Nakba-herdenking Amsterdam

“The tragedy in Palestine is not just a local one; it is a tragedy for the world, because it is an injustice that is a menace to the world’s peace.” 
Arnold Toynbee

nakba_adam_18mei1

Wie gisteren een zonnige zondag opgaf om binnen te luisteren naar toespraken over het lot van de Palestijnen moest wel gemotiveerd zijn. In het Nelson Mandela Centrum in Amsterdam verkozen zo’n 75 mensen de politiek boven het strand. Het was een druk programma dat bijna vijf uur in beslag nam, met veel waardevolle informatie die vanuit verschillende gezichtspunten werd aangeboden. Maar alles draaide om de Nakba – de Palestijnse catastrofe van 1948.

BDS

Nicole Hollenberg ging in op het werk van docP (Diensten Onderzoek Centrum Palestina) en de BDS-beweging (boycot, sancties en desinvesteren).Twee voorbeelden.

De juweliersketen Siebel in Nederland werd onlangs overgenomen door de Israëlische miljardair Lev Leviev. Leviev is ook betrokken bij de bouw van illegale nederzettingen op Palestijns grondgebied en daarnaast bij de handel in bloeddiamanten in Angola.

Het beveiligingsbedrijf G4S levert allerlei diensten voor de instandhouding en uitbreiding van de infrastructuur van de bezetting. Het bedrijf is wereldwijd actief, ook in Nederland. Gelukkig verbreken steeds meer bedrijven het contract met deze handlangers van de bezetting.

Gezien de uitgekookte manier waarop Israël bedrijven in bezet gebied probeert te legitimeren en de samenwerking van die bedrijven met partners in Israël, is het standpunt van docP dan ook dat we ons niet moeten beperken tot de bezette gebieden. Het land Israël moet aangepakt worden, net als indertijd Zuid-Afrika, dat is de enige manier.

Een vluchteling

Er was een korte toespraak van Wissam Salman, een Palestijn die het vluchtelingenkamp Yarmouk in Syrië wist te ontvluchten en sinds korte tijd in Nederland verblijft. Ook al behoort hij tot de derde generatie vluchtelingen, zijn ervaringen hebben hem alleen maar gesterkt in het besef dat het recht op terugkeer van de Palestijnen een onvervreemdbaar recht is.

ODS

We konden even iets meebeleven uit Gaza dankzij een live verbinding met professor Haidar Eid. Hij sprak vanuit de Gazastrook over de gevolgen van de blokkade voor de bevolking. Vooral het gebrek aan honderden medicijnen leidt tot gruwelijke situaties wanneer doodzieke mensen niet geholpen kunnen worden, terwijl enkele kilometers verderop alle faciliteiten zijn voor de joden die hun huizen hebben gebouwd op de verwoeste Palestijnse dorpen van de mensen in de Gazastrook. Als academicus komt Eid regelmatig in het buitenland, dus hij heeft uitstekend vergelijkingsmateriaal. Hij is een voorstander van ODS (One Democratic State), waarbij alle inwoners van Palestina gelijke rechten moeten krijgen.

Nakba-ontkenning

De arts en begenadigd spreker Tariq Shadid hield een betoog over de Nakba-ontkenning die volgens hem de belangrijkste reden is dat men zo weinig begrijpt van de Palestijnse kant van de zaak. Ook onder de “nieuwe historici”, de Israëlische wetenschappers die de feiten van 1947/1948 voor een breed publiek toegankelijk hebben gemaakt, ziet hij mensen als Benny Morris die de Nakba niet ontkennen, doch beweren dat Israël veel te soft was: ze hadden het karwei moeten afmaken. Shadid is van mening dat alleen anti-zionisten recht van spreken hebben, het zionisme was en is nog steeds een heilloos project dat alleen tot meer ellende kan leiden.

