IJzeren Muur, IJzeren Koepel

What is it that makes, not the totality of my acts, but some single act, mine and not another’s?
Jacob Bronowski, The Identity of Man

The key question is how far science can continue to be the killer application that gives a Western society like Israel an advantage over its enemies.
Niall Ferguson, Civilization

In 1923 publiceerde de geestelijke vader van het huidige Israël, Ze’ev Vladimir Jabotinsky, een artikel waarin uiteengelegd wordt hoe de zionisten te werk moeten gaan om hun doel in Palestina te bereiken. De titel, ‘De ijzeren muur‘, is in de loop der jaren van beeldspraak omgezet in concrete bouwwerken. Het stuk verscheen oorspronkelijk in het Russisch en kwam pas veertien jaar later in een Engelse versie beschikbaar (in Zuid-Afrika!).

De IJzeren Muur

De muur van Jabotinsky bestond uit joodse, Britse of Arabische (uit Bagdad) bajonetten die het mogelijk moesten maken een joodse staat te stichten zonder enige inmenging van de ‘inboorlingen’. Jabotinsky beziet alle volkeren met ‘beleefde onverschilligheid’ en heeft dus niet speciaal een hekel aan Arabieren. Het model dat hij voorstelt voor de kolonisatie van Palestina is wat wij tegenwoordig ‘technocratisch’ zouden noemen. Zonder enige emotie weegt hij de voors en tegens tegen elkaar af. Hij is er zich goed van bewust dat de oorspronkelijke bevolking zich niet zomaar zal laten wegsturen door de indringers.

Kolonisatie kan slechts één doel hebben. Voor de Palestijnse Arabieren is dit doel onaanvaardbaar. Dat ligt in de natuur der dingen. Het is niet mogelijk die natuur te veranderen.

Jabotinsky ziet het helemaal niet als een moreel probleem. Met een verwijzing naar de indianen van Noord-Amerika legt hij uit dat elk volk zich zou verzetten tegen nieuwkomers, ook al brengen die ‘welvaart en beschaving’. In die tijd ging men er nog van uit dat er circa twee miljoen indianen waren in de tijd van Columbus, tegenwoordig is dit bijgesteld tot ongeveer tien miljoen. Het concept van ‘een land zonder volk voor een volk zonder land’ is dus niet exclusief zionistisch. Jabotinsky zag elke vorm van weerstand als een natuurlijke reactie waar je je verder geen zorgen over hoefde te maken. Het enige probleem toen, in 1923, was net als nu het demografische probleem. De joden maakten nog geen vijfde deel uit van de bevolking van Palestina en het zionistische project kon alleen slagen met een joodse meerderheid. Ergo, het enige wat er op zat was een gebied te confisqueren om daar een joodse meerderheid te vestigen en dat gebied hermetisch af te grendelen. De angst van de huidige zionisten is precies hetzelfde: wanneer niet-joden dezelfde rechten zouden krijgen als joden en als het joden vrij zou staan te trouwen met wie ze willen, zou de joodse staat uiteindelijk een hybride worden en zijn ‘joodse karakter’ verliezen. De twee kapitale denkfouten hier zijn natuurlijk dat elk volk een hybride volk is en dat het ‘joodse karakter’ van Israël is ontaard in racisme en buitensporig geweld. De IJzeren Muur, en die van steen en prikkeldraad, zijn er dan ook om van smetten vrij te blijven, om de Ander niet te hoeven zien als medemens, doch als obstakel, insect, krokodil, kameel, ezel, lastdier, terrorist, niet bestaand, etc. Deze beeldvorming die door de hoogste politieke en militaire vertegenwoordigers in stand werd en wordt gehouden kan alleen blijven bestaan wanneer het contact tussen beide volkeren tot een minimum beperkt blijft. De rol van de huidige scheidingsmuren en checkpoints is dan ook in de eerste plaats het dehumaniseren van de Ander. Alleen dan kan de staatspropaganda haar werk doen.

Jabotinsky is duidelijk over het doel van zijn IJzeren Muur:

Deze kolonisatie kan daarom alleen ontwikkeld worden onder een beschermende kracht die onafhankelijk is van de lokale bevolking – een ijzeren muur waar de oorspronkelijke bevolking niet doorheen kan breken.

