Steun voor Netanyahu?

BRITAIN-PALESTINIAN-ISRAEL-CONFLICT-GAZA-DEMONSTRATION

Demonstratie in Londen op 19 juli. (AFP Photo / Carl Court)

Al meer dan 525 officiële Palestijnse doden op het moment dat ik dit schrijf. Voor het overgrote deel burgers en een onacceptabel aantal kinderen. En dan nog de duizenden, vaak zeer ernstige gewonden. En dan nog de onvoorstelbare verwoesting. Hoe reageert de wereld hierop? Enkele geluiden die me opvielen, verre van volledig, maar dat zegt veel: het is het topje van de ijsberg (zowel de positieve als de negatieve geluiden).

Israël

Gisteren verklaarde premier Netanyahu van Israël nog dat er “zeer sterke” internationale steun bestaat voor zijn meedogenloze aanval op het Palestijnse volk. De leugens over het “staakt-het-vuren”, de “zelfverdediging” en de “ingehouden” reactie zijn genoegzaam bekend. Wat vooral interessant is, is de bekende dubbele agenda: voor de internationale pers is het argument het vernietigen van de infrastructuur van Hamas, met name de tunnels; in Israël zelf is daar bij het leger niets van te merken, men bombardeert aan de lopend band woonhuizen die niets met tunnels te maken hebben, net zo weinig als het bloedbad gisteren in Al Shija’iya, dat met tanks werd uitgevoerd tegen weerloze burgers.

Naftali Bennett, minister van Economische Zaken, verklaarde in een interview dat Israël nooit met opzet burgers onder vuur neemt. Volgens hem is het Hamas dat massaal zelf-genocide pleegt door hun lanceerinstallaties tussen de kinderen te plaatsen. Ook de vier kinderen die vanuit zee werden beschoten terwijl ze aan het voetballen waren op het strand horen daarbij volgens Bennett, een minister! Zelf-genocide, een term bedacht door een dronken ambtenaar bij het ministerie van Propaganda.

Moshe Feiglin, lid van – hoe kan het ook anders – de Likoedpartij van Netanyahu, wil dat Israël nog meer geweld gaat gebruiken, de overgebleven Palestijnen verdrijft en de hele Gazastrook met joden bevolkt. Soortgelijke geluiden komen ook uit religieuze hoek, bijvoorbeeld uit de mond van de rabbijn Ben Packer.

Oproepen zoals die van Feiglin en Packer voor geweld op genocidale schaal tegen Palestijnen worden steeds vaker gehoord uit de mond van Israëlische leiders“, zegt Ali Abunimah van The Electronic Intifada.

Internationaal

De afgelopen tijd is er door miljoenen mensen gedemonstreerd tegen het geweld. In tientallen landen, verspreid over de hele wereld, gingen mensen de straat op om hun steun te betuigen aan het lijdende volk van Palestina. Frankrijk is het enige land waar men deze demonstraties bij wet wil verbieden. Dreigen met gevangenisstraffen en zeer hoge boetes moet ervoor zorgen dat de zionistische propaganda in dit land intact blijft. Gelukkig hebben de Fransen zich tot nu toe niets aangetrokken van deze poging tot het muilkorven van legitiem protest.

Verenigde Staten

Als we iets hoopgevends moeten verzinnen, dan zijn het misschien wel de “versprekingen” (en hier) van de minister van Buitenlandse Zaken John Kerry. Onlangs nog had hij de term “Apartheid” laten vallen en nu weer een sarcastische opmerking over de “precisiebombardementen” (“a hell of a pinpoint operation”) van Israël.

