De etnische zuivering van Miska

RuinsInMiska

Alles wat er nog over is van het dorpje Miska: een klein stukje van de moskee.

Het is deze maand 66 jaar geleden dat het Palestijnse dorp Miska met de grond gelijk werd gemaakt. De Britse journalist en activist Ben White schreef er een goed artikel over in de Middle East Monitor: From ethnic cleansing to return: a peace process worthy of the name. White publiceerde twee inleidende boekjes over de discriminatie waarmee de Palestijnen in Israël te kampen hebben. Van Israeli Apartheid: A Beginner’s Guide verscheen dit jaar een nieuwe druk. Hij geeft ook lezingen in allerlei landen, waarbij hij keer op keer de zionistische lobby achter zich aan krijgt.

Het is zeer de moeite waard om even door te klikken naar het artikel, want daar staat een prachtige graphic die laat zien waar de inwoners van Miska allemaal terecht zijn gekomen. Het kan symbool staan voor het lot van de hele Palestijnse bevolking. Als extraatje ziet u dan ook hoeveel vluchtelingenkampen er nog steeds zijn, zowel op de Westelijke Jordaanoever als in Jordanië. En er zijn er nog veel meer. Het zou verhelderend kunnen zijn voor mensen die zich graag verschuilen achter het argument dat het “zo ingewikkeld” is om zich maar helemaal niet te verdiepen in De Toestand. Het verhaal van één dorp moet voor eenieder te behappen zijn en je hoeft dan alleen maar te weten dat honderden andere dorpen hetzelfde lot beschoren was. Tot slot is het van belang te begrijpen dat we het hebben over april 1948, dus voordat David Ben-Goerion op 14 mei de staat Israël uitriep en voordat er sprake was van een oorlog met de Arabische buurlanden.

De historicus Ilan Pappe beschrijft het zo:

En zo, op de dag dat de Irgun het dorp Shaykh had schoongeveegd, bezette de Haganah binnen een week zes dorpen: Khirbat Azzun was het eerste, op 2 april, gevolgd door Khirbat Lid, Arab al-Fuqara, Arab al-Nufay’at en Damira, allemaal gezuiverd op 10 april, en Cherqis volgde op de 15e. Tegen het eind van de maand waren nog drie dorpen in de buurt van Jaffa en Tel Aviv – Khirbat al-Manshiyya, Biyar ‘Adas en het grote dorp Miska – ingenomen en vernietigd.
En dit vond allemaal plaats voordat er ook maar één Arabische soldaat Palestina was binnengedrongen.*

(De Irgun was een joodse militie en de Haganah was de voorloper van het huidige Israëlische leger.)

Miska bestond uit 100 tot 200 huizen en alleen de moskee en een schoolgebouw bleven staan, al het andere werd met de grond gelijk gemaakt. Er was geen sprake van een oorlogssituatie, dit was het officiële beleid van het leger om de omgeving te ontdoen van de Arabische bevolking. Van de ongeveer duizend inwoners verdwenen de meesten naar vluchtelingenkampen, slechts een klein aantal wist in Israël te blijven, in de stad Tirba.

En daar komt een van de vele bizarre constructies van de joodse staat om de hoek kijken. Het concept van de “aanwezige afwezigen“. Hun fysieke aanwezigheid werd erkend, maar voor de wet waren ze afwezig. De Absentee’s Property Law uit 1950 maakte het mogelijk alle eigendommen van Palestijnen in beslag te nemen die tussen 29 november 1947 en 19 mei 1948 “niet op hun plek waren”. En door een vreemd toeval waren in 1950 al zo’n 800.000 Palestijnen niet meer op hun plek, de meesten buiten de nieuwe “grenzen” van Israël. Van de Palestijnen die binnen Israël zijn gebleven kreeg 90% te maken met deze kafkaëske wet.  Het is voor Israël niet te hopen dat het ooit tot herstelbetalingen zal komen.

