Het westen trapt in de val van Netanyahu

drieslesage

[Dit artikel verscheen vandaag op de website van het Belgische derecactie.be. Dries Lesage (foto) is docent aan de Vakgroep Politieke Wetenschappen van de UGent. Een helder betoog zoals we dat graag in Nederlandse kranten zouden zien.]

In de propagandaoorlog omtrent Gaza lijkt de Israëlische regering-Netanyahu aan de winnende hand. Israël en Gaza worden voorgesteld als buren, waarbij één zo onverdraagzaam is dat hij alsmaar raketten afvuurt, waarop de andere zich logischerwijs verdedigt. Dit was bijvoorbeeld helemaal het discours van de Israëlische studiogast Tomer Eilon in Terzake afgelopen vrijdag. In dezelfde trant vergelijkt de Israëlische overheid Hamas met Al Qaeda, ISIS, Boko Haram en andere jihadistische bewegingen. En dan stelt zich de ‘interessante’ vraag wat je als staat mag doen om dergelijke groepen te bestrijden. Dat is precies waar Netanyahu ons wil hebben.
De meeste westerse politici en media hebben deze framing min of meer overgenomen. Zeker, er gaat veel aandacht naar het leed in Gaza, en er worden vragen gesteld bij het ontzettend hoge aantal dode mannen, vrouwen en kinderen. Maar ten gronde zie je westerse waarnemers het debat verengen tot de verantwoordelijkheid van Hamas en nuanceverschillen over het Israëlische militaire optreden. Deze voorstelling van zaken is bijzonder problematisch, en heeft belangrijke gevolgen.

Illegale bezetting, qué?
Het is ronduit hallucinant dat het in de publieke discussie over deze specifieke Gaza-oorlog nauwelijks nog gaat over de Israëlische bezetting van Palestina. De ruimere context is weg. Het is wel degelijk een keuze om het verzet van de Gazanen los te zien van de gedeelde geschiedenis met de andere Palestijnen in de regio. Volgens diverse resoluties van de Verenigde Naties (VN) is de bezetting van de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem illegaal – even illegaal als Ruslands annexatie van de Krim, waar het hele Westen meteen van op zijn kop ging staan. Bovendien gaat de bezetting van Palestina al decennia gepaard met dagelijkse vernederingen, moorden, diefstal van water en vruchtbare grond, en nog veel meer.

De voorbije dagen werden op de Westelijke Jordaanoever verscheidene Palestijnse betogers gedood door Israëlische ordediensten. Dit is per definitie een zware misdaad. Deze Israëlische politiediensten mogen daar namelijk niet zijn – ze opereren op andermans grondgebied. Gaza, van zijn kant, is formeel niet meer bezet, maar wordt in een economische wurggreep gehouden. De humanitaire situatie is er mensonwaardig, zo schreeuwen de VN al jaren. Nu wordt het extreem dichtbevolkte gebied alweer gebombardeerd. Ook gebouwen van de VN zelf, onze wereldinstelling die vrede en menselijke waardigheid moest brengen, worden in Gaza niet gespaard, met nieuwe burgerdoden als gevolg.

Feitelijke annexatie
Tegen de bezetting en belegering komt natuurlijk verzet door de Palestijnen, die door de wereld in de steek worden gelaten. Internationaal recht en mensenrechten gelden blijkbaar niet voor hen. Kan iemand uitleggen waarom? De radeloosheid als gevolg van dit onnoemelijke onrecht heeft helaas ook een voedingsbodem geschapen voor vormen van verzet, zoals de recente moord op Israëlische tieners, die wij evenzeer scherp moeten afkeuren. De ‘terreur’ vanuit de Palestijnse gebieden wordt echter als voorwendsel gebruikt om de repressie tegen alle Palestijnen voort te zetten. Dan hoeft niemand het nog over de Israëlische verantwoordelijkheid te hebben.

