Lydda en Lidice

lidice3

Ruïnes van Lidice, 1942

Lidice, een Tsjechisch dorp, werd in 1942 door de nazi’s volledig verwoest. De meeste mannen werden ter plekke doodgeschoten, de overigen, inclusief vrouwen en kinderen, werden op transport gezet naar Chelmno en Ravenbruck, waar ze werden vergast of door uitputting om het leven kwamen. Het dorp werd met behulp van bulldozers met de grond gelijk gemaakt. Een Duitse soldaat maakte er een – stomme – film van en mede om die reden werd Lidice apart opgenomen tijdens de Processen van Neurenberg. Het werd een symbool van het kwaad dat de nazi’s hadden aangericht.

Het ging uiteindelijk om “slechts” een paar honderd mensen en een vernietigd dorp, maar we zien wel vaker dat juist het kleinschalige leed meer impact heeft dan het hele grote dat niet te beseffen is. Iedereen kan zich nog wel identificeren met de bevolking van een klein dorpje. In de nacht van 8 op 9 april 1948, dus ruim een maand vóór het uitroepen van de staat Israël, vond het bloedbad van Deir Yassin plaats, waarbij tussen de 125 en 200 mensen werden vermoord. Deze gebeurtenis heeft geleid tot een reactie van onder anderen Albert Einstein en Hannah Arendt in The New York Times. Een groot aantal prominente joden beschuldigde de Partij van de Vrijheid van Menachem Begin (later premier van Israël en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede!) van fascistische praktijken. Ook hier ging het om een relatief kleine gebeurtenis in het licht van de etnische zuiveringen die gaande waren, maar de symbolische waarde was enorm.

Lydda_1948

Ruïnes van Lydda, 1948

De stad Lydda (tegenwoordig Lod) ligt niet ver van Tel Aviv. Gedurende 1948, toen Israël het ene dorp na het andere zuiverde van Palestijnse inwoners, vluchtten veel Palestijnen naar Lydda. Er waren op een gegeven moment zo’n 50.000 inwoners. Deze mensen werden op last van het Israëlische leger uit de stad verjaagd, slechts enkele honderden Palestijnen bleven achter. De vluchtelingen die in Lydda bescherming hadden gezocht moesten op de heetste dag van het jaar 17 kilometer lopen naar de frontlinie, daarbij kwamen honderden mensen door uitputting en uitdroging om het leven. Daarna werd de stad geplunderd door het Israëlische leger. De achtergebleven Palestijnen werden uit hun huizen verjaagd en de stad werd snel ingenomen door joodse immigranten.

Lydda is onderdeel van wat de Palestijnen de Nakba noemen, hun catastrofe. De Israëlische regering probeert de Nakba kost wat kost buiten de aandacht van het publiek te houden, onder andere door een verbod op onderwijs over de Nakba en door het aannemen van een speciale Nakba-wet, die herdenkingen probeert te blokkeren door middel van sancties. Het zal geen verbazing wekken dat juist door die maatregel de Nakba extra aandacht kreeg, iets wat bekend staat als het Streisandeffect.

Een artikel (fragment hier) van Ari Shavit in The New Yorker over Lydda riep dan ook gemengde gevoelens op. Shavit komt daarin tot de conclusie dat de gebeurtenissen in Lydda de kern vormen van het zionistische project. “Als het zionisme moest bestaan, kon Lydda niet bestaan. Als Lydda moest bestaan, kon het zionisme niet bestaan.” Sharit lijkt hier erg op de historicus Benny Morris, die als onvolprezen archivaris de misdaden van het zionisme in kaart heeft gebracht, maar die misdaden tegelijkertijd als een noodzakelijk kwaad ziet. Het zionisme en de joodse staat staan kennelijk boven de morele overwegingen die een normaal mens heeft. De immer scherpe journalist Yossi Gurvitz noemde Shavit al eens “de laatste kolonialist“. Dat was een paar jaar geleden, maar dit artikel geeft aan dat Gurvitz het goed zag.

Pamela Olson schrijft in een mooi artikel op Mondoweiss dat het een geweldige stap is dat de Nakba via Shavit in de main stream media belandt. Gezien de merkwaardige rationalisaties die verdedigers van het zionisme als Shavit er op nahouden is het een eerste stap, maar toch belangrijk. Na decennia van absolute ontkenning van hun misdaden, alsmede de Nakba-wet en propaganda is het de zionisten niet gelukt hun verleden te doen verdwijnen. Als Shavit beweert: “Wij hebben geen ander thuis en er was geen andere manier”, vergelijkt Olson hem met een alcoholicus die wel snapt dat ie een probleem heeft, maar niet inziet dat hij de fles moet laten staan om daar een eind aan te maken.

Dat de nazi’s of de zionisten geen keuze zouden hebben of hebben gehad in hun manier om het land te ontdoen van ongewenste elementen, is natuurlijk te zot voor woorden. En zelfs al zouden er verzachtende omstandigheden bestaan hebben in 1948, dan hebben de afgelopen 65 jaar wel bewezen dat het zionisme nooit en te nimmer van zins is geweest zich te gedragen naar de morele maatstaven die ze pretenderen te hebben.

De kans dat de Palestijnen eindelijk hun eigen Processen van Neurenberg zullen krijgen lijkt minimaal. Aan de laatste ronde “vredesbesprekingen” waren maanden van overleg voorafgegaan, de situatie was dus volkomen duidelijk voor de Israëlische regering. En toch is de constructie van nederzettingen in bezet gebied dit jaar met 70% toegenomen vergeleken met vorig jaar. Een duidelijker teken dat het Israël nooit ernst was is er niet zou je zeggen. Daarnaast zijn de agressie en repressie zowel in de Gazastrook als op de Westelijke Jordaanoever dit jaar ook toegenomen. Pessimistische geluiden zeggen dat Israël aanstuurt op een nieuw grootschalig conflict, zodat ze wat ze nu dagelijks mondjesmaat doen, in één keer groots kunnen aanpakken.