Tegenwoordig staan er boomgaarden op het land van Miska, eigendom van diverse joodse nederzettingen. De ruïnes van de moskee zijn er nog, maar het schoolgebouw werd in 2007 gesloopt. Tussen 1948 en 1953 werd 95% van de nieuwe joodse gemeenschappen gesticht op land dat eigendom was van verdreven Palestijnen. Dat zionisten het ontkennen van andermans leed tot kunst hebben verheven wordt ook hier weer eens duidelijk. De nederzetting Sde Warburg, op het land van wat vroeger Miska was, stelt nog steeds doodleuk op haar website dat de Haganah het dorp in verlaten toestand aantrof!

De Israëlische organisatie Zochrot (Herinnering) heeft zich ten doel gesteld de Palestijnse catastrofe of Nakba onder de aandacht van het Israëlische publiek te brengen. Dit doen ze door middel van onderzoek, het in kaart brengen van de locaties, voorlichting en het in het Hebreeuws publiceren van informatie in de hoop het joodse deel van de bevolking bewust te maken van de eigen geschiedenis. Dit is ook hard nodig, aangezien in 2011 de Nakba-wet werd aangenomen, waarmee organisaties die op de een of andere manier steun ontvangen van de overheid, zwaar gestraft kunnen worden als ze de herdenking van de Nakba mogelijk maken. Ook leraren moeten uitkijken. Als ze aandacht besteden aan de Palestijnse kant van de zaak riskeren ze ontslag.

Toen men in 2005 symbolisch een paar boompjes plantte in de grond van Miska, werden deze door de autoriteiten verwijderd. Daarop ging men culturele bijeenkomsten houden in het oude schoolgebouw. De autoriteiten plaatsten daarop een hek rond het gebouw (“anti-infiltratiemaatregel“!) en uiteindelijk werd de school met bulldozers vernietigd.

Naast alle wettelijke wapens die Israël heeft geschapen om de Palestijnen het leven zo zuur mogelijk te maken, zien we dat het de Palestijnen niet is vergund op zoek te gaan naar sporen van hun recente verleden. Ben White stelt dan ook terecht dat de bezwaren tegen een terugkeer van de vluchtelingen niet zozeer een probleem is uit praktische overwegingen – zoals de zionisten graag beweren -, maar dat de Israëlische tegenwerking ten diepste voortkomt uit een ideologische overtuiging.

White ziet het recht op terugkeer nog steeds als een onvervreemdbaar recht van de vluchtelingen. “Het uitsluiten van de oorspronkelijke bevolking van hun eigen land wordt ingegeven door het verlangen met geweld een kunstmatige meerderheid te beschermen“, aldus White.

Engelbert Luitsz

* Ilan Pappe, The Ethnic Cleansing of Palestine (De etnische zuivering van Palestina)

29 comments for “De etnische zuivering van Miska

 1. Likoed Nederland
  April 18, 2014 at 5:01 pm

  De heer Pappe heeft zelf toegegeven dat hij een fantast is. Als communist vind hij “het verhaal van onderdrukking belangrijker dan de waarheid.”

  En die Palestijnen maar klagen dat hun uitroeiingsoorlog tegen de Joden in 1948 mislukt is. Weet u nog? In de woorden van de voorzitter van de Arabische Liga destijds:
  “Het zal een oorlog zijn van uitroeiing en van reusachtige slachting, waarover gesproken zal worden zoals over de Mongoolse bloedbaden en de kruistochten.”

  Met de nazi’s wilden dat ook, maar daar heeft niemand medelijden mee dat ze de oorlog verloren hebben.

  • Aleid Blink
   April 18, 2014 at 5:10 pm

   Dit commentaar van Likoed Nederland was te verwachten van een groep die de waarheid ook stelselmatig ontkent.

  • April 18, 2014 at 5:54 pm

   Zelfs de tegenwoordig zionistisch rechtse Benny Morris schreef in een van zijn laatste boeken: “de joden begingen veel meer gruweldaden dan de Arabieren en vermoordden veel meer burgers en krijgsgevangenen tijdens opzettelijke daden van wreedheid gedurende 1948.”
   Steeds dezelfde riedel van leugens en verdachtmakingen werkt echt niet meer, Likoed. Verzin eens iets anders. Het feit dat jullie menen te moeten reageren betekent echter dat de paniek toeslaat, dus toch nog iets positiefs om het verhaal mee af te sluiten.

