We willen het niet weten

soldaat

Het plezier van de jacht.

Het is niet altijd makkelijk een onderwerp te kiezen. Er gebeurt zoveel dat het je soms doet duizelen. Daarom deze keer maar een paar losse feitjes over de zionistische terreur die niet alleen Palestina, maar het gehele Midden-Oosten bedreigt. En daarmee de rest van de wereld.

Het Suezkanaal, de oorzaak van Israël

De Suezcrisis van 1956 was een van de vele doortrapte pogingen van Israël om z’n invloed over de regio uit te breiden. Er werd een afspraak gemaakt dat Israël Egypte zou aanvallen, waarna Frankrijk en Engeland “tussenbeide” zouden komen. Uiteraard betekende dat een aanval op Egypte door drie landen. Deze geheime afspraak schoot bij de president van de Verenigde Staten, Eisenhower, in het verkeerde keelgat. Eisenhower was de laatste Amerikaanse president die openlijk het zionisme aanviel, maar, zoals we nu weten, tevergeefs. In de deal, waarbij Israël de rol van agressor op zich zou nemen, zorgde de bij ons onlangs nog bejubelde Shimon Peres voor de Franse belofte dat zij een kleine kerncentrale zouden leveren. Dat was het begin van het Israëlische atoomprogramma. De gevolgen daarvan zijn nog niet te overzien, maar de huidige reactie van premier Netanyahu op de besprekingen in Genève, waarbij de Verenigde Staten proberen tot een vreedzame oplossing met Iran te komen, is ronduit griezelig.

Loyaliteit

Er is op dit moment geen sprake meer van “dubbele loyaliteit” waar Eisenhower het over had. De Amerikaanse joden die onderdeel uitmaken van de zionistische lobby staan pal achter Israël en dat zien we ook bij het CIDI of Likoed Nederland alhier. Het land waar ze wonen is van ondergeschikt belang. Alle energie gaat naar het goedpraten van de zionistische misdaden en het verdacht maken van elke vorm van kritiek, zoals Tom Struick van Bemmelen onlangs nog mooi aantoonde. Daarbij krijgen ze steun van Nederlandse godsdienstwaanzinnigen als Joël Voordewind, die maar al te graag liegt als het om Israël gaat. In de Verenigde Staten wordt dat perverse verlangen naar het Laatste Oordeel gesteund door tientallen miljoenen evangelische christenen. Hun profeet, John Hagee, schijnt wel 100 miljoen Amerikanen te bereiken met zijn boeken en televisie-uitzendingen. Kennelijk kan het ze niets schelen dat zij slechts “nuttige idioten” zijn in het zionistische plan. Hun geld is welkom, maar hun aanwezigheid in Israël zal niet worden getolereerd.

Prawer Plan

Het Prawer Plan voorziet in het etnisch zuiveren van Bedoeïenen in de Negev-woestijn. Dit zou tot 100.000 mensen kunnen treffen. Israël wil daar een hightech campus gaan bouwen en de grootste legerbasis voor de IDF (het Israëlische leger). De mensen die niet passen in dat plan en ook nog eens niet joods zijn worden daar het slachtoffer van.

Kinderen

Zionisten beperken zich niet tot het kalken van racistische graffiti op muren. Vandaag werden een school en een kleuterschool beschoten met traangas door het Israëlische leger in Beit Ommar, ten noorden van Hebron. Terreur zaaien is het enige dat ze nog kunnen doen bij gebrek aan gewapend verzet. Ook werden er vandaag weer een aantal tieners gearresteerd in de buurt van Nablus. Samen met de dagelijkse nachtelijke raids heeft dit als doel de gehele Palestijnse bevolking angst aan te jagen, zodat ze zelf zullen vertrekken.

Een van de sterkste legers ter wereld is bijna fulltime bezig met oppakken en terroriseren van kinderen. En Europa laat het allemaal gebeuren.

kinderen

Kritiek de mond snoeren

Ben White is een Britse schrijver die twee compacte boekjes over Israël heeft geschreven. Zowel Israeli Apartheid, A Beginner’s Guide als Palestinians in Israel, Segregation, Discrimination and Democracy is een aanrader voor wie snel inzicht wil krijgen in wat er nu eigenlijk gebeurt in dat land. De medewerking van de NOS en onze kranten aan de propaganda die de zionisten verspreiden geeft een zeer verkeerd beeld van de werkelijke gebeurtenissen en intenties van het zionisme.

White begint aan een serie lezingen in Amerika en Canada en werd dus direct onder vuur genomen door de zionistische lobby. In het zionistische wereldbeeld geldt vrijheid van meningsuiting alleen voor mensen die het hartgrondig eens zijn met de fascistoïde praktijken van deze rampzalige ideologie.

De Britse filosoof Brian Klug werd scherp aangevallen toen hij werd uitgenodigd om te spreken tijdens een Kristallnachtherdenking in Berlijn. De kritiek was dat hij had beweerd dat zionisme het joden onmogelijk maakt een normale visie op hun eigen leven te hebben. Voor eenieder die daar van buitenaf naar kijkt is dat helemaal niet schokkend. Alle kleinzielige nationalistische bewegingen krijgen het voor elkaar hun onderdanen door middel van propaganda en selectief onderwijs een wereldbeeld aan te praten dat elk contact met de realiteit mist.

