“Iraans gevaar” verzinsel V.S./Israël

Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.
Mattheüs 5:11

netanyahuiran

Premier Netanyahu van Israël “bewijst” het Iraanse gevaar.

Het ligt niet direct voor de hand om de al decennia durende hetze tegen Iran in verband te brengen met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, maar dat is wel wat de Amerikaanse onderzoeker Gareth Porter betoogt. Nog voordat Israël in beeld kwam leek het einde van de Koude Oorlog ook het einde van de CIA te in te luiden. Maar daar had de Amerikaanse regering helemaal geen zin in. Om het exorbitante budget van de organisatie te kunnen blijven verantwoorden was dan ook een nieuwe vijand nodig.

De jaren tachtig in het Midden-Oosten stonden in het teken van de oorlog tussen Irak en Iran, nadat het Iraakse leger in 1980 Iran was binnengevallen. Saddam Hoessein kreeg politieke en materiële steun van Washington en kon zo zonder veel internationale ophef massavernietigingswapens inzetten tegen Iran en tegen de Koerden in eigen land. Toen er vanaf 1990 een einde kwam aan het Sovjet-tijdperk was Iran een goede optie om de rol van nieuwe bedreiging van het Westen op zich te nemen. Zo “redde” het land de CIA volgens Porter.

Israël speelde in op de onvoorwaardelijke steun die het land geniet van Washington door het steeds vaker te hebben over het “existentiële gevaar” dat een nucleair Iran vormt voor de joodse staat. En daarbij werden de leugens van de eigen diensten gebruikt om het te doen voorkomen alsof een Iraans kernwapen zo goed als operationeel was. Vooral premier Netanyahu waarschuwde wanneer hij maar kon, daarbij gesteund door onder andere de zionistische miljardair Sheldon Adelson in de Verenigde Staten, die openlijk pleitte voor een aanval op Iran met een kernwapen, als “afschrikking”. Uiteraard zouden de Amerikanen dat voor hun rekening moeten nemen, zodat Israël niet publiekelijk hoefde toe te geven dat het land zelf kernwapens heeft.

Als een rode draad door Porters boek loopt de goed gefundeerde claim dat het Amerikaanse en Israëlische beleid ten opzichte van Iran voortkwam uit hun politieke en organisatorische belangen, en niet per se uit een nauwgezette analyse van de feiten over het Iraanse nucleaire programma – dat werd gemonitord door de IAEA -, of uit de bedoelingen van de Iraanse leiders.

Het was de bedoeling van Amerika en Israël om de ontwikkeling van een Iraans niet-militair nucleair programma onmogelijk te maken, ook al is dat toegestaan op basis van het non-proliferatieverdrag (NPT). Iran is ondertekenaar van het verdrag, in tegenstelling tot Israël dat bovendien inspecteurs weigert.

Porter besteedt een compleet hoofdstuk aan de “mysterieuze laptopdocumenten”. Deze zouden bewijzen bevatten dat Iran bezig was met het ontwikkelen van een kernwapen. Porter toont aan dat deze documenten in werkelijkheid waren gefabriceerd door de Israëlische veiligheidsdienst die ze “lekten” naar een Iraanse oppositiegroep die ze vervolgens weer aan de Duitse inlichtingendienst doorspeelde.

Kortom, de marteling van Iran sinds 1953, zoals Noam Chomsky het noemde in een interview met Amy Goodman van Democracy Now, is nog niet ten einde. De ergste misdaad van het land was het afzetten van de wrede dictator de Sjah van Iran, die daar met Amerikaanse hulp aan de macht kon blijven en met wie Israël uitstekend zaken kon doen.