  • Marijke
   April 18, 2014 at 5:57 pm

   Ilan Pappe heeft zijn boek gebaseerd op honderden officiele documenten en ook op het dagboek van Ben Goerion waar het allemaal duidelijk in staat.
   Nog voor het uitroepen van de staat Israel en dus ook nog voor de aanvallen van de Arabische staten waren al 200 Palestijnse dorpen ‘opgeruimd’. Dwz hun bevolking verjaagd, de belangrijkste mannen van het dorp zonder pardon vermoord en de huizen opgeblazen.

   Kan men bij Likud niet lezen of durft met de feiten niet onder ogen te zien?

 2. Aleid Blink
  April 18, 2014 at 5:08 pm

  En ander bekend verhaal over de gewelddadige aanslagen in 1948 is Deir Yassin, een Palestijns dorpje niet ver van Jeruzalem, dat op 9 a[pril van dat jaar in opdracht van de Hagana werd bezet door de Irgoen en de Stern Gang (Lehi) – twee beruchte terroristische groepen. Deze opdracht was onderdeel van het Dalet Plan, opgesteld door o.a. Ben Goerion om het hele gebied te zuiveren van Palestijnen. Zij beschoten de huizen met hun uzi’s en doodden daarbij vele inwoners. Vervolgens moesten de overgebleven inwoners zich op een plaats verzamelen, waar zij in koele bloede vermoord werden, ook de kinderen, nadat de vrouwen waren verkracht. Alles bij elkaar werden hierbij 170 mensen gedood, waaronder dertig baby’s.

  (Zie The Ethnic Cleansing of Palestine van de Israëlische historicus Ilan Pappe. Hem werd na publicatie van dit boek het leven in Israël onmogelijk gemaakt, waaruit blijkt dat men de ogen nog steeds gesloten houdt voor wat in die tijd zich werkelijk heeft afgespeeld. Wie zijn staat bouwt op geweld, zal geweld oogsten!)

  Deze aanslagen waren de reden waarom daarna zoveel Palestijnen op de vlucht zijn geslagen, en niet die zgn. oproep vanuit de omliggende landen om het land vrij te maken zodat de Arabische legers konden aanvallen, zoals later door de gewiekste Israëlische propagandadienst werd rondgebazuind. Daar blijkt helemaal niets van waar te zijn.

 3. April 19, 2014 at 12:15 am

  Het regent weer gruwelijke verhalen. Maar de verhalen stokken omdat er geen verwachtingen worden geopperd.
  Wat mij betreft komt er een vredesproces op gang.

 4. Aleid Blink
  April 19, 2014 at 6:56 pm

  rjr, Een vredesproces kan alleen op gang komen, nadat in allereerste geval alle elementen van het conflict helemaal blootgelegd worden. Alles wat gebeurd is moet dan bespreekbaar zijn en erkend en niet weggemoffeld worden, zoals Israël en de aanhangers van deze staat, zoals Likoed N., plegen te doen. De hoop blijft dat deze staat zich eens constructief op zal stellen, ophouden feiten te verdoezelen, de schuld op de ruggen van de Palestijnen te laden, de bezetting opheffen, geen land meer inpikken dat hem niet toebehoort en de burgers van het hele gebied gelijkwaardig zal behandelen. Natuurlijk kan dit niet zonder dat de Palestijnen zich ook welwillend opstellen, maar zodra aan een aantal van deze voorwaarden is voldaan, zal dat weinig problemen opleveren. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat alle gezaaide haat niet direct verdwenen is onder de beide volken, maar waar een wil is is een weg.

  Deze verwachtingen zijn door de jaren steeds te horen en te lezen, maar er zijn nogal wat mensen die ze niet willen horen en liever hun wantrouwen koesteren. Zolang dat gebeurt, zullen deze verhalen verteld worden. Tot in den treure, zodat niemand ooit kan zeggen dat hij het niet wist!!