Misschien is dat toch een symptoom van wat er broeit. Recente, kritische boeken als die van Amerikaanse journalisten als Max Blumenthal of John Judis kregen veel aandacht. Een week geleden nam de beroemde satiricus Jon Stewart het op voor de Palestijnen in zijn Daily Show. Madonna, Eddie Vedder, Dwight Howard, Whoopi Goldberg, Wacka Flocka Flame, Anthony Bourdain en de satirische krant The Onion doen ook mee. En de social media spelen hierin een belangrijke rol, aangezien bekende musici en artiesten heel veel volgers hebben op Facebook en Twitter. “Tel al die invloed bij elkaar op en dan spreken we over een onvoorstelbare schade die de social engineers van angst en oorlog wordt toegebracht”, schreef Said Hamideh in een artikel over het veranderende gevoel in Amerika.

De bekende Amerikaanse schrijver Lawrence Weschler noemde de Gazastrook onlangs openlijk een concentratiekamp. Op het moment van schrijven was de verhouding Palestijnse doden:Israëlische doden 280:2, en in die verhouding ziet hij ook de schuld die beide partijen dragen. Een man met het aanzien van Weschler zal het iets makkelijker maken voor anderen om ook eens hun mond open te doen. Hij richt zich met name tot die Amerikaanse joden voor wie de visie op het “conflict” nog steeds bepaald lijkt te zijn door de film Exodus uit 1960.

Noorwegen

Voormalig premier van Noorwegen, Kåre Willoch, noemt het optreden van Israël “zinloos en grotesk“. De conservatief Willoch leidde ooit een kabinet dat Israël goedgezind was, maar hij werd later steeds kritischer, met name over het nederzettingenbeleid en de behandeling van de Palestijnen.

De Noorse minister van Buitenlandse Zaken Børge Brende pendelt nog wel eens heen en weer tussen Oslo en Tel Aviv en ziet de nederzettingen als het belangrijkste obstakel om tot vrede te komen. Maar ook hij bereikt niets en er gaan steeds meer stemmen op om de Israëlische ambassadeur naar huis te sturen. Het wordt hoog tijd om eens een daad te stellen.

De aanwezigheid van twee Noorse artsen in de Gazastrook, Mads Gilbert en Erik Fosse, zal ook meespelen in de Noorse kijk op het huidige geweld. Hun verhalen kunnen niemand onberoerd laten.

Ierland

Gerry Adams, de partijleider van de Ierse links-nationalistische partij Sinn Féin roept ook op tot het uitzetten van de Israëlische ambassadeur. Daarnaast moeten de privileges die Israël krijgt van de EU – het Associatieverdrag – met directe ingang worden opgeschort.

Zuid-Afrika

Het ANC wil eveneens de Israëlische ambassadeur uitzetten, maar daarnaast maakte ANC-lid Jesse Duarte een vergelijking met nazi-Duitsland die hij ook later na druk vanuit de joodse gemeenschap aldaar niet wilde terugnemen. Het koloniale project en de voortgaande wrede bezetting door de zionisten kunnen bij deze partij met non-raciale uitgangspunten begrijpelijkerwijs niet op veel sympathie rekenen. Zij weten maar al te goed hoe legitiem verzet als “terroristisch” wordt weggezet, waarmee de bezetter zichzelf carte blanche geeft om excessief geweld te gebruiken.

Venezuela

President Nicolas Maduro beschuldigt Israël van het plegen van genocide. Daarnaast heeft hij een heldere kijk op de absurde neiging van de media om het geweld als een gewapend conflict tussen twee gelijkwaardige partijen af te schilderen.

Venezuela wijst de cynische campagnes af die proberen beide partijen gelijkwaardig te veroordelen, terwijl het duidelijk is dat er geen moreel vergelijk is tussen de Palestijnen die bezet en afgeslacht worden en de bezettende staat Israël, die ook nog eens militair superieur is en handelt in de marges van het internationaal recht.

Bolivia

President Evo Morales heeft de Israëlische invasie van de Gazastrook scherp veroordeeld en vind dat het tijd wordt om actie te ondernemen, “om een einde te maken aan de genocide die Israël pleegt op Palestina”.

