Burg: “De hele Palestijnse maatschappij is gekidnapt.”

tank_kind

Er is geen “conflict”, geen “strijd tussen twee volken”, geen “oorlog”, alleen een wrede bezetting.

Avraham Burg belichaamt als geen ander het veranderende inzicht in de doelstellingen van het politiek zionisme. Hij was lid van het Israëlische parlement, maar werkte ook voor het Joods Agentschap en de Zionistische Wereldorganisatie (WZO). En uiteraard diende hij in het leger. Een voorbeeldige zionist dus.

In 1983 raakte hij gewond, ironisch genoeg niet door toedoen van een Palestijn, maar doordat een joodse extremist een granaat in een groep demonstranten gooide. Dat was een demonstratie van de vredesbeweging Peace Now, een jaar na de gruwelen van de Israëlische inval in Libanon, waar Burg aan deelnam en waarbij een dode viel.

Maar het zou nog heel wat jaren duren voordat Burg zich steeds explicieter zou gaan uitdrukken over het mislukte project dat Israël heet. Met zijn achtergrond lag het voor de hand dat hij als een verrader zou worden bejegend door de joods-nationalistische elementen. Maar hij heeft zijn mond niet gehouden en vandaag opnieuw laat hij zien – in het kader van de krankzinnige Israëlische “reactie” op de vermissing van drie jonge kolonisten – dat hij zich niet in de luren laat leggen door de abjecte retoriek van premier Netanyahu. Het is pijnlijk, maar ik moet zeggen dat de Palestijnse president Abbas een voorbeeld aan Burg zou moeten nemen. Abbas lijkt zijn uitspraken rechtstreeks van de Israëlische minister van Propaganda te ontvangen.

Burgs opiniestuk in de krant Haaretz van vandaag liegt er niet om. Met de titel “De Palestijnen: een gekidnapte maatschappij” haalt hij zich door de verwijzing naar de drie vermiste jongens de haat van alles wat rechts en/of religieus is op de hals. In een enigszins hoogdravende stijl begint hij met het uitspreken van zijn hoop dat de drie weer gezond en wel zullen terugkeren. Hij vergelijkt hen zelfs met zijn eigen kinderen. Maar hij komt direct tot de kern van de zaak: “de verzwegen waarheid die hun kidnapping omringt”. Ook hij neemt hier de officiële Israëlische versie over, niemand weet nog zeker of het wel een kidnapping was. Maar dat terzijde. Maar in welke context is dit gebeurd?

Hier zien we de oppervlakkige premier en de klunzige politie, de massa’s die vast blijven houden aan zinloze gebeden en niet aan een moment van menselijke vrede. Hier zien we de hypocriete opperrabbijnen van het land, die een maand geleden nog de paus om toezeggingen vroegen met betrekking tot de toekomst van het joodse volk, maar die in hun dagelijkse leven blijven zwijgen over het lot van de mensen die hun buren zijn, vertrapt onder de druk van de bezetting en het racisme, onder leiding van rabbijnen met exorbitante salarissen en bonussen.

Zoals velen voor hem al opmerkten, ook de journalist Gideon Levy onlangs nog, heeft Burg het over het trieste feit dat er alleen sprake is van Palestijnen wanneer er iets gebeurt. Er moet een kidnapping zijn, of een raket worden afgeschoten, of een aanslag gepleegd, anders bestaan de Palestijnen niet en gaat de etnische zuivering buiten het zicht van de pers gewoon door.

Burg noemt het de isolatie, een woord met vele betekenissen in dit verband.

Derhalve is dit ook een zuiver moment van isolatie. Niet de isolatie van huizen die we kennen, maar de isolatie van het hart. Slechts weinigen aan de rechter- en linkerkant – behalve Gideon Levy, Uri Misgav en nog een paar behoedzame en angstige commentatoren – proberen de diepe wortels van de kidnapping te doorgronden.