 5. April 19, 2014 at 9:01 pm

  Aleid, wat heeft het voor zin om te blijven graven. Het is voor mij geen optie om de hele historie te verdisconteren in een vredesproces.
  Opmerkelijk overigens zijn jouw bijna profetische woorden dat de Palestijnen welwillend zullen zijn als de Israeli’s aan een aantal voorwaarden voldoen.
  Dat geloof ik pas als Hamas openlijk verklaart dat ze niet meer de venietiging van de staat Israel nastreeft.

 6. Aleid Blink
  April 20, 2014 at 9:24 am

  rjr, Dat dit voor u geen optie is, is totaal oninteressant en maakt duidelijk dat u zich totaal niet kunt inleven in de situatie. Dit blijkt ook uit uw opmerking betreffende Hamas. Vanwaar die behoefte om dit voortdurend te etaleren?

 7. April 20, 2014 at 11:13 am

  Ik ben realist Aleid. ik wil niet blijven hangen in het verleden. Als je vooruit wil moet je vooral het verleden kunnen vergeven. Toepasselijk zo met Pasen.
  Mijn eis naar Hamas toe lijkt me duidelijk. Dit is een essentiele voorwaarde voor vrede.

  • April 20, 2014 at 11:36 am

   Het regime dat u verdedigt praat z’n aanwezigheid en de onderdrukking van de Palestijnen goed met dagelijkse verwijzingen naar het verleden. Maar de slachtoffers hebben geen recht op hun geschiedenis, dat is kenmerkend voor kolonialisme.

   • April 20, 2014 at 1:03 pm

    Engelbert, ik wil niet bij voorbaat de Israeli’s verdedigen. Ik ben vooral aanhanger van een vredespolitiek waarbij vluchtelingenkampen en soortgelijke instellingen opgeheven worden. Indien pro- en contrabewegingen naar de Historie verwijzen kan ik dit alleen waarderen als dit niet bij voorbaat leidt tot een onoplosbare gordiaanse knoop die het vredesproces op zichzelf in de weg staat.

  • Aleid Blink
   April 20, 2014 at 1:48 pm

   Nee die is niet duidelijk, omdat uw beeld van hamas niet realistisch is. De verhalen die wij vertellen, spelen zich niet alleen maar af in het verleden, hebben consequenties voor het heden, zoals bv. de bezetting. U heeft blijkbaar geen enkele ervaring met bezettingen en kent dus ook niet de kenmerken daarvan.

   Vergeven kan alleen maar als je de eigen daden niet verdoezelt, zoals ik al schreef. Blijkbaar is dit u ontgaan, of begrijpt u het gewoon niet.

   • April 20, 2014 at 1:58 pm

    Vergeven Aleid kun je alleen maar als je geen voorwaarden stelt.

    • Aleid Blink
     April 20, 2014 at 3:30 pm

     rjr, U laat u aardig in de kaart kijken. U schrijft hierboven dat u niet ‘bij voorbaat Israël wilt verdedigen.’ Inderdaad, want het gaat er bij u om deze staat ‘bij voorbaat’ vrij te praten zodat deze staat geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen voor alles wat gebeurd is en alle kwaad op de rug van de Palestijnen te laden,

     Vervolgens wenst u dat in deze niet-symmetrische strijd de onderliggende partij onvoorwaardelijk bereid is vredesonderhandelingen in te gaan en zonder meer te vergeven. Ik hoop dat u eens ernstig wordt benadeeld door uw buurman. Dan leert u wel minder schijnheilig te piepen.

     • April 21, 2014 at 1:35 am

      @Aleid 15.30 uur
      Als je tot vrede komt zie je gewoonlijk dat er tevens een generaal pardon komt zodat zowel misdadigers uit het ene kamp als wel uit het andere kamp de dans ontspringen.

    • April 20, 2014 at 4:12 pm

     Ja, hoe staat u tegenover de opstand in het getto van Warschau, die momenteel uitbundig wordt herdacht?