Er is nog meer aan de hand. Het feit dat in Oost-Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever nieuwe nederzettingen worden gebouwd en aangekondigd, bewijst dat het deze Israëlische regering niet alleen om ‘veiligheid’ te doen is, maar de uiteindelijke annexatie van bezette gebieden. We mogen in dit verband de uitgesproken racistische ideologie van een deel van Israëlisch rechts niet onderschatten. Met nieuwe nederzettingen is een duurzame vrede verder weg dan ooit. De wereldleiders die dit laten gebeuren, nemen een verpletterende verantwoordelijkheid. Nochtans wordt nu amper gerept over de bezettingspolitiek en de nieuwe nederzettingen in het bijzonder. Het gaat enkel over Hamas en zijn raketten uit Gaza, en de al of niet disproportionele reactie van Israël. Dit wegknippen van essentiële dimensies, alsook de recente en verdere geschiedenis, speelt regelrecht in de kaart van Netanyahu en zijn ultrarechtse coalitiepartners.

Het verschil tussen MH17 en Israëlisch geweld?
Wat ook zou moeten opvallen, is het verschil tussen de Westerse reactie op Oekraïne en Gaza. De Westerse politiek en publieke opinie hebben geen genade voor de Russisch-gezinde rebellen die verdacht worden van het neerhalen van passagiersvlucht MH17. Dit mag dan al een tragische misser zijn, het wordt als een barbaarse daad beschouwd. Want de strijd die deze rebellen tegen de nieuwe regering in Kiev voeren, wordt niet als legitiem gezien.

Maar wat is er legitiem aan de Israëlische oorlog tegen de Palestijnen die al sinds 1947 bezig is, en de bezettingen van 1967, die internationaalrechtelijk onmiskenbaar illegaal zijn? Waarom is er wel begrip voor de vele ‘collateral damage’ door het Israëlische leger, die de jongste acht jaar al aan duizenden Palestijnse burgers het leven heeft gekost? Tegen de Russische staat worden bijtende sancties ingesteld. Maar zelfs na de nieuwste nederzettingen waren sancties tegen de illegale Israëlische politiek niet aan de orde in Washington en Brussel.

De VS en EU pleiten weliswaar voor een vredesproces dat op papier rechtvaardig oogt. Maar van een stok achter de deur tegen de hoofdschuldige is geen sprake, en dit na tientallen jaren bezetting met bijhorende mensenrechtenschendingen. Israël blijft wel veel politieke, economische en militaire steun vanuit het westen ontvangen.

Graag zou ik van westerse beleidsmakers zoals Elio Di Rupo en Mark Rutte vernemen waarom Oekraïne en Gaza, Poetin en Netanyahu, zo anders behandeld worden. Maar helaas blijft het wachten op westerse journalisten die deze eenvoudige vraag ook stellen, en vooral blijven doorvragen.

Dries Lesage

Dries Lesage, Het westen trapt in de val van Netanyahu (deredactie.be)

22 comments for “Het westen trapt in de val van Netanyahu

 1. likoednederland
  July 26, 2014 at 1:29 pm

  Israel verliet Gaza in 2005 voor 100%.
  Er had wat van gemaakt kunnen worden.

  Maar Hamas koos net als ISIS enz. voor de Jihad. Al het geld, materiaal, menskracht werd gericht op de oorlogsindustrie.
  Het kan niet anders, dat is hun reden van bestaan, vastgelegd in hun Handvest.
  http://likud.nl/2011/01/hamas-handvest/

  • July 26, 2014 at 2:41 pm

   Hamas is geen terroristische organisatie, heeft nooit aanslagen buiten Palestina gepleegd, in tegenstelling tot Israël dat dat altijd en overal in de wereld heeft gedaan vanaf z’n ontstaan, en zelfs al eerder.
   Hamas is democratisch gekozen, waarna Israël met hulp van de VS heeft geprobeerd een burgeroorlog uit te lokken.
   Daarnaast heeft de zionistische lobby ervoor gezorgd dat er geen geld meer naartoe ging, met de bedoeling sociale onrust te zaaien.
   Daarbovenop werd Gaza een gevangenis, aan alle kanten ingesloten door schietgrage zionistische terroristen. Een laboratorium om nieuwe wapens uit te testen op kinderen.
   Maar o wee als iemand zich verzet tegen het Herrenvolk.

   • likoednederland
    July 27, 2014 at 6:49 pm

    Een organisatie die volgens haar Handvest de Joden wil uitroeien is geen terroristische organisatie. U bakt ze wel erg bruinn. Wordt Hamas dat pas als ze ook de christenen willen uitroeien of zo?