Klugs essay The Myth of the New Anti-Semitism uit 2004 is zeer de moeite waard. Ik ben het maar op één punt oneens, maar daar kom ik een andere keer wel op terug.

Expansiedrift

Er zijn minstens drie argumenten waarom de EU Israël nooit als “preferred partner” had moeten accepteren, los van de oorlogsmisdaden en het racisme.

 1. Israël weigert zijn grenzen vast te leggen.
 2. Israël weigert een grondwet aan te nemen.
 3. Israël weigert de Israëlische nationaliteit vast te stellen.

Nu Israël de illegale Apartheidsmuur schijnt aan te bieden als de grens voor een Palestijnse staat is het helemaal duidelijk. De muur zelf reduceert het Palestijnse grondgebied tot een aantal onmogelijke eilandjes en daarnaast wil Israël de controle houden over de Jordaanoever aan de andere kant. Maar het belangrijkste is wel dat Israël het niet over de eigen grenzen heeft, die blijven vaag. Zoals we de afgelopen 65 jaar hebben gezien trekt Israël zich niets aan van wat anderen als hun grenzen beschouwen, het gaat om de gevaarlijke waanzin van een Groter Israël.

eretz_israel

 Groot Israël

Het Koenig Memorandum

In 1976 lekte er een rapport uit dat eigenlijk slechts een van de vele was in de geschiedenis van het zionisme, waarin de verdrijving van Palestijnen werd voorgesteld als een goede zaak. Een joodse samenleving zou niet kunnen bestaan zonder het uitbannen van elementen die het karakter van de staat zouden aantasten. Een visie die we nog steeds verwoord horen door premier Netanyahu en anderen in de Israëlische regering. Het Koenig Memorandum was echter publiek gemaakt door een krant, in tegenstelling tot de rapporten van zionistische organisaties.

Het rapport vertelde eigenlijk al in 1976 dat het “vredesproces” dat 15 jaar later zou beginnen niets anders was dan een farce. De plannen voor onteigening, discriminatie en zuivering lagen vast. Het ging er alleen nog maar om op welke manier de doelen bereikt zouden kunnen worden, zonder de steun van Europa en de Verenigde Staten te verliezen.

Sinterklaas

Met terugwerkende kracht zijn zoveel mensen verbaasd over wat er in de jaren dertig van de vorige eeuw kon gebeuren, zonder dat de bevolking in opstand kwam. Nu we het in real time voor onze ogen zien gebeuren is het niet anders. De mens leeft in het hier en nu. We hebben niets geleerd en zullen ook nooit iets leren van de geschiedenis. Het enige verschil met de jaren dertig is dat we nu zullen zeggen: Wir haben es gewusst. Maar so what?

Engelbert Luitsz

8 comments for “We willen het niet weten

 1. Ansje
  November 12, 2013 at 2:33 am

  Je zegt het precies zoals het is, Engelbert: de trieste waarheid.

 2. November 12, 2013 at 12:38 pm

  Het is toch knap wat de israeli’s allemaal hebben gepresteerd en b.t.w. het is toch het meest leefbare land in de regio.

  • Egbert Talens, Zutphen
   November 12, 2013 at 1:29 pm

   U behoort in elk geval tot de categorie lieden: we willen het niet weten… Ik schrijf lieden, omdat ‘mensen’ nmbm niet echt van toepassing is. Ook het onder synoniem schrijven draagt daartoe bij, b.t.w.

   • November 12, 2013 at 7:40 pm

    Egbert, jij deelt graag mensen in hokjes.Je hebt mij ingedeeld bij de mensen die het niet willen weten. Vertel me eerst eens wat ik niet wil weten?
    Met het hanteren van het woord lieden sta je er misschien wel boven?

    • Egbert Talens, Zutphen
     November 13, 2013 at 10:53 am

     U vraagt naar de bekende weg. Fraai hoor! Dat u mij tutoyeert is nog het minst storende, overigens; bij u kan (ik) dat niet, omdat u ervoor kiest anoniem te reageren.
     Niettemin: kruipt u eens in de huid van een Palestijn, en roept u dan nog eens hoe knap het is, wat de Israëliërs allemaal hebben gepresteerd, en hoe leefbaar de toestand daar is. Zoiets…

     • November 13, 2013 at 11:49 am

      Ik heb in Israël islamieten gesproken die redelijk tevreden waren. Meer tevreden dan de islamieten die ik in omringende landen heb gesproken.

 3. Nestor Makhno
  November 12, 2013 at 3:16 pm

  Eén kritiekpunt echter. Voor het overige ben ik het volledig eens met de strekking.
  Ook de UK heeft geen grondwet. of dat echter een excuus is voor de israelis?

 4. Aleid Sevenster-Blink
  November 14, 2013 at 6:38 pm

  reinejragolo, Wat wilt u stellen met dat ‘islamieten’? Dat dit synoniem is met Palestijnen? Dan maakt u hiermee duidelijk dat u helemaal niet weet waarover u spreekt. Overigens gaat het in dit geval dan om Palestijnen die niet in de bezette gebieden leven. Zij zijn dan wel geen volwaardige burgers in het land waar zij autochtoon zijn, maar hebben inderdaad op materieel gebied niet zoveel te klagen. Maar dit neemt niet weg dat de bezettingspolitiek verschrikkelijk fout is, zoals ieder weldenkend mens kan bedenken. Geldt dit ook voor u of niet?

Comments are closed.