     • Aleid Blink
      April 20, 2014 at 6:03 pm

      Er niet van uitgaande dat deze vraag specifiek aan mij wordt gesteld, wil ik hier toch iets over zeggen. Ook daar betrof het een opstand tegen bezetting, uitsluiting en wreedheid, net als bv. de beide intifada’s. Ook toen werden degenen die deze opstand ontketenden en steunden uitgemaakt voor terroristen.

      Toen was de ongelijkheid nog veel groter, maar dat betekent niet dat wanneer zij minder groot is dit voortaan met verwijzing naar de situatie toen, maar moet worden getolereerd.

      Toen wat daar gebeurde bij het grote publiek bekend werd, was de kreet dat dit nooit meer mag gebeuren.
      Ik vrees dat daarvan is gemaakt, dit, wat met de joden is gebeurd, en niet wat daar gebeurde. gezien wat zich daarna overal afspeelt. Mensen vinden altijd weer een rechtvaardiging als het om de eigen daden gaat. Dan mag het opeens weer wel, helaas.

      Zou rjr ook het verhaal uit die tijd niet meer willen horen, zelfs al is er nog steeds geen vrede voor veel mensen die er toen bij waren?

     • April 21, 2014 at 1:29 am

      @Engelbert 16.12 uur.De opstand was een wanhoopsdaad en zeer kansloos. Het geeft wel aan dat men zich niet zo maar naar de slachtbank liet voeren.

 8. April 20, 2014 at 6:13 pm

  Nee, Aleid, die vraag was voor reine enz., maar bedankt voor je reactie.

  • Aleid Blink
   April 21, 2014 at 9:30 am

   Dat vermoedde ik natuurlijk. Ook nu weer komt hij met een non-antwoord. Wat moet ik denken van dat ‘men’ in zijn antwoord? Ik laat het erbij.

 9. Egbert Talens, Zutphen
  April 21, 2014 at 12:28 pm

  Voor wat het waard is: je bezig houden met reacties die blijk geven van onvoldoende zin, of erger, disrespect voor internationaal recht, is tijdverspilling. M.b.t. het I-P-conflict geldt internationaal recht als de enige factor waarmee uiteindelijk resultaten geboekt gaan worden. In feite hebben de politieke zionisten zichzelf in de vingers gesneden, met hun kreet: een Joodse staat, gegarandeerd door internationaal recht; a Jewish state, guaranteed by public law. Dit begon rond 1914 echt te spelen, met de Balfour Verklaring (1917) als gevolg, dan San Remo (1920) en vervolgens de Volkenbond (1922) die in het Mandaat voor Palestina (aan de Britten) opnamen dat de Balfour Declaration richtlijn was voor een zelfstandig opererend Palestina. Later neemt de VN de (failliete) Volkenbond-boedel over, met in 1947 VN-AV-resolutie 181-II, die een verdeling van Palestina in een Joodse Staat, een Arabische Staat, en een corpus separatum voor Jeruzalem voor de duur van tien jaar aanbeveelt. De politieke zionisten (Ben-Gurion met z’n trawanten) gaan meteen akkoord; de Palestijnen bij monde van PLO-leider Yassir Arafat, in 1988. In hoeverre dit akkoord-gaan serieus genomen moet worden, mag een vraag líjken, internationaal-rechtelijk zijn dit dé papieren waarmee het pz-p (politiek-zionistisch project der Judenstaat) aan zijn tijdelijke gerief kan worden geholpen. Let wel: van de kant van de politieke zionisten is géén woord gemeend, waar het om aanspraken van (de) niet-joodse gemeenschappen gaat, inzake gebied tussen de rivier de Jordaan en de Middellandse Zee. Dit is al vanaf 1922 bekend, maar werd en wordt nooit en te nimmer hardop uitgesproken; for obvious reasons!

  Het mag prietpraat lijken, maar intussen raakt aan Amerikaanse kant het geduld met dít Israel op. Dit spoort de politieke zionisten aan tot noodgrepen, zoals in het verleden het geval was met Suez (1956), Zesdaagse Oorlog (1967), Koeweit-crisis (1980), Iran (1979), Afghanistan (2001), Irak (2003), en nu Oekraïne. [De 9/11-coup hoort er ook bij, maar is toch een geval apart.] Ook begint (de invloed van) AIPAC scheuren te vertonen. De laatste instantie kent een Joodse én een christelijke component; niet vergeten!

