Zionistische kitsch

Israël heeft een onvoorstelbaar toppunt van kwaadaardigheid bereikt. En het is maar al te waar dat velen overal in de wereld zich niet kunnen voorstellen dat het inderdaad zo is.”
Nurit Peled-Elhanan

 

nurit_peledNurit Peled-Elhanan, hoogleraar vergelijkend literatuuronderzoek aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, is een van vele activisten in Israël met een academische achtergrond. Ze is onder meer medeoprichter van het Russell-Tribunaal voor Palestina in Brussel in 2009, waarover ik al een paar keer heb bericht (hier, hier en hier).
In 2012 verscheen van haar Palestine in Israeli School Books, Ideology and Propaganda in Education, waarin ze onderzoekt hoe de beeldvorming van de Palestijnen is in het Israëlische onderwijs. In tegenstelling tot de boodschap die de pro-Israëllobby via publicaties en het internet probeert te verspreiden, zijn de Palestijnen heel goed in staat een onderscheid te maken tussen het judaïsme als een van monotheïstische godsdiensten  en de realiteit van de bezetting als gevolg van het zionistische project. Peled:

Terwijl orthodox-joodse handboeken alle Arabieren afschilderen als kwade krachten, als Amalekieten* die moeten worden vernietigd met de hulp van God, nemen Palestijnse handboeken nooit hun toevlucht tot een dergelijk discours. Zij respecteren het judaïsme als één van de drie monotheïstsiche godsdiensten, maar gaan wel in op de ware en verschrikkelijke feiten onder het Israëlische militaire juk – voor zover mogelijk onder de zware censuur.

*De Amalekieten zijn in de verhalen van de (Hebreeuwse) Bijbel het archetype voor alles wat slecht is.

Het mag dan ook geen verwondering wekken dat Nurit Peled het “conflict” niet ziet als een oorlog tussen joden en Arabieren, doch als een strijd van hen die vreedzaam willen samenleven en hen die de weg van het zwaard kiezen.

In maart dit jaar hield Nurit Peled een speech voor het Russell-Tribunaal. Ze droeg deze op aan de een maand eerder overleden Franse diplomaat, schrijver en activist Stéphane Hessel. In 2010 had zijn korte essay Indignez-vous! (Neem het niet! of  Word kwaad! in het Nederlands) veel stof doen opwaaien. Het werd in vele talen vertaald en is al minstens 1,5 miljoen keer verkocht. In dit essay vraagt hij met klem aandacht voor de erbarmelijke situatie van de Palestijnen. Hessel heeft zelf in het verzet gezeten en schrijft dat we meer verontwaardiging moeten tonen voor het onrecht in de wereld. Zelden maakt iemand zich nog boos. Een man als Chris Hedges bijvoorbeeld, is een grote uitzondering in de journalistiek.

De Palestijnse kinderen zijn een grote bron van zorg voor Peled. Per slot van rekening vormen zij de komende generatie en wat moet er terechtkomen van kinderen die zoveel geweld meemaken en joden alleen kennen als agressieve, zwaar bewapende soldaten in uniform? Ook hier is Peled glashelder, ze draagt haar speech ook op:

aan alle kinderen van Palestijnse moeders die worden vermoord, verminkt en gemarteld terwijl ik dit zeg, die elke nacht van hun bed worden gelicht en in isoleercellen worden gegooid, gescheiden van hun ouders en familie, op de meest wrede manier ondervraagd worden, voor het leven getraumatiseerd raken, vanwege niets anders dan het gooien van een steen, of het oversteken van een weg die alleen voor joden is, of het op de terugweg van school naar huis door een gat in de omheining klimmen. Deze kinderen en hun ouders krijgen geen gehoor bij enige rechtbank of tribunaal ergens in de wereld.

Overlevenden van Auschwitz zeggen vaak dat hun grootste wanhoop het gevolg was van het besef dat niemand op de hoogte was van hun lijden. Ook met betrekking tot de Palestijnen zijn er slechts weinigen die zich daadwerkelijk durven inzetten en het drama onder ogen willen zien. Alles wordt bedekt met de vuile mist van politiek, terwijl het “hoog tijd wordt dat het gebeuren in het Midden-Oosten wordt beschreven in strafrechtelijke termen in plaats van in politieke en militaire termen.”

Ze haalt ook de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben aan:

De staat Israël is een goed voorbeeld van hoe een uitzonderingssituatie die voort blijft duren leidt tot de ineenstorting van alle democratische instituten. Dat is wat er gebeurde in de Weimarrepubliek.

Joods tuig met zwarte laarzen aan en helmen op het hoofd laten honden los op kleine kinderen en oude mensen; asielzoekers komen om van de dorst in de woestijn; joodse dokters die een gewonde man uit een ziekenhuis halen en hem laten creperen aan de kant van de weg; het breken van de nek van een jong meisje, omdat ze protesteert tegen onderdrukking; het vermoorden van een jongen op zijn 18e verjaardag, onderweg om een taart voor zichzelf te kopen.

Voor Nurit Peled, joodse, is er slechts één conclusie mogelijk:

De enig mogelijke conclusie moet zijn dat het Israëlische kwaad niets van doen heeft met judaïsme en dat de manier waarop het Israëlische gedrag zich manifesteert niets met het jodendom te maken heeft. Het is zuiver kolonialistisch, nationalistisch en chauvinistisch racisme en moet als zodanig tegemoet getreden worden.

Zionistische kitsch

In de Israëlische schoolboeken komt de bezetting niet voor. Wat de kinderen wordt ingeprent is wat de socioloog Stanley Cohen “zionistische kitsch” noemde: het eeuwige historische recht van de joden op geheel Israël en Palestina.

Ook Cohen overleed begin dit jaar. Hoeveel generaties van mensen met moreel besef en gezond verstand zijn er nodig om een einde te maken aan een ideologie die misdaad tot kunst heeft verheven en die een mythe heeft geschapen waar joden en Palestijnen in gelijke mate het slachtoffer van zijn?

Engelbert Luitsz

Electronic Intifada: Book review: how Israeli school textbooks teach kids to hate

Electronic Intifada: Biased new study skirts around racism in Israeli school books

Nurit Peled: Speech at the final session of the Russell Tribunal on Palestine Brussells March 2013

B’Tselem: Torture & abuse under interrogation

De Nederlandse coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap

1 comment for “Zionistische kitsch

  1. joost tibosch sr
    August 23, 2013 at 3:27 pm

    Je zult begrijpen dat ik zwaar onder de indruk ben als menzen het profetisch joodse geloof zelfs in een bedreigende zionistische setting laten horen. Ik heb hier gemakkelijk praten!

Comments are closed.