Turkije klaagt Israëlische militairen aan

flotilla

De Engelse versie van de Turkse krant Hürriyet kwam gisteren met het bericht dat een Turkse rechtbank de arrestatie heeft bevolen van vier Israëlische hoge militairen die betrokken waren bij de moord op tien opvarenden van de Mavi Marmara in 2010. Dit schip voer onder Turkse vlag en werd in internationale wateren geënterd door Israëlische commandotroepen. Het schip was eigendom van de Turkse humanitaire organisatie IHH.

De verdachten waren gedagvaard, maar reageerden niet op verzoeken het proces bij te wonen en kwamen ook niet opdagen. Vandaar dat een arrestatie de volgende stap is in de legale procedure. De rechtbank heeft daarvoor een verzoek bij Interpol neergelegd voor een zogenoemde ‘Red Notice‘.

Interpol zegt hierover:

In het geval van Red Notices worden de betrokken personen gezocht door nationale rechtsgebieden voor vervolging of om een straf uit te zitten die gebaseerd is op een arrestatiebevel of een gerechtelijke uitspraak. De rol van Interpol is om de nationale politiemacht te assisteren in het identificeren en vinden van deze personen met het oog op hun arrestatie en uitlevering of soortgelijke wettelijke actie.

Volgens Bülent Yıldırım, hoofd van de IHH, is het nog niet tot een veroordeling gekomen vanwege onderhandelingen tussen Turkije en Israël. De IHH is fel gekant tegen het afkopen van schuld met Israëlisch geld.

Aanvankelijk reageerde de Turkse regering woedend. De Israëlische ambassadeur werd uitgewezen en men verlangde een formeel excuus, compensatie en de beëindiging van de blokkade van de Gazastrook.

Uit de Israëlische reacties valt makkelijk op te maken wie zij als hun strategische vrienden en vijanden zien. Onlangs nog werden er openbaar excuses gemaakt voor de dood van een Palestijns-Jordaanse rechter die op klaarlichte dag was doodgeschoten bij een controle door het leger. Ook al waren daar geen camerabeelden van vanuit allerlei standpunten zou je willen toevoegen. Het doodschieten van talloze Palestijnen de afgelopen jaren heeft daarentegen nooit geleid tot excuses vanuit Tel Aviv.

Maar in 2013 volgden er ook formele excuses voor Turkije, waarna er gesprekken op gang kwamen over compensatie. Israël stelt echter als voorwaarde dat daarmee elke aanklacht tegen Israëlische soldaten of hun commandanten van de baan moet zijn. En daarmee zijn de families van de Turkse slachtoffers het dus niet eens.

Een bron uit het Israëlische kamp die anoniem wenste te blijven sprak van een “belachelijke provocatie”. Dat zal niemand verrassen.

Israël en het recht

In wat wij hier in onze naïviteit als een democratische rechtsstaat beschouwen komt compensatie niet in de plaats van straf. Ook op dit punt kan het Westen nog veel leren van de joodse democratie. Behoudens de bekende gevallen van bankiers en CEO’s is het voor de meesten hier zo dat er naast het uitzitten van een straf eventueel nog genoegdoening moet worden betaald. Hoeveel handiger zou het zijn als iedereen met genoeg geld aan een strafblad kon ontkomen.

Ik schreef al eerder over hoe de VS en Israël de Belgische genocidewet om zeep hebben geholpen toen men daar dreigde Amerikaanse en Israëlische oorlogsmisdadigers aan de tand te voelen (Het bloedbad van Sabra en Shatila).

Sinds Operatie Gegoten Lood uit 2008 zijn verschillende Israëlische militairen en politici huiverig om naar bepaalde landen af te reizen waar ze het risico lopen opgepakt te worden. Tzipi Livni kreeg onlangs nog diplomatieke onschendbaarheid toen ze in Engeland moest zijn voor een bespreking, uitgerekend op Nakba-dag.

livni_london

Waar het Internationaal Strafhof in Den Haag, de Veiligheidsraad of de Verenigde Naties zich niet aan durven branden, wordt wel gedaan door tribunalen als het Bertrand Russell Tribunal of het oorlogstribunaal in Kuala Lumpur. Deze ‘opinietribunalen‘ worden gevormd door experts die een breed segment van de samenleving vertegenwoordigen, maar hebben geen formele macht om hun vonnissen ook ten uitvoer te brengen.