Turkije

President Erdogan heeft de afgelopen week al herhaaldelijk uitgehaald naar Israël. In een toespraak noemde hij het optreden van de zionisten zelfs erger dan Hitler. Na de moord op tien Turken door Israël in 2010 is de relatie tussen de twee landen op politiek niveau bekoeld. Zakelijke en militaire samenwerking lijkt daar echter niet erg onder geleden te hebben, iets wat we bij veel andere landen ook zien. Hij benadrukte wel dat het niet gaat om joden in het algemeen of Turkse joden, die volwaardige staatsburgers zijn.

Iran

Kritiek op de joodse staat vanuit Iran zal niemand verbazen, maar als het een Iraanse jood is ligt dat toch weer wat gevoeliger. Het joodse parlementslid Siamak Moreh Sedgh uit zeer scherpe kritiek op de zionisten en vergelijkt hun misdaden met die van de nazi’s. Sedgh is directeur van het Joodse Comité in Teheran. Hij verklaarde tevens dat joden veilig zijn in Iran en dat er daar geen sprake is van antisemitisme.

Engeland

In het Engelse parlement was er een duidelijke stellingname over het Israëlische geweld onder leden van de Labourpartij. De video is van een week geleden en zoals we weten is het sindsdien alleen nog maar veel erger geworden. In Nederland laten zelfs de mensen die ervoor betaald worden om hun mond hierover open te doen, zoals Harry van Bommel, de Palestijnen in de steek. Misschien toch maar emigreren naar het perfide Albion.

Het getto van Warschau

Chavka Fulman-Raban is 90 jaar oud en een van de laatste nog levende mensen die het getto van Warschau hebben meegemaakt. Ze hield dit jaar op Jom Hasjoa, de jaarlijkse gedenkdag van de holocaust, een speech waarin ze universele waarden benadrukt: de strijd tegen geweld, racisme en haat. Maar ze is ook specifiek over Israël: “Kom in opstand tegen de bezetting” en “Het is ons verboden over een ander volk te heersen“. De blogger Richard Silverstein – duidelijk ontroerd – vertaalde haar voordracht in het Engels.

Geen universele steun

John Kerry vertrekt opnieuw naar het Midden-Oosten. Na een vruchteloos jaar en een aantal beledigingen en versprekingen gaat hij nog een poging wagen. Niet een “vredesproces”, maar een einde aan het bloedbad is het doel. Waarna Israël gewoon doorgaat met wat het al 70 jaar doet.

Zoals uit bovenstaande voorbeelden blijkt is de internationale steun niet “zeer sterk” zoals Netanyahu beweert. Het zijn machtige mensen als Obama en organisaties als de VN en de EU die het onrecht in stand houden. In schril contrast met wat een groot deel van de mensheid vindt, gesteund door enkele regeringsleiders die hun ambt serieus nemen.

Engelbert Luitsz

 

15 comments for “Steun voor Netanyahu?

 1. Aleid Blink
  July 21, 2014 at 6:38 pm

  Zojuist kwam een oproep binnen uit Frankrijk met een petitie die vraag om ontbinding van La Ligue de Défense Juive, die ik natuurlijk ondertekend heb. Dat zouden ze in de VS ook eens moeten doen. Daar heeft gisteren de Senaat 100-0 gestemd voor 100 % Israëls invasie in Gaza. zoals a Jewish Vote for peace, sprakeloos van ontzetting, laat weten.

  • July 22, 2014 at 9:47 am

   100-0 is een combinatie van ‘profit before people,’ een uitleg van 1th en 14th amendment die bedrijven tot personen maakt en die politici kopen door hun ‘verkiezingskas’ te spekken, pathologisch gebrek aan moraal en van een waanzin die bij Jewish Voice for peace geen sprakeloosheid, maar woede zou moeten opwekken. Kerry vindt ook dat het niet langer kan (ik zal hieronder nog wat details geven) en gaat naar Caïro. Waarom blijft hij niet in Washington om ze daar achter de schermen met de koppen tegen elkaar te slaan. Noam Chomsky zei ook al zoiets.

