Israëlische oorlogsmisdaden worden weer eens goedgepraat

En de HEERE toog voor hun aangezicht, des daags in een wolkkolom, dat Hij hen op den weg leidde, en des nachts in een vuurkolom, dat Hij hen lichtte, om voort te gaan dag en nacht.
Exodus 13:21

.

Vandaag was er een bescheiden demonstratie op de Dam in Amsterdam om het disproportionele geweld van Israël onder de aandacht te brengen. Er waren zo’n 400 mensen die luisterden naar speeches, een opsomming van de namen van recente slachtoffers, en er was muziek. Behoudens een korte interruptie toen iemand iets schreeuwde over Israël (maar de persoon werd snel verwijderd) ging het er erg gemoedelijk aan toe. Verder zag het er niet naar uit dat er veel mensen overtuigd hoefden te worden. De meesten zullen de betere pers gelezen hebben, of zich via de sociale media op de hoogte hebben gesteld van de werkelijke situatie. De situatie die in schril contrast staat tot wat het NOS-journaal ons voorschotelt en tot de verslaggeving in onze kranten. Anja Meulenbelt hield een korte toespraak, zij was een dag eerder te gast geweest bij Pauw & Wittman, maar kon door tijdgebrek niet echt in discussie gaan over wat het overheersende thema moet zijn: is het echt Israël dat zich verdedigt, of zijn het de Palestijnen? Historisch gezien is het onmogelijk vol te houden dat Israël zich ooit heeft moeten verdedigen: de zionisten die vanaf eind 19e eeuw Palestina kwamen bevolken werden steeds agressiever en elke serieuze uitbarsting van geweld die vanaf circa 1920 volgde, was een reactie op die zionistische expansie, dus een verdediging van Palestijnen van hun land en bezittingen.

De gemoedelijkheid van de demonstratie had denk ik te maken met het type mensen die zich hadden verzameld. Het waren betrokken mensen die eerder verontrust of verdrietig waren dan kwaad. Dat vond ik ook prettig. Hoe goed de zaak ook is, als je een massa opzweept om emotioneel te reageren heeft dat altijd een nare bijsmaak. Er zijn in het geval van Gaza ook meer dan genoeg rationele argumenten om de misdaden van Israël aan te vallen. Er wordt in het nieuws steeds maar vanuit gegaan dat de raketten van Hamas de aanleiding zijn tot het geweld van Israël (“Welk land zou zoiets accepteren?”). Alleen het woord “raketten” is al misleidend. Het zelfgemaakte, veredelde vuurwerk waar het leeuwendeel van de beschietingen mee wordt uitgevoerd, staat tot de Israëlische raketten als een waterpistool tot een kalasjnikov. Ook met een waterpistool kun je iemand blind maken, dus de potentie is er. Dat is ook de gedachte achter de Israëlische propaganda dat “1 miljoen burgers bedreigd worden”.  Natuurlijk is dat zo. Potentieel. Ze worden evenzeer bedreigd door de keien in de straat, die kunnen ook aangewend worden om ruiten in te gooien en slachtoffers te maken. Dat slechts een enkele Qassamraket doel treft wordt niet vermeld. En dat doel is dan ook nog een muur of in het ergste geval een raam. Verreweg de meeste komen ergens in de woestijn neer of in de buurt van een stadje als Sderot. De Israëlische raketten vernietigen daarentegen complete flatgebouwen.

Wat voor het gemak ook nog wordt weggelaten uit het nieuws is dat Gaza geen leger heeft, geen luchtmacht (geen enkel vliegtuig zelfs), geen drones, geen tanks, geen Iron Dome (het anti-raketsysteem van Israel), geen schuilkelders en geen luchtalarm. Elke aanval van Israël is er dus een op een burgerbevolking die niet kan schuilen, niet kan vluchten en zich niet kan verdedigen. Dat er nu volgens de krant Haaretz 75.000 reservisten zijn opgeroepen om een grootscheeps grondoffensief te beginnen is dan ook een karikatuur van een oorlog.