In een drogredenering waar elke kolonialist wel van moet smullen bepaalt hij dat het zionisme moreel verdedigbaar is. Of het zionime is moreel, of het is dat niet. Maar aangezien het het zionisme bestaat is het per definitie moreel, anders was het nooit van de grond gekomen. Honderd jaar eerder was dat misschien als vanzelfsprekend ervaren, maar na de Eerste Wereldoorlog en de opkomende zelfbeschikking van landen die zich langzaam losmaakten van het kolonialisme, was de timing ronduit belabberd.

De grondgedachte van het artikel is dat er eerst een sterke joodse staat moet komen en dat er pas daarna de mogelijkheid is tot samenwerking met de omringende landen.

In andere woorden, voor ons is de enige weg naar een toekomstige overeenstemming een absolute afwijzing van elke poging tot overeenstemming op dit moment.

Dat die overeenstemming er negentig jaar later nog steeds niet is, zou hem wellicht verbaasd hebben. Waarschijnlijk ging Jabotinsky er van uit dat er grenzen vastgelegd zouden worden, waardoor er uiteindelijk wel een status quo zou optreden. Maar Israël heeft nog steeds geen vastgelegde grenzen, of zelfs een grondwet die gelijke rechten voor de inwoners garandeert, en dat is een van de redenen dat het ‘conflict’ maar door blijft gaan. De Palestijnen zitten nog steeds in dezelfde situatie als negentig jaar geleden, alleen nu met veel meer mensen in een veel kleiner gebied.

De IJzeren Koepel

Vanaf 2007 is, met ruime financiële steun van de Amerikaanse belastingbetaler, de IJzeren Koepel toegevoegd aan de IJzeren Muur. Dit anti-raketsysteem (Iron Dome in het Engels) moet binnenkomende raketten uit Gaza en Libanon tegenhouden. Dit is tijdens de Israëlische aanval op Gaza van de afgelopen week ook met veel succes gebeurd. Nu is er natuurlijk niets tegen het beschermen van de eigen bevolking tegen aanvallen met raketten, maar het wordt anders wanneer de agressie voortdurend vanuit Israël komt en de IJzeren Koepel dient om de voorspelbare tegenreactie van een volk dat zich verdedigt te neutraliseren.

Samenvattend hebben we dus aan Israëlische kant de ‘klassieke’ IJzeren Muur, niet van bajonetten maar nu met tanks, oorlogsschepen, gevechtsvliegtuigen, drones en een arsenaal aan verschrikkelijke wapens als witte fosfor en DIMES om de burgerbevolking te treffen; daarnaast de fysieke muren, zoals de Afscheidingsmuur, de checkpoints en de bufferstrook in Gaza; en dan nog de IJzeren Koepel om binnenkomende projectielen onschadelijk te maken.

Nu Israël de internationale top over het verbannen van nucleaire wapens in het Midden-Oosten heeft geboycot en ook blijft vasthouden aan zijn beleid om geen inspecteurs toe te laten, noch het non-proliferatieverdrag (NPT) te ondertekenen, ziet de toekomst er somber uit. Een landje dat zich zo heeft ingegraven, klein, maar met de potentie het hele Midden-Oosten in vuur en vlam te zetten, is een gevaar voor de mensheid als geheel.
De manier waarop de Palestijnen worden behandeld is slecht een symptoom van een dieper liggende, maar laten we hopen niet fatale, ziekte. Alleen solidariteit van de internationale gemeenschap, alleen het afdwingen van respect voor het internationaal recht, lijken deze gevaarlijke stroming die zionisme heet en die meer dan honderd jaar geleden zijn intrede deed, een halt toe te kunnen roepen.

Engelbert Luitsz

Vladimir Jabotinsky, The Iron Wall (We and the Arabs), 1923 (1937)

 

8 comments for “IJzeren Muur, IJzeren Koepel

 1. November 24, 2012 at 4:35 pm

  Israel heeft wel gelijke rechten voor de inwoners.
  In het artikel staat misleidend dat dit niet in de grondwet is vastgelegd. Nogal logisch, want Israel heeft geen grondwet.

  Israel woud dus wel gelijke rechten voor de inwoners.

