Het zionisme op sterven na dood?

dodePalestijn_16juni2014

Treurnis om de dood van weer een Palestijn door zinloos zionistisch geweld.

Laten we het eens op Nederland betrekken. In Maastricht wordt iemand ontvoerd, niemand weet precies wie het heeft gedaan, maar al snel komt de burgemeester met het verhaal dat het waarschijnlijk een Fries was. Onmiddellijk worden dorpen in de omgeving waar Friezen wonen omsingeld en afgesloten van de buitenwereld. Alle huizen worden met geweld doorzocht, deuren worden opgeblazen, meer dan honderd mensen worden opgepakt. Tegelijkertijd bombardeert het Limburgse leger gebieden in Friesland waar sympathisanten van de Friezen in Limburg wonen. De verwoesting is enorm. Er vallen doden en gewonden, maar nog steeds weet niemand waar de ontvoerde persoon is, noch wie het op zijn of haar geweten heeft. Het enige wat na enig speurwerk van een onderzoeksjournalist naar buiten komt is dat de burgemeester van Maastricht een hekel heeft aan Friezen en dat hij het zou toejuichen als er minder Friezen in Limburg zouden zijn.

Dat absurde scenario is de realiteit in Palestina. Dat is precies wat er afgelopen weekend is gebeurd. De reacties op journalisten die proberen enige context aan te brengen zijn van een dermate agressief soort racisme dat je je afvraagt of het ook maar iets met de vermiste jongens zelf te maken heeft. De Facebookreacties op het artikel van de Israëlische journalist Larry Derfner spreken boekdelen.

Er is een facebookpagina aangemaakt door Israëlische joden die voorstellen elk uur een “terrorist” (=Palestijn) dood te schieten totdat de vermiste jongens gevonden zijn. De pagina heeft al meer dan 18.000 vind-ik-leuks. Het is in het Hebreeuws, maar hier en daar tref je een reactie in gebrekkig Engels die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Ondanks talloze verzoeken tot verwijdering vindt Facebook kennelijk dat het openlijk oproepen tot moord geen probleem is als het om Palestijnen gaat.

De extreme reacties waarin racisme, wraak en vergelding de boventoon voeren, laten niets zien van een joodse ethiek die die gedachten zouden moeten rechtvaardigen. Tenzij het weer een Bijbels verhaal van genocide is, verheerlijkt want goedgekeurd door God himself. De indruk die je krijgt is dat deze mensen helemaal niet betrokken zijn bij het lot van de vermiste jongens, maar dat ze zich eindelijk volledig kunnen laten gaan. Nu hebben ze een excuus dat door de regering wordt gesanctioneerd en aangemoedigd. Al dat opgekropte racisme komt nu naar buiten, aangewakkerd door een incident dat nog niet is opgehelderd.

Toen een Israëlische commandant zijn machinegeweer leegschoot op een 13-jarig Palestijns meisje dat verdwaald was op de grens van de Gazastrook, kwamen er geen excuses. Niet van de man zelf en niet van de Israëlische regering. Van president Abbas werd echter verlangd dat hij zich terstond zou uitspreken over het verschrikkelijke lot van de drie vermiste joodse kinderen. En Abbas deed dat. Ook John Kerry, eerder al uitgemaakt voor antisemiet door diezelfde Israëlische politici, vond dit belangrijker om te vermelden dan  de duizenden Palestijnse kinderen die vermoord en gekidnapt zijn. In de eerste twee maanden van dit jaar werd er elke twee uur* een Palestijns kind gekidnapt door de zionistische terroristen.

Macht is niet alles. Premier Netanyahu zei dat het leger in staat van paraatheid is gebracht en dat het is voorbereid op alle eventualiteiten. Dat klonk overtuigend in het Europa van 1938, maar in het Israël van 2014, tegen een vijand die voor het grootste deel bestaat uit een paar kinderen die met stenen gooien en een onbewapende militie in de Gazastrook die af en toe een symbolisch, zelfgemaakt vuurpijltje afschiet, heeft het de allure van een middelmatig stripverhaal. Maar ook het Romeinse Rijk is ten onder gegaan aan decadentie, zelfoverschatting en immoraliteit. Misschien is dat onze laatste hoop: dat de zionisten zichzelf te gronde richten en hun omgeving verder geen schade meer berokkenen.

Engelbert Luitsz

* Update Ik kreeg hier nogal wat vragen over dus hier de bron: The Euro-Mid: Israeli army increases detentions of Palestinian children by 80%

2 comments for “Het zionisme op sterven na dood?

 1. June 17, 2014 at 12:00 am

  janfreak uw berichten worden in het vervolg verwijderd, dus blijf gewoon weg, dat bespaart mij tijd.

 2. piterfries
  June 17, 2014 at 8:25 am

  Het Romeinse rijk ging ten onder door het waarschijnlijk zelfgekozen middel in de strijd tegen de joden, het christendom.
  De christelijke naastenliefde filosofie ondergroef het fundament van het Romeinse rijk, de slavernij.
  Die filosofie diende om het christendom aantrekkelijk te maken, in concurrentie met het jodendom.
  Er zijn schattingen dat het Romeinse rijk tien miljoen slaven per jaar verbruikte.
  Dat Rome de joden als belangrijke tegenstander zag blijkt uit het grote leger waarmee naar Palestina werd getrokken, uit de verwoesting van de tempel, en het beleg van Massada.
  Het Romeinse rijk ging dus niet ten onder door immoraliteit, maar door verandering in moraliteit.

Comments are closed.