn artikel onder druk zouden hebben verwijderd. Bovendien biedt hij trots een link naar een PDF-bestand van het stuk aan. En toch was het nooit zijn bedoeling…

Helaas is dit geen eenzame gek. De manier waarop het Israëlische leger zich uitleeft op de Palestijnse burgerbevolking tart elke fatsoensnorm, zelfs in tijden van oorlog. Naast de bombardementen is er sprake van executies, het aantal afgeslachte kinderen blijft rond de 25% zitten, er zijn al meer dan 50.000 bommen, mortieren en granaten op dit kleine stukje land afgeschoten en op dit moment is Rafah, bij de grens met Egypte, van de buitenwereld afgesloten en krijgen we alleen via twitter huiveringwekkende berichten te lezen over wat zich daar afspeelt.

De geestesgesteldheid van Yochanan is ook terug te vinden onder de officieren en soldaten. Een soldaat lekte informatie over hoe zij door hun meerderen worden aangespoord wraak te nemen op Palestijnse burgers voor het verlies van collega-moordenaars die zijn gesneuveld. Dat zou het leed enigszins verlichten. Gisteren alleen al werden er zeker 70 Er zijn al meer dan 150 mensen afgeslacht als reactie op de gevangenneming van een soldaat, wat in Israël steevast een “ontvoering” wordt genoemd.

Ondanks het feit dat er eindelijk ook wat regeringsleiders gaan sputteren – vooral in Zuid-Amerika – is er weinig hoop dat de doorgedraaide bende van premier Netanyahu gas terugneemt. Het is hoe dan ook onmogelijk ongedaan te maken wat hier de afgelopen weken is gebeurd. Israël heeft opnieuw een plekje in de geschiedenisboeken verdiend, maar deze keer in het hoofdstuk Menselijke Wreedheden Door De Eeuwen Heen.

Engelbert Luitsz

8 comments for “Joodse blogger wil genocide in Gaza

 1. piterfries
  August 2, 2014 at 7:21 pm

  Overal zijn gekken, dus zo’n blog zegt niets.
  Wat wel wat zegt is dat vele Knesseth leden al lang pleiten voor deportatie, en dat kort geleden daar iemand ook pleitte voor de Endlösung.
  Dat woord betekende in de tweede wereldoorlog niet meer dan definitieve oplossing, waaronder viel de het Madagaskar plan, maar sindsdien betekent het uitroeiing.

 2. B. R. Ian
  August 4, 2014 at 12:18 pm

  Ik word altijd ongelukkig als mensen “joodse blogger” gebruiken terwijl het juist gaat om “zionistische blogger”. Zeker prominent in de titel van een artikel. Zucht. Je houdt daarmee de verwarring in stand, terwijl antizionisten nu juist helderheid proberen te scheppen: joods en zionistisch zijn niet hetzelfde. Norman Finkelstein is joods maar niet zionistisch. Geert Wilders is zionistisch maar niet joods.

  • Aleid Blink
   August 4, 2014 at 12:52 pm

   BRI, Heel juist!

  • August 4, 2014 at 9:41 pm

   Precies, Gordon is joods. Hij draagt een keppeltje, schrijft voor joodse kranten en gebruikt joodse argumenten om een joods land joods te houden ten koste van niet-joodse mensen.
   Als hij een echte zionist zou zijn, zou hij wel in een illegale nederzetting wonen. En dat maakt hem nog niet minder joods.
   Proberen zionisme te scheiden van jodendom is onjuist en gevaarlijk. Er zijn maar heel weinig joden die begrijpen waar het zionisme over gaat, de gelovigen gebruiken de bijbel om hun racisme te rechtvaardigen. De seculieren doen eigenlijk hetzelfde, voor hen betekent de term zionisme niets anders dan dat ze een godgegeven recht hebben op andermans land. Niemand lijkt zich te bekommeren om die tegenstrijdigheid.
   Indien een katholieke priester een stuk had geschreven waarin kindermisbruik wordt verheerlijkt, zou niemand raar opkijken als de kop had geluid: “Katholieke priester verheerlijkt kindermisbruik”. Maar bij joden mag dat kennelijk niet, nou, jammer dan, daar doe ik niet aan mee. Laten ze eerst allemaal hun “recht op terugkeer” inleveren, dan praten we verder.

