Gegoten Lood na vier jaar

Laat ik diegenen benoemen die deze tanks en gevechtsvliegtuigen sturen om de betonnen krotten in Gaza te bombarderen, waarin opeengepakte, hulpeloze families schuilen. Laat ik diegenen benoemen die kinderen het recht op een jeugd ontzeggen en de zieken het recht op zorg, de hongerigen voedsel, de onderdrukten recht, die de waarheid verdraaien met officiële propaganda en staatsleugens. Laat ik hen benoemen, niet met hun doorluchtige titels en machtsposities, maar met de naam die zij voor zichzelf hebben verdiend door het bloed van onschuldigen in het zand van Gaza te laten vloeien. Laat ik hen benoemen voor wat ze zijn: terroristen.” (1)
Chris Hedges

white phosphorus1Vandaag is het precies vier jaar geleden dat Israël operatie Gegoten Lood (Cast Lead) begon tegen de weerloze bevolking van Gaza. Anderhalf miljoen mensen, de helft kinderen, opgesloten in een gebiedje ter grootte van Zuidelijk Flevoland, die voortdurend blootstaan aan de invallen, de vernederingen, de economische blokkade en de zeeblokkade die door Israël worden opgelegd. In tegenstelling tot de propaganda die het weer gooide op een reactie op raketbeschietingen vanuit Gaza was de aanval zeer goed voorbereid, zeker zes maanden van tevoren. Het tijdstip van de aanval was ook niet toevallig: zo veel mogelijk terreur zaaien onder de burgerbevolking.

Zeker het moment van de aanval hoort daarbij: vlak voor de middag, toen kinderen terugkwamen uit school en men elkaar verdrong in de menigte in de straten van het dichtbevolkte Gaza Stad. In slechts enkele minuten tijd werden meer dan 225 mensen gedood en 700 verwond; een mooi begin voor de massaslachting van weerloze burgers die gevangen zaten in een kleine kooi, zonder mogelijkheid tot vluchten. (2)

Gegoten Lood was voor mij de definitieve breuk met een Israël dat zich associeerde met zoveel grote namen uit de cultuur waarmee ik was opgegroeid. Deze moordpartij, die door onze politici als Balkenende en Verhagen nog werd goedgepraat ook, betekende definitief het einde van het voordeel van de twijfel voor Israël. Sindsdien ben ik me flink gaan verdiepen in de achtergronden van dit kruitvat in het Midden-Oosten. Er moest toch ergens een rechtvaardiging te vinden zijn? Maar hoe meer je je verdiept in de geschiedenis van het zionisme, hoe meer je beseft dat de aanval op Gaza gewoon past in de strategie die het zionisme al honderd jaar eerder voor zichzelf had uitgestippeld: een joodse staat, zonder Arabieren, maar wel met steun van minstens een militaire grootmacht en van het Westen. De etnische zuivering moest dus tamelijk subtiel gebeuren, ook Israël kon het zich niet veroorloven honderdduizenden mensen af te slachten zonder de steun van het Westen te verliezen. Sinds het begin van de zionistische invasie aan het begin van de twintigste eeuw was de tactiek dan ook: maak het leven zo zuur voor de autochtone bevolking dat ze vanzelf vertrekken, dan kunnen wij onze handen schoon houden in onze relatie met de Verenigde Staten en Europa.

Onlangs zagen we een herhaling van operatie Gegoten Lood in de vorm van operatie Wolkkolom. Even gewetenloos, maar kleiner in schaal. Ook zagen we de absurde reactie op de statusverhoging van de Palestijnen in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In Gaza gebruikt Israël bij voorkeur grof geweld, op de bezette Westelijke Jordaanoever gaat het door middel van de ongebreidelde bouw van huizen en nederzettingen.