Pamela Olson heeft het over haar Palestijnse vrienden van wie velen nooit toestemming kregen hun thuisland te bezoeken, maar die glunderen bij de verhalen van hun grootouders over de schoonheid en het intellectuele klimaat van Jaffa, waar ze elke steen en boom kenden. Ondanks alles blijken de Palestijnen over het algemeen zeer vergevingsgezind te zijn, ze willen vooral in vrede en veiligheid leven, geen overdreven wens zou je denken.

Dat maakt het des te schrijnender dat ze tegenover een steeds radicaler en racistischer Israël staan, waarin zelfs linkse intellectuelen niet de moed hebben hun eigen geschiedenis onder ogen te zien en daar de consequenties uit te trekken.

Engelbert Luitsz

Ami Asher, ‘Thanks for doing Zionism’s filthy work’: A response to Ari Shavit

45 comments for “Lydda en Lidice

 1. copieerder
  October 19, 2013 at 6:58 pm

  The Rt. Hon. Viscount Samuel. P.C., G.C.B., G.B.E., Hon. D.C.L. (Oxford). Hon. Fellow of Balliol College, Oxford, ‘Memoirs’, London, 1945.

  HF XV, Palestine, A State in the Building: 1925-5.
  Pag 168.
  And as a Jew, I would have counted it a shame to the Jewish people if the renewal of their life in the ancient land of Israel would be marked by hardship, expropriation, injustice of any kind, for the people now in the land, whose forbears had tilled the soil and dwelt in the towns for a thousand years. Nothing could be worse than if it were to appear that the one thing the Jewish people had learnt from the centuries of their own oppression was the way to oppress others. ……

  The Zionist Organisation, it is true, fully endorsed those general principles of respect for the interests of the Arabs and desire to aid to their welfare, but there was an extremist section among them which spoke with a different language. Even Dr. Weizmann himself, in an unhappy moment, had, (pag 169) declared that he hoped that Palestine would become “as Jewish, as England is English”.

  Dan is nog interessant de verklaring van het Britse kabinet, opgesteld door Churchill, over de preciese Britse bedoelingen, Command Paper No. 1700, June 1922.
  Bl 170.
  The nationality of all citizens of Palestine would be nothing else than “Palestinian’.

  De joodse bedoelingen evenwel mogen voor de lezer met het voordeel van achteraf weten, blijken uit de brief van The Zionist Organisation, London, 17th December 1925, aan Samuel, na z’n vertrek, ‘witnessed the completion of the first stage in the establishment of the Jewish National Home’, getekend Stein.

 2. A.S.
  October 19, 2013 at 7:06 pm

  Al lang vóór 1948 veroorzaakten de Arabieren bloedbaden op Joden die onder meer door Haj Amin al-Husseini werden aangemoedigd. Dit gebeurde in het gebied (Israël en Jordanië) dat door de internationale gemeenschap was toegewezen aan de Joden. De Joden die daar woonden hadden zelf de land gekocht waarop ze woonden. Tijdens de onafhankelijkheidsoorlog van Israël vluchtten de Arabieren onder meer op verzoek van Jordanië. De Arabieren zijn tot de dag van vandaag niet opgehouden met terreur, ondanks de wapenstilstand die ze beloofden na te leven sinds de laatste Gaza-oorlog.

  • Egbert Talens, Zutphen
   October 19, 2013 at 9:04 pm

   Wie niet beter weet, zou A.S. houden voor een onverbeterlijke Hasbarist, zo getrouw volgt deze de richtlijnen die deze uitleggende instantie er op nahoudt, m.b.t. ontstaan en bestaan van dit Israel. Zou A.S. het fenomeen dat ‘oorzaak en gevolg’ heet, niet kennen? Uit eigen (joodse) bronnen komt naar voren dat naar Palestina opgaande joden — Olim — er allesbehalve kinderachtige methoden op na hielden jegens (de) niet joodse bewoners van de Palestijnse regio.Asher Zvi Ginsberg, de joodse filosoof met schrijversnaam Ahad Ha-Am = Eén van het Volk, schuwde geen kritiek op zijn geloofs-broeders vanwege het minachten en als barbaren behandelen van de Palestijnse Arabieren. A.S. moet eens kennis nemen van ‘Kein Frieden um Israel’ van Walter Hollstein. Deze legt uit dat van oproepen, aan Palestijnen tot massaal vertrek, van de kant van Arabische instanties geen sprake is geweest. Door geloof te hechten aan die propaganda-truc van politiek-zionistische kant, maakt A.S. zich volkomen ongeloofwaardig, en eigenlijk is het reageren op zulke doorzichtige pro-Israel-praatjes verspilling van kostbare tijd…

   • October 19, 2013 at 11:04 pm

    A.S. is inderdaad een hasbarist. Hij reageert nooit op het artikel en hij heeft mijn hele Facebookgeschiedenis uitgeplozen om iets tegen mij te vinden. Wellicht krijgt hij er een leuke beloning voor.
    Lees ook eens de kritiek op het zionisme van Avraham Muthada, vanuit een heel ander perspectief dan het mijne.
    http://972mag.com/have-you-murdered-and-also-taken-possession/80647/