Tegenover Morris staat een andere illustere historicus, Ilan Pappe. Pappe besefte – na een lange zionistische opvoeding en opleiding – dat de kern van wat we tegenwoordig in Israël zien gebeuren z’n wortels heeft in een ver verleden. Hij vertrok uiteindelijk uit Israël en is nu professor aan een universiteit in Engeland.

nakba_adam_18mei2

Een oproep van de Palestina-veteraan Paul Lamp, later op de middag, sloot goed aan bij het verhaal van Tariq Shadid. Lamp pleit voor de oprichting van een Nakba-centrum in Nederland, waar mensen uitgebreide achtergrondinformatie kunnen vinden over deze belangrijke periode in de geschiedenis van het Midden-Oosten, want niet alleen de Palestijnen werden slachtoffer van deze catastrofe.

Kolonialisme

Een andere vlotte spreker was Dyab Abou Jahjah uit België. Hij bracht de grotere kaders aan door te wijzen op het kolonialisme dat nog steeds leeft in de manier waarop men in het Westen naar bijvoorbeeld asielzoekers kijkt. En als Belg is hij goed op de hoogte van hoe men daar omgaat met het eigen gruwelijke verleden van Congo, waar koning Leopold II verantwoordelijk was voor vele miljoenen doden. Men wil het liever niet weten. Koning Leopold heeft legio standbeelden gekregen en vele straten zijn naar hem vernoemd. Congo was zijn privékolonie, waar hij kon doen en laten wat hij wilde. De analogie met hoe de zionisten in Palestina opereren ligt voor de hand.

Tot slot

De belangrijkste punten die gemaakt werden waren dat het zionisme een onhoudbaar project is indien we ons iets gelegen laten liggen aan mensenrechten en rechtvaardigheid, en daarnaast dat de Nakba nog steeds aan de gang is, het is niet een afgesloten hoofdstuk uit het verleden.

Dat ook binnen de PvdA de meningen verdeeld zijn bleek uit het feit dat Natasha Elfrink als ceremoniemeester optrad. Uit verschillende hoeken komt er kritiek op het laffe gedrag van Frans Timmermans die zijn baantje duidelijk belangrijker vindt dan mensenrechten, tenminste als het om het Midden-Oosten gaat. Terrorisme als iets wat typisch iets van moslims is, is een westerse constructie die door elk onderzoek onderuit wordt gehaald. Met Dyab Abou Jahjah over België, of Noam Chomsky over de Verenigde Staten, zien we dat kolonialisme of imperialisme steeds opnieuw geformuleerd worden om ze aan de westerse bevolking te kunnen slijten. Angst maakt gehoorzaam. Maar Afghanistan, Irak, Libië, Syrië en de Oekraïne zijn slechts de meest recente voorbeelden van een beleid dat macht boven moraal stelt. De 66 jaar sinds de Nakba maken Palestina tot de lakmoesproef voor politici en beleidsmakers.

Geen feest, maar toch…

Ondanks het zware onderwerp was de sfeer goed. Er was muziek, er waren heerlijke Palestijnse hapjes en er werden een paar items geveild, zodat er weer wat geld naar de oorlogsslachtoffers in de Gazastrook kan gaan. De bevlogenheid van de mensen om mee te werken aan een betere wereld is aanstekelijk, een middag als deze zou een veel groter publiek verdienen.

Engelbert Luitsz

(de foto’s zijn gemaakt en bewerkt door Simon Vrouwe)

13 comments for “Nakba-herdenking Amsterdam

 1. Rik Min
  May 19, 2014 at 11:22 am

  Wie had dit georganiseerd?

  • May 19, 2014 at 11:31 am

   Dat was deze keer (de vierde al weer) vooral het werk van een zeer enthousiaste vrouw. Maar haar naam heb ik tot mijn schande niet onthouden.
   PS
   Het werd georganiseerd door Docp, de IS en NPK, maar het was dankzij Sadika Arab dat de aankleding, de hapjes e.d. nog op tijd lukten, dus zij kreeg een verdiende extra pluim, naast eentje voor alle andere medewerkers natuurlijk.

