Er zit systeem in de bezetting

0723-occupation-israel-pale

Sinds 1967 beheerst de Israëlische regering de facto al het gebied van het historische Palestina, inclusief de Gazastrook, de Westelijke Jordaanoever en Israël. De Israëlische autoriteiten gaan over het bevolkingsregister en het systeem van identiteitskaarten, bepalen waar Palestijnen mogen wonen, hun toegang tot diensten en hun deelname aan het politieke systeem.

Visualizing Palestine heeft ondertussen al een hele serie instructieve infographics gemaakt. Visuele weergaven van allerlei aspecten van het leven onder bezetting, van waterbeheer tot  vredesbesprekingen, van de arbeidsmarkt tot de Afscheidingsmuur. De meest recente heet “Identiteitscrisis” en gaat over wie wel of geen identiteitskaart krijgt en wat je ermee kunt als Palestijn.

Een overzicht van de belangrijkste aantallen:

 • 5,9 miljoen joodse Israëliërs kunnen zich vrij vestigen in geheel Israël en in 60% van de bezette Westelijke Jordaanoever. Zij ondervinden geen structurele discriminatie.
 • 1,3 miljoen Palestijnse Israëliërs worden uit 68% van alle Israëlische steden geweerd door acceptatiecommissies.
 • 300.000 Palestijnen in Oost-Jeruzalem hebben te maken met legale discriminatie en militaire bezetting. Hun identiteitskaart kan worden ingetrokken als ze buiten Jeruzalem wonen.
 • 2,3 miljoen Palestijnen mogen in slechts 40% van de Westelijke Jordaanoever wonen, als gevolg van de joodse nederzettingen en de militaire bezetting.
 • 1,6 miljoen Palestijnen worden verplicht in de Gazastrook te blijven wonen sinds 2007.
 • 5,7 miljoen Palestijnen is het verboden zich in Israël of in de Palestijnse gebieden te vestigen.
identity2014

visualizing palestine

(Klik voor groot formaat)

Sinds het begin van de laatste ronde “vredesbesprekingen” heeft de Israëlische regering goedkeuring verleend voor de bouw van zo’n 14.000 woningen in bezet gebied, ongeveer 50 per dag.

De ultra-nationalistische minister Uri Ariel schat dat in 2019 de bevolking van de kolonisten met nog eens 50% zal zijn toegenomen tot 600.000 (Tegen die tijd zal er geen schoon drinkwater meer zijn in de Gazastrook, ook een schatting, maar dat terzijde).

Er gaat niets boven de duidelijkheid van visuele informatie. Vandaar dat ik erg blij ben met een gefilmd optreden van het meest morele leger ter wereld. Ter voorbereiding op verdere expansie op de Westelijke Jordaanoever wordt dagelijks gewerkt aan het wegpesten van de Palestijnen. Deze week gebruikte het leger Palestijnse akkers om een militaire oefening te houden. Zij zetten hun licht niet onder de korenmaat kunnen we rustig stellen.

Natuurlijk is het allemaal de schuld van de Palestijnen. Eerst omdat ze onderling verdeeld waren en nu omdat ze zich verzoend hebben. Dat geeft Israël kennelijk automatisch het recht aan de lopende band mensen te vermoorden en land in te pikken.

Maar toch ook weer een lichtpuntje. Het gerenommeerde Amerikaanse tijdschrift Foreign Policy, dat altijd zeer welwillend stond tegenover Israël, gaat wellicht toch de koers enigszins wijzigen. Hoofdredacteur David Rothkopf is uiteindelijk zelf maar eens een kijkje gaan nemen in Israël en is behoorlijk geschrokken van wat hij zag. De blogger Philip Weiss typeerde hem al als iemand die “uit de zionistische gevangenis is ontsnapt“.

Het is weer een signaal dat er mensen wakker worden. En dat is hard nodig. In de voorbereiding op de volgende presidentsverkiezingen is Hillary Clinton een van de velen die zich een slag in de rondte werken om te bewijzen hoeveel ze wel niet van Israël houden. Maar in vele landen is de bevolking niet langer gediend van een elite die zich onttrekt aan fatsoen en verantwoordelijkheid. In Engeland zagen we demonstraties tegen het bezoek van Tzipi Livni. Er was haar onschendbaarheid verleend om te voorkomen dat ze zou worden opgepakt wegens oorlogsmisdaden.

Maar hoe lang nog? “You can fool all the people some of the time and some of the people all of the time, but you cannot fool all the people all the time.” (toegeschreven aan Abraham Lincoln)

Engelbert Luitsz

19 comments for “Er zit systeem in de bezetting

 1. May 17, 2014 at 8:41 pm

  Mocht het ooit tot een Palestijnse staat komen dan zijn Joden en Israëli’s daar ook niet welkom en mogen zich er ook niet vestigen. Dat is door Abbas duidelijk te verstaan gegeven. En het kaartje dat hij toonde van het toekomstige Palestina is van de Jordaan tot aan de Middellandse Zee, Israël komt daarop niet meer voor.