    • July 27, 2014 at 7:49 pm

     Dat verhaal over dat handvest is onzin zoals u zou moeten weten. Omgekeerd is het zo dat Israël in de Onafhankelijkheidsverklaring heeft staan: “it [Israel] will be faithful to the principles of the Charter of the United Nations.” In plaats daarvan is het een racistisch, xenofobisch en gewelddadig land zonder enig respect voor niet-joden, binnen of buiten het land.
     Laten we kijken naar wat mensen doen en niet naar wat ze zeggen. Jullie zijn nu al verantwoordelijk voor weer eens meer dan duizend doden, voor het overgrote deel burgers, en – opnieuw – de volledige verwoesting van het land van mensen die jullie 70 jaar geleden hebben verdreven.
     Jullie begaan de misdaden – al 70 jaar. Hamas verdedigt het Palestijnse volk.
     Al jullie propaganda gaat steeds meer tegen jullie werken.

     • likoednederland
      July 28, 2014 at 8:08 pm

      Wat beweert u nu weer dat jet Handvest niet meer geldig zou zijn?
      Waar is uw bewijs?
      De doelstellingen uit het Handvest zijn springlevend. Zegt de Palestijnse televisie.
      http://likud.nl/2012/11/wat-wil-hamas-nu-eigenlijk/

    • July 29, 2014 at 5:42 pm

     Als de verzetsorganisatie Hamas als een terreurorganisatie wordt neergezet, wat is het Zionistische regime van Israël dan wel niet? Het is Israël waarvan een jaar geleden door de VN-commissie voor de rechten van het Kind is vastgesteld dat zij Palestijnse kinderen gebruikt als menselijk schild. Google gerust het nummer van het rapport en overtuig jezelf. UN Committee on the Rights of the Child, CRC/C/ISR/CO/2-4, 14 June 2013.
     Kijk ook naar deze Australische documentaire:

    • Gino
     July 29, 2014 at 5:47 pm

     Israël: de laatste antisemitische staat

     ‘Als Europa echt bezorgd is om het lot van de joden, zou ze de laatste antisemitische staat, Israël zelf, moeten boycotten’, zegt Yassine Channouf. ‘Het zionisme is een antisemitische ideologie. Israël heeft het antisemitisme nodig, want hoe meer antisemitisme, hoe meer joden migreren waardoor het voorbestaan van Israël gegarandeerd blijft.’

     Israël: de laatste antisemitische staat
     Israël is volgens mij de laatste antisemitische staat, want het zionisme is een antisemitische ideologie. In academische kringen is dit alvast geen ‘controversieel’ issue meer. Het is louter een vaststelling dat het zionisme heel wat gemeen heeft met andere Europese antisemitische ideologieën, waaronder het nazisme. Zowel binnen het nazisme als het zionisme gelooft men dat de joden niet thuis horen in Europa.

     Als het nazisme geloofde dat er voor de joden geen plek in Europa was, dan gelooft het zionisme dat de joden nergens ter wereld thuishoren, behalve in Palestina. De eerste zionistische ideoloog wond er in ieder geval geen doekjes om. In zijn gepubliceerde dagboek schreef Theodore Herzl dat “de antisemieten onze meest betrouwbare vrienden zullen zijn, en de antisemitische landen onze bondgenoten.”

     Voorts geloofde hij terecht dat de regeringen van antisemitische landen de zionisten zouden helpen om hun eigen land te creëren, om zo af te zijn van de joden. Na Herzls dood boekte de zionistische beweging haar eerste grote diplomatieke overwinning. In 1917 vaardigde de premier van Groot-Brittannië de befaamde ‘Balfour-verklaring’ uit. Daarin beloofde de minister van Buitenlandse Zaken Balfour dat de Britse regering alles in het werk zou stellen om een Joods nationaal tehuis in Palestina te creëren. Minder bekend is dat diezelfde Balfour in 1905 fel campagne voerde tegen de komst van joden die de pogroms in Rusland ontvluchtten. Een van de drijfveren van Balfour om het zionisme te steunen was het besef dat er zo minder joden in Groot-Brittannië zouden zijn. Maar de zionisten vonden het niet erg om met zo iemand geassocieerd te worden.