Zoals Shemuel Meir, die Gareth Porter interviewde, opmerkt is de dreiging van Iran een “verhaal”. En iedereen weet dat een verhaal niet op waarheid hoeft te berusten. Het voorbeeld van Iran laat weer eens zien waartoe machtige landen in staat zijn om hun geheime agenda’s door te drukken. Dit machiavellisme heeft al geleid tot enorme politieke en materiële schade en met de voortschrijdende technologie van de dood zal het steeds moeilijker worden een ramp te voorkomen. Israël zelf is wel het beste voorbeeld van een piepklein land met een bevolking van nog geen acht miljoen inwoners, dat toch in staat is een wereldwijde bedreiging te vormen.

Hoe overtuigend is de visie van Porter? Hij zegt dat hij een ononderbroken reeks anomalieën vond die het officiële Amerikaans-Israëlische verhaal ontkrachten, maar dat hij geen enkel feit heeft gevonden dat zijn reconstructie onderuithaalt.

Zoals hij aangeeft is het meest overtuigende bewijs voor de juistheid van zijn stelling misschien wel het feit dat het hem niet lukte artikelen geplaatst te krijgen in belangrijke media. Daarom moest hij wel een boek schrijven.

Engelbert Luitsz

Shemuel Meir, Was the Iranian threat fabricated by Israel and the U.S.?

Gareth Porter, “Manufactured Crisis: The Untold Story of the Nuclear Scare” (Just World Books)

Zeer verhelderen is ook dit stuk van Richard Silverstein:
Iranian Mossad Agent Recruited Iranians to Assassinate Nuclear Scientists

29 comments for ““Iraans gevaar” verzinsel V.S./Israël

 1. Aleid Blink
  June 4, 2014 at 11:32 am

  Dat de Israëlische veiligheidsdienst voortdurend bezig is het eigen bestaan veilig te stellen, werd me duidelijk toen ik in Palestina woonde en dagelijks de I. nieuwsberichten kon volgen. Er werden mensen opgepakt omdat er weer een aanslag zou dreigen. Als er uit een gewoon verhoor niets kwam, dan werd aangekondigd dat er lichte fysieke druk zou worden uitgeoefend. Daarop volgde zware fysieke druk, dus regelrechte marteling. Als dat ook niets opleverde, werd de man nog een aantal maanden vastgezet. Die hele zaak was pure provocatie van de Palestijnse samenleving en dat leverde dan weer de aanslag op, die de veiligheidsdienst recht van bestaan gaf. Als je dit spel doorzien hebt, wordt je vertrouwen in deze diensten er bepaald niet groter op en dat is ernstig, want helemaal zonder gaat ook niet.

  De Israëlische politiek geeft een goed voorbeeld van hoe je de joden in weer een kwaad daglicht kunt stellen, maar daar geven ze niet om, omdat ze denken dat ze sterk genoeg zijn. Dit ondanks dat juist de bijbel tegen die hoogmoed keer op keer waarschuwt. De mens blijk steeds weer een merkwaardig en m.n. dubbelhartig wezen.

 2. janfreak
  June 4, 2014 at 12:57 pm

  Ahmadinejad heeft gezworen dat Iran Israël van de kaart zal vegen en ieder weldenkend mens zal tot de conclusie komen dat zoiets alleen maar kan lukken met een kernbom. Zodoende is de vrees van Israël volkomen terecht dat Iran een kernbom aan het ontwikkelen is.

  • June 4, 2014 at 1:08 pm

   Uw Perzisch/Arabisch is kennelijk al net zo belabberd als de rest van uw algemene ontwikkeling. Khomeiny Khomeini en Ahmadinejad hebben gezegd dat “het (zionistische) bewind uit Jeruzalem moet verdwijnen”, iets wat ieder weldenkend mens ook vindt.
   Niets over “van de kaart vegen”, “gezworen” of atoombommen, dat zijn propagandaleugens van het land dat daadwerkelijk een ander volk – de Palestijnen – van de kaart veegt.

  • June 4, 2014 at 1:29 pm

   The Iranian president is a Persian version of Hitler.
   —Israel Deputy Prime Minister Shimon Peres,
   referring to Iran President Mahmoud Ahmadinejad

   [Israel and the U.S. need to establish] a broader strategic
   relationship with Iran.
   —Prime Minister Shimon Peres to President
   Ronald Reagan, September 1986

   Ahmadinejad week nooit af van datgene wat Khomeini over Israël stelde.