 2. likoednederland
  May 17, 2014 at 9:35 pm

  De schrijver loopt een jaar of twintig achter. Zo lang is het dat – 98% van – de Palestijnen autonomie en zelfbestuur hebben, met hun eigen regering, buitenlandse politiek, politie, rechtspraak, gevangenissen, onderwijs, televisie enz. enz.
  De officiële Nederlandse benaming is sindsdien niet meer bezet gebied, maar (autonome) Palestijnse Gebieden.

  Ze worden enorm onderdrukt, dat is waar, maar dat is door hun eigen Fatah en Hamas.
  Geen verkiezingen, executies van andersdenkenden, eerwraak, grootschalige marteling, geen persvrijheid, willekeurige arrestaties, vervolging van homo’s en christenen, discriminatie van vrouwen, honderdduizenden opgesloten houden in kampen, gigantische corruptie enz. enz.

  In ruil voor dit land zou Israel ‘vrede’ krijgen. In werkelijkheid kreeg Israel veel meer geweld en terreur terug.

  Maar in de bekende Arabische reflex krijgen de Joden van alles wat fout gaat de schuld. Lekker makkelijk, zo een externe vijand.
  Maar uiteindelijk hebben de Arabieren zich zelf met dat slachtoffer- en complot-denken.

  En bewijzen mensen als de auteur hun geen dienst door hun daarin te versterken.

  • May 18, 2014 at 8:39 am

   “What a fantastical idea, this notion that a bunch of rank outsiders from another continent could appropriate an existing, populated nation for themselves – and convince the “global community” that it was the moral thing to do. I’d laugh at the chutzpah if this wasn’t so serious”
   Sharmine Narwani

   • May 18, 2014 at 10:00 am

    Het is niet gemakkelijk om de waarheid onder ogen te zien..Dan kun je altijd nog proberen om de clown uit te hangen.

    • Aleid Blink
     May 18, 2014 at 2:52 pm

     rjr, Degene die volgens u de clown uithangt is, gezien het gebruik van het woord chutzpah, praktisch zeker ook zo’n ‘outsider’, alleen vindt zij dat het ethisch gezien, onzindelijk is om een bestaande, bevolkte natie te onteigenen. U neemt dit dus niet serieus.

     Ik zeg dit niet omdat ik voor u denk, maar constateer dit n.a.v. uw schrijven in de veronderstelling dat u dit niet door een ander laat doen.

   • likoednederland
    May 18, 2014 at 12:18 pm

    Hoezo van een ander continent?
    Wat een onzin. Ruim de helft van de Israëli’s heeft Arabische voorouders – door de Joden die er al eeuwenlang woonden en ‘dankzij’ de verdrijving van de Joden uit de Arabische landen.

    Terwijl de meeste Arabieren ook pas kwamen door de economische ontwikkeling door de Joden. Niet voor niets zegt zelfs Hamas dat de ‘Palestijnen’ allemaal import zijn, die dus wel wat meer solidariteit van hun mede-Arabieren verdienen.
    http://likud.nl/2012/04/palestijnen-zijn-egyptenaren-en-saoedis/

    • Aleid Blink
     May 18, 2014 at 2:55 pm

     likoedn., zijn die artikelen op de websites die u hier opgeeft bedoeld als bewijs voor uw stellingen?

 3. piterfries
  May 18, 2014 at 8:42 am

  ” Maar in de bekende Arabische reflex krijgen de Joden van alles wat fout gaat de schuld. Lekker makkelijk, zo een externe vijand.
  Maar uiteindelijk hebben de Arabieren zich zelf met dat slachtoffer- en complot-denken. ”

  Mij lijkt:

  Maar uiteindelijk hebben de joden zich zelf met dat slachtoffer- en complot-denken.

  De VS ziet Israel steeds meer als een liability in plaats van een asset.
  De woede van Kerry dat hij niets bereikt is daar weer een aanwijzing voor.

  In hoeverre apologeten van Israel hun eigen verhaaltjes geloven kan ik niet beoordelen, wat ik wel meen te weten is dat, ik schreef dat al vele keren, die verhaaltjes Israel meer schade dan goed doen.

  • May 18, 2014 at 10:19 am

   “Meer schade dan goed”

   Geef daar dan maar eens een voorbeeld van?

   • Aleid Blink
    May 18, 2014 at 3:01 pm

    rjr, Ja meer schade. Is het zo moeilijk te begrijpen dat reputatie voor een land niet onbelangrijk is?

    Vergeet niet dat alle in voorgaande tijden opgebouwde muren en legers weer zijn vergaan.

    Israël kan nu nog wegkomen die politiek, maar dat blijft niet eeuwig zo en wat dan?

 4. Aleid Blink
  May 18, 2014 at 9:04 am

  Zeer toepasselijk, die uitspraak die aan Lincoln wordt toegeschreven.

  Verder sta ik natuurlijk volledig achter dit artikel. Ik kan me levendig de reactie van de hoofdredacteur van Foreign Policy David Rothkopf voorstellen, nadat hij ter plaatse was gaan kijken, omdat ik diezelfde ervaring heb. “Waarom hoor je hier niet over?”, was mijn gedachte, “en waarom horen we er zo weinig over. Het ‘wir haben es nicht gewüsst, speelt nog steeds. Blijkbaar is er nog niet genoeg kwaad geschiedt.”