  In Trouw vindt om de zoveel tijd discussie plaats over dit soort zaken rond Israel. Aleid en Arjan weten er alles van. Een zekere L. van Eeghen meent daar hoge ogen te gooien — ten gerieve van Israel — met San Remo, maar het zijn praatjes voor de vaak. Na het mislukken van mijn laatste poging(en) met zinnige opmerkingen zaken te verduidelijken, heb ik besloten die zijstraat niet meer te betreden. Paarlen voor de zwijnen…, zoiets.
  Ik probeerde dáár (Trouw) de volgende uitspraak te etaleren, een uitspraak uit het rechtse Israelische kamp, die zó veelzeggend is, dat al het andere erbij in het niet valt: The danger of peace has receded… [Nadat Kerry bakzeil had moeten halen, bij zijn poging Israel bij de les te houden.] Trouw wilde er niet aan: het gevaar van vrede is geweken… … …

 10. Aleid Blink
  April 21, 2014 at 4:09 pm

  Daar weet ik zeker alles van, al schrijf ik daar onder een iets andere naam. Van Eeghen begint ook te kraken onder onze druk. Het heeft iets absurds steeds weer een weerwoord te produceren in de wetenschap dat dit de ander opwekt om hetzelfde te doen. Toch blijft het nodig want de media hinken vaak op twee benen, waarschijnlijk uit angst om voor verlies van te veel lezers of kijkers. Zo ook Trouw. Onze reacties worden vaak niet getoond, naar ik vermoed omdat de redactie een zeker evenwicht wil houden tussen de verschillende kampen en zijzelf niet van subjectiviteit beschuldigd kan worden.

  Gisteravond vond er op België een gesprek plaats tussen Alain de Botton en de hoofdredacteur van een Belgische krant. De Botton verwijt was dat journalisten gedwongen worden altijd objectief te blijven, waardoor hun verhalen het publiek koud laten. Dit terwijl de taak van een goede krant toch echt heel wat groter is dan alleen maar onpersoonlijke informatie leveren.

  De pers kan zich niet vrijpleiten van het feit dat van de Palestijnen het beeld is ontstaan dat zij alleen maar terroristen zijn en Israël een slachtoffer dat steeds weer gepamperd moet worden, waardoor deze staat zich ongestraft misdraagt op een manier die als bv. nu Rusland die doet, over de wereld de grootste verontwaardiging en opwinding oproept.

  Wat Balfour betreft, in de tijd dat hij zijn beruchte brief schreef was Groot Brittanië nog een imperium dat overal de lakens uitdeelde. Gezien dit feit is het niet zo gek dat hij meende deze belofte te kunnen doen. Maar er begonnen toen al scheuren in dit beeld te komen. De landen in het MO begonnen daar genoeg van te krijgen en het was niet voor niets dat al eerder Turkije en in de jaren dertig Amin Hoesseini hulp zocht bij de Duitsers tegen de Engelse politiek. Had Hoesseini werkelijk door waar Hitler voor stond? Ik betwijfel het. Maar mensen als Van Eeghen doen hem af als antisemiet die meewerkte aan de shoa en gebruiken dit als reden om de Palestijnen hier ook van te beschuldigen. Waarom komt er niet eens een krant met een doorwrocht artikel waarin dit soort zaken aan het bod komen? Waarom lezen we zo weinig over het leven onder de Israëlische bezetting, waardoor velen denken dat het allemaal wel meevalt en van de Palestijnen niet vreedzaam zijn? Onverschilligheid en ongeïnteresseerdheid. Niet objectief. En wat denken de mensen? Dat ze geen vrede willen, maar eropuit zijn de joden de zee in te jagen. Kan het nog gekker? Ja, dat kan je hierboven lezen in de reactie van gisteren om1:35 am.