  • Aleid Blink
   June 4, 2014 at 5:58 pm

   jf, Geloof toch niet alles wat bepaalde mensen beweren. Wist u overigens dat Iran een van de landen is met een zeer grote joodse gemeenschap en dat deze mensen daar graag blijven wonen? Geeft dat niet aan dat Iran niet zo slecht is als velen denken? Als Iran inderdaad een atoombom ontwikkelt, dan is dat m.n. vanwege het feit dat het tussen drie atoommachten ligt, India en Pakistan en India en Israël.

   Israël heeft echter alle reden om bang te zijn, want het heeft met zijn politiek aan alle kanten vijanden gecreëerd. Zo gaat dat dan.

 3. Noor
  June 4, 2014 at 2:06 pm

  Natuurlijk zit de angst er goed in voor die nucleaire wapens van Irak en natuurlijk zijn ze er. En reken maar niet dat ze op een woestijn gericht staan. De echte angst zou veel meer moeten zijn dat er altijd wel een fanatieke ayatollah aan de knoppen zit en je hebt geen idee hoe die mannen denken. Hitler daar had je nog een idee bij, bij zijn snode plannen maar zo’n ayatollah is een ander verhaal en niemand die de moeite neemt om in de denkwereld van zo’n man te kruipen om de wereld de fatale druk op de knop te besparen.

  Ik ben voor terug naar de gifbeker.

  • ReggieRoning
   June 4, 2014 at 4:44 pm

   Nucleaire wapens van Irak? Ayatollah’s aan de knoppen? In de echte wereld heeft Israël nucleaire wapens en zitten zionisten aan de knoppen. En de enige “fanatiekelingen” die zo’n wapen hebben durven gebruiken tegen burgers komen niet eens in de buurt van een ayatollah maar waren mannen in nette pakken.

  • Aleid Blink
   June 4, 2014 at 6:03 pm

   Vergeet niet dat die ayatollahs nooit zonder hulp van het westen aan het bewind gekomen zouden zijn. Hebben we eigenlijk wel een idee hoe westerse machthebbers denken? Van Netanyahu weet ik het min of meer en dat stelt me niet gerust.

 4. June 4, 2014 at 2:24 pm

  Ook bij therealnews.com zijn een aantal interviews met Gareth Porter over zijn boek terug te vinden:
  http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=74&jumival=910

  Porter komt op zijn manier tot dezelfde conclusies als daarvoor Trita Parsi in ‘Treacherous alliance : the secret dealings of Israel, Iran, and the US.’

  http://www.solargeneral.com/library/treacherous-alliance-trita-parsi.pdf

  Hoofdstuk 14 ‘Trading Enemies’ geeft in detail weer hoe Peres c.s. de periferie-doctrine van Ben Goerion overboord gooiden en met enige moeite anderen wisten te overtuigen dat Iran toch de grootste vijand was. Dit alles in de context van het verdwijnen van de Sovjet-Unie die Arabieren steunde, waardoor het na de uitschakeling Irak nodig was een nieuwe vijand te vinden om ‘vredesonderhandelingen’ te problematiseren.

 5. June 4, 2014 at 2:33 pm

  Spambak, Engelbert.

 6. jefcooper
  June 4, 2014 at 2:50 pm

  Voor een land wat zich niet wil gedragen als een land in het Midden Oosten, maar als het land in het Midden Oosten, is Iran inderdaad een gevaar.
  Wat betreft Iraanse kernwapens, of ze die hebben weet niemand, als ze ze aan het ontwikkelen zijn hebben ze groot gelijk, Israël heeft een 200 kernkoppen, kruisraketten, en is in staat gebleken intercontinentale raketten te maken: Israel lanceerde een eigen satelliet tegen de draairichting van de aarde in, zelfs.
  Mogelijk hoeft Iran ze helemaal niet te maken, rond 1990 schijnen er in de Ukraine een 90 atoombommen zoekgeraakt te zijn.
  Beweerd wordt dat Iran tot 2005 bezig is geweest de sloten open te krijgen,
  En inderdaad, Israel van de kaart kan zonder geweld, hoeft alleen te betekenen dat het zionistische bewind verdwijnt.