Deze keer werd de aanval “Pillar of Cloud” (wolkkolom) genoemd. Een verwijzing naar het Oude Testament. De belangrijkste reden voor deze nieuwe aanslag op het Palestijnse volk, dat nog niet is bijgekomen van de vorige uit 2008/2009, vormen de komende verkiezingen in Israël. De extreem-rechtse coalitie van Netanyahu/Lieberman heeft dit scenario gepland om de Israëlische bevolking aan de ene kant bang te maken voor een aanval uit Gaza, en aan de andere kant om te laten zien dat zij de juiste personen zijn om de dreiging die van Palestijnen uitgaat het hoofd te bieden. Zoals elke psycholoog weet zal men in eerste instantie voor veiligheid stemmen, en dat is de beproefde tactiek van het politiek zionisme. De verwijzing naar het meest genocidale boek uit de wereldliteratuur (Chomsky)  doet het ook altijd goed om de onderbuikgevoelens aan te spreken.

Zoals we uit elke voorgaande militaire actie van Israël wel wisten, worden nu ook vooral kinderen, vrouwen en oude mensen het slachtoffer van “het meest morele leger ter wereld”. Dat dat leger toevallig het leger is van het meest racistische land van de westerse wereld is een contradictie die maar weinigen schijnt op te vallen.

Ook ik had met het aantreden van Frans Timmermans als minister van Buitenlandse Zaken de hoop dat we een andere koers zouden varen. Even een menselijke gezicht, na Balkenende, Verhagen, Rosenthal. Maar hij bleek zich direct na aantreden al te hebben geschikt naar de zionistische richtlijnen. Ook Plasterk werkt zich een slag in de rondte om maar niet uit de toon te vallen. Dat Nederland op het beleid ten aanzien van Palestina juist heel erg uit de toon valt in Europees verband lijkt deze heren niet te deren. Ze hebben hun opdrachten, gratificaties of bedreigingen gekregen en daar handelen ze naar. Ethiek is voor dommen.

Hoe bescheiden de demonstratie ook was, het was een belangrijk geluid. Een stem die schreeuwde om rechtvaardigheid. En omdat de kinderen altijd de eerste slachtoffers zijn van dit soort cynische politieke spelletjes, voeg ik een gepassioneerd Palestijns meisje bij, wier stem iedereen tot nadenken zou moeten stemmen.
Adam Horowitz van de website Mondoweiss geeft een lange lijst van demonstraties in allerlei landen: Worldwide protests against Israeli aggression in Gaza. Met elkaar zijn dat vele duizenden mensen. Die kunnen Obama of Timmermans niet allemaal aanhoren, maar dit meisje zegt het ook en wel op een manier die geen mens onverschillig zou mogen laten.

Het zoveelste bloedbad van Israël is al aangericht en als het grondoffensief wordt doorgezet is het leed niet te overzien. We hebben in de jaren 1930 ook te lang gewacht en zo lang mogelijk geprobeerd de redelijkheid van het fascisme in te zien. Tot het te laat was. Laat dat toch in ‘s hemelsnaam niet opnieuw gebeuren.

Engelbert Luitsz

 

 

33 comments for “Israëlische oorlogsmisdaden worden weer eens goedgepraat

 1. November 17, 2012 at 11:50 pm

  mee eens

 2. November 18, 2012 at 11:06 am

  Israel wil kennelijk niet instemmen met de vredesmissies van de quassamvuurpijlen.

 3. November 18, 2012 at 12:21 pm

  Israël wil kennelijk geen staakt het vuren:
  http://www.nytimes.com/2012/11/17/opinion/israels-shortsighted-assassination.html

  Dat zou ten koste gaan van hun verdere expansie.