    • A.S.
     October 20, 2013 at 1:27 am

     Ik reageer voortdurend op het artikel – echter uiteraard niet op elk detail, om een eindeloos verhaal te voorkomen. Daarnaast heb ik niet je FB-pagina uitgeplozen om iets tegen je te vinden. Ik heb geschreven dat ik uit nieuwsgierigheid wilde zien hoe iemand van jouw kant tegen de zaak aankijkt. Ik sta altijd open voor andere inzichten. Toen ik iets tegenkwam wat mij bevreemde, heb ik dat hier niet openbaar gemaakt -om je niet te beschamen- maar ik heb je netjes een privébericht gestuurd om te onderzoeken hoe het volgens jou zat. Ik heb je netjes gelegenheid gegeven om weerwoord te geven. Ik ben niet iemand die graag een ander in het openbaar voor schut zet. Ik had het idee dat we een vriendelijke, korte mailwisseling hadden gehad. Ik krijg van niemand een beloning, maar ik schrijf puur op persoonlijke titel en werk niet voor een organisatie. In plaats van voortdurende jij-bakken zouden inhoudelijke bijdragen meer gepast zijn.

   • A.S.
    October 19, 2013 at 11:15 pm

    In een ver verleden woonden weinig mensen in het gebied dat nu Israël heet. Er woonden weinig Joden, minder christenen en Arabieren en er trokken Arabische bedoeïenen door het land. Toen Joden het woeste land (moeras en woestijn) gingen cultiveren, kwamen er meer Arabieren wonen. Spanningen tussen Joden en Arabieren zijn geen reden om bloedbaden aan te richten tegen Joden. Verder heeft niemand aangegeven dat sprake is geweest van oproepen tot massaal vertrek. Er waren oproepen tot vertrek, verder vertrokken Arabieren uit angst -onder meer voor represailles als gevolg van hun bloedbaden- en Joden riepen Arabieren op te vertrekken – al dan niet gepaard met geweld. Veel Arabieren konden er blijven wonen. Gelijktijdig werden Joden vermoord en verdreven uit het oosten en landen van Marokko tot Irak. Een meerderheid van Joden had eeuwen geleefd in onder meer Jeruzalem en Hebron, maar werd daaruit verdreven. Ook werden synagogen verwoest.

    • October 19, 2013 at 11:27 pm

     In een ver verleden woonden daar helemaal geen joden. De joden hebben zich door middel van genocide op andere volken een plaats verworven, daarna zijn zij op hun beurt verdreven. De joden hebben noch de oudste rechten, noch het morele recht op het land.

     • A.S.
      October 20, 2013 at 1:04 am

      Als je maar lang genoeg teruggaat, woonden er inderdaad geen Joden. Lang geleden woonden er ook geen Nederlanders waar nu Nederland ligt. Ver voor de jaartelling leefden al Joden in het gebied dat nu Israël heet. Veel eeuwen hebben daar Joden geleefd. De Arabieren komen uit het gebied tussen Marokko en Iran.

      Ik beroep mij er niet op dat Joden er langer woonden. Zelfs als ze er later waren gekomen, zou dat geen reden zijn om bloedbaden tegen hen aan te richten. Marokkonen zijn later in Nederland komen wonen dan veel anderen en die mogen van mij ook in Nederland blijven. Mijn punt is dat veel volken de Joden willen verdrijven. De Arabieren wilden niet dat de Joden er bleven en ook uit Zuid-Amerika, Europa, Afrika en Azië moesten Joden vertrekken. Ook in Noord-Amerika krijgen de Joden te maken met haat. Ten onrechte maken tegenstanders onderscheid tussen Israël en andere regio’s, maar het punt is dat Joden overal worden gehaat, of ze zich nu zonder tegenstand laten afslachten of dat ze zich verweren.

      De Joden hebben zich geen plaats verworven door genocide, maar de internationale gemeenschap had hen Israël en Transjordanië toegewezen. Eén land voor Joden is niet zoveel, naast meer dan twintig landen voor Arabieren. Van dat land bleef echter maar weinig over voor de Joden, onder druk van de Arabieren.

      Naast de Joden die er woonden, kwamen onder meer slachtoffers van pogroms naar het gebied en Joden kochten er land.
      Ik zal niet beweren dat Arabieren er niet mogen wonen. Zowel Joden als Arabieren mogen er wonen. Die wonen er nu ook. In Gaza en Jordanië mogen echter geen Joden wonen van de Arabieren. Als de Arabieren een eigen staat krijgen in Judea en Samaria, zullen de Joden daar ook worden verdreven, volgens zeggen van de Arabische machthebbers.

 3. likoednederland
  October 19, 2013 at 8:35 pm

  Lydda was inderdaad een van de slechts twee steden die werden ontruimd. Omdat er vanuit de stad geschoten werd nadat die zich had overgegeven. Maar over die Arabische oorlogsmisdaad geen woord…..

  • October 19, 2013 at 8:54 pm

   Hou toch eens op met die onzin. U weet heel goed dat het er honderden waren, de meeste zijn volledig verwoest en veel worden er gecamoufleerd met bossen in het kader van “plant een boom voor Israel”.
   List of Arab towns and villages depopulated during the 1948 Palestinian exodus
   http://tinyurl.com/oxrxqwn

   • A.S.
    October 20, 2013 at 1:31 am

    Als het verdeelplan van de VN door de Arabieren was geaccepteerd (wat voor de Joden helemaal geen fijn plan was, omdat Transjordanië al was afgenomen en alweer een groot deel zou worden afgenomen), was dit nooit gebeurd en had een uitruil kunnen plaatsvinden en hadden Joden vreedzaam kunnen vertrekken uit plaatsen als Hebron en hadden Arabieren vreedzaam kunnen vertrekken uit plaatsen waar zij woonden.