   • Aleid Blink
    July 22, 2014 at 12:43 pm

    Arjan, ik denk dat je hun sprakeloosheid heel goed kan worden verstaan als een uiting van zo’n grote woede dat je er bijna in stikt. Ze laten voortdurend zien hoe boos ze over de zaken zijn en het lijkt mij dat dit er dan niet iedere keer expliciet in hun brieven weer bij vermeld hoeft te worden? Een goede verstaander verstaat dit vanzelf toch wel.

 2. piterfries
  July 21, 2014 at 6:52 pm

  Merkwaardig, die ontzetting:

  http://www.nogw.com/warforisrael.html

  Subj: Fritz Hollings
  Date: 5/23/04 7:02:02 AM Pacific Daylight Time
  From: TOOL

  Senator Ernest Hollings utters the forbidden words
  By Senator Ernest Hollings and Axis editorial note.
  May 22, 2004, 17:47

  Email this article
  Printer friendly page

  Editorial Note: While it is finally about time that someone in the U.S. Senate has the guts and brains to utter forbidden words – But we are afraid it’s too little … and much too late – for the people of Iraq, the people of the United States, Senator Hollings, – and perhaps for the people of the entire the world … – Les Blough, Editor

  ——————————————————————————–

  Sen. Hollings Floor Statement Setting the Record Straight on his Mideast Newspaper Column

  I thank my distinguished colleagues. I have, this afternoon, the opportunity to respond to being charged as anti-Semitic when I proclaimed the policy of President Bush in the Mideast as not for Iraq or really for democracy in the sense that he is worried about Saddam and democracy. If he were worried about democracy in the Mideast, as we wanted to spread it as a policy, we would have invaded Lebanon, which is half a democracy and has terrorism and terrorists who have been problems to the interests of Israel and the United States.

 3. Aleid Blink
  July 22, 2014 at 9:23 am

  Wat is er merkwaardig aan het feit dat deze mensen sprakeloos zitten toe te kijken naar hoe men reageert op de destructie van Gaza en met ontzetting zien hoe de Amerikaanse Senaat zich achter de Israëlische invasie? Dat geldt toch ook voor ons, of niet soms. Het belangrijke ervan ‘vindt ik’ dat het hier om joden gaan en dat nog steeds te weinig mensen rekening houden met hen en denkt dat zij allen achter Israël staan, zoals we gisteren konden lezen in een reactie onder de brief van die Noorse arts.

  • piterfries
   July 22, 2014 at 10:24 am

   Je hebt gelijk, ik las niet zorgvuldig.
   Ik dacht dat het weer eens gespeelde ontzetting was, in de senaat.

   Dat niet alle joden achter Israel staan is bekend, maar in mijn idee gaat het om een kleine minderheid.

   Maar Hamas slaat van zich af, al 25 Israelische doden, las ik.
   Gevaarlijk vechten op de grond in een stedelijke omgeving, waar Hamas mensen vechten in Israelische uniformen, en vanuit tunnels.
   Kennelijk leerde Hamas van het ghetto in Warschau.
   Benieuwd of ze er, net als in Libanon Hezbollah, in slagen Israelische tanks uit te schakelen.

   • Aleid Blink
    July 22, 2014 at 1:17 pm

    Hoe groot de groep is die tegen de Israëlische politiek ‘is’, weet waarschijnlijk niemand want lang niet iedereen laat van zich horen en beseft waarschijnlijk niet dat ze daarmee het systeem steunen. Je moet goed beseffen hoe groot de vijandigheid is tegen degenen die niet absoluut loyaliteit tegenover Israël tonen; familie, vrienden, buren etc. krijgen zij tegen zich en ze lopen voortdurend de kans door extremisten te worden aangevallen. Leden van Gush Shalom werden op een dag aangevallen en ze probeerden toen Uri Avneri, die al ruim boven de tachtig is, te ontvoeren. Dit is ze gelukkig niet gelukt.

    In het boek van Bart Brandsma De hel, dat is de ander – ik heb het meteen gekocht toen dit hier genoemd werd door Arjan – staat een hoofdstuk over loyaliteit dat daar meer inzicht in geeft.