Eerder dit jaar besliste het oorlogstribunaal in Kuala Lumpur dat de staat Israël zich schuldig heeft gemaakt aan genocide, daarnaast werd generaal Amos Yaron schuldig bevonden aan genocide en misdaden tegen de menselijkheid vanwege zijn aandeel in het bloedbad van Sabra en Shatila in 1982.

Je kunt de geschiedenis van Israël niet ophangen aan één dictator, daarom was het een moedige beslissing van het tribunaal om de staat zelf – en daarmee dus het zionisme – verantwoordelijk te stellen. En dat sluit weer goed aan bij VN-Resolutie 3379 uit 1975, toen de Algemene Vergadering met een grote meerderheid besloot dat zionisme een vorm van racisme is. Het verschil tussen de VN en de opinietribunalen is natuurlijk dat de VN wel degelijk in staat is om naleving van resoluties af te dwingen. Dat dat in het geval van Israël maar niet gebeurt is tekenend voor de wijze waarop het Westen z’n eigen partners in crime de hand boven het hoofd houdt. Israël heeft al zo’n 80 resoluties aan z’n broek gekregen en ze allemaal aan z’n laars gelapt. De ene resolutie tegen de Palestijnen is ook nog eens tamelijk zinloos. Die gaat over het voor het gerecht brengen van plegers van terroristische aanslagen, maar iedereen weet dat Israël daar zelf wel raad mee weet middels hun traditie van buitengerechtelijke executies.

Zionistische expansie

Ik heb niet veel vertrouwen in een goede afloop van de Turkse poging het recht te laten zegevieren. Het is wederom een belangrijk signaal, dat wel. Een blik op de oude kaarten die het zionistische sprookje illustreren laat zien dat de relaties met de buurlanden af te leiden zijn uit het zionistische programma. Met het Egypte van Moebarak en nu Al-Sisi hebben ze hun rug gedekt; met Jordanië loopt al heel lang een vredesverdrag en de al genoemde excuses voor de moord op de rechter laten zien dat Israël daar veel baat bij heeft; Turkije is ook altijd een belangrijke strategische troef geweest en men zal er alles aan doen om de relatie weer te normaliseren; alleen richting Libanon, Syrië, Irak en Iran moet zoveel mogelijk ellende worden gesticht. Vanuit hun ‘villa in de jungle’ kijkt men vanuit Tel Aviv met genoegen naar die landen, die zichzelf – behalve Iran, voorlopig – krachteloos maken. In die richting liggen voor Israël de belangrijkste middelen om hun macht uit te kunnen breiden: gas, olie en water.

Iemand merkte al eens op dat Damascus en Beiroet in 1967 bij het zionistische rijk zouden zijn getrokken als dat haalbaar was geweest. Maar zoals de kaarten lagen waren er te weinig joden om dit rendabel te maken, een bezetting à la Westelijke Jordaanoever zou gewoon te kostbaar zijn geweest. De zionistische samenwerking met neo-nazi’s in Europa, het produceren van frauduleuze onderzoeken over antisemitisme en de recente reacties op de moorden in Brussel laten echter zien dat men druk bezig is een klimaat te scheppen dat vele joden moet doen bewegen het democratische Europa in te ruilen voor de religieuze etnocratie Israël.

Het is nog niet te laat… misschien

Wie daadwerkelijk begaan is met het lot van de mensheid als geheel kan het zich niet veroorloven andere maatstaven te hanteren voor degenen buiten onze ideologische grenzen dan voor hen die lid zijn van de club. Nog los van de morele aspecten is het ook een suïcidaal beleid: het Westen als oppermachtig blok is op z’n retour, ondanks al het militaire machtsvertoon.