De hele maatschappij staat op z’n kop vanwege dit incident. Net als voor de joodse spion Jonathan Pollard of anderen die als slachtoffer worden gezien. Maar de Israëlische maatschappij is doof en blind zodra het gaat om een heel volk dat lijdt, wanneer het een ander betreft.

De volledige Palestijnse maatschappij is gekidnapt. Zoals veel Israëli’s die “substantieel dienden” in het leger, zijn veel lezers van deze column, of hun kinderen, onaangekondigd en met geweld in het holst van de nacht het huis van een Palestijnse familie binnengegaan en hebben daar de vader, broer of oom meegenomen, vastbesloten en zonder enig gevoel. Dat is kidnappen en het gebeurt elke dag.

Avraham Burg doet veel mensen tekort door alleen Levy, Misgav en de jongens en meisjes van Breaking the Silence te noemen, ex-soldaten die een boekje opendoen over wat zij gedwongen werden te doen in de bezette gebieden. Met name het Palestijnse parlementslid Hanine Zoabi ligt enorm onder vuur door soortgelijke opmerkingen als die van Burg en anderen, die neerkomen op niets anders dan enige context aanbrengen in wat door de regering cynisch als een nationaal trauma wordt voorgesteld. De rechts-nationalistische politicus Avigdor Lieberman vindt de doodstraf voor deze dappere vrouw iets wat bespreekbaar zou moeten zijn. Nu kent Israël officieel geen doodstraf, maar zoals iedereen weet omzeilen ze dat slim door mensen gewoon te vermoorden, zodat er geen rechter aan te pas hoeft te komen.

De Israëlische stilte rond het onrecht dat het Palestijnse volk wordt aangedaan moet verbroken worden met de luide boodschap dat dat niet acceptabel is. Het Israëlische machtsvertoon van de afgelopen dagen mag niet goedgepraat worden. Die boodschap kan niet luid genoeg klinken, zodat de mensen die het al 66 jaar niet willen horen geen andere keus meer hebben dan te luisteren.

Engelbert Luitsz

10 comments for “Burg: “De hele Palestijnse maatschappij is gekidnapt.”

 1. piterfries
  June 19, 2014 at 8:39 am

  Toen ik nog de Turkse internationale zender, engels, kon ontvangen was daar ooit een reportage over een bijeenkomst over de beweerde Armeense genocide.
  Turkse historici stelden daar dat die genocide zozeer een onderdeel was geworden van de Armeense identiteit dat het wel nooit zou lukken de realiteit over de Armeense opstand, en daarop volgende deportatie, geaccepteerd te krijgen.

  Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de joodse identiteit van eeuwig onschuldige slachtoffers, vrees ik.
  Nadat joden verdreven zijn uit Palestina wordt die identiteit weer versterkt.

  Dieudonné haalde zich de woede van de Franse joden op de hals door op te merken dat een groep mensen, die steeds in dezelfde problemen verzeild raakt, eens in de spiegel moet kijken om de oorzaak te vinden.

  Gilad Atzmon bepleit collectieve psychotherapie voor alle joden.
  Deze ‘Palestijnse jood’ lijkt niet te weten dat psychotherapie alleen werkt bij mensen die door hebben dat er iets mis is met hen.

  • June 20, 2014 at 5:08 pm

   “Dieudonné haalde zich de woede van de Franse joden op de hals door op te merken dat een groep mensen, die steeds in dezelfde problemen verzeild raakt, eens in de spiegel moet kijken om de oorzaak te vinden.”

   Iets dergelijks (dus niet precies hetzelfde) stelde Spinoza ook al. Ikzelf heb bijgevoelens als ik bijv. door Antwerpen loop en ben dan blij dat dit in Amsterdam heel anders was (is?). Toch is het een recht van mensen om zich afwijkend te kleden en te gedragen. Althans, zolang dat recht maar niet verkeerd wordt gebruikt.

   “Gilad Atzmon bepleit collectieve psychotherapie voor alle joden.”

   Gek, datzelfde is ook al meerdere keren gezegd inzake de Palestijnen.