Met het verdwijnen van de mogelijkheid tot een Palestijnse staat wordt de kans op een grootschalig conflict alleen maar groter. De Palestijnen zijn nooit een bedreiging geweest voor Israël, ze werden alleen gebruikt om de mythe van een volk dat permanent in oorlog moet zijn te bestendigen. Op het moment dat de grenzen opschuiven zijn landen als Syrië, Libanon en Egypte aan de beurt. De obsessie met Iran is een duidelijk teken: als het Groot Israël vorm zou krijgen is het niet wenselijk dat de nieuwe buur Iran roet in het eten komt gooien. De paranoia die ontstond na het gedicht van Günter Grass eerde dit jaar is ook veelzeggend. Grass waarschuwde terecht voor een mondiaal conflict als Israël zich op een gegeven moment genoodzaakt ziet kernwapens in te zetten wanneer een reactie op hun agressie een keer uit de klauwen loopt. Iets wat wel een keer móet gebeuren als de mondiale gemeenschap het vertikt om het land eens serieus terecht te wijzen.

Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.
Jesaja 5:20

De drammerige slogan “de enige democratie in het Midden-Oosten” wordt door niemand meer serieus genomen. Het blijkt dat men de eigen joden zelfs wil steriliseren als ze uit Ethiopië komen – iets wat zelfs Leon de Winter niet had kunnen verzinnen. Het blijkt dat een vrouwelijke soldaat die een ongewapende 17-jarige jongen doodschiet als een held wordt vereerd. Het blijkt dat de racistische acties van de kolonisten tegen de Palestijnen met goedkeuring en vaak hulp van het leger worden uitgevoerd. Het blijkt dat er voortdurend nieuwe leugens worden bedacht om de uitbreiding van nederzettingen te rechtvaardigen. Het blijkt dat geen enkele VN-resolutie wordt gehonoreerd als die kritiek op Israël bevat. Het zou niet moeilijk zijn in deze tijd een top 2000 van zionistische wandaden samen te stellen, maar wie wil zich zo in die ellende verdiepen?

Het gebrek aan reactie op Gegoten Lood was een inktzwarte vlek op het blazoen van de internationale gemeenschap. De komende verkiezingen in Israël beloven een regering die onze PVV rechts inhaalt. En de oorlogsretoriek blijft maar klinken. Wat een enkeling denkt of doet zal niet veel uitmaken voor het verloop van de ramkoers die Israël vaart, maar we moeten denken aan die miljoenen die het slachtoffer kunnen worden van een eng nationalisme dat niet alleen getolereerd wordt maar zelfs actief gesteund door zich democratisch noemende landen. Als we alleen al de kinderen konden weghalen uit de rampzalige beerput die het westers kolonialisme heeft geschapen. Hamas wordt door velen beschouwd als een terroristische organisatie en het zionisme niet. Niets is wat het lijkt.

1 Chris Hedges: De tranen van Gaza zijn onze tranen.

2 Noam Chomsky: Roei al die beesten uit.

Racisme in Israël (WikiPedia)

Getuigenissen van Israëlische soldaten na Gegoten Lood

 

11 comments for “Gegoten Lood na vier jaar

 1. December 27, 2012 at 7:53 pm

  Hamas is een terroristische organisatie en Israël heeft het volste recht zich te verdedigen tegen dit geteisem.
  Een heel andere zaak is het onverdedigbare nederzettingenbeleid van Israel.

  Joden en Palestijnen hebben hetzelfde probleem, namelijk: hun extremisten, in Israel zijn dat de pijpenkrullen en bij de Palestijnen….Hamas.

  Zolang beide partijen hun idioten niet onder controle krijgen is elke poging tot vredestichten tot mislukken gedoemd, dit ondanks het geblaat van nitwits als Harry, Gretta, Dries, Bert en u.

  Zo, en gooi me er nou maar af!

  • December 27, 2012 at 7:58 pm

   U wilt kennelijk niet toegeven dat Hamas het gevolg is van het beleid van Israel en niet de oorzaak daarvan.