   • B. R. Ian
    August 5, 2014 at 12:14 am

    Dus Naftaniël (en al dat andere tuig van CIDI) zijn geen zionisten? Want “als hij een echte zionist zou zijn, zou hij wel in een illegale nederzetting wonen”?!

    Bovendien laat je, door je nadruk te leggen op joods, heel veel belangrijke niet-joodse zionisten off the hook. Geert Wilders, Barack Obama, Al-Sisi, Christenen voor Israel.

    “Het land joods houden” is precies zionisme, en op zichzelf niet joods. Door dat toch joods te noemen gooi je met het zionistische badwater meteen de antizionistische baby weg: Noam Chomsky, Jaap Hamburger, Norman Finkelstein, Marek Edelman – joden, antizionisten en bondgenoten.

    • Aleid Blink
     August 5, 2014 at 9:09 am

     Het is als met moslims. Over hen wordt ook veel gesproken alsof ze allemaal terroristen zijn of de fundamentalistische stroming aanhangen. Het is gewoon nodig een onderscheid te maken. Daarmee maak je ook meteen duidelijk wat of wie je bestrijdt.

     Het zijn trouwens zionisten die niets liever willen dan dat alle joden onder een noemer gebracht worden, ongeacht of ze joods of christen zijn. De laatsten omdat dit past in hun idee dat als alle joden naar Israël zijn teruggekeerd, Christus zal weerkeren en een aantal joden zich zal bekeren. De rest gaat dan naar de hel. Wie zijn de antisemieten?

 3. Sylvio
  August 5, 2014 at 2:08 am

  Inderdaad: Zionisten zijn zelf oorzaak van de verwarring, die discussies als hierboven steeds opnieuw doen ontstaan, doordat zij een zuiver joodse staat propageren – gewoonlijk in het midden latend of ze het over joodse religie of joodse etniciteit of beide hebben-. Zeer verwarrend, omdat bepaalde joods-religieuze sekten op grond van Thorateksten het zionisme juist als goddeloos afwijzen en dmv actie daarvoor bewustzijn trachten te wekken bij andere joden.
  En verwarrend omdat er -goddank- over heel de wereld, en ook binnen Israel, groepen etnische joden zijn, die zionisme en daarmee samenhangende apartheid ten sterkste veroordelen. Onder hen bevinden zich de meest radicale, activistische bestrijders van Israels zionistische project.
  Piterfries, je bagatelliseert het giftige denken van blogger Yochanan Gordon m.i. als je spreekt van een eenzame verdwaalde gek, Uitingen op Facebook van Israelische jeugd of soldaten komen ook vaak extreem en pervers over, dat we ze niet serieus dreigen te nemen, toeschrijven aan puberale ballorigheid of overspannenheid.Daarmee maken we een flinke fout die tot een historische fout kan worden. In bepaald klimaat vermeerderen zwammen zich explosief , denkbeelden ook….Ik ben daarom blij dat Alexandrina de vinger legt op gevaarlijke denkbeelden, die niet te tolereren zijn en ze in de openbaarheid brengt, want ze moeten weerlegd en bestreden worden!

 4. Egbert Talens, Zutphen
  August 5, 2014 at 4:15 pm

  ‘Het zionisme moet, wil de discussie overzichtelijk blijven, in twee componenten worden gesplitst: het niet-politieke zionisme en het politieke zionisme. Ofschoon beide in elkaar kunnen overvloeien – hetgeen in de praktijk ook gebeurt – vormt het niet-politieke zionisme een fenomeen dat opgevat mag worden als een welkome aanvulling op bestaande maatschappelijke structuren. Een ideaal te zien in aliya, het opgaan naar Zion of Tsion, zonder de rechten van andere inwoners in die regio aan te tasten, mag niet op weerstand stuiten. Zo’n beslissing, op godsdienstige gronden gebaseerd, is volstrekt legitiem. Godsdienstvrijheid moet – wederzijds – als het (meest) primaire vrijheidsrecht van individuen volledig worden gerespecteerd. Dit niet-politieke zionisme komt in het verdere verloop van deze discussie niet meer ter sprake. Waar zionisme hierna besproken wordt, gaat het om de politieke tak.’