 4. Egbert Talens
  November 18, 2012 at 1:08 pm

  Natuurlijk kan (ook) ik mij vergissen, maar alles overziende wil het mij voorkomen dat wereldwijd steun en sympathie voor Israel begint te tanen. Dat dit óók in de Westerse hemisfeer het geval lijkt, is zonder meer opvallend, omdat hier die steun voor (zélfs dít) Israel zo goed als onverwoestbaar leek. Toch kun je er niet omheen dat er vele aanwijzingen zijn die maken dat je wel van een ommekeer op dit punt moet spreken.

  Moge onder de burgerbevolking dan al van een ommekeer sprake zijn — ik kan op grond van een bestaande feitelijke situatie met recht spreken — zolang de politiek die ommekeer niet maakt, zal veel nóg bij het oude blijven. Echter is het in de politiek een doodzonde de gevoelens onder de bevolking niet juist aan te voelen en in te schatten. Ik zeg: Nederland is óm, en het wil dat inzake het Israel-Palestina-conflict een evenwichtig beleid gevoerd wordt. Geen voortrekkerij van dít Israel, maar beide partijen steunen en op gelijke voet benaderen en behandelen. Met VN-AV-resolutie 181-II (van 29 november 1947) als uitgangspunt; omdat wij, Nederland, aan die resolutie onze ja-stem verleenden. Dit schept verplichtingen, en daaraan heeft m.b.t. de Palestijnen zwaar ontbroken. Wij lieten onze oren hangen naar de listen en lagen van de politieke zionisten, zodat dít Israel meende ongestraft weg te kunnen komen met zijn politiek van verovering, bezetting, vernieling, vernietiging, verdrijving, zuivering, omsingeling, moord en doodslag, ja wat niet al…

  Hoogste tijd voor bezinning, bij óók Nederlandse politici, bij Timmermans c.s., tot heil van het Joodse en van het Palestijnse volk. Nederland wil evenwicht!

 5. November 18, 2012 at 1:23 pm

  Wat een onzin dat Nederland om zou zijn.
  Dat neemt niet weg dat er mensen zijn die openlijk belijden dat je vuurpijlen vanuit Gaza naar Israël mag afschieten. Dat er incidenteel mensen door sterven en frequent dieren is geen issue in de ‘pro-Palestina-lobby’.

  • Egbert Talens
   November 18, 2012 at 10:03 pm

   Niet alleen bewéren dat ‘Nederland is om’ onzin is, reinejragolo, maar aantonen, op basis van gegevens.
   Overigens is uw openingszin zó een losse flodder; er had moeten staan ‘Het is onzin om te beweren dat Nederland om is, want…’ met daarna de gegevens op grond waarvan u aantoont, dát die bewering onzin is.
   En verder: niet alleen Nederland is om, en wenst, nee verlangt het dat er evenwichtige politiek wordt bedreven inzake de twee partijen Israel en Palestina, ook elders in het Westen meen ik die trend te kunnen bespeuren. Maar het is alleen m.b.t. Nederland dat ik mijn bewering hard kan maken.

 6. November 18, 2012 at 1:50 pm

  Een ander saillant detail is dat Israël net als in 2008 zo vlak voor de verkiezingen Palestijnen begint te doden. Hier in Nederland voert men campagne, daar lijkt het aantal dode Palestijnen de doorslaggevende factor te zijn.

 7. November 18, 2012 at 2:26 pm

  Reggie, ‘daar lijkt het aantal gedode Palestijnen van doorslaggevende maat te zijn’.
  Het lijkt me eerder het verbondenheidsgevoel dat je vuurpijlen afstraft.
  Het is triest dat er naast Hamasactivisten veel andere slachtoffers vallen. Maar wat wil je als je de bevolking als schild gebruikt. Zolang de lanceerinstallaties op de daken van de ziekenhuizen staan en de leden van de PLO en hun gezinnen worden gedood
  door Hamas zal ze hier toch minimale sympathie oogsten.

 8. November 18, 2012 at 2:29 pm

  Reine papegaait Israëlische propaganda na. Wellicht kun je je aanmelden voor promotie:
  http://georgeknightlang.wordpress.com/2012/11/18/maak-promotie-in-het-digitale-israelische-propagandaleger/

 9. November 18, 2012 at 7:18 pm

  Reggie, is het dan onetisch dat Israel misdaden van Hamas etaleert?

