Een week Palestina

Palestinian protester spray paints on controversial Israeli barrier near Bethlehem

De Dag van het Land

Vandaag is het de Dag van het Land. Op 30 maart wordt al sinds 1976 herdacht hoe Israël toen reageerde op een staking en demonstraties vanwege het onteigenen van grote delen Palestijns land in Israël zelf. Zes Palestijnen werden gedood, honderden raakten gewond en nog eens honderden werden gearresteerd. Het excuus voor het stelen van dit land was zoals nog steeds: veiligheid en nederzettingen. Het beetje nieuws dat doorsijpelt naar landen buiten Israël gaat vooral over de Westelijke Jordaanoever. Dat is vanwege het nederzettingenbeleid en het “vredesproces”. De Palestijnen in Israël en de Gazastrook blijven zo goed als buiten beeld.

Zoals altijd werd de zaak in 1976 omgedraaid, het zouden de Palestijnen zijn die gewelddadig in opstand waren gekomen. Alleen het tijdschrift van de Israëlische activist Uri Avnery durfde indertijd het officiële verhaal in twijfel te trekken. Nu publiceert het bloggerscollectief +972 ook een getuigenis van een politieagent die aanwezig was bij de onlusten.

Nadat de dorpelingen waren gevlucht gingen de troepen huizen binnen en begonnen ze zich uit te leven op wat zich daar bevond. Ik was getuige van een zo’n incident, waarbij glaswerk, de televisie, de platenspeler, foto’s en andere voorwerpen tot puin werden gereduceerd. Deze beelden moeten me wel doen denken aan de gedichten van Bialik en Tchernichovsky over de pogroms tegen de joden [in Rusland] aan het eind van de vorige eeuw en het begin van deze eeuw.

Ook in Nederland wordt de Dag van het Land herdacht, onder andere in Vlaardingen, waar zich de grootste Palestijnse gemeenschap in Nederland bevindt. Een lid van het Israëlsiche parlement, Ahmed Tibi, kwam daar spreken over de vredesonderhandelingen en wat het betekent als Israël officieel een joodse staat wordt.

Mensenrechten

Afgelopen week werd er in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties gestemd over vijf resoluties met betrekking tot het schenden van de mensenrechten door Israël. Vier daarvan kregen 46 stemmen vóór en één stem tegen (u raadt het al: de Verenigde Staten).  De Amerikaanse reactie was voorspelbaar: er gebeuren zoveel ergere dingen, dus waarom moet Israël het ontgelden? En bovendien is het slecht voor de vrede om Israël voortdurend aan te vallen!

Sinds het begin van de besprekingen zijn er al meer dan vijftig Palestijnen vermoord en is de bouw van nieuwe, joodse woningen juist enorm gestegen in vergelijking met eerdere jaren. Het slopen van Palestijnse woningen in Oost-Jeruzalem en van kampementen van Bedoeïenen gaat ook koortsachtig door. En dat zou wel goed zijn voor de vrede?

Staking van diplomaten

Er is een mondiale staking van Israëlische diplomaten aan de gang op dit moment. Dat heeft weer geleid tot allerlei geruchten. Is het afgesproken werk? Een plan om de ambassadeurs terug te halen in verband met een ophanden zijnde aanval op Iran? Is Israël bezig kernwapens te plaatsen in de ambassades om een mogelijke toekomstige militaire actie tegen het land voor te zijn? De beruchte Samson-optie: een totale, alles vernietigende oorlog indien Israël voor het eerst werkelijk in gevaar zou komen?

Het is hoe dan ook merkwaardig. Israël heeft Turkije 21 miljoen dollar geboden als compensatie voor negen vermoorde Turken op het schip de Mavi Marmara in 2010 (waarvoor pas in 2013 excuses werden gemaakt). Dus er is hen heel wat aan gelegen de Turken te vriend te houden. Ook zullen ze in hun nopjes zijn met de ontwikkelingen in Egypte, waar hun partner in crime, generaal Al-Sisi, 526 leden van de Moslimbroederschap (gelieerd aan Hamas) de doodstraf heeft opgelegd.

Dat klinkt niet echt als een suïcidale ontwikkeling. Maar je weet het maar nooit. Als er sprake is van een complot weet je niet wie er allemaal bij betrokken zijn.

Israël en het Vlaams belang

Dat het zionisme niet kan bestaan zonder antisemitisme werd maar weer eens duidelijk gemaakt door het contact van een vooraanstaand lid van de Israëlische ultra-nationalistische Likoedpartij met de Belgische griezels van het Vlaams Belang. Ook Russische neo-nazi’s worden niet geschuwd als het de agenda van het zionisme van dienst kan zijn. Is het werkelijk een kwestie van een gemeenschappelijke vijand, zoals de journalist Richard Silverstein betoogt?

Het is belangrijk te begrijpen waarom Israël nu zaken kan doen met Europese antisemieten en neo-nazi’s. Omdat ze beiden een gemeenschappelijke vijand hebben die gevaarlijker is dan zij zijn voor elkaar: de radicale islam. Bij het gebruik van die term is het essentieel te begrijpen dat er voor Israël, noch voor de antisemieten enig verschil is tussen islam en radicale islam.

Silverstein is opgegroeid met een idee van het zionisme dat niet gebaseerd is op de politieke theorie, doch op de wijsheid van zijn ouders. Zoals zoveel joden. Hij leerde, net als bijvoorbeeld Larry Derfner die voor +972 schrijft, morele uitgangspunten van zijn moeder, en het zionisme zou dan een logisch verlengstuk moeten zijn van dat wereldbeeld. Voor mij zijn dat door en door fatsoenlijke mensen die domweg niet kunnen begrijpen dat iemand hun cultuur en ethiek gekaapt heeft voor doeleinden die niets met het jodendom of het judaïsme te maken hebben.