    • copieerder
     October 20, 2013 at 10:17 am

     maar de internationale gemeenschap had hen Israël en Transjordanië toegewezen

     Een vierkante leugen.

     • A.S.
      October 20, 2013 at 3:23 pm

      Ik neem aan dat de Balfour-verklaring bekend is.

    • Arjan Fernhout
     October 20, 2013 at 12:33 pm

     U zou uzelf e.a. een hoop moeite kunnen besparen door een zeer beknopt stukje met verwijzingen mijnerzijds te lezen waar niet alleen joodse historici het voor 90% over eens zijn, maar ook Isr. ex-ministers en hoofden bij de Isr. militaire academie. Dat is beter dan zionistische propaganda en historiografie na te papegaaien:
     http://www.alexandrina.nl/?p=1890

     Over de demografie van Israël en racisme aldaar weet u ook al weinig en daarom heb op het vorige blog (Apartheid in Israël) e.e.a. toegevoegd.

     • A.S.
      October 20, 2013 at 3:28 pm

      In elk land is racisme. Dit is in Israël niet anders. Israël is niet anders dan andere landen, maar velen behandelen Israël onterecht anders dan andere landen. De Arabieren zijn op hun beurt racistisch (c.q. antisemitisch) naar de Joden.

    • ReggieRoning
     October 20, 2013 at 5:37 pm

     @A.S.,
     Arabieren die antisemitisch zijn? Begint u maar eerst eens met de betekenis van dat woord voordat u probeert zoiets breeds als het IP-conflict te begrijpen.

     • A.S.
      October 20, 2013 at 7:50 pm

      Je weet best waarop ik doel. Daarnaast weet je toch ook wel wat ‘c.q.’ betekent?

     • ReggieRoning
      October 20, 2013 at 8:05 pm

      Nee, ik begrijp niet wat je bedoeld. Als iets niet antisemitisch is of kan zijn heeft het ook geen enkel nut om dat woord in de mond te nemen, integendeel! Door het te pas én on te pas te gebruiken doe je de werkelijke slachtoffers van antisemitisme geen enkel goed mee.

  • copieerder
   October 20, 2013 at 10:14 am

   “In the most dramatic example, in the Ramle-Lod area, Israeli troops seeking to protect their flanks and relieve the pressure on besieged Jerusalem, forced a portion of the Arab population to go to an area a few miles away that was occupied by the Arab Legion. “The two towns had served as bases for Arab irregular units, which had frequently attacked Jewish convoys and nearby settlements, effectively barring the main road to Jerusalem to Jewish traffic.”

   Above is the description of the website http://www.us-israel.org/jsource/History/refugees.html

   This is not the first time I must conclude that Israeli websites are mere half truths.

   In the 1996 edition of Yitzak Rabin’s memoirs appendix A is ‘passage censored from the first edition’
   ‘describing the forced eviction of the Arabs from Lod and Ramle during the 1948 War of Independence’.

   ‘the fate of the civilian population of Lod and Ramble, numbering some 50,000.’

   ‘We walked outside, Ben Gurion accompanying us. Allon repeated his question: ‘What is to be done with the population?’. B.G. waved his hand in a gesture which said, ‘Drive them out!’.

   ‘The population of Lod did not leave willingly. There was no way of avoiding the use of force and warning shots to make the inhabitants march the ten to fifteen miles to the point where they met up with the legion. The inhabitants of Ramle watched and learned the lesson’.

   ‘Great suffering was inflicted upon the men taking part in the eviction action’.

   ‘Prolonged propaganda activities were required after the action to remove the bitterness of these youth-movement groups and explain why we were obliged to undertake such harsh and cruel action’.

   You will notice a difference in description.

  • Arjan Fernhout
   October 20, 2013 at 3:46 pm

   Hoe kort uw zinnen ook, ze zijn er altijd op gericht om de zionistische agressie onder het tapijt te vegen. Soms op vileine wijze. Bijvoorbeeld over Syrië. Elders schrijft u: = Er is maar 1 realistische oplossing, de Joegslavische: de opsplitsing van Syrie. = Aha, een plannetje

   Zionism Needs A Balkanized Syria
   http://www.veteranstoday.com/2013/04/04/daniel-pipes-promotes-syrias-destruction/

   Goed, Daniel Pipes (sponsor van Geert Wilders overigens) heeft een iets andere methodiek, maar het resultaat is hetzelfde.

   Wat is er in een eeuw toch weinig veranderd aan de agressie en expansiedrift van de zionisten in het Midden-Oosten!

 4. copieerder
  October 20, 2013 at 10:09 am

  Joden kochten land.
  Dat deden ze inderdaad, van Ottomaanse belastingpachters in Beirut.
  Die hadden land op hun naam gezet toen de Palestijnen de Ottomaanse ‘landhervormingen’ van rond 1860 boycotten.

  Dat was landregistratie, paste niet in de Palestijnse cultuur van ‘het land is van degene die het bewerkt’, maar had vooral tot doel te voorkomen dat er belasting moest worden betaald en de zonen als dienstplichtigen werden opgeroepen.
  Overigens stelde dat land ‘kopen’ niets voor, slechts zeven procent van Israel binnen de grenzen van 1967 was joods ‘eigendom’.

  Wel leidden die ‘landaankopen’ er toe dat Palestijnen van hun land werden verdreven, het eerste gewapende conflict was dan ook al in 1883 of zo, Petah Tikvah.

  Wat de bedoeling was van de zionisten wisten de Palestijnen, High Commissioner jood Samuel vermeldde dat al in z’n eerste mandaatrapport: ‘verdrijven van de Palestijnen’, dat rapport was juli 1921..