 7. Noor
  June 4, 2014 at 3:47 pm

  Jef, natuurlijk heeft Iran kernwapens. Het is je kop in het zand steken als je denkt dat dat niet zo is.
  Maar als jij denkt dat Iran geen kernwapens heeft dan denk je toch zeker niet dat zij zich laat afschepen met een stelletje tweedehands exemplaren. Dat is nu juist de kern van die hele oorlog daar. De ayatollahs daar zijn afgescheept met een tweedehandsje, met de zoon van Hagar, de slavin van de grote leider. Maar ja, als ze zo verdomde lui zijn zich niet in de geschiedenis te willen verdiepen om de vinger te kunnen leggen op de pijn, de zere plek dan blijven ze maar lekker in hun angstzweet zitten. Ja, wel met een echte troonopvolger. Niet dat je er veel aan hebt met een stelletje kernwapens in je nek.

  • June 4, 2014 at 5:17 pm

   Er is geen spat van bewijs dat Iran kernwapens heeft of pogingen doet om die te fabriceren. Een dergelijke onderneming is technisch, logistiek en bij toezicht van IAEA en observaties vanuit de ruimte onmogelijk te verbergen. Expert Porter noemt de enige suggesties daarover suspect en zeer waarschijnlijk vanuit oorlogszuchtige bron. Ex-directeurs van de mossad hebben de pathologische leugenaar Netanyahu er tot zijn woede op gewezen dat hij de ‘dreiging’ vanuit Iran niet moet ‘overdrijven.’ Overigens droomde ik een jaar geleden dat van Netanyahu en van wat andere zio-nazi’s er lichaamsdelen spontaan af vielen. Misschien was dat wel een antisemitische droom. Meldt dit bij het CIDI, een nijverig verzamelaar van antisemitische … eh …. dingen. Waarom men daar nog geen cadeau-bonnen uitdeelt bij 2 of 3 meldingen van antisemitische dingen, begrijp ik niet. In ieder geval getuigt het van slecht ondernemerschap.

   • June 4, 2014 at 5:28 pm

    Wat wellicht ook meespeelt is dat Iran al vrij ver schijnt te zijn met kernfusie, waarbij geen radioactief materiaal vrijkomt.
    De huidige kerncentrales zijn in feite een bijproduct van het ontwikkelen van de atoombom door middel van kernsplijting.
    Het zou natuurlijk onverteerbaar zijn voor het Westen als Iran deze technologie als eerste zou inzetten.

    • Aleid Blink
     June 4, 2014 at 6:14 pm

     Dan kan Israël en het westen deze mensen niet meer voor achterlijk uitmaken. Een heel gemis natuurlijk.

    • June 4, 2014 at 6:51 pm

     Ha, ha, Engelbert, je bent duidelijk geen natuurkundige. Een zonnetje opsluiten in een fabriek die netto echt energie oplevert, zit er deze eeuw niet in. Volgens mij waren Russen daarin het meest vergevorderd en daarvan weet (wist) ik dat de verwachtingen daarvan sterk overdreven zijn. Verder denk ik dat Israel in welk toekomst-scenario dan ook qua WMD juist het minst te vrezen hebben van Iran. Wat dat betreft is deze laatste 20 jaar durende David-Goliath canard pornografisch.

     • Jef Cooper
      June 4, 2014 at 7:02 pm

      Niemand weet of, en wanneer, beheerste kernfusie mogelijk zal zijn.
      Mocht het ooit lukken, dan stort het tegenwoordige machtsevenwicht in elkaar.
      Olie en gas worden in één klap waardeloos.