  Dat wou Jabotinsky namelijk al in 1923:
  “om een eed af te leggen die onszelf en onze nakomelingen ertoe verbinden dat we nooit zullen doen wat in strijd is met het beginsel van gelijke rechten, en dat we nooit zullen proberen iemand uit te sluiten.”

  Vergelijk dat met de Arabisch landen, waar joden, christenen, homo’s, Koerden, vrouwen enz. enz. nog altijd geen gelijke rechten hebben.

  • November 24, 2012 at 4:58 pm

   Dat is niet waar. Het burgerschap van niet-joden in Israël geeft minder rechten, onder andere op aankoop van land of huizen, in het onderwijs, in het rechtssysteem. Het is om deze ongelijkheid in stand te houden dat er geen Israëlische nationaliteit bestaat.
   Ik schrijf ook letterlijk dat Israël geen grondwet heeft, wel goed lezen, Likoed.

 2. November 24, 2012 at 4:53 pm

  “De joden maakten nog geen vijfde deel uit van de bevolking van Palestina en het zionistische project kon alleen slagen met een joodse meerderheid.”

  Precies en het wilde maar niet opschieten met de terugkeer van de joden die destokds leefden in de mooiste steden van Europa. Er was weinig reden om terug te keren. Waarschijnlijk frustreerde dat de zionisten enorm. Zo erg dat ze zelfs een deal troffen met Hitler in 1933:

  The Transfer Agreement:
  “the agreement between Zionist Jews and Adolf Hitler to help create a Jewish state in Palestine, in return for an end of a global boycott of Nazi Germany that had threatened to bring it down in its first days of power.”

  Maar ook dat had niet het gewenste effect. “Maar” 60.000 Duitse Joden maakten er gebruik van tussen 1933 en 1936.

  “A sweeping, worldwide economic boycott of Germany by Jews helped spur a deal between the Nazis and Zionists[1]. At that time, there were few Jews in Palestine, but from 1933 through 1936, 60,000 German Jews immigrated into the region, bringing with them $100,000,000 dollars ($1.6 billion in 2009 dollars)[2].”

  [1] Edwin Black discusses The Transfer Agreement Book TV on C-SPAN George Mason University, History News Network
  [2] The Transfer Agreement: A 25-year Holocaust Odyessy

  Maar uiteindelijk de agressie die later zou volgen kwam het zionistsche project wel ten goede. Was dat wellicht de reden dat de zionisten in Duitsland en in Amerika Nazi-Duitsland economisch en op industriele vlak bleven steunen? Zelfs in de tijd dat ze met elkaar frontaal in oorlog waren:
  http://www.reformed-theology.org/html/books/wall_street/

 3. November 25, 2012 at 12:04 am

  De grondwet is de Thora.

 4. likoednederland
  November 25, 2012 at 10:05 pm

  Volgens Wikipedia zijn hun wettelijke rechten gelijk:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Arab_citizens_of_Israel

  Het is juist zo dat de Arabieren in Israel meer burgerrechten hebben dan de Arabieren in de Arabische landen!
  Gelijkheid voor man en vrouw, vrijheid van godsdienst, democratie, kiesrecht voor vrouwen, homorechten, persvrijheid, eigendomsbescherming, bescherming van de rechten van minderheden als christenen en druzen, bescherming van vrouwen tegen kindhuwelijken, vrouwenbesnijdenis en eerwraak enz. enz.

  • November 25, 2012 at 10:18 pm

   Ik heb het al eerder gezegd, Likoed, beter lezen!
   ” While formally equal according to Israeli law, a number of official sources acknowledge that Arab citizens of Israel experience discrimination in many aspects of life. “

   • likoednederland
    November 25, 2012 at 11:02 pm

    Nou, wat is dan uw punt?

    Hetzelfde zeggen de Marokkanen hier.
    En de levensverwachting van Arabieren in Europa is lager dan die in Israel, wat duidt op een slechtere behandeling.

    De pot verwijt dus de ketel!

    • November 25, 2012 at 11:12 pm

     U praat over Palestijnen alsof het huisdieren zijn. Als u werkelijk niet begrijpt hoe racistisch uw wereldbeeld in elkaar zit kan ik u ook niet verder helpen. Probeer een psychiater, een joodse bij voorkeur.

Comments are closed.