   • Sadika
    May 20, 2014 at 9:37 pm

    Engelbert prachtig artikel maar je antwoord klopt niet helemaal, daarom dat ik (Sadika Arab) even inspring. Het is georganiseerd vanuit The Musical Intifada. Wij zijn, in de kern, een team van vijf mensen. De oprichter van The Musical Intifada is Tariq Shadid, de rest van ons is ondersteund aan zijn strijd.

    Het initiatief om deze bijeenkomst te organiseren kwam van mij en ik heb een geweldige groep mensen bereid gevonden om mee te helpen. Deze groep bestaat uit nog twee teamleden van The Musical Intifada (Hanane en Rachid) en drie overige individuen (Kim, Houda en Acia) die een geweldig enthousiasme hebben. Wij hebben dit SAMEN gedaan, als The Musical Intifada and Friends, op pure mens- en wilskracht maar vooral met veel liefde voor rechtvaardigheid en Palestina.

    • May 21, 2014 at 12:26 am

     Dank voor de correctie, Sadika, ik had het ook weer van iemand gehoord. Zo weten we hoe het echt zat. Het was in ieder geval een prima dag, complimenten aan jullie!

 2. May 19, 2014 at 12:20 pm

  Op zo’n mooie dag kun je ook beter gaan fietsen met het npc.

 3. piterfries
  May 19, 2014 at 12:27 pm

  ziet hij mensen als Benny Morris die de Nakba niet ontkennen, doch beweren dat Israël veel te soft was: ze hadden het karwei moeten afmaken.

  De grote vergissing van de zionisten indertijd was niets van hun vijanden te weten, ze geloofden hun eigen sprookjes over Arabs.
  Dat er een Palestijns volk was werd ontkend, dat moest ook wel, anders waren de zionisten net als Pizarro.
  Wie een probleem wil oplossen moet beginnen met feiten te analyseren, het zionisme begon met een sprookje, en eindigt, vrees ik, met een nachtmerrie.
  Wat je hier aan zionistische prietpraat ziet is nog steeds feiten ontkennen.

  • Egbert Talens, Zutphen
   May 19, 2014 at 5:12 pm

   @ piterfries, May 19, 2014 at 12:27 pm: ‘De grote vergissing van de zionisten indertijd was niets van hun vijanden te weten, ze geloofden hun eigen sprookjes over Arabs.’
   In mijn publicatie Ebr… (2005) heb ik veelvuldig professor Anita Shapira geciteerd, vanwege haar boek ‘Land and Power, The Zionist Resort to Force’ (1992). Ik moet zeggen dat ik haar observaties — m.b.t. de periode 1881-1948 in de Palestijnse regio — reëler vind, dan wat u met de uitleg van hierboven naar voren brengt. Zij zegt bijvoorbeeld: “zionist propaganda had a dubious reputation as far as truth was concerned”, en dat uit de mond van een inwoonster van Israel. Maar dit voor wat het waard is; ik ben er niet op uit uw benadering(en) onderuit te schoffelen, om daar zelf beter van te worden.
   Wat die sprookjes over Arabs betreft: voor mij geldt meer de volgende observatie, die ik n.a.v. bestudering van onderhavig conflict persoonlijk ontwikkelde: het politiek-zionistische project ‘der Judenstaat’ — als zodanig benoemd n.a.v. Theodor Herzls pamflet — is te laat gekomen. Namelijk in een tijd waarin het fenomeen kolonialisme op z’n laatste benen liep. Professor Shapira stelde zelf vast: “Zionism was late in coming”.
   Dit, en andere zaken, zou het doorbladeren van Ebr… misschien toch de moeite waard kunnen maken; een preek voor eigen parochie, ja dat wel, maar niettemin…

   • piterfries
    May 19, 2014 at 7:29 pm

    Waarin verschillen we nu van mening ?