  Dit citaat komt uit het boek ‘Een bijzondere relatie. Het conflict Israël-Palestina nader bekeken — 1897-1993′, pag. 21 en 22.

  In samenhang met, of naar aanleiding van de discussie hier, leek het mij wel zinvol er naar te verwijzen. Als ik B.R. Ian goed ‘lees’, ziet hij in Yochanan Gordon een politiek-zionistische blogger. Meer moeite heb ik met het begrijpen van de term antizionisten, afgezet tegen joods en zionistisch. Dit is geen duidelijke formulering, met permissie. Nmbm gaat de term ‘zionist’ niet op voor niet-joden, hoezeer ze ook opkomen voor (zelfs dít) Israel. Ergo: de term zionist kan alleen van toepassing zijn op Joden c.q. joden. Anderen, die opkomen voor (zelfs dít) Israel — zoals christenen voor Israel maar niet alleen zij — koesteren sympathie voor Joden en iets minder voor joden, maar als niet-joden komt voor hen aliya niet in aanmerking, en als zodanig ook niet de term zionist. Ik zou Geert Wilders c.s. als Israel-aanhanger(s) betitelen, die de politiek-zionistische koers van dit land onderschrijft/onderschrijven. Bij de jood Finkelstein ligt dit andersom: hij onderschrijft het politieke zionisme níet, maar heeft geen moeite met een Israel dat voor ál zijn inwoners de politieke richtlijn ‘one man, one vote’ hanteert; écht democratisch, dus. [ Dat daarmee het joodse c.q. Joodse karakter van deze staat op het spel komt te staan, deert Finkelstein geenszins. Maar voor de politiéke zionist, zit daar nu juist de kneep. ]

  Engelbert begaat een denkfout: niet het joods zijn van Gordon is bepalend, noch het dragen van een kippa, noch de plek waar hij woont. Bepalend is de politieke insteek die Yochanan Gordon eropna houdt. En die komt tot uiting door de vocabulaire die hij hanteert. Daaruit spreekt een politiek-zionistische inslag, en het is díe inslag waar anderen hem op kunnen/mogen aanspreken en beoordelen.
  Wat het hanteren van de bijbel door Joden/joden betreft: als zij er een politiek-zionistische intentie mee beogen, dan wijst dit niet op een godgegeven recht op andermans land, maar op Eretz Yisra’eel, dat aan niemand anders toebehoort dan aan de Joden, c.q. het Joodse Volk. Zodat het land van niemand ánders kán zijn.
  Iets anders is dat ik een deel van de politieke zionisten ervan verdenk, dat ze hun aanspraken helemaal niet baseren op godsdienstige gegevens, maar eenvoudig onder een hoedje spelen met hen die dat wel doen. Het is in die zin dat ik vermoed dat Engelbert spreekt van de seculieren, en dat hij het onjuist en gevaarlijk vindt als geprobeerd wordt het zionisme te scheiden van jodendom. Omdat beide kampen er in wezen eenzelfde (politieke dan wel ‘politieke’ (lees: godsdienstige) agenda op na houden. Geen gemakkelijke materie allemaal; zeker weten…

  Intussen doen zich wel ontwikkelingen voor in deze, die — hoezeer ze ook verbonden zijn met de tragische want geweddadige gebeurtenissen in de Palestijnse regio — onze hoop, op veranderingen ten goede, levend kunnen houden. Ik doel hiermee op ontwikkelingen binnen vooral Joodse kringen en gemeenschappen. Er is sinds de opkomst van het politieke zionisme, dat vorm kreeg met het streven naar een eigen Joodse Staat, altijd verzet geweest van Joodse c.q. joodse kant. Maar dit bleef tot dusver altijd aan de minimale kant, zodat de politiek-zionistische leiders er zich geen zorgen over maakten. Sterker nog, ze deden er hun voordeel mee in de felle polemieken die zich voordeden in Europa, en meer nog in de Verenigde Staten. Maar nu het wáre gezicht van het politiek-zionistische project der Judenstaat steeds meer naar buiten komt, groeit het verzet tegen dít Israel, tegen déze Joodse staat, met niet te onderschatten intensiteit vanuit álle hoeken en gaten, met name dus vanuit Joodse kringen.

Comments are closed.