 2. Aleid Blink
  June 19, 2014 at 9:59 am

  Gisteravond stond in NRC Handelsblad op de opiniepagina een artikel van de voorzitter Federatie Ned. Zionisten Dan Cohen onder de titel Dieudonné, islam en Le Pen jagen Joden weg. En daaronder: Frankrijk, land van égalité, zou een veilig oord voor Joden moeten zijn, maar uitgerekend daar slaan ze op de vlucht, ziet Dan Cohen.

  Dit verhaal eindigt met deze woorden: “Les extrêmes se touchent in het hedendaagse Frankrijk: het krachtige, aloude reactionaire front en de extreme islam – n.b. joden met hoofdletter geschreven en islam niet – het wahabisme. De bekendste aanhangers van het wahabisme zijn te vinden in de familie Saoed, die met de overwinning op andere Arabische clans in 1932 vaste grond onder de voeten heeft gekregen in het Arabische schiereiland, dat vanaf die tijd naar hen werd genoemd: Saoedi-Arabië.
  “Rijkelijk met oliedollars gefinancierd begon het wahabisme aan haar wereldwijde bekering en opmars, met als belangrijkste exponenten de (Egyptische) moslimbroederschap, het Algerijnse Islamitische Reddingsfront (FIS), Hamas en Al-Qaeda.
  “Naast een ferm optreden van de Franse overheid, bestaat de behoefte, zo niet noodzaak, van een sterk en daadkrachtig Ander Frans Islamitisch Geluid, dat pluriformiteit, vreedzame co-existentie, tolerantie op seksueel en religieus gebied, persvrijheid en vrijheid van meningsuiting, propageert en praktiseert.
  “Bij ontstentenis daarvan dreigt wahabitische intolerantie, intimidatie, extremisme en terreur de overhand te krijgen en kan Frankrijk zich geleidelijk aan ontwikkelen tot het eerste eenentwintigste Europese land dat echt Judenrein is.”

  Hij noemt in het artikel de moord in 2006 van een Afrikaanse moslim op de joodse Ilan Halimi, de aanslag in mei maart 2012 van een Algerijnse Fransman in Montauban en Toulouse, waarbij 13 militairen, drie joodse kinderen en een rabbijn het leven lieten, en natuurlijk de aanslag in dat museum in Brussel een maand geleden. En stelt dat de angst onder Franse joden “dusdanige vormen aannam dat ze op de vlucht begonnen te slaan.” Het aantal Frans-Joodse emigranten naar Israël is, volgens hem, in krap twee jaar tijd is verdubbelt en ‘dreigt’ te verdrievoudigen.

  Weer die gezwollen taal, die bangmakerij en beschuldigingen van antisemitisme die zionisten zich hebben eigengemaakt. Een politiek die er indertijd toe heeft geleid dat vele joden uit de landen van de Maghreb en uit het MO ook naar Israël ‘zijn gevlucht’.

  Een jammerklacht zonder ook maar een moment een blik in de spiegel te werpen en daar de oorzaak van deze aanslagen en het gebaar van Dieudonné te willen zien en begrijpen. Inderdaad, een goede psychotherapeut zou hier goed werk kunnen verrichten. Maar hoe krijg je mensen zover dat zij zich daaraan willen overgeven?

  • piterfries
   June 19, 2014 at 7:20 pm

   Ik zou het niet weten.

   Bij VK zie je weer een kletsverhaal van ene Segers, een lid van één van de kamers, over het krachtig bestrijden van het zionisme.

   Het uitventen van de holocaust gaat maar door, nu is weer een 89 jarige demente voormalige Auschwitz Birkenau bewaker opgepakt in de VS.
   De man beweert nooit in het kamp geweest te zijn.
   Uiteraard liegt hij.
   Ondanks dat alle boeken, die ik ken, van concentratiekamp gevangenen zeggen dat inderdaad de overjarige SS bewakers vrijwel nooit in de kampen kwamen, die hadden zelfbestuur.
   Dat die uitventerij velen ondertussen tegenstaat, ook dat wordt niet gezien.
   De weerstand tegen weer eens een holocaust monument in Amsterdam opent ook niemand de ogen, zo lijkt het.