De wereldbevolking is in 200 jaar gestegen van 1 miljard naar 7 miljard. Het ‘Westen’ – Noord-Amerika en Europa (nog even inclusief Rusland!) – heeft ongeveer 1,5 miljard inwoners, dus zo’n 20% procent van de wereldbevolking. De kans dat we het economische en militaire voortouw kunnen blijven nemen in de toekomst lijkt dan ook uitgesloten. 80% van de wereld zal niet blijven accepteren dat 20% er met de natuurlijke hulpbronnen vandoor blijft gaan en onder het mom van de War on Terror tracht opkomende economieën een kopje kleiner te maken. Voorstellen om het ebolavirus in te zetten tegen ongewenste vreemdelingen werken ook niet echt in ons voordeel.

Voor het te laat is moeten we eens de hand in eigen boezem steken. Een eerlijk proces tegen de Israëlische militairen zou wereldwijd kunnen leiden tot meer sympathie voor het Westen. Ook al hebben bijna alle volkeren een bloedige geschiedenis achter de rug, niet elk volk heeft behoefte aan een holocaustindustrie. Met andere woorden, het is geen wet van Meden en Perzen dat onrecht uit het verleden moet leiden tot nieuw onrecht. Verreweg de meeste mensen hebben het liever goed in het hier en nu, en zullen alleen maar blij zijn als hun omstandigheden verbeteren.

Maar zolang wij zo machtig zijn is het juist aan ons om algemene principes boven onderdrukking van die 80% te laten prevaleren. Het kan nog steeds, daarvan ben ik overtuigd. Noam Chomsky formuleerde het 25 jaar geleden al heel duidelijk, maar nog steeds is het niet te laat. We kunnen niet anders dan hopen dat het nog kan.

Als de wetten van Neurenberg waren toegepast zou elke Amerikaanse president van na de oorlog zijn opgehangen. Met overtreding van de Neurenbergse wetten bedoel ik eenzelfde soort misdaden als die waarvoor mensen in Neurenberg werden opgehangen.

Engelbert Luitsz

9 comments for “Turkije klaagt Israëlische militairen aan

 1. piterfries
  May 27, 2014 at 4:13 pm

  Ik schreef al eerder over hoe de VS en Israël de Belgische genocidewet om zeep hebben geholpen

  Ik dacht dat NATO de boosdoener was, er werd gedreigd Brussel te verlaten, waar 3000 Belgen bij dit clubje werken, wat die daar allemaal doen, geen idee.

  Nog even Neurenberg.
  De Voorzitter van het VS hooggerechtshof noemde dat indertijd een farce.
  De doodstraffen werden uitgesproken op grond van ‘samenzwering tot een aggressieoorlog’.
  Niet alleen kon dat niet bewezen worden, maar toen het beweerde feit gepleegd zou zijn was het niet strafbaar.
  Göring veegde zo de vloer aan met de joodse VS voorzitter,dat die zo in razernij kwam dat hij niet meer in staat was de poppenkast te leiden.
  Het toppunt van hypocrisie in Neurenberg was wel Katyn, waarvan ook de VS aanklagers, allemaal joden, wisten dat Stalin die massamoord had gepleegd.
  Dit werd in de zestiger jaren aangetoond bij een VS senaatsonderzoek.
  Bruce Allen Murphy, ‘The Brandeis/Frankfurter Connection, The Secret Political Activities of Two Supreme Court Justices’, New York, 1983
  F.J.P.Veale, ‘Der Barbarei entgegen, Wie der Rückfall in die Barbarei durch Kriegsführung und Kriegsverbrecherprozesse unsere Zukunft bedroht, Wiesbaden,1962 ( Advance to Barbarism, How the Reversion to Barbarism in Warfare and War-Trials Menaces Our Future, Appleton Wisconsin, 1953, London, 1948, nom de plume ´a Jurist’)

  • May 27, 2014 at 4:35 pm

   Inderdaad, het ging om de NATO-zetel in Brussel. Dat gebeurde onder druk van Rumsfeld, waarbij Verhofstadt ook lekker collaboreerde. Het was uitsluitend onder Amerikaanse druk – om hun eigen misdaden en die van hun handlanger Israel onder het tapijt te kunnen vegen – dat de genocidewet werd vermoord.