  Quotations from the speeches and writings of Zionist leaders, which were said to justify these forebodings, were translated into Arabic and circulated by the press among the people. An organization was formed, with branches in many parts of the country, to combat the application of the Zionist policy. Individuals or groups, in Palestine or elsewhere, who had some interest in causing embarrassment to the Administration, stimulated the agitation. The wildest stories as to the intentions of the Jews and the fate awaiting the Arabs were circulated in the towns and villages, and were often believed by a credulous people. Among a section of the Arabs, who had all previously lived on excellent terms with the Jewish population, a bitter feeling was evoked against the Jews. It was fostered and developed until it culminated in a serious outbreak in the streets of Jerusalem in April, 1920, when a number of Jews were killed and wounded and Jewish shops were looted.

  Het is te vinden op een VN website.

  Hoe de joodse kolonisten zich gedroegen wordt uitstekend beschreven in een boek van Schama, een joodse historicus Simon Schama, ´Two Rothschilds and the land of Israel’, London, 1978.
  Onmogelijke mensen.

 5. A.S.
  October 20, 2013 at 3:57 pm

  In 1860 bestonden er nog geen Palestijnen. Ik denk dat je doelt op ‘Arabieren’. Al voor 1883 waren er pogroms.
  Verder kunnen Joden niet over een kam worden geschoren. Er waren en zijn extremisten die heel ‘Palestina’ claimen, inclusief Jordanië. Daarnaast zijn er Joden die alleen maar rust en vrede willen. Extremistische Joodse organisaties zijn in Israël verboden. De staat Israël viel zelfs de Irgun aan. Illegale bouwwerken van de Joden worden ook afgebroken in opdracht van de Israëlische regering.
  Het is niet vreemd dat er in het begin groeperingen waren die zowel Israël als Jordanië claimden, omdat in het begin ook het uitgangspunt was dat dit Joods thuisland was.
  In de geschiedenis is te zien dat Israël vrede sluit met machten die vrede aanbieden en dat Israël militair ingrijpt tegen machten die geen vrede willen. Israël heeft door het principe land-voor-vrede laten zien dat het ver wil gaan in het doen van concessies om vrede te bereiken.

  • Arjan Fernhout
   October 20, 2013 at 5:26 pm

   U kletst maar wat. Zowel David Ben-Goerion als Ze’ev Jabotinsky eisten van meet af aan het hele Britse mandaatgebied op. In de Balfour-verklaring staat dat Palestina een huis VOOR de joden is en niet VAN de joden. Israël valt altijd aan. De enige keer dat men vrede aanbood was het gevolg van de oorlog van 1973 toen de zaken op een ongelofelijke manier uit de klauw dreigden te lopen. Tot op het bot uit-geanalyseerd door een Ze’ev Maoz (denkt men). Om die vrede in stand te houden betaalt de VS tot op de dag van vandaag 5 miljard p.j. aan partijen. Daarnaast mag Israël van het imbeciele corrupte zooitje in het Congress mensenrechten en internationaal recht blijven overtreden in hun ‘vredesoverleg’ met Palestijnen.

   Zoek een andere hangplek om te zeuren en geef R.Naftaniël van mij een kusje bij zijn afscheid.

   • A.S.
    October 20, 2013 at 7:48 pm

    Uiteraard claimden alle Joden in het begin het hele mandaatgebied, aangezien hen dit was toegewezen. Nadat Transjordanië was afgenomen, legde een deel van de Joden zich daar bij neer, uiteraard niet van harte. Inderdaad was het een huis voor Joden. Jammer dat de Arabieren het gebied niet accepteerden als huis voor Joden. Transjordanië werd helaas een gebied waar ‘Jude unerwünscht’ waren. Later gold dit ook voor Judea en Samaria en voor de meeste Arabieren zijn Joden unerwünscht in het hele gebied tussen de Middellandse Zee en de Jordaan. Voor sommigen zijn Joden zelfs unerwünscht op de hele aarde.
    Israël accepteerde het verdeelplan van de VN voor vrede, bood land in ruil voor vrede aan aan Jordanië en Egypte en uitruimde Gaza voor de ‘Palestijnse’ Arabieren in ruil voor vrede, hoewel het werd beantwoord met geweld. Ook aan de ‘Palestijnen’ in Judea en Samaria bood Israël meermalen vrede aan, terwijl zij meermalen vrede verwierpen. Egypte heeft Israël meermalen aangevallen. Veel Egyptenaren wensen opnieuw oorlog met Israël. Andersom is dat niet het geval: Israëliërs hebben geen zin in oorlog met Egypte. Ondertussen blijven de ‘Palestijnen’ de afspraken van de Oslo-akkoorden overtreden.

    “Zoek een andere hangplek om te zeuren en geef R.Naftaniël van mij een kusje bij zijn afscheid.”

    Dit is geen inhoudelijke bijdrage, maar opnieuw een jij-bak. Ik heb Naftaniël nooit ontmoet en verwacht hem niet ooit te ontmoeten. Moet ik mij nu op mijn beurt verlagen met opmerkingen over Van Agt en Gretta Duisenberg? Laat maar..

    • Arjan Fernhout
     October 20, 2013 at 9:06 pm

     = Uiteraard claimden alle Joden in het begin het hele mandaatgebied, aangezien hen dit was toegewezen.=

     Heeft u hiervoor een bewijs, een verwijzing naar een afspraak of een document of iets anders?