  Hoe kunnen we aan aan dat bewuste ‘niet willen weten’ een eind maken? Wat dit betreft ben ik niet optimistisch.

  • Egbert Talens, Zutphen
   May 18, 2014 at 3:07 pm

   @Mevrouw Blink: uw niet zo optimistisch zijn, heeft zeker een grond tot bestaan, en toch: als je kijkt naar de afbrokkeling van steun voor dít Israel, kun je er niet omheen dat er licht is aan het eind van de tunnel. En over licht gesproken, in het licht van dat artikel van Ian Lustick, ‘Two-State-Illusion’, waarin hij de afgang van machten als de USSR, en de teloorgang van vroegere koloniale machten naar voren brengt — Lustick ging voorbij aan het verlies van ‘ons’ Indië, maar dit terzijde — kan het bijna niet anders dan dat degenen die aan de kant staan van de onderneming USA-Israel, zich grote zorgen zouden moeten maken. Eens komt er een eind aan zulke machten, die zoals dat heet aan grootheidswaan ten onder gaan.
   Overigens maak ik mij daarbij op korte termijn weinig illusies inzake de rechtmatige aanspraken van de kant van diegenen die, sinds eeuwen her, de bevolking van de Palestijnse regio uitmaakten; de onstabiele figuren die zich thans sterk maken voor een islamitisch rijk, maken in wezen precies dezelfde fout als de politieke zionisten c.s. nu, en die islamisten ondermijnen zodoende hun eigen systeem dat gebaseerd is op geloof in plaats van op ratio. Met geloof bedoel ik godsdienstig geloof — niet religie, dat een geheel andere uitgangsbasis heeft — en éér religie, met een inherente empathische insteek jegens de totale bevolking van een geografisch afgebakend gebied, de kans krijgt zich door te zetten, zijn we enkele decennia verder. De praktische inzet tot deze veranderingen vindt zichtbaar plaats rond 2040, maar het zal tot in de 22e eeuw duren alvorens die echt gerealiseerd zullen zijn. Onze taak is het, de geesten wakker te schudden door mensen de ogen te openen voor wat het pz-p, het politiek-zionistische project ‘der Judenstaat’, aan enormiteiten inhield en inhoudt. Geholpen door steeds meer vrijkomende documenten, met onthutsende gegevens, zal de publieke opinie — dé gangmaker tot politieke processen — geen spaan heel laten van genoemd pz-p.

 5. Aleid Blink
  May 18, 2014 at 4:42 pm

  Egbert Talens, Natuurlijk ben ik het ook met u volmaakt eens. Mijn pessimisme gold dan ook de wil om die vastgeroeste ontkenning op te geven. Dat maakt dat de les hard zal zijn en deze ook de vele mensen zal raken die zich nooit aan die ontkenning bezondigen. Zij zijn ook altijd in mijn gedachten als ik over deze kwestie nadenk. Dit is iets waar de pro-zionisme hardliners zich absoluut niet druk over maken, want dat zijn immers verraders.. Hen gaan ‘t het om ‘met z’n allen erop of eronder. Over de onnadenkenden zal ik het hier maar niet hebben.

 6. May 18, 2014 at 5:27 pm

  Het bestempelen als dom zal niet zelden meer zeggen over de afzender dan over de geaddresseerde.

  • Aleid Blink
   May 18, 2014 at 6:19 pm

   Dat hangt natuurlijk wel van de context af waarin zoiets gezegd wordt. Het kan daarom ook op waarheid berusten.

 7. May 18, 2014 at 6:54 pm

  In deze contekst betreft het de situatie dat alleen de schuld van de Israelis wordt belicht en de wandaden van Arabieren stelmatig onder het tapijt wordt geveegd.
  Zodra daar aandacht voor wordt gevraagd door reageerders komen er geluiden als onnadenkendheid. Dit is niet juist.

  • Aleid Blink
   May 19, 2014 at 8:50 am

   rjr, Dat zgn. onder het tapijt vegen gebeurt omdat het niet meer dan een poging is om van onderwerp te veranderen. We hebben het hier over de bezettings- en onderdrukkingspolitiek van Israël, die door geweld te gebruiken geweld oproept. En niet over Arabieren, de bewoners van Saoedi-Arabië. Dat in dat land lang niet alles pluis is heeft niets met het onderhavige onderwerp van doen.

   Bovendien, wat u niet lijkt te beseffen, wordt met het stellen van die vraag erkent dat de Israëlische politiek evenmin kosher is. Waarom dan toch telkens die ontkenning? Dat is wat ik onnadenkend noem.

   • May 19, 2014 at 11:58 am

    Aleid, met name de houding van de Israelische regering t.o.v. kolonisten ben ik niet blij mee.
    Dat heb ik ook al eerder gezegd..

    • Aleid Blink
     May 19, 2014 at 11:19 pm

     Oh, daar bent u niet blij mee. Is dat alles wat u daarover te zeggen hebt?

Comments are closed.