 10. November 18, 2012 at 8:06 pm

  Reine, is het dan onetisch dat Hamas misdaden van Israël etaleert?

  Als het de Israëliers echt om de raketten te doen is dan zouden ze maar niet moeten gaan wonen in de gebieden waar ze de Palestijnen van hebben verjaagd. Technisch gezien treffen de Palestijnen hun eigen grondgebied. Dat daar dan toevallig domme kolonisten zijn gaan wonen omdat zijn overheid het financieel aantrekkelijk maakt om die gebieden te bezetten ala. Hij neemt zelf de risico om zichzelf en zijn familie als pion te gebruiken voor het zionistische expansiedrift. Niet zeuren dan. Dat deed je ook niet toen je de discount accepteerde.

 11. November 22, 2012 at 1:47 am

  Waarover ik me verbaas is dat veel mensen hier een uitgesproken mening hebben terwijl uit hun betoog duidelijk blijkt dat ze allesbehalve op de hoogte zijn van de geschiedenis. Ook komt een verhaal ongeloofwaardig over wanneer alleen maar feiten aangehaald worden die de schrijver goed uitkomen. Je mag pro- of anti-Israël zijn, maar je moet je wel aan de feiten houden en die niet verzwijgen of verdraaien. In die regio woonden al eeuwen lang Joden, het is zelfs zo dat vóór de uitroeping van de staat Israël er in Jeruzalem twee keer zoveel Joden woonden als Arabieren. En over intolerantie gesproken, het waren wel de Arabische landen die daags nadat de staat Israël uitgeroepen was het land zonder ook maar enige oorlogsverklaring aanvielen met de bedoeling alle Joden te vermoorden. Ik kan zo nog wel even doorgaan, maar ik zal me die moeite besparen want wat batent kaars en bril als de uil niet zien en wil.

  • Egbert Talens
   November 22, 2012 at 6:07 pm

   Aan janfreak 22/11/12 at 1:47 am
   Ja, je aan de feiten houden en die niet verzwijgen of verdraaien, is een prima attitude. Maar zo maar iets beweren, dus zonder het aandragen van gegevens ter zake, is ook niet fraai. U schrijft dat voor het uitroepen van de staat Israel, er in Jeruzalem twee keer zoveel Joden woonden als Arabieren. Dat moge dan volgens u zo zijn, maar zonder onderbouwing, met gegevens uit objectieve bron(nen), blijft het een gratuite bewering. Als ik zou zeggen dat u er naast zit, zonder dit met gegevens te staven, heeft mijn opmerking totaal geen zin. Mag ik u vragen uw bewering met een bron, liefst een neutrale, te verduidelijken?
   Verder: u beweert dat de Arabische landen daags nadat de staat Israel was uitgeroepen, het land zonder ook maar enige oorlogsverklaring aanvielen met de bedoeling alle Joden te vermoorden. Natuurlijk ken ik die ‘uitleg’ ! ook, maar uit welke bron is die voorstelling van zaken afkomstig? Ik heb een sterk vermoeden dat het Israelische gegevens zijn die u hier etaleert, en om met uw eigen woorden te spreken: uw verhaal komt ongeloofwaardig over. Ik vermoed namelijk dat die gegevens ú goed uitkomen, maar geeft u maar aan waarom ik er op dit punt naast zit.

 12. November 22, 2012 at 11:36 pm

  @ Egbert Talens,

  Wel, dat Israël daags nadat de staat uitgeroepen was door de omringende landen aangevallen werd heb ik zelf meegemaakt in zoverre dat ik het op de radio hoorde, ik was toen 14 jaar oud maar begreep wel, omdat ik zelf de tweede wereldoorlog meegemaakt heb wel wat er aan de hand was. Het is trouwens denk ik in elke encyclopedie te vinden, in ieder geval staat het wel in mijn Winkler Prins.
  En het feit dat er vóór 1948 twee keer zoveel Joden als Arabieren in Jeruzalem heb ik gevonden in de Encyclopaedia Britannica.
  Ik neem aan dat we gegevens uit een encyclopedie toch wel voor waar aan mogen nemen. In ieder geval mogen we er wel van uitgaan dat dit neutrale bronnen zijn.