     Zionistische steun aan het nazisme
     Toen de nazi’s aan de macht kwamen waren de zionistische joden in Duitsland de enige groep joden die bereid was om samen te werken met het nazisme, omdat ze daarin een grote opportuniteit zagen voor het koloniaal project Israël. Alle andere Joods-Duitse organisaties weigerden principieel om samen te werken met de nazi’s.

     In 1933 ondertekenden de ‘Zionistische Vereinigung für Deutschland’ een akkoord met de nazi’s, het ‘Ha’avara-Abkommen-akkoord’: dat over geldelijke compensaties ging. Maar de samenwerking ging veel verder. In 1935 waren de Joods-Duitse zionisten de enige van alle Joods-Duitse groeperingen die de ronduit verwerpelijke Neurenberg Rassenwetten steunden. De zionisten werden bedankt voor deze steun, want na Kristallnacht in 1938 lieten de nazi’s een joodse krant drukken, de Rundschau, het mondstuk van de zionistische beweging in Duitsland.

     Tussendoor bezochten prominente nazi’s hun antisemitische zionistische evenknieën in Palestina. Zo werd Adolf Eichmann in Palestina rondgeleid door enkele prominente zionisten. Eichmann (de planner van de Holocaust) en de zionisten probeerden een deal te sluiten, maar de Britten staken daar een stokje voor.

     Ondanks de verschrikkelijke omstandigheden waarin de Duitse joden moesten leven werd ongeveer twee derde van de migratieaanvragen van Duitse joden geweigerd door de zionistische beweging in Palestina. Zij verkozen om joden uit Groot-Brittannië en de VS toe te laten voor immigratie, hoewel die geen direct gevaar liepen.

     Dat David Ben Gurion, de oprichter en eerste president van Israël weinig medeleven had met de slachtoffers van de Holocaust is geen geheim. Hij verklaarde: “Als ik wist dat het mogelijk was om alle Duitse kinderen (waarmee hij de Duitse joden bedoelde) in veiligheid te brengen door hen te transporteren naar Engeland, of enkel de helft ervan te redden door hen te over te brengen naar het Land Israël, dan zou ik voor de tweede optie kiezen.”

     Met het verdwijnen van het openlijk antisemitisme in Europa -althans op beleidsniveau- kwam het zionisme in een crisis terecht. De zionistische beweging had het antisemitisme nodig om joden te doen migreren naar Palestina. In de Arabisch-Islamitische wereld woonden grote groepen joden die in tegenstelling tot de Europese joden niet in contact kwamen met het Europese antisemitisme. Er was geen sprake van jodenvervolging of een structureel antisemitisch beleid in de Arabisch-Islamitische landen. Arabische joden hadden dus geen boodschap aan het zionisme.

     Een bolwerk van beschaving tegen Barbarij
     Om het zionistisch project te doen slagen beseften de zionistische leiders dat ze veel meer joden dienden aan te trekken. De meeste Europese joden kozen ervoor om na 1945 te migreren naar onder meer Canada, de VS en enkele Latijns-Amerikaanse landen. Tot groot ongenoegen van de zionisten lieten ze Israël links liggen. De Arabische joden waren tot dan toe geen prioriteit voor de zionisten die vrijwel allemaal van blank en Europese komaf waren. Zoals de tijdsgeest voorschreef hielden ook zij er nogal racistische ideeën over na met betrekking tot alles wat niet blank en Europees was. De eerste ideoloog van het zionisme zei namelijk: “We zullen er voor Europa een bruggenhoofd naar Azië vormen, een bolwerk van de Beschaving tegen de Barbarij.” En ook de Arabische joden waren deel van die ‘Barbarij’.

     Om die Arabische joden warm te krijgen voor migratie moest het antisemitisme in de overwegend islamitische landen gepromoot worden. Om dit te bereiken initieerde de Mossad een campagne van terreur in onder meer Egypte en Irak. In Irak werden er bijvoorbeeld bommen tot ontploffing gebracht in synagogen om het onveiligheidsgevoel bij de Iraakse joden te vergroten. En in Egypte werden in openbare plekken bommen tot ontploffing gebracht. In beide landen werden de zionistische spionnen opgepakt. Dat debacle leidde onder meer in 1954 tot het gedwongen ontslag van de toenmalige Israëlische minister van Defensie, Pinhas Lavon.