   Dat joden Frankrijk verlaten wordt overigens, zo wordt beweerd, in Israel zeer op prijs gesteld.
   Een groep mensen die zich zo irrationeel gedraagt, al zeer lange tijd, alleen de Armeniërs en de Serviers komen een beetje in de buurt, is mijn idee.
   Misschien moet ik de VS elite toevoegen, schiet me nu te binnen.

   Over de mythe van het joodse volk, lees Shlomo Sand, over de mythe van Servië lees Dennis P. Hupchick, ‘The Balkans, From Constantinople to Communism’, New York, 2001.
   Over de Armeense genocide ‘The Armenians in the Late Ottoman Period’, edited Türkkaya Atatöv, Ankara, 2002.

  • June 20, 2014 at 5:24 pm

   “Weer die gezwollen taal, die bangmakerij en beschuldigingen van antisemitisme die zionisten zich hebben eigengemaakt.”

   Hmm, je zal het wel anders bedoelen dan ik, gezien je nadruk op ‘die zionisten zich’. Ikzelf schreef eerder: Dan Cohen hoort de klokken luiden, maar weet amper waar de klepels hangen. Hij doet het voorkomen alsof de extra stroom Fransen richting Israël ook wordt veroorzaakt door de FN. Immers, volgens Cohen is die “met antisemitisme behept”. De 26 procent voor die partij bij de recente EU-verkiezingen zouden dan dus impliceren dat in elk geval 26 procent van de Fransen antisemiet is, zoiets. Ik geloof er geen ene donder van, zelfs niet als we antisemitisme superlosjes definiëren. Het door hem vermeend antisemitisme op cultureel niveau is bij mijn weten beperkt, tenzij je naast Dieudonné nog maar amper ander cultureel gebeuren hebt. De derde factor, de “externe Islam, het wahabisme” lijkt me wel een reële factor die de Franse joden zorgen baart. Maar om dan meteen Saoedi-Arabië alle schuld in de schoenen te schuiven getuigt wederom van niet goed de klepels weten te vinden.

 3. Aleid Blink
  June 19, 2014 at 6:20 pm

  Ik wij hierbij op de blogspot van professor Professor Mazin Qumsiyeh, docent aan de universiteit van Betlehem. Hij schrijft op 15 juli jl. in zijn artikel Justice versus violence:

  … ”5000 kidnapped Palestinians are held in Israeli jails including hundreds of children. Many of those are held for months without trial (called “administrative detention” but is a war crime per international law), Many are on a hunger strike for the past 50 days. Some are near death. The US administration calls for the release of three Israelis who are illegally squatting on our land but has not called for the release of thousands of Palestinian civilians held in inhumane conditions in Israeli jails…

  Dit is te vinden onder http://popular-resistance.blogspot.nl/

  Hij verstuurt ook een wekelijkse nieuwsbrief die kan worden aangevraagd op http://lists.qumsiyeh.org/listinfo/humanrights

  • June 20, 2014 at 10:31 pm

   Aleid, praat je de kidnapping van de drie jongens goed?

 4. Aleid Blink
  June 21, 2014 at 12:05 pm

  pvlenth, Waarom wel mijn voornaam en niet de uwe? Vanwaar die rare vraag? Wat wel voortdurend goedgepraat wordt is de context waarin dit gebeuren heeft plaatsgevonden. Feit is dat ook die jongens slachtoffer zijn van het ‘zionistische systeem’ dat erop uit is de Palestijnen klein te krijgen en alle middelen die het daarvoor gebruikt goedpraat.

  De mensen die vinden dat de Palestijnen collectief in therapie moeten, weten niet waar ze het over hebben en laten zich leiden door vooroordelen. Het grote probleem in Israël dat de angst voor de ander daar regeert. Dat lijkt mij een goede reden om therapie aan te bevelen. Helaas is het zo dat die alleen werkt bij iemand die dit erkent en bereid is zijn/haar zienswijze te herzien en dat zie ik daar niet zo snel gebeuren en dus gaat men daar door de eigen glazen in te gooien en slachtoffers te maken.