  • Egbert Talens
   November 23, 2012 at 5:38 pm

   @ janfreak

   Goed van u, antwoord te geven op mijn vraag; velen leveren wel commentaar, vaak onzinnig, maar daarop aangesproken geeft men doorgaans niet thuis, zoals bv. Reinejragolo. Of, erger, Likoed Nederland.
   Wij tweeën verschillen maar drie jaar in leeftijd; in juli 1948 werd ik 17. Niet van wezenlijk belang, en toch speelt het een rol, vind ik zelf.
   Terzake van de ontwikkelingen in de Palestijnse regio rond mei ’48 het volgende. Natuurlijk hadden de naburige Arabische landen geen boodschap aan het streven van de politieke zionisten en hun Judenstaat-aspiraties. Echter luidde de uitspraak van het hoofd van de Arabische Liga op 14 mei 1948, gericht aan de secretaris-generaal van de VN, beduidend anders dan de krijgshaftige kreten die ándere Arabische lieden hanteerden of … in de mond gelegd kregen. Op pagina 166 van mijn boek lees ik dat “de Arabische staten gedwongen waren te interveniëren, met vrede en veiligheid als doel; om rust en orde in Palestina te herstellen…; om het verspreiden van wanorde en wetteloosheid naar de naburige Arabische landen te voorkomen; en om het vacuum te vullen, dat door de beëindiging van het mandaat was ontstaan.” In mijn boek volgt hierop in superscript 18 maar het lukt mij niet dit ook hier voor elkaar te krijgen. Het 18 staat voor ‘Bitter Harvest’, het boek van Sami Hadawi, waarin op pag. 92 genoemde tekst wordt vermeld. Hadawi heeft de ontwikkelingen ter plekke meegemaakt, omdat hij ook tijdens die periode in Jeruzalem woonde en er voor de Britse autoriteiten werkzaam was. Een ooggetuige, derhalve.
   Maar zélfs dát zegt niet alles; soms blijven wáre bedoelingen achter vooral militaire akties voor de ogen van waarnemers verborgen. En niet zelden duurt het járen alvorens die ware bedoelingen op basis van archief-materiaal gereconstrueerd kunnen worden.
   In ‘Kein Frieden um Israel’, van Walter Hollstein, staat op pag. 124 een statistiek inzake de bevolkingsaantallen in Palestina van 1931 en 1942. Daarbij wordt vermeld dat het fundamentele karakter van de joodse gemeenschap die van een urbane bevolking blijft behouden, waarbij twee-derde van alle inwoners in de vier grootste steden, Tel Aviv, Jeruzalem, Haifa en Jaffa wonen. Dit betreft dus twee-derde van de jóódse inwoners. En m.b.t. Jeruzalem in 1942, vermeldt WH dat er in totaal 143.800 mensen woonden, van wie 60,8% Joden waren, namelijk 87.400 en omdat dit percentage in 1931 56,8% bedroeg, zou je de conclusie mogen trekken dat in 1948, dus zes jaar na 1942, ca. 2000 joden méér in Jeruzalem woonden, dus grofweg geschat 90.000 in totaal. Dit zou betekenen dat volgens uw gegevens er in 1948 hooguit 45.000 niet-joden in Jeruzalem woonden: twee keer zoveel joden meer als niet-joden maakt 90.000 niet waar. Het lijkt mij alleszins mogelijk, ofschoon al dit gekalibreer mij enigszins tegen de borst stuit. Als uw uitgangspunt is dat (de) Joden méér aanspraak op Palestina kunnen of mogen maken, dan (de) niet-joodse gemeenschappen, die óók eeuwenlang in die regio hebben geleefd, gewoond, gewerkt, etcetera, dan kan ik in die gedachtegang níet meegaan. Voor alle in die regio wonende mensen moet een redelijke manier van leven mogelijk gemaakt worden, en nmbm is dít Israel, déze Joodse staat, er niet op uit, die mijns inziens normále democratische uitgangspunten in die regio te verwezenlijken. Dat van Palestijnse kant ook heel wat misslagen, tot ronduit misdadige akties, worden ondernomen, kan en wil ik niet verhelen. Wél moet meegenomen worden dat onderdrukking en érger van Israelische kant mede debet is aan die reacties van Palestijnse zijde.