     Marokkaanse joden
     In Marokko, waar er een grote groep joden woonde, hanteerde de Mossad een andere techniek. David Littman deed zich voor als een Britse (christelijke) geestelijke en vestigde zich in Casablanca. In een operatie die ‘Operatie Mural’ werd genoemd werden honderden Joods-Marokkaanse kinderen naar Israël verscheept. Ze gingen zogezegd op zomerkamp naar Zwitserland. Maar ‘Operatie Mural’ gebeurde niet zonder medeweten van de Marokkaanse monarchie. Hassan II, kroonprins en later koning van Marokko toen de massale exodus van joden plaatsvond, profiteerde persoonlijk van de verscheping van de joden. Hij strijkte telkens betalingen op van een half miljoen dollar per 50.000 joden die het land verlieten en zich in Israël vestigden.

     Hassan II was ook de eerste Arabische leider die werd geëerd door Israël in de vorm van een postzegel die na zijn dood in 1999 verscheen. Heel wat principiële antizionistische Marokkaanse joden moesten het echter ontgelden. Zij werden vaak gevangengenomen en gefolterd als ze kritiek uitten op de pro-zionistische politiek van Hassan II. Anderen ontvluchtten het land en leefden als ballingen in Europa.

     De zionistische propagandeclaim dat er ook joden zijn die het ‘Arabische antisemitische geweld’ zijn ontvlucht, komt nu wel in een heel ander daglicht te staan, nu het duidelijk is dat Israël er alles aan heeft gedaan om die exodus op gang te doen brengen.

     De weinige vrienden van Israël in de Arabische wereld toonden trouwens helemaal geen afkeuring tegenover Hitler. Anwar Sadat, voormalige president van Egypte en verafschuwd door de meeste Arabieren, was een antisemitische Hitlerfanaat. Hij werd door de Israëli echter met open armen ontvangen toen hij een vredesakkoord met hen ondertekende.

     Toen Israël Libanon binnenviel en bezette in 1976 had het daar maar één trouwe bondgenoot, de falangisten. De oprichter ervan, Pierre Gemayel, stak zijn sympathie voor Hitler en het nazisme nooit onder stoelen of banken. Hij modelleerde de falangisten naar de fascistische jeugdbewegingen in Europa, waar hij gefascineerd raakte door nazi-Duitsland toen hij deelnam aan de Olympische Spelen van Berlijn in 1936. De falangisten bleven doorheen de 15 jaar lang durende burgeroorlog trouwe bondgenoten van de zionistische staat, en zij waren onder meer de uitvoerders van de massaslachting van Sabra en Chatilla in 1982. Ook in de Arabische wereld gold dus dat antisemieten en Israël het goed met elkaar konden vinden.

     Extreemrechts
     Israël heeft het antisemitisme dus nodig om zo zijn eigen voortbestaan te garanderen. Hoe meer antisemitisme er op aarde is, hoe meer joden er migreren naar Israël om zo het voortbestaan van Israël als militaire kolonie op Arabisch grondgebied te garanderen.

     In 2000 ontving toenmalig premier Ehud Barak de miljoenste Russische jood. Dat was een enorme versterking voor de staat Israël. De staat verblankte – de nieuwe joden die kwamen waren allemaal blank-, waardoor het ‘beschaafde Europese’ Israël veel beter te onderscheiden zou zijn van de omringende Arabische ‘Barbarij’. Dat veel van die Russische joden (in sommige gevallen ex-joden) er extreemrechtse, en soms ronduit nazistische sympathieën op nahielden deerde niet.

     Ook in Europa heeft Israël een zeer goede band met extreemrechts en de ideologische kinderen van de collaboratie met het nazisme. Als Europese politici, opiniemakers en burgers werkelijk bekommerd zijn om het lot van de joden, als historisch schuldbesef voor de Europese genocide werkelijk de belangrijkste drijfveer is voor het steunen van Israël, dan zouden de Europese politici schuld moeten bekennen. Ze zouden het laatste systematische antisemitische land op aarde moeten boycotten, en dat is de zionistische staat Israël.

     Yassine Channouf studeerde Arabistiek en Islamkunde aan de KUL en behaalde een master in Modern Middle Eastern studie aan de Universiteit van Leiden.