De Ku Klux Klan in Israël

Ik had gehoopt dat er meer duidelijkheid zou komen over de scholieren die zich voor het Poerimfeest hadden uitgedost als leden van de KKK, compleet met zwarte slaven. Maar ik kon geen verontschuldiging vinden. De lerares vond het prima.

Het Poerimfeest in Israël is een verkleedpartij. Misschien dat slechts weinigen zich realiseren dat het de herdenking is van het afslachten van zo’n 70.000 Perzische “vijanden”. Dat gebeurde op aanraden van ene Esther, die geruchten verspreidde dat men joden (beter gezegd: voorlopers daarvan) wilde vermoorden. Uiteindelijk werd er geen jood vermoord, maar nam de kennelijk machtige joodse gemeenschap het heft in eigen hand en besloot tot het vermoorden van mannen, vrouwen, kinderen en baby’s. Het is voor zover ik weet de oudste “false flag operation” (operatie onder valse vlag) in de geschiedenis die bewaard is gebleven.

KKK_israel

Zoals WikiPedia meldt heeft het feest een “uitbundig en vreugdevol karakter, en is vol met vrolijke liedjes en verkleedpartijen.” Of de KKK-uitdossing een kritiek op het Israëlisch racisme is of juist een verheerlijking daarvan, blijft onduidelijk. Maar er waren ook andere groepen die T-shirts droegen met het opschrift “joden zetten geen joden uit”, een verwijzing naar de mogelijke uitzetting van kolonisten uit de Westelijke Jordaanoever.

Het is natuurlijk niet uniek. Ook de Amerikanen hebben hun Columbus Day, maar die is wel omstreden, in tegenstelling tot het Poerimfeest. Maar in de context van een steeds groter bewustzijn van de misdaden die het Palestijnse volk, zowel in Israël als daarbuiten, worden aangedaan, zou je hopen op iets meer empathie bij de jeugd. Zij moeten de volgende lichting politici, militairen, politieagenten, veiligheidspersoneel, advocaten, rechters en misschien zelfs geestelijken opleveren.

De som

Dit was zomaar een greep uit een week. Wat het ene volk het andere aan kan doen ontgaat het bewustzijn op individueel niveau. Amerika betaalt, Nederland participeert, de andere landen doen op hun eigen wijze mee. In een vertraging die stilstand lijkt kijken we naar de vernietiging van een volk. Het is te laat om nog iets te veranderen. Als de bom niet valt is dat omdat de wind verkeerd staat en de fall-out de bezetters kan schaden. Een ramp achter dik glas dat bestand is tegen vuisten van verzet.

Engelbert Luitsz

 

5 comments for “Een week Palestina

 1. piterfries
  March 30, 2014 at 7:12 pm

  De EU poging de Ukraine te annexeren wordt door sommigen gezien als een wanhoopspoging van de VS een wig te drijven tussen Europese landen en de Russische Federatie.
  Het VS EU handelsaccoord begint ook steeds meer op een wanhoopsdaad in dit kader te lijken, Wientjes verdedigde vandaag dit accoord in Buitenhof met het argument dat de VS opslagtanks voor schaliegas vol zijn.
  De man lijkt me niet de snuggerste.
  Hoe dan ook, de VS macht loopt op z’n eind.
  Helaas ziet Tel Aviv dat nog niet zo, en zo stevenen joden af op een volgende catastrofe.
  Joden schijnen een tien punten hogere IQ dan gemiddeld te hebben, helaas wordt deze intelligentie kennelijk zelden aangewend voor lijfsbehoud.

 2. Aleid Blink
  March 30, 2014 at 7:29 pm

  Met Poerim marcheren grote groepen kolonisten door Jeruzalem. Ik heb het een keer gezien en het deed me denken aan de hitlerjugend die ik in mijn jonge jaren voorbij zag komen. Een joodse vriendin raadde me het jaar erop aan op die dag te zorgen dat ik buiten de stad was, omdat het een walgelijke vertoning is. Er wordt ook wel ‘dood aan de Arabieren’, geroepen.

  Op landdag kwamen er altijd soldaten in de hoofdstraat van het dorp waar ik toen woonde, zogenaamd om de rust te bewaren omdat ze relletjes verwachtten. Maar het tegenovergestelde was het effect. Al gauw begonnen jongens stenen te gooien en werd er geschoten, ook met scherp. Ik heb zelf ook eens onder schot gelegen, omdat ik buiten ging kijken hoe de toestand was.

 3. Flip Roodnat
  March 30, 2014 at 8:48 pm

  Het is wel een hele toestand in Marokko met die Al Sisi.
  Hij kan dan wel heel stoer zijn sixpack en zijn ballen tonen
  maar wat als we nu eens niet zouden besparen op mensenrechten
  maar op brute kracht.

 4. Aleid Blink
  March 31, 2014 at 2:16 pm

  Flip Roodnat, Niet al het kwaad komt uit Marokko. AlSisi is een Egyptenaar. Ik snap niet zo goed wat hij met het bovenstaande verhaal te maken heeft, behalve natuurlijk dat ook daar het leger regeert, net als in Israël..

  • April 1, 2014 at 11:01 pm

   Las net dat Israël Al-Sisi 80 miljoen dollar heeft geboden voor diens verkiezingscampagne.

Comments are closed.