    Ik heb ervaring opgedaan met woede die er heerst tegen deze joden, toen ik een tijd lang met joodse en een enkele Palestijnse vrouw meedemonstreerde in West-Jeruzalem, Het was een uiterst benauwende ervaring. Gelukkig ben ik na afloop, op de weg terug naar Oost-Jeruzalem, nooit aangevallen. Die mogelijkheid zat er zeker in want met mijn opvallend wit-blonde haar en lange gestalte zag ik er niet bepaald joods uit en was ik ook zeer herkenbaar. Mensen als Jef Halper en zijn medewerkers gaan iedere zaterdag Palestijnen bijstaan en de mensen van B.tselem, en al die andere mensenrechtengroepen, voor wie dit hun dagelijkse werk is, allemaal krijgen ze ook nog eens van doen met Israëlische autoriteiten, waaronder de zgn. border police. Deze wordt speciaal ingezet om de Palestijnen te controleren en onder druk te houden omdat het geen lekkere jongens zijn, vaak Bedoeïenen, Ethiopiërs en anderen die binnen de Israëlische samenleving ook met de rug tegen de muur staan.

    Ik heb veel respect voor al deze mensen gekregen.Ga er maar zelf eens aanstaan!

    • July 22, 2014 at 2:23 pm

     Hier een zeer recent interview met Jef Halper. Let op zijn onverzettelijkheid, logica en de relatief rustige manier waarop hij spreekt:

     Occupation of Palestinian Territories Likely to Intensify in Coming Months
     http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=74&jumival=12118

     Nergens in de westerse msm heb ik gelezen dat Netanyahu de Palestijnen te kennen heeft gegeven dat zij nooit een staat zullen hebben. Het stond, vertaald uit het Hebreeuws, wel in ‘The Times of Israël’ en ook bij Mondoweiss behandeld. Ik heb het de Volkskrant laten weten, maar daar reageerde men er (uiteraard) niet op.

     • Aleid Blink
      July 22, 2014 at 3:20 pm

      Jef Halper is een geweldig mens. Ik heb hem meerdere malen ontmoet en ben hen een keer met een groepje mensen dat ik rondleidde op de West Bank en met wie ik ook een dag of wat in Gaza ben geweest – daar met een gids en chauffeur – een dag gaan helpen bij het opnieuw opbouwen van een verwoest huis.

      Al deze mensen en groepen worden doorgaans door de Nederlandse media genegeerd. Een regelrecht schande.

      Bij Monique Hoogstraaten kon je bv. gisteravond heel goed zien dat zij wel meer zou willen zeggen, maar, net als Kerry, gebonden is aan vergunning/contracten. Ook hier speelt de solidariteit waarover Brandsma schrijft, een grote rol.

      Bedankt voor die tip.

      Ik heb al een keer eerder gevraagd, Ken je de Fernhout die jarenlang in AlAzzaria, bij Jeruzalem woonde of misschien nog steeds woont als hij nog in leven is? Een merkwaardige snuiter. De diplomaat Marcel Kurpershoek schrijft een komisch verhaal over hem in zijn boek Onzalig Jeruzalem. Kurpershoek was een bekende figuur bij de Jahalin bedouïenenfamilie die aande zuid-oostkant van Jeruzalem woont. Toen zij hoorden dat ik hem kende, spraken ze vol lof over zijn prachtige Arabisch. Hij heeft ook over bedoeïenendichtwerk een boek geschreven.

 4. July 22, 2014 at 9:52 am

  Six flechette shells were fired towards the village of Khuzaa, east of Khan Younis, on 17 July, according to the Palestinian Centre for Human Rights. Nahla Khalil Najjar, 37, suffered injuries to her chest, it said. PCHR provided a picture of flechettes taken by a fieldworker last week.

  B’Tselem, an Israeli human rights organisation, describes a flechette shell as “an anti-personnel weapon that is generally fired from a tank. The shell explodes in the air and releases thousands of metal darts 37.5mm in length, which disperse in a conical arch 300 metres long and about 90 metres wide”.