     • Aleid Blink
      July 29, 2014 at 6:03 pm

      Heeft Channouf hierover een boek geschreven? Ik kan me nauwelijks voorstellen dat hij op dit onderwerp in Leiden is gepromoveerd, althans niet kort geleden. Het bestuur en een aantal hoogleraren is daar nogal pro-Israël. Gelukkig denken veel daar afgestudeerde arabisten hier anders over. Behalve dan Hans Jansen natuurlijk. Die is kennelijk verdwaald geraakt.

     • Gino
      July 29, 2014 at 6:39 pm

      Het onderwerp van de dissertatie van Yassine Channouf is me niet bekend @Aleid Blink. Ik ga ervan uit dat dit gewoon een los stuk van zijn hand is, waarvoor hij uiteraard wel onderzoek heeft verricht.

  • Aleid Blink
   July 26, 2014 at 2:43 pm

   ln, Precies, bijna tien jaar geleden en sindsdien zit men daar in de door Israël opgezette val opgesloten. Heeft u niets beters te doen dan leugens breien? Alles wat de Palestijnen en Gaza hebben opgebouwd, zoals een zee- en een mooie luchthaven, bleek door een verbod van Israël om er gebruik van te maken, onbruikbaar en vervolgens door Israëlische bommen werd vernield. Ze begonnen met de teelt van groenten en fruit voor de export, maar Israël blokkeerde deze, zodat de boel ofwel ergens in een Israëlische haven lag te verrotten of thuis kon worden doorgedraaid. Ze hadden er zeker wat moois van kunnen maken, maar dat werd verhinderd door die verdraaide, Israëlische politiek.

  • tato
   July 27, 2014 at 12:54 pm

   Dit is nou precies die onzin die gelukkig tegenwoordig de goede mens dus niet zoal jij shilegt niet meer gelooft. En als eenmaal alle geloofwaardigheid van de israelische staat en haar lobbyisten verdwenen is zullen zelfs de israeliten hun eigen denkbeeld verloochenen.

   • Aleid Blink
    July 27, 2014 at 1:13 pm

    tato, Niet om het een of ander, maar het gaat hier om Israëlis of Israëliërs. De term Israëlieten komt alleen nog in de bijbel voor en het mag bekend geacht worden dat die in een andere tijd leefde. In het boek Josua ontstaat een beeld van hen dat niet bepaald gunstig is en het is helaas dat beeld dat veel kolonisten in de door Israël bezette aanhalen en volgen. In de bijbel worden ze daarvoor gestraft, d.w.z. God trekt de handen van hen af. Dat gebeurt nu ook, maar het duurt natuurlijk wel een tijdje voor dat zij daar de effecten van gaan voelen. Het woord God heeft voor mij een mystieke betekenis.

  • Hans v.d. G
   July 28, 2014 at 2:04 pm

   Hahaha hou op met jullie onzin propaganda voor israel likud
   Israel is de grootste terrorist aller tijden nog erger dan hitler

   Jullie hebben de hele wereld naar de heen en weer geholpen

 2. piterfries
  July 26, 2014 at 2:43 pm

  Graag zou ik van westerse beleidsmakers zoals Elio Di Rupo en Mark Rutte vernemen waarom Oekraïne en Gaza, Poetin en Netanyahu, zo anders behandeld worden.

  Weet deze man dat nu werkelijk niet ?
  The answer is staring in the face.

 3. July 26, 2014 at 2:59 pm

  Zelfs het CIDI accepteert in een onwaarschijnlijk kromme redenering om de acties van het IDF te legitimeren dat het aantal burgerslachtoffers ‘slechts’ 72% bedraagt. U schrijft hier 2 blogs geleden: ‘Het aantal burgerslachtoffers is ergens in de orde van grootte van 1 op 3 strijders,’ dus 25%. Sara Roy, door velen geaccepteerd als ‘leading expert’ in (de economie van) Gaza, stelt dat Hamas door juist Likud tot 2004 gesteund werd ondanks dat handvest. Er is internationale consensus over de illegaliteit van de blokkade en over het feit dat Gaza de facto nog steeds bezet is. Israel houdt zich niet aan ‘contiguity’ [Oslo akkoorden] zoals o.a. Gisha meldt http://gisha.org/legal/2415. De raids van Netanyahu n.a.v. misdaden waren gruwelijk en wetteloos. Er werd met enorm geweld gereageerd op kachelpijpen met 10 ponds lading van jihadisten. Er wordt collectief gestraft. En Palestijnen krijgen nooit een staat, meldde Netanyahu http://is.gd/Kd1EHk

  Nazi’s zullen net zo min ontkomen aan strafvervolging als judeonazi’s, inclusief degenen die hun helpen.