   • November 23, 2012 at 6:00 pm

    U hoort mij niet zeggen dat de Joden meer aanspraak op dat gebied zouden mogen maken dan de andere bevolkingsgroepen. Maar het was in 1920 al afgesproken dat in dit Britse mandaatgebied een soort thuisgebied voor de Joden gecreëerd zou worden en niet zoals men nu beweert dat dit een tegemoetkoming was aan de Holocaust. Oorspronkelijk was een veel groter gebied aan de Joden toegewezen dan dat ze uiteindelijk gekregen hebben. En als de Palestijnen zich ook achter resolutie 181 geschaard hadden en een voorbeeld hadden genomen aan de hardwerkende Joden in Israël, ipv te gaan zitten mokken en aanslagen te plegen op de Joodse bevolking, zelfs tegen kinderen, dan hadden zij nu ook denk ik een bloeiende staat gehad. Maar ik denk dat hun grootste frustratie is dat ze geen, zoals zij dat noemen, Zionistische staat in hun midden willen hebben. Het woord democratie komt niet voor in hun woordenboeken. Overigens, er leven 1.2 miljoen Palestijnen in Israël, waarvan velen zelfs hoge functies bekleden en die er geen enkele behoefte aan hebben Israël te verlaten. En ik maak er ook bezwaar tegen dat sommige respondenten de mensen die aanslagen plegen op Israëlische burgers vergeleken worden met onze verzetstrijders in WOII. Onze verzetsmensen hebben zich alleen gekeerd tegen de bezetters, maar nooit tegen de Duitse bevolking. En ze hebben ook nooit kinderen gevraagd zich op te blazen en zo martelaar te worden. Onze verzetsmensen respecteerden juist mensenlevens en hebben zich vaak ingespannen om het leven van o.a. Joden te redden.

    • November 23, 2012 at 10:32 pm

     “For a number of years we have been hearing that the population of the country exceeds 600,000. Assuming that this number is correct, even if we deduct from it 80.000 Jews , there are still over half a million Arabs in our its land, 80 percent of whom support themselves exclusively by farming and own all the arable land.”
     Yitzhak Epstein in 1905
     De hardwerkende Palestijnen zijn ofwel doodgeschoten, ofwel werkloos gemaakt, ofwel verdreven. Uw xenofobische onwetendheid van de Arabische bevolking en de geschiedenis van Palestina lijkt zo uit een foldertje van het CIDI te komen.
     En van de Tweede Wereldoorlog weet u ook al niets. Er waren nogal wat ‘verzetsmensen’ die zich aanvankelijk hadden opgegeven voor de SS maar werden afgewezen, dus gingen ze maar in het verzet, als tweede keus. En er waren nogal wat collaborateurs in Nederland die opkeken naar de zionisten. Die deden precies wat zij ook wilden: een sterke natie stichten met één dominante groep.

    • Egbert Talens
     November 23, 2012 at 11:18 pm

     Beste Jan Freak, … is de naam zó correct? Overigens van ondergeschikt belang…

     U maakt een paar merkwaardige, zo niet gevaarlijke denkfouten. En ook verlegt u onze gedachtenuitwisseling over het hanteren dan wel naar voren brengen van correcte gegevens in deze I-P-affaire. Ik heb er echter geen moeite mee, als onze gastheer, EL, er geen bezwaar tegen heeft.