     • June 4, 2014 at 7:15 pm

      Nee, Arjan, ik ben (ook al) geen natuurkundige, maar wel een bewonderaar van Stephen Hawking en die is daar positiever over dan jij. Als cultuurkijker kom je al snel uit bij wetenschappers uit het verleden, zoals de formidabele Lord Kelvin:
      “X-rays will prove to be a hoax.”
      “Radio has no future.”
      “Heavier than air flying machines are impossible.”
      Morgen kan iemand die al jaren het probleem bestudeerd heeft, een broodje kaas eten en opeens begrijpen hoe het zit. Zo zie ik veel zaken.

  • Aleid Blink
   June 4, 2014 at 6:12 pm

   Noor, Waar heeft u deze kennis vandaan of heeft u zich dit met angst en al laten aanpraten? Wie heeft er een stelletje kernwapens in de nek? U maakt in ieder geval duidelijk dat die “zo verdomde lui zijn die zich in in de geschiedenis willen verdiepen” niet de enigen zijn.

  • Jef Cooper
   June 4, 2014 at 6:57 pm

   Er is niets tweedehands aan kernwapens.
   De essentie van een kernwapen, is niets anders,dan dat je materialen die een kernreactie op gang kunnen brengen, bij elkaar brengt tot boven de kritische massa.
   Dat kritisch zijn komt er uit voort dat de deeltjes,die de verdere splijting onderhouden,niet mogen ontsnappen, tenminste, niet al te veel.
   Je zou het zelf kunnen uitproberen, met twee massa’s plutonium ter grootte van elk een halve sinaasappel, als je die bij elkaar brengt krijg je de tweede Hiroshima explosie.
   Als je het niet kunt navertellen weet je dat het gelukt is.
   De Hiroshima explosie was krachtiger, dat komt er uit voort dat hoe sneller je de kritische massa kritisch maakt, hoe krachtiger de explosie.
   Nog een waarschuwing, plutonium is ook chemisch giftig.

 8. June 4, 2014 at 7:16 pm

  We zijn allemaal wel eens dom en onbeholpen

  Zeggen iets stoms.
  Achterbaks eigenlijk.
  Als we er niet stil bij staan.
  Zou niemand het te weten komen.
  Denk je dat de rest anders is dan jij?
  Bijna niemand ziet je.
  Je fietst er langs heen.

  Je zit op een terras.
  Maar je zit daar mooi alleen.
  Iedereen besteed evenveel aandacht aan jou.
  Als jij aan hen en hoe goed denk je hen te kennen?
  Of denk je alleen maar aan je eigen belang en hun billen?
  Verdeel je de wereld in mannen en vrouwen?
  Of in jong en oud?
  Rijk en arm?
  Geleerd of verleerd?
  Je dacht dat iedereen je zag, dat ze op je lette.
  Maar niets is minder waar, je was een bijna nul voor hen.
  Niemand heeft je geregistreerd, niemand mee naar huis genomen,
  Vanuit de tram of lopend over het plein.
  Dus je kunt gerust ademhalen.
  Je mag er zijn.
  Je heb nergens last van.
  Sta fier overeind.
  Dat had je nooit gedacht?
  Dat het kan. Dat het er tijd voor is.

  • galmier
   June 4, 2014 at 7:53 pm

   In de jaren 70 heb ik nog hevig geprotesteerd tegen de franse kernreactoren. Eerst heb ik een brief geschreven naar de president en toen dat niet hielp ben ik er twee jaar lang niet op vakantie geweest. De enige terrassen die ik die jaren heb gezien zijn wat verlopen terrassen van pannenkoekententen op de Veluwe. Het was afzien maar ik deed tenminste wat! Na twee jaar vond ik het de beurt van een ander.

 9. June 4, 2014 at 7:22 pm

  PS
  [link verwijderd]
  Doe dat aub op Facebook, maar niet hier. En probeer te reageren op het artikel, anders haal ik de volgende commentaren ook weg.