  The munitions are not prohibited under international humanitarian law, but according to B’Tselem, “other rules of humanitarian law render their use in the Gaza Strip illegal. One of the most fundamental principles is the obligation to distinguish between those who are involved and those who are not involved in the fighting, and to avoid to the extent possible injury to those who are not involved. Deriving from this principle is the prohibition of the use of an imprecise weapon which is likely to result in civilian injuries.”

  http://www.theguardian.com/world/2014/jul/20/israel-using-flechette-shells-in-gaza

  IDF ontkent het niet en Mads Gilbert MD PhD, Professor en hoofd van de kliniek geeft uitleg bij Amy Goodman na 18:30 http://publish.dvlabs.com/democracynow/ipod/dn2014-0721.mp4

  En dan heeft men het nog over ‘human shields.’

 5. Aleid Blink
  July 22, 2014 at 12:44 pm

  Godgeklaagd!!

 6. Aleid Blink
  July 22, 2014 at 1:23 pm

  Er kwam zojuist een mail binnen van Avaaz met deze petitie:

  As a new round of violence kicks off in Israel-Palestine and more children are killed, it’s time to take definitive non-violent action to end this nightmare. Our governments and companies have continued to aid, trade and invest in the violence, but we can help stop it if we call on Dutch pension fund ABP together with other key businesses to pull out their investments aiding injustice and violence — add your voice now.

  Dit is de site:
  https://secure.avaaz.org/en/israel_palestine_this_is_how_it_ends_nl_rb/?bBOFaab&v=42822

 7. July 22, 2014 at 11:43 pm

  @Aleid 3:20 pm. Nee, die Fernhout ken ik niet. Van mijn familie heeft met mijn achternaam bij mijn weten nooit iemand in Israël gewoond (hoewel mijn overgrootvader een bohemien was, die 12 kinderen op de wereld zette, dus …). Joods in mijn familie is (in verschillende landen) aangetrouwd en enkelen wonen nog in Israël. De meesten hebben Israël eind vorige eeuw verlaten …

  • Aleid Blink
   July 23, 2014 at 9:36 am

   Hij heeft me verteld dat hij wel familie is toen ik daarnaar vroeg, i.v.m. kunstenaars. Er staat me bij dat hij me vertelde dat hij het of een van de zwarte schapen in de familie was, maar het is ook mogelijk dat ik dat zelf vermoedde. Er zal dan wellicht niet meer over hem gesproken zijn, maar hij woont niet in Israël maar in Palestina. Al Azaria is het dorp dat we hier Bethanië noemen en ligt aan de oude weg naar Jericho die ook langs Ma’ale Adumim loopt met een zijweg naar Betlehem, door Wadi Nar, als je dit allemaal wat zegt. Hij is niet joods, maar wel een vreemde snuiter en niet onaardig.

 8. July 23, 2014 at 6:05 am

  Nadat ik gisteren hier dat artikel over ‘flechette shells’ aanhaalde, waarbij in een conische boog van 300 bij 90 meter metalen pijltjes worden afgeschoten, klik ik net CIDI aan om het volgende te lezen:
  = De beschuldiging dat Israel willekeurig Gazaanse burgers zou beschieten, klopt niet.=
  Je bevriest in je stoel. CIDI baseert zich op cijfers van Aljazeera en somt op dat 45% van de gedoden mannen tussen de 18 en 28 zijn en ‘in die groep zitten de meeste Hamas-strijders.’ Een betere conclusie is dat het IDF gewoon schiet op alles dat beweegt en dat dat veelal mannen tussen de 18 en 28 zijn die straat opgaan om na een bominslag te zien wat er nog te redden valt, komt mij voor:
  Israeli sniper killing wounded civilian
  https://www.youtube.com/watch?v=sBakqLUBWP0&bpctr=1406086196

  Vunzig clubje, dat CIDI

Comments are closed.