     1. U schrijft: in 1920 was al afgesproken dat in het Britse mandaatgebied een soort thuisgebied voor de Joden gecreëerd zou worden… [ Dat over de Holocaust laat ik even rusten; die moest nog komen, dus... ] Bij ‘afgesproken’ denk ik aan minstens twee partijen, mogelijk meer. De vraag is nu: wie spraken wat af? Als de bevolking van de regio Palestina in z’n geheel zou zijn betrokken bij datgene wat de politieke zionisten — die zich aanvankelijk geheel buiten Palestina ophielden! — voor ogen stond, dán zouden er wel spijkers met gezonde koppen hebben kunnen worden geslagen. Maar die politieke zionisten, Chaim Weizmann, David Ben-Gurion, etc., wilden met (de) niet-joodse gemeenschappen in Palestina helemaal niets van doen hebben. Dus moet u aan de voorstanders van dít Israel, van déze Joodse staat, uitleggen dat ze fout zitten met hun steun aan dít Israel, déze Joodse staat. Want volgens u hebben Joden niet meer aanspraak op dat gebied (Palestina) dan de andere bevolkingsgroepen. Bravo voor dit standpunt, maar u ‘handelt’ er niet naar, moet ik eerlijkheidshalve opmerken.
     2. U schrijft: oorspronkelijk was een veel groter gebied aan de Joden toegewezen, dan ze uiteindelijk gekregen hebben. Hieruit destilleer ik een observatie en trek ik een conclusie: als er dus sprake is geweest van het aanwijzen van een gebied ten nutte van het Joodse thuisgebied, dan is natuurlijk de (mijn) vraag: wie wezen dat gebied eigenlijk aan? Waren dat de Britten? Zo nee, wie dan? Ik help u en eventueel anderen maar meteen uit de droom: het waren de politieke zionisten zélf, die op de Vredesconferentie van Versailles (1919) met een kaart voor de dag kwamen, waarop onmiskenbaar het Nationaal Tehuis voor het Joodse volk stond aangegeven. En ‘Nationaal Tehuis’ was enkel en alleen een poging, te verbloemen waar zij, de politieke zionisten, op uit waren. Want als Weizmann had geschermd met een Joodse staat, dan waren de rapen gaar geweest, en niet alleen ín Palestina.
     Nu de conclusie: ik maak uit uw woorden op dat het correct zou zijn (geweest), als dat veel grotere gebied ook daadwerkelijk aan de Joden zou zijn toegevallen; met de begrippen ‘oorspronkelijk’, ‘toegewezen’, en ‘uiteindelijk’ brengt u een zekere teleurstelling naar voren, spijt dat het allemaal anders is verlopen dan in eerste instantie de bedoeling was; van de politieke zionisten (die u ongetwijfeld met de Joden aangeduid wilt zien), en van degenen die welwillend stonden jegens dit streven naar een Nationaal Tehuis voor het Joodse volk; zoals in de eerste clausule van de Balfour Declaratie verwoord wordt: … view with favour the establishment in Palestine of a National Home for the Jewish people, and will use its best endeavours to facilitate this object… Zoiets…