     Dat van ‘voor’ en ‘van’ komt overigens van Ahad Ha’am, de naaste adviseur van Chaim Weizmann en ik lees in de Balfour-verklaring en in andere documenten niets anders. U moet nu wel met bewijzen komen. Nu ga ik daar niet over, maar volgens mij bent u anders hier met niets meer bezig dan ‘stalking.’

     • A.S.
      October 20, 2013 at 10:20 pm

      Ik schreef “Inderdaad was het een huis voor Joden.” Naast Joden, mochten o.a. Arabieren er ook wonen. Ik verwijs nogmaals naar de Balfour-verklaring.

  • copieerder
   October 20, 2013 at 6:32 pm

   In 1860 bestonden er nog geen Palestijnen. Ik denk dat je doelt op ‘Arabieren’.

   Een bekend zionistisch propaganda verhaal.
   En ook al woonden er ‘Arabieren’ in Palestina, had dat iets te maken met hun rechten op eigendom van grond ?

   Het uitgangspunt van joods thuisland:
   Het begin van een artikel uit 1947:

   History from 1947 or how we (the USA) got into this mess.

   “As the Arabs see the Jews” His Majesty King Abdullah, The American Magazine November, 1947

   Summary
   This fascinating essay, written by King Hussein’s grandfather King Abdullah, appeared in the United States six months before the 1948 Arab-Israeli War. In the article, King Abdullah disputes the mistaken view that Arab opposition to Zionism (and later the state of Israel) is because of longstanding religious or ethnic hatred. He notes that Jews and Muslims enjoyed a long history of peaceful coexistence in the Middle East, and that Jews have historically suffered far more at the hands of Christian Europe. Pointing to the tragedy of the holocaust that Jews suffered during World War II, the monarch asks why America and Europe are refusing to accept more than a token handful of Jewish immigrants and refugees. It is unfair, he argues, to make Palestine, which is innocent of anti-Semitism, pay for the crimes of Europe. King Abdullah also asks how Jews can claim a historic right to Palestine, when Arabs have been the overwhelming majority there for nearly 1300 uninterrupted years? The essay ends on an ominous note, warning of dire consequences if a peaceful solution cannot be found to protect the rights of the indigenous Arabs of Palestine.

   “As the Arabs see the Jews” His Majesty King Abdullah, The American Magazine November, 1947

   I am especially delighted to address an American audience, for the tragic problem of Palestine will never be solved without American understanding, American sympathy, American support. So many billions of words have been written about Palestine—perhaps more than on any other subject in history—that I hesitate to add to them. Yet I am compelled to do so, for I am reluctantly convinced that the world in general, and America in particular, knows almost nothing of the true case for the Arabs. We Arabs follow, perhaps far more than you think, the press of America. We are frankly disturbed to find that for every word printed on the Arab side, a thousand are printed on the Zionist side.

   There are many reasons for this.
   You have many millions of Jewish citizens interested in this question. They are highly vocal and wise in the ways of publicity. There are few Arab citizens in America, and we are as yet unskilled in the technique of modern propaganda. The results have been alarming for us.
   In your press we see a horrible caricature and are told it is our true portrait. In all justice, we cannot let this pass by default.
   Our case is quite simple: For nearly 2,000 years Palestine has been almost 100 per cent Arab. It is still preponderantly Arab today, in spite of enormous Jewish immigration. But if this immigration continues we shall soon be outnumbered—a minority in our home.
   Palestine is a small and very poor country, about the size of your state of Vermont. Its Arab population is only about 1,200,000. Already we have had forced on us, against our will, some 600,000 Zionist Jews. We are threatened with many hundreds of thousands more.
   Our position is so simple and natural that we are amazed it should even be questioned. It is exactly the same position you in America take in regard to the unhappy European Jews.

   You are sorry for them, but you do not want them in your country. We do not want them in ours, either. Not because they are Jews, but because they are foreigners.
   We would not want hundreds of thousands of foreigners in our country, be they Englishmen or Norwegians or Brazilians or whatever.
   Think for a moment: In the last 25 years we have had one third of our entire population forced upon us. In America that would be the equivalent of 45,000,000 complete strangers admitted to your country, over your violent protest, since 1921. How would you have reacted to that?
   Because of our perfectly natural dislike of being overwhelmed in our own homeland, we are called blind nationalists and heartless anti-Semites.
   This charge would be ludicrous were it not so dangerous.

   • A.S.
    October 20, 2013 at 7:29 pm

    “Een bekend zionistisch propaganda verhaal.”

    Dit zinnetje is geen inhoudelijke bijdrage, maar stemmingmakerij.

    “En ook al woonden er ‘Arabieren’ in Palestina, had dat iets te maken met hun rechten op eigendom van grond ?”

    Arabieren die afkomstig zijn uit landen van Marokko tot Iran ‘Palestijn’ noemen, is een onterechte poging een indruk te wekken dat het één volk is die al lang in het gebied zou wonen. De naam ‘Palestina’ is ook een verzinsel van o.a. de Britten en Romeinen die onterecht los is gebaseerd op een eeuwen niet meer bestaand volk van Filistijnen. Pas na ’67 begonnen deze Arabieren de naam toe te eigenen, terwijl in het eerder mandaatgebied de naam ‘Palestijn’ betrekking had op o.a. Joden en Arabieren.
    Indirect heeft de naam te maken met een poging deze Arabieren te verbinden aan het Britse mandaatgebied.

    • Arjan Fernhout
     October 20, 2013 at 9:24 pm

     Wat hebben uw acties toch voor zin? Ook voor het Israëlische supreme court is er sprake van een belligerent occupation. Welk volk is er dan bezet? Ik herhaal dat er m.i. van uw kant sprake is van ‘stalking.’ Of van hardnekkige politieke reclame. Met feiten heeft het i.i.g. niets te maken.