 2. Aleid Blink
  May 27, 2014 at 5:16 pm

  Gisteravond was op TV 5 een uitstekend programma over de geschiedenis over de voorheen uitstekende joodse en Arabische verhoudingen en hoe deze vanaf de 19e eeuw zo in het slob konden raken en de rol van het Westen, m.n. Frankrijk en Engeland natuurlijk, maar ook die van verwesterde joden/ Zeer de moeite waard om dit alsnog te bekijken. Het is wel nodig goed Frans te kunnen verstaan, want het programma is niet ondertiteld.

 3. May 27, 2014 at 6:09 pm

  Heeft Netanyahu al gezegd dat de aanklacht vanuit Turkije getuigt van antisemitisme? Arme man. En hij heeft nog wel zijn excuses aangeboden!

 4. Aleid Blink
  May 28, 2014 at 10:02 am

  Ben heel erg benieuwd hoe dit afloopt, maar ik verwacht niet dat de hoofdfiguren in dit drama werkelijk een arrestatie te duchten hebben. En misschien maar beter ook, want dat kan de gebruikelijke slachtofferrol die door de Israëlische politiek zo graag wordt opgevoerd extra lucht geven en daar zit niemand op te wachten..

  • May 28, 2014 at 11:25 am

   Ik denk ook niet dat het zal leiden tot een arrestatie, Aleid, maar het is weer een duideljik signaal.
   Deze week heeft een aantal Nederlandse joodse en Palestijnse organisaties een brief aan Frans Timmermans gestuurd over de dood van de twee Palestijnse jongens op 15 mei. Op een gegeven moment wordt het te veel en maakt Israël zichzelf alleen maar belachelijk door weer met antisemitisme aan te komen. Elke keer komt er zo weer iets meer druk op de ketel.
   http://goo.gl/zTgQX2

   • piterfries
    May 28, 2014 at 11:36 am

    Ik weet niet of dat veel uit zal halen.
    Diederik, Asscher, en vermoedelijk ook Dijsselbloem, zijn joden, Hollande ook, David Cameron wijst ook op joods zijn.
    Ik ben er net bij Joop weer eens uitgegooid, uitleggen dat FN niet anti semitisch is, en er op wijzen hoe Israelische joden slachtoffers zijn (een sarcasme) wordt daar niet op prijs gesteld.
    Dit laatste was in reactie op een reactie waar weer de eeuwige slachtofferrol van joden werd uitgelegd.
    De argumenten dat FN anti semitisch is blijken er op te berusten dat pa LePen de gaskamers relativeert, en ook het aantal joodse doden.
    Als je dan uitlegt dat het officiële aantal Auschwitz doden in de loop der tijden van vier naar één miljoen is gezakt, dat kan natuurlijk niet.
    En ik schreef niet eens deze keer dat het gelijk blijven van de zes miljoen dan kabbalistisch rekenen is.

   • Aleid Blink
    May 28, 2014 at 4:21 pm

    Ja, het blijft zaak de druk op die ketel te houden. Mooi dat deze beide organisaties de handen ineengeslagen hebben en een brief over deze kwestie naar Timmermans hebben gestuurd.

 5. Aleid Blink
  May 28, 2014 at 4:18 pm

  piterfries, Berust uw idee dat deze mensen joden zouden zijn op feiten? Noem die dan, want zonder dat klinkt het alleen maar suggestief en dat is niet zo verstandig.

  Soms stelt u iets zo onduidelijk, dat er een kans is dat u misverstaan wordt. Dit kan best een van de de redenen zijn dat u van die andere site, die ik niet ken, bent afgegooid. Misschien toch maar eens de raad van Egbert Talens opvolgen.

Comments are closed.