 11. April 21, 2014 at 6:08 pm

  Aleid,ik adviseer je slechts onder 1 naam te schrijven en wel de naam die je gekregen hebt.
  Daarnaast kan ik je wel een geschiedkundig feit oplepelen dat mensen daadwerkelijk letterlijk de zee in gedreven zijn. Waartoe zijn mensen nog meer in staat dan rechteloze Palestijnen met een explosievengordel een Israelisch winkelcentrum in te sturen.
  Het is allemaal absurd en verdrietig, althans voor mij.

  • Aleid Blink
   April 21, 2014 at 6:30 pm

   Dank voor dat ongevraagde advies.
   Als het absurd en verdrietig is, probeer dat dan niet af te doen met kwezelachtige praat e.d.
   Hoe komt eigenlijk het dat Palestijnen rechtenloos zijn? Daar hebben ze vast niet zelf voor gekozen. Zolang er mensen in staat zijn bommen, waaronder fosforbommen boven een hele woonwijken af te werpen, zullen jongelui, die van kind af aan hebben meegemaakt hoe hun ouders en grootouders dagelijks bij o.a. checkpoints werden vernederd, hun moeders die naar het ziekenhuis moesten om te bevallen, niet werden doorgelaten, hun kleine broertjes bedreigd werden door de uzi van een gepantserde soldaat, zelf gekweld werden door de grenspolitie etc., bereid zijn zichzelf op te offeren t.b.v. het verzet daartegen. Allemaal verdrietige zaken, niet alleen voor u, maar ook voor hen.

   • Egbert Talens, Zutphen
    April 21, 2014 at 8:20 pm

    Moedig, mevrouw Blink, uw blijven reageren op reinejragolo. Eigenlijk ook wel nodig; maar ik kan het niet meer opbrengen, en schiet dus te kort. Zou deze rjr, zoals u formuleert, wel enig besef hebben van wat de politieke zionisten allemaal op hun conto hebben staan? Niet op hun geweten, want daarover beschikken die lieden niet; zouden ze dit wél hebben, dan was hun p-zp nooit tot deze ontwikkeling gekomen. Zou rjr er enig idee van hebben dat achter vele aanslagen, ook van Palestijnse kant, een Mossad-vinger steekt? Whatever, ik neem rjr-benaderingen voor kennisgeving aan.

    • Aleid Blink
     April 22, 2014 at 5:26 pm

     ET, Begrijpelijk, want tegen zoveel botheid is ook kruit gewassen. Maar de ausdauer van de Palestijnen die ik een tijd lang mocht waarnemen, zijn voor mij een aanmoediging om het er niet bij te laten zitten. Ik heb vooral het idee dat rjr het makkelijker vindt om te luchtfietsen met het idee dat dit vrede oplevert, dan met beide benen op de grond werkelijk iets te doen dat de nood lenigt. Tot zijn troost kan ik alleen maar stellen dat hij niet de enige is. Wonderlijk is dat hij het blijkbaar niet kan laten om ondanks zijn gebrek aan enig inzicht, commentaar te leveren. Dat daar niemand mee gebaat is doet er kennelijk niet toe. Dit is de keerzijde van de noodzakelijke vrijheid van meningsuiting, waar we zelf ook van profiteren.

  • April 21, 2014 at 8:03 pm

   De enigen die daadwerkelijk de zee in zijn gedreven waren de Palestijnen in Libanon.
   Het feit dat u kennelijk een piloot die vanuit de onschendbaarheid van zijn straaljager hele families vermoordt, moreel hoogstaander vindt dan een radeloze Palestijn die geen uitweg meer ziet, zegt alles over uw verwrongen wereldbeeld. U bent een racist die er niet voor uit durft te komen, en dat zijn de ergsten.

   • April 21, 2014 at 9:28 pm

    Ik denk dat ik een redelijk wereldbeeld heb en probeer zo eerlijk mogelijk te zijn.Ik betreur dat jij en de andere alter-ego’s geen eerlijk gesprek met me durven aan te gaan. Dit schaadt de Palestijnse belangen. Inderdaad wie doet zoiets.

Comments are closed.