     • A.S.
      October 20, 2013 at 10:10 pm

      Zie bv. http://nl.wikipedia.org/wiki/Palestijnen . Of sprake is van bezetting, kan worden betwist. De tegenstanders van de Joden noemen het veelal een bezetting. Degenen die het voor Israël opnemen, noemen het veelal ‘betwist’ gebied. Israël heeft het gebied veroverd op de Jordanië, nadat Jordanië Israël had aangevallen. Dit laatste gebeurde alleen met instemming van Groot-Brittanië en Pakistan, maar werd veroordeeld door een groot deel van de internationale gemeenschap, inclusief Arabische landen.

 6. A.S.
  October 20, 2013 at 8:25 pm

  @ReggieRoning: hoewel de Arabieren doorgaans ook als semitisch worden gezien, wordt in de volksmond het woord ‘antisemitisme’ gebruikt als een houding ten nadele van Joden. Hoewel strikt taalkundig beweerd kan worden dat het woord antisemitisme onterecht is, is algemeen bekend dat op Joden wordt gedoeld en dat ook semieten/Arabieren antisemitisch kunnen zijn jegens Joden. Wil je per se dat woord vermijden, dan kan je ook schrijven over ‘racisme’.
  Los van het woord, was mijn punt dat in Israël inderdaad sprake is van racisme en dat Israël niet erg verschilt van andere landen. In elk land op aarde is min of meer sprake van racisme.

 7. October 20, 2013 at 10:32 pm

  @A.S. “Naast Joden, mochten o.a. Arabieren er ook wonen.” Je snapt kennelijk zelf niet hoe kolonialistisch/racistisch dit is. De Balfourverklaring spreekt niet eens van Palestijnen of Arabieren, maar van “non-Jewish communities”, terwijl de joden slechts een paar procent van de bevolking uitmaakten. Dat is hetzelfde als zeggen dat de niet-Marokkaanse Nederlanders hier ook mogen wonen.
  Niet alle collaborateurs deden het uit onwetendheid, velen wisten wat ze deden, maar uiteindelijk zal de straf hetzelfde zijn. Je liegt er vrolijk op los omdat je denkt dat je in het sterke kamp zit, maar dat gaat veranderen, let maar op.

  • A.S.
   October 20, 2013 at 10:48 pm

   Dat is inderdaad niet kolonialistisch/racistisch. Je zou ook kunnen stellen dat er naast Arabieren ook Joden mochten wonen. Je geeft er een waarde-oordeel aan, terwijl ik dat niet heb bedoeld met hetgeen ik heb geschreven. Gesteld zou kunnen worden dat de niet-Marokkaanse Nederlanders ook in Nederland mogen wonen en daarnaast zou kunnen worden gesteld dat de Marokkaanse Nederlanders ook in Nederland mogen wonen. Ik heb op deze websites steeds laten weten dat wat mij betreft de Joden, Arabieren, Druzen, moslims, christenen, westerlingen enz. in vrede mogen wonen.
   Het lijkt mij dat met de non-Jewish communities de Arabieren worden bedoeld. Ook kan worden gedacht aan bv. de Druzen, christenen enz.

   Wat zou ik volgens jou hebben gelogen? Ik heb niet de indruk dat ik in een sterk kamp zit. Ik heb de indruk dat het ongegeveer fifty-fifty is. Het maakt mij ook niet uit hoe sterk het kamp is. Ik kom alleen op voor de Joden, vanwege het onrecht dat hen wordt aangedaan en vanwege het onrecht dat hen in het verleden ook al is aangedaan en men daar nog steeds niet van geleerd heeft.

   • October 21, 2013 at 12:11 am

    Misschien heb je ook rood haar, of ben je te dik, of ben je homo… allemaal categorieën die veel meer te lijden hebben onder discriminatie dan joden. Als je de formulering van de Balfour Declaration echt niet snapt, heb ik met je te doen. Lees je in, word slimmer.

    • A.S.
     October 21, 2013 at 1:14 am

     Er zijn ook anderen voor wie ik mij inzet. Ik kom op voor meer groepen die onrecht worden aangedaan. Joden hebben al eeuwenlang te maken met vernedering, leugens, haat, boycotten, terreur, enz. in o.a. Europa, Amerika, Afrika en Azië. Dat er ook Joden zijn die het goed hebben, is omdat ze ondanks de ellende hun nadeel meermalen hebben omgebogen in voordeel en van het land met (ogenschijnlijk) weinig mogelijkheden een land hebben gemaakt met veel mogelijkheden.
     Over de Arabieren in Gaza wordt geklaagd dat ze het moeilijk zouden hebben, maar onlangs werd duidelijk dat ze buitensporig veel cement hebben gebruikt voor het bouwen van (mega)tunnels t.b.v. geweld i.p.v. het te gebruiken voor de bouw van woningen. Men klaagt vaak vanwege goederen die Israël niet doorlaat naar Gaza, maar nu is weer duidelijk geworden dat zelfs het doorlaten van bouwmaterialen leidt tot voorbereidingen van terreur.
     Joden winnen Nobelprijzen, maar Arabieren houden zich vaak meer bezig met haat en terreur dan met vooruitgang. De miljardensteun van de EU verdwijnt in Gaza vaak in corruptie.

     • October 21, 2013 at 1:31 am

      We zijn helemaal terug in de jaren 30, je bent een Goebels in opleiding hoor ik wel.

 8. A.S.
  October 21, 2013 at 1:47 am

  Scheldpartijen en spelen op de man in discussies heb ik altijd als teken van zwakte gezien.