     Dan gooit u het ineens over een andere boeg: .. als de Palestijnen zich ook achter resolutie 181 geschaard hadden… enzovoort. Exact dezelfde benadering als van de kant van de politieke zionisten wordt tentoongespreid: de slachtoffers de schuld geven, ofwel: blaming the victims… Maar nu vertel ik u iets dat u nog nooit eerder bent tegengekomen, óf u moet mijn reacties en wat dies meer zij al eens elders hebben gelezen. Want in 1949 scharen de Palestijnen zich daadwerkelijk achter 181-II en het is Israel dat van die toenadering absoluut níéts wil weten. Toen niet, en nu nog steeds niet. Waar slaat dat jaartal 1949 dan op? Die slaat op het Ramallah Congres, dat in maart van dat jaar plaats vond, en waaruit een delegatie gezonden werd naar een door de PCC in Lausanne georganiseerd overleg, tussen enerzijds Israelische vertegenwoordigers (o.a. Eliahu Sasson) en anderzijds vertegenwoordigers van de Arabische buurlanden van Israel. PCC staat voor Palestine Concilliation Committee. Allemaal nieuwe begrippen? Leest u mijn boek, zou ik zeggen. Voor € 10,– bent u de man, exclusief verzendkosten. Mocht u eens in Zutphen komen, kunt u het zo afhalen.
     Nee, dít Israel, déze Joodse staat wil niets weten van een Palestijnse staat, tussen de Jordaan en de Middellandse Zee. Pas als een ánder Israel opstaat, met ándere mensen aan de leiding dan politiek-zionistisch ingestelde lieden, ontstaan er openingen naar bloeiende staten voor béide volken, voor het Israelische volk én het Palestijnse volk.
     Over uw laatste vergelijking kan ik kort zijn: onze verzetsmensen keerden zich tegen de bezetters; de Palestijnse verzetsmensen keren zich tegen de bezetters. Zoiets…

     • November 24, 2012 at 2:46 am

      Zo kunnen we nog een hele tijd doorgaan, denk niet dat we tot andere gedachten komen, ik heb de hele problematiek gevolgd van het begin af aan en mijn bevindingen zijn dat steeds de ‘Palestijnen’ de vredesonderhandelingen geboycot hebben, met name Arafat, zelf niet eens een Palestijn maar een uit Egypte getrapte Egyptenaar. Ik weet nog goed dat nadat hij bij Clinton met Rabin zogenaamd tot overeenstemming was gekomen over vrede en niet zodra was hij op eigen bodem of hij schreeuwde met een tot haat vertrokken gezicht 5 keer achter elkaar Jihad. Nu is mijn Arabisch wel slecht, maar ik weet wel dat dit niet vrede betekent.
      En hoe u het ook wendt of keert, mensen die burgers vermoorden zijn geen verzetsmensen maar terroristen.
      In de Conventie van Genève wordt het aanvallen van burgers ook tot een regelrechte oorlogsmisdaad bestempeld.
      Een schoolbus met kinderen en een discotheek met jonge mensen opblazen, tjonge wat dapper.
      Ik zie twee bedragen voor uw boek staan, € 10 en € 110, welk bedrag klopt?

 13. Egbert Talens
  November 24, 2012 at 3:05 pm

  @ janfreak

  De gegevens die u over Arafat naar voren brengt, komen volledig uit bronnen die een pro-Israel standpunt eropna houden. In mijn boek komt A. er niet best van af, overigens. Verder doen de antecedenten van Arafat er weinig (meer) toe; het I-P-conflict is enkel op basis van internationaal recht nog aan een regeling ervan te helpen: via de twee-staten-constructie die 181-II in feite ís.
  Zoals ik eerder al opmerkte: ‘dat van Palestijnse kant ook heel wat misslagen, tot ronduit misdadige akties, worden ondernomen, kan en wil ik niet verhelen.’ Dit slaat voornamelijk op die Palestijnse zelfmoordaanslagen, waarbij Israelische burgers — geen militairen, soldaten e.d. — het slachtoffer zijn; een contra-productieve onderneming, want het neemt eventuele sympathie voor de Palestijnse zaak de wind uit de zeilen.
  Waar u dat bedrag van € 110,– bent tegengekomen, is mij een raadsel. In de boekhandel kost(te) Ebr… € 32,– , maar via mij gaat dit boek, Ebr… dus, voor € 10,– van de hand; daar is dan ook nog eens een errata-lijst bij inbegrepen; wie via de boekhandel of De Slegte het boek Ebr… aanschaft, loopt die lijst met errata mis. De verzendkosten bedragen € 6,75 tenzij dit bedrag inmiddels is verhoogd.

 14. November 25, 2012 at 5:56 pm

  Thomas von den Dunk is een antisemiet pur sang, aan