    Shapira, die ik niet ken, en Israelische vredesactivist Uri Avnery zeggen hetzelfde ‘het zionisme kwam 200 jaar te laat’.
    Die uitspraak van Avnery heb ik altijd cynisch geinterpreteerd, 200 jaar eerder ware de zionisten weggekomen met etnische zuivering en genocide.

    Het strekt Nederland tot eer, dat in de tweede helft van de 19e eeuw in Nederland ons kolonialisme ter discussie kwam, Multatuli gaf een belangrijke bijdrage.
    Het Indonesisch inkomen per hoofd in 1970 was lager dan in 1940.
    Zo slecht deden wij het nog niet.

    De zionisten liepen twee keer achter, in hun problemen in O Europa toeschrijven aan ongemotiveerde haat, zonder zich ooit achter het oor te krabben wat zij zelf veroorzaakten, en denken dat ze zomaar een land, een gebied, waar anderen, zoals ook Samuel schrijft, ‘meer dan duizend jaar het land hadden bewerkt’, konden inpikken.

    Nu lopen ze weer achter, ze hebben niet door dat niets Israel overeind houdt dan de joodse macht in de VS.
    De woede van Kerry interpreteren ze ook al niet dat de VS steun binnenkort over is.

    Het opvallende voor mij van een boek als Dan Jacobson, ‘Heschel’s Rijk, Familiekroniek’, Amsterdam, 1998, een joodse meneer die beschrijft hoe Litauers hun joden uitmoordden voor de komst van de Duitsers, dat daarin niet één keer de vraag wordt gesteld wat deze moordlust veroorzaakte.
    De boeken van Jan T Gross, over Poolse soortgelijke moordpartijen, zelfs in 1946 nog, idem dito.

    • Aleid Blink
     May 20, 2014 at 9:33 am

     piterfries, Avneri’s bedoelt m.i. te zeggen dat naar alle waarschijnlijkheid de koloniale aspiraties van het zionisme twee eeuwen eerder meer succes hadden gehad. Of in die tijd evenveel geweld zou zijn gebruikt is niet zo waarschijnlijk als u lijkt aan te nemen, De geschiedenis geeft min of meer aan dat in die tijd de bevolking zich nauwelijks (konden) verzetten tegen heersers, Waarschijnlijker is dat ze de strijd hadden moeten aangaan tegen het Ottomaanse rijk en niet in staat waren deze te winnen. Dit betekent dat zij helemaal niet waren weggekomen met maar niet toegekomen aan etnische zuiveringen en genocide.

     De bevolking van het toenmalige Ned.-Indië had zich niet verzet tegen de economische toestand, maar wilden zelfstandigheid, zoals iedereen eens bevrijd wil worden van ouderlijk toezicht en de gevolgen daarvan voor lief neemt.

 4. May 19, 2014 at 6:26 pm

  ==waar koning Leopold II verantwoordelijk was voor vele miljoenen doden. Men wil het liever niet weten. Koning Leopold heeft legio standbeelden gekregen en vele straten zijn naar hem vernoemd. Congo was zijn privékolonie, waar hij kon doen en laten wat hij wilde. De analogie met hoe de zionisten in Palestina opereren ligt voor de hand.==

  Het wordt steeds krommer hier, de waarheid is hier in ieder geval niet te vinden.

 5. May 19, 2014 at 10:29 pm

  Wordt er op zo’n meeting ook nog over oplossingen gepraat? Of blijft het bij ach en wee?

 6. Aleid Blink
  May 20, 2014 at 9:35 am

  rjr, Heeft u een ook voor de Palestijnen acceptabele oplossing, i.p.v. het debiteren van negatieve reacties?

 7. May 20, 2014 at 10:53 am

  Jazeker, het personen en goederenverkeer moet sneller en vriendelijker. Dat zal snel kunnen worden gerealisieerd indien alle handvesten dat de staat Israel moet worden beeindigd worden afgezworen.

Comments are closed.