  • likoednederland
   July 27, 2014 at 6:58 pm

   Illegale blokkade? Verbazingwekkend dat iemand zulke onzin durft op te schrijven.

   De EU noemt de blokkaden legaal en zelfs de VN-commissie Palmer concludeerde: “Israël wordt geconfronteerd met een daadwerkelijke bedreiging van haar veiligheid door de militante groeperingen in Gaza. De ingestelde blokkade is een legitieme veiligheidsmaatregel om te voorkomen dat wapens Gaza bereiken. De uitvoering voldoet aan de eisen van het internationale recht.”

 4. Roberto la Verita
  July 26, 2014 at 4:00 pm

  Als ik het lijden van de Palestijnse volk dagelijks aan mij voorbij zie gaan, dan denk is wel eens “had de WO2 geen 5 jaar langer moeten duren”.
  Maar nee, ze waren ook slachtoffer van dezelfde soort krachten.
  Roberto

  • Aleid Blink
   July 26, 2014 at 5:44 pm

   Het “nooit meer” werd door sommige mensen verstaan als “mij zal dit nooit meer overkomen. Wat ik de ander aandoe telt niet mee.” Dat dit trouwens volledig in gaat tegen het joodse adagio dat je nooit een ander moet aandoen wat je niet wilt dat jou wordt aangedaan, lijkt hen niet te deren. Voor hen is het meer van ikke, ikke, ikke en de rest kan lekker stikke(n).

   • Aleid Blink
    July 26, 2014 at 5:54 pm

    Wat is dit een uitstekend artikel. Dat zou zeker niet in onze kranten misstaan, maar die blijven liever ergens in het midden hangen, als de dood als ze zijn om lezers te verliezen. Dat is blijkbaar belangrijker dan het leven (verliezen).

  • jose
   July 27, 2014 at 8:46 am

   Roberto la Verita, ik sta pal achter Palestina maar uw opmerking doen mij kippenvel geven. Zeer ongepast.

 5. July 29, 2014 at 4:51 pm

  Als de verzetsorganisatie Hamas als een terreurorganisatie wordt neergezet, wat is het Zionistische regime van Israël dan wel niet? Het is Israël waarvan een jaar geleden door de VN-commissie voor de rechten van het Kind is vastgesteld dat zij Palestijnse kinderen gebruikt als menselijk schild. Google gerust het nummer van het rapport en overtuig jezelf. UN Committee on the Rights of the Child, CRC/C/ISR/CO/2-4, 14 June 2013.
  Kijk ook naar deze Australische documentaire:
  https://www.youtube.com/watch?v=iqL048x4msM
  Lees ook hoe Falasja vrouwen (Ethiopisch-Joodse vrouwen) al jarenlang zonder hun eigen medeweten en goedkeuring in Israël driemaandelijks anticonceptiemiddelen gevaccineerd krijgen. Ethnic cleansing?
  Zie hier nog een bevestiging:
  http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.haaretz.com%2Fnews%2Fnational%2Fisrael-admits-ethiopian-women-were-given-birth-control-shots.premium-1.496519&h=HAQFoyvdtAQFlWO4Kg5CSNQi2-jXMXoU4BgzrF11lQXN-vA&s=1
  Zie hier hoe Afrikanen worden behandeld in Israël en hoe een coalitie lid in de Knesset het volk toespreekt:

  • Aleid Blink
   July 29, 2014 at 5:55 pm

   Ik wist wel al dat de Falasha een onderkaste zijn in de Israëlisch/joodse samenleving, net boven de Palestijnen, maar dit wist ik nog niet. Je ziet hen vaak op de West-Bank bij de zgn. border police. Helaas leren zij daar ook weer naar beneden schoppen en ze staan erom bekend dat zij dat hard doen, net als bedoeïenen en die andere niet-moslimgroep die in gevangenissen vaak de functie van bewakers vervullen, natuurlijk omdat zij ook Arabisch spreken.

Comments are closed.