  • Egbert Talens
   December 28, 2012 at 12:03 am

   @ fulpsvalstar: het is zaak oorzaak en gevolg zo goed als maar enigszins mogelijk neer te zetten, en terminologieën niet kwakkeloos over te nemen.
   De uitvloeiselen van het pz-p, het politiek-zionistische project der Judenstaat (in cursief te lezen), door Chris Hedges tamelijk nauwkeurig omschreven, logen er niet om; althans waar het de gevolgen betrof, en betreft, voor de niet-joodse gemeenschappen in de Palestijnse regio. Het verzet van de laatsten tegen hun wegcijfering — in scherp en schril contrast met de steun die de politieke zionisten vanuit het Westen aan het abjecte pz-p verleenden, mogelijk gemaakt door niet aflatende propaganda van dat pz-p — kan niet worden afgedaan door het te relateren aan geteisem en terrorisme; als geen andere middelen ter beschikking staan dan die welke de Palestijnen resteren, heeft het smijten met zulke termen geen enkele zin. Hiermee keur ik die ultieme verzetsdaden van Palestijnse kant niet goed, integendeel, maar dit is gemakkelijk praten vanuit mijn comfortabele bureaustoel, zittend voor mijn gewillige toetsenbord.
   Dan naar het door u genoemde onverdedigbare nederzettingenbeleid van Israel: ja, men kan dat wel een heel andere zaak noemen, maar de vraag mag gesteld worden of het terrorisme niet juist vanuit die hoek ontsprong, omdat in eerste instantie het Palestijnse verzet werd veroorzaakt door hooghartige politieke zionisten die, komend vanuit Oost-Europese gebieden, er niet voor terugschrokken de niet-joodse Palestijnen te treiteren, te vernederen, te mishandelen en voor pederasten uit te maken, zoals destijds door een joodse emigrant uit de doeken werd gedaan: ‘… paupers waren het, zij die zich in hun oorspronkelijke gebieden slaafs onderwierpen aan hun meesters, maar eenmaal in Palestina draaien ze de rollen om en gedragen zich als meesters tegenover hun slaven, de niet-joodse Palestijnen, die hen geen strobreed in de weg hadden gelegd.’ Zó is het begonnen, en desondanks duurde het járen alvorens van enig georganiseerd verzet van Palestijnse kant sprake was, of kón zijn, zo kort werd het niet-joodse bestanddeel van Palestina gehouden, én door die allengs georganiseerde joodse olim, én door de Britten, toen die eenmaal het Mandaat over Palestina op zich hadden genomen. En dus ja, een heel andere zaak, beste fulpsvalstar, maar geenszins minder geteisem-achtig dan u dit meent te mogen of te moeten voorstellen, ja het is zéér de vraag of dat door u zo mooi gehanteerde begrip ´beleid´ niet aangeduid moet worden met valselijk dirigisme; immers kan het pz-p onmogelijk als een met democratie-verbonden regeersysteem worden beschouwd, omdat voor niet-joodse inwoners van de pz-p-staat bijzondere wetten gelden…
   Kortom: verklaar u nader, fulpsvalstar; voordat u er afgegooid wordt!

 2. likoednederland
  December 27, 2012 at 8:06 pm

  Die “weerloze” Palestijnen schoten massaal raketten af op Israelische burgers.
  Dat was nu juist de reden voor de operatie.
  Hamas wist dat een dergelijke Israelische reactie ooit zou volgen, zoals ook recent weer.

  Maar blijkbaar is dat wat Hamas wil.
  Een eindeloos conflict.
  Zo staat het dus ook in hun Handvest: oorlog totdat Israel vernietigd is.

  • December 27, 2012 at 8:17 pm

   Het “massaal” afschieten van raketten gebeurde na het vermoorden van kinderen en een liquidatie van een vredesonderhandelaar van Hamas door het Israelische leger.
   Over het nog veel massalere afschieten van raketten door Israel hoor ik jullie nooit. Kunnen jullie niet tellen, of is dat een blinde vlek?

