Een vredesplan voor iedereen

ODS

Hoewel alle aandacht voor het “vredesproces” steeds uitgaat naar door de VS/Israël bepaalde acties, is het zeker niet zo dat er geen andere mogelijkheden zijn. In het verleden zijn Arabische landen met voorstellen gekomen, ook Hamas heeft initiatief getoond (in november vorig jaar vermoordde Israël Ahmed Jabari, Haaretz meldde toen: “Hours before Hamas strongman Ahmed Jabari was assassinated, he received the draft of a permanent truce agreement with Israel, which included mechanisms for maintaining the cease-fire in the case of a flare-up between Israel and the factions in the Gaza Strip.”) en in Israël was er onder andere de sociaaldemocratische partij Meretz die een voorstel deed. Onnodig te zeggen dat alle pogingen compleet werden genegeerd door de Israëlische regering. De website Vrede vzw houdt een dossier bij van twee decennia cynisch gemanipuleer, beter bekend als het vredesproces.

Een nieuwe poging

Vorige maand was er in Ramallah, een stad op de Westelijke Jordaanoever, een samenkomst van twee groeperingen die voorstander zijn van één democratische staat voor alle inwoners van Palestina. Dit initiatief is een samenwerking van mensen aan beide zijden van de zogenoemde Groene Lijn (de wapenstilstandsgrenzen die overeengekomen zijn tussen Egypte, Israël en Jordanië na de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948). De twee groeperingen, The Popular Movement for One Democratic State on the Historic Land of Palestine en de Jaffa Group for One Democratic State bestaan dus zowel uit joden als uit Palestijnen.
Het initiatief heet kortweg ODS (One Democratic State). Vorige maand lieten ze een persbericht verschijnen waarin de hoofdlijnen van de samenwerking en hun motivatie duidelijk werden gemaakt. De uitgangspunten voor beide partijen zijn geformuleerd in The Munich Declaration for One Democratic State.

Gemeenschappelijke doelen

Tijdens het overleg werd duidelijk dat de gemeenschappelijke doelen voor iedereen hetzelfde waren:

  • Verzet tegen de bezetting, de nederzettingen, de etnische zuivering en discriminatie op basis van ras. Er moet een eind komen aan alle vormen van Apartheid waar deze zich voordoen.
  • De terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen naar hun huizen en eigendommen.
  • Het scheppen van een democratische staat in het hele gebied Palestina.

De staat moet gebaseerd zijn op de universele waarden van vrijheid, rechtvaardigheid en mensenrechten. Het wordt een seculiere staat waarin elke vorm van discriminatie wordt afgekeurd en waarin alle burgers volledige rechten hebben.

Iedereen was het er over eens dat een tweestatenoplossing geen einde kan maken aan het bloedige conflicht in bezet Palestina, aangezien het recht op terugkeer dan niet mogelijk is, noch zal er dan einde komen aan de vormen van Apartheid die zich overal in het land voordoen. Bovendien komt er dan geen oplossing voor Jeruzalem, de grenzen, het water en andere controversiële zaken.

Het eerste doel is om de Palestijnen te verenigen achter wat zij als een volledige en rechtvaardige oplossing kunnen zien. De volgende stap is om met die eenheid verzet te bieden tegen het zionisme en samen met de Palestijnen en de joodse bevolking te strijden voor een democratisch land.

Aangezien het imperialisme baat heeft bij een voortduring van de bezetting, onderdrukking en permanente oorlog, aangezien daar door sommige partijen goed aan wordt verdiend, is het van belang dat het initiatief zeer breed wordt gedragen door de bevolking. Alleen dan is er een kans dat de huidige machtsstructuur kan worden doorbroken.

Utopie?

Het lijkt een utopie. Hoe kun je de macht van de huidige rechtse regering breken? Het religieus en seculier racisme in Israël wordt met de dag erger. En die wordt gevoed door elke militaire operatie die Israël uitvoert uit naam van “de veiligheid”. En dan is er nog de almachtige beschermheer Amerika met z’n machtige zionistische lobby.

Het is alleen mogelijk als de publieke opinie verandert. Wanneer de joden in Israël begrijpen dat ze niet gezien worden als slechte mensen, maar dat ze deel uitmaken van een systeem dat alleen kan blijven bestaan op basis van racisme en militair geweld. De eerste stap voor hen is zelfreflectie. Waarom doen we mee aan iets wat ons bij anderen doet walgen? Uiteindelijk komt het neer op het besef dat goed en kwaad geen persoonlijke concepten zijn die los staan van de ander. De joden van Israël moeten eerst hun zelfrespect terugkrijgen, voordat ze in staat zijn die ander – de Palestijn! – te respecteren.

Engelbert Luitsz

De volledige declaratie van ODS

The Jaffa Group for One Demoratic State