  In Israël herkennen ze een Palestijn aan zijn kleding, zelfs als die volledig westers is. De joden die u in Antwerpen tegen komt, wonen met name ook in New York en Parijs, en natuurlijk Jeruzalem. Wat is het dat u Amsterdam doet verkiezen? Net als onder andere mensen, zijn er kwaaien en goeien.

  • June 22, 2014 at 11:37 pm

   “pvlenth, Waarom wel mijn voornaam en niet de uwe?”

   Zeg maar Peter en je mag me tutoyeren. :)

   “Vanwaar die rare vraag?”

   Ik meen een eenzijdigheid waar te nemen. Kan aan mij liggen en dit leek mij een goeie vraag om daarachter te komen. Uit je verdere antwoord kan ik helaas geen empathie met deze jongens en hun familie waarnemen. Jammer.

   “De mensen die vinden dat de Palestijnen collectief in therapie moeten, weten niet waar ze het over hebben en laten zich leiden door vooroordelen.”

   Oh natuurlijk, ik snap het. Maar jouw oordeel over de Israëliërs is niet vanuit onwetendheid en vooroordeel? Overigens is dat idee van een collectievve therapie voor de Palestijnen jaren geleden geopperd door een Amerikaanse psychiater. Die had wel degelijk een argumentatie daarvoor.

   “De joden die u in Antwerpen tegen komt, wonen met name ook in New York en Parijs, en natuurlijk Jeruzalem. Wat is het dat u Amsterdam doet verkiezen?”

   Ik meen dat in een groep van witte zwanen de zwarte zwaan opvalt en makkelijk het slachtoffer wordt van hoon en spot. Zo werkt het nu eenmaal. Maar ook vind ik die pijpekrullen en nog zo wat uiterlijkheden en ook sommige gedragingen bespottelijk. Afijn, dat laatste woord zegt het al. Voorbeeldje van bespottelijk gedrag is het niet nemen van de lift op sabbath alleen maar omdat die lift elektrisch voortgedreven wordt en je een handeling (is arbeid) moet verrichten die de elektra activeert. Maar goed, bespottelijkheden mogen van mij best bespot worden, maar meer ook niet. Antisemitisme is duidelijk meer dan alleen maar spot.

 5. Aleid Blink
  June 23, 2014 at 9:49 am

  pvl, Ik prefereer enige afstandelijkheid omdat het hier om de zaak gaat en tutoyeren hoort daar niet bij.

  Aangezien we niet weten over deze kwestie, behalve dan wat er in de media staat, lijkt het me beter gevoelens over het lot van die jongens voorlopig op te schorten. Wat wij van hen en hun families weten is dat zij uit een settlement komen waar men Palestijnen ziet als ongedierte en men zich vrij voelt hun voortdurend op allerlei manieren te bedreigen.

  Vooroordeel is gebaseerd op onwetendheid of ontkenning van de werkelijkheid. Ik begrijp wel dat u eenzijdigheid meent waar te nemen, maar laat mij eens zien hoe u dat in deze kwestie, waarin het gaat om een bezetter die al vele tientallen jaren z’n macht botviert op een min of meer ongewapende bevolking. En stelt uzelf de vraag hoe meerzijdig zou u geweest zijn tijdens WO II? Ik heb die nog bewust meegemaakt en heb twee jaar in de door Israël bezette gebieden gewoond en daar uitgebreid kunnen waarnemen wat zich daar afspeelt. Ter geruststelling: ik had daar, vanzelfsprekend, niet alleen veel contact met Palestijnen maar ook Israëlische mensenrechtengroepen.

  Dat u die kledij raar/vreemd vindt is begrijpelijk, maar ook die chassidische joden, oorspronkelijk afkomstig uit West Rusland en Polen, zijn vrij zich te kleden als zij willen. Het is maar wat je gewend bent.

Comments are closed.