   • December 28, 2012 at 12:40 am

    Ik zal nooit meer op uw vunzig gebalk reageren dus………………doei!!!!!!!!!!!!!!!!!
    U hebt kennelijk de grote bek van een nijlpaard>

 3. likoednederland
  December 27, 2012 at 8:36 pm

  @Engelbert Luitsz

  U bent slecht op de hoogte, de Palestijnen schieten al 12 jaar lang vrijwel dagelijks raketten af.
  Dat is dus helemaal geen reactie op Israel. Dat is omdat zij dat verplicht zijn aan hun geloof, zie wat Hamas daar zelf over zegt:
  http://likud.nl/2012/11/wat-wil-hamas-nu-eigenlijk/

  Israel schiet op strijders, uit zelfverdediging, dat is toegestaan volgens het oorlogsrecht. Hamas schiet op burgers, dat is een oorlogsmisdaad.

  Als Israel Palestijnse burgers raakt, komt dat omdat strijders zich opzettelijk verschuilen tussen burgers. Ook dat is een oorlogsmisdaad, van degene die burgers als menselijk schild gebruikt.

 4. December 27, 2012 at 8:49 pm

  Ondanks al die propaganda is het Israel nooit gelukt dat hard te maken. Het is daarentegen al herhaaldelijk onomstotelijk vastgesteld dat Israel Palestijnse kinderen heeft gebruikt als menselijk schild.
  De statistieken van 2008 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rock_mort_gaza_2008.JPG laten zien dat er een opleving van raketbeschietingen was na maanden van rust en nadat Israel opnieuw slachtoffers maakte.
  “there was not a single Hamas rocket among the few that were launched from the onset of the June 2008 ceasefire until November 4, when Israel violated it still more egregiously with a raid into Gaza, leading to the death of 6 Palestinians and a retaliatory barrage of rockets (with no injuries). ” Chomsky

  • likoednederland
   December 29, 2012 at 12:26 pm

   Leuk geprobeerd, als Hamas niet schoot, waren het andere groepen die raketten afvuurden.
   Dus met stilzwijgende toestemmming van Hamas, dat de Gazastrook volledig controleert.

   12.000 raketten op Israelische burgers = 12.000 oorlogsmisdaden.
   Zelfs volgens de VN en Human Rights Watch.

 5. Egbert Talens
  December 28, 2012 at 4:53 pm

  Tja, Engelbert, zo kan dat dus gaan. Nu houdt f het voor gezien, en kan ik wel fluiten naar een antwoord. Ofwel naar een nadere verklaring van f ; maar zoals de Engelsen zeggen: no answer ís an answer. Uit de grofheden die f zich permitteert, eerst al jegens Harry, Gretta, Dries, Bert en u — wie die u is was mij niet helemaal duidelijk — en nu wél duidelijk jegens u, EL, meen ik te mogen opmaken dat f een niet al te nette persoon betreft; wie gaat er publiekelijk nu zo onfatsoenlijk te keer…
  Anderzijds, het kan soms geen kwaad precies aan te geven hoe volgens jou — in algemene zin, dus — de vork in de steel zit, en desnoods moet dit dan maar met termen als ‘geblaat’, ‘vunzig gebalk’, enzovoort. De situatie rond het I-P-conflict is er nu eenmaal naar, en op die manier kan het duidelijk worden waar iemand precies staat in die misère.

  Likoed Nederland roeit met een grote boog om die ‘oorzaak en gevolg’- materie heen. LN maakt ijverig gebruik van ‘het’ Handvest aan Palestijnse kant, maar over ‘het’ Israelische handvest blijft het oorverdovend stil. Over blinde vlekken gesproken…

  • December 28, 2012 at 5:59 pm

   Ja, Egbert, zo kan het gaan. Ik ben er niet rouwig om. Wat komt zo iemand hier doen vraag je je af. Heeft hij dan niets gelezen voordat hij met zijn gefulps kwam aanzetten?

Comments are closed.