  • June 4, 2014 at 7:53 pm

   Barbaar.

   • June 4, 2014 at 8:02 pm

    timmerark: “Maar er zijn mensen die via de Palestijnen hun Jodenhaat kunnen ventileren. Moslims zijn hierbij vrijgesproken van een dubbele agenda, hun is dit met de paplepel ingegeven. Misschien is dit bij de niet moslims ook wel zo gegaan, een paplepel met een swastika erop dan?”

    Dat is de taal van Stormfront, van GeenStijl, Breivik en Wilders. Ga daar je racisme uitventen en blijf hier weg.

    • jefcooper
     June 5, 2014 at 8:12 am

     Hoe het mogelijk is dat zionisten,en hun apologeten,de zaken zo kunnen omdraaien blijft voor mij een raadsel.
     Vóór het zionisme toesloeg in Palestina leefden Moslims en joden redelijk vredig naast elkaar.
     Dat de voortdurende Israëlische terreur tegen Palestijnen, in hoofdzaak Moslims, haat tegen joden bij Moslims oproept,lijkt me nogal voor de hand te liggen.
     Weliswaar steunen niet alle joden Israel, maar de overgrote meerderheid doet dat wel, tenminste, zo lijkt het.
     Een op IJsland wonende, in Israel geboren jood, Elias Davidson, als ik me de naam goed herinner, schrijft dan ook ‘dat elke jood die zich niet tegen Israël verzet medeplichtig is’.

    • June 10, 2014 at 1:09 pm

     Als je mij zou kennen weet je dat ik ver, heel ver sta bij Wilders en erger. Ik ben mijn Blog Timmerark begonnen uit protest tegen Wilders. Het was één van de meest gelezen Blogs op het VKBlog platform. In tegenstelling tot u haat ik geen van de beide pertijen/mensen/volken. Wel de leiders die verantwoordelijk zijn. U weet net zo goed als ik dat de leiders in Israel gedwongen zijn door de dictaturen om zich heen om steeds verder te radicaliseren. Dat betreur ik en ik ben zeer pessimistisch over de koers van Israel. Maar aan de kant van de betaalmeesters in Mekka zie ik ook geen beweging en dus heeft u uw dagtaak. Succes ermee.

     • Aleid Blink
      June 10, 2014 at 1:25 pm

      Misschien toch eens proberen duidelijker te zijn over wat u werkelijk te zeggen heeft. Waarom kunt u dat hier ineens wel?

 10. ReggieRoning
  June 4, 2014 at 8:01 pm

  In zake Iran gaat het m.i. met name om te voorkomen dat deze een grootmacht wordt in de regio. Nog een grootmacht als struikelblok of zelfs bedreiging voor de project-managers die een monopolaire wereld nastreven. Stelt u zich de Iran voor dat al die jaren sanctievrij zaken had kunnen doen. Vrijelijk zijn gas had kunnen verkopen aan EU en andere landen als China. Pakistan en India. Dat is waar men echt bang om is, een sterk, rijk én onafhankelijke Iran. Plus de angst dat andere landen de mogelijkheid in zouden kunnen zien dat ook zij onafhankelijk kunnen zijn, heer en meester van hun eigen bodemschatten.

  Dus moet er iets verzonnen worden om sancties te rechtvaardigen. De never ending -Iran en zijn kernwapenprogramma- story. Statistisch bekeken zelfs veiliger in handen van Ayatollahs maar dat terzijde. Ondertussen proberen een aantal landen deze globalisten, deze waanzinnigen, deze pschychopaten in nette pakken, in te laten zien dat hun project gedoemd is te mislukken. Poetin hamert in verscheidene speeches hierop. De niets dan natuurlijkheid en realiteit van een multipolaire wereld. Nu nog iemand nodig die de globalisten de handdoek in de ring doet werpen…goedschiks danwel kwaadschiks.

Comments are closed.