  • copieerder
   October 21, 2013 at 9:12 am

   De hoeveelheid leugens die je neerschrijft leidt tot zo’n typering.
   Bijvoorbeeld dat joden het mandaatgebied toegewezen zou zijn.
   Een pertinente leugen.
   Dat Palestijnen niet bestaan, of bestonden, een pertinente leugen.
   Discussie met iemand als jij is volstrekt zinloos.
   Geklaag over het lot van joden, zonder je eens af te vragen of misschien joden toch hier en daar iets te verwijten zou zijn.
   Lees het boek van Solsjenytsyn over joden in Rusland.
   Je antwoord dat zijn dat Solsjenytsyn een antisemiet was, en dan denk je dat daarmee de kous af is.
   Ik zie er vanaf literatuur te specificeren, bij mensen die niet in waarheid geinteresseerd zijn is dat zinloos.

  • Egbert Talens, Zutphen
   October 21, 2013 at 12:31 pm

   Om ad hominem-indrukken te vermijden, stel ik het volgende in algemene zin aan de orde: op 20 oktober 2013 at 10:48 pm, schrijft A.S. in een reactie:

   Het lijkt mij dat met de non-Jewish communities de Arabieren worden bedoeld. Ook kan worden gedacht aan bv. de Druzen, christenen enz.
   Dit n.a.v. het feit dat Engelbert Luitsz in een reactie daarvoor, 20 oktober 2013, at 10:32 pm, de Balfourverklaring hanteerde die ‘niet eens spreekt van Palestijnen of Arabieren, maar van “non-Jewish communities”…’.
   Dit brengt mij tot deze vraag aan A.S.: is deze benadering (20/10-’13 – 10:48 pm) per óngeluk foutief geformuleerd, of opzéttelijk?
   Verder zou ik van A.S. antwoord willen krijgen op de volgende vraag: van wie is de tekst ín die Balfour Declaration afkomstig?

 9. Arjan Fernhout
  October 21, 2013 at 10:55 am

  @Engelbert
  Ik zou deze A.S. verder negeren. Een dergelijk geval heb ik al eerder meegemaakt. Dat was een jurist op de Westbank die ook onder initialen schreef met dezelfde (on)hebbelijkheden. Elke ‘discussie’ eindigt uiteindelijk in zoals A.S. schrijft:

  = Ik kom alleen op voor de Joden, vanwege het onrecht dat hen wordt aangedaan en vanwege het onrecht dat hen in het verleden ook al is aangedaan en men daar nog steeds niet van geleerd heeft. =

  Met deze types kun je een maand in ‘discussie’ zijn over b.v. ‘bezet’ of ‘betwist’ en wijzen op internationaal recht, de positie van de Isr. Hoge Raad in deze, vragen om het oordeel van Isr. rechters, wijzen op de argumenten en logica van gespecialiseerde historici en wat al niet om uiteindelijk op datzelfde zinnetje uit te komen. In deze (mentale) toestand liegen ze ook nooit en zijn ze nooit irrationeel; ze verdedigen de joden waarbij alles is toegestaan. Dit alles is niet zo maar een verzinsel van mij, maar gebeurde o.a. tussen de bloggers E.T. (jurist) en Mihai Martoiu Ticu (filosoof/jurist internationaal recht) op het voormalige VKblog. Dat eindigde o.a. in het (niet gebleken) nut van het internationaal recht bij de verdediging van joden en de opvatting dat het ICJ de muur weliswaar illegaal heeft verklaard, maar dat zoiets niet impliceert dat er sprake is van een mogelijke illegale bezetting en andere flauwekul. Dat ze niet helemaal gek zijn (?) blijkt o.a. in de ‘discussie’ over ‘defensible borders.’ Dat is gemaskeerde legalistische praat die zoekt naar loopholes in het I.R. omdat bezettingen onder omstandigheden (van bedreiging) gelegitimeerd wordt.

  Misschien overschat ik A.S. Maar buiten een enkele uitglijder lepelt hij zijn onzin vrij professioneel en rustig op. Een vrij hooggeplaatste hasbara-nazi, komt mij voor. Wat weer een compliment aan jou is :) Je gaat er op vooruit. Maar voor constructieve mensen lijkt me het tijdverspilling om erop in te gaan. Voor zover je dat van plan was.

  • October 21, 2013 at 1:42 pm

   Ja, Arjan, veel energie zal ik er ook niet instoppen. Ik zal nog wel eens een stukje schrijven over de door Mussolini gesponsorde bruin- en zwarthemden van Betar, met de onvolprezen Menachem Begin. Altijd weer boeiend hoe zich daar weer uit zal kletsen.

 10. October 21, 2013 at 8:18 pm

  “We zijn helemaal terug in de jaren 30, je bent een Goebels in opleiding hoor ik wel.”

  Wat bent u een stuk drek!

  • ReggieRoning
   October 21, 2013 at 9:43 pm

   Dit is dan waarschijnlijk de aller aller allerlaatste reactie van fulps :)

  • Arjan Fernhout
   October 22, 2013 at 5:54 am

   Ik las waar de pijn zit.
   http://koningbilly.wordpress.com/2012/10/29/er-ist-wieder-da-roman-debuut-van-timur-vermes-396-paginas-satire/ (zie reactiedraad).

   Maar wat de Palestijnen wordt aangedaan verschilt weinig van wat de joden voor WO2 werd aangedaan. Hoewel ik begrijp dat het voor sommigen heel moeilijk is, moet daar aandacht aan worden besteed. Op een site van joodse academici, mondoweiss.net, is de afkeer van zionistische praktijken vaak even hevig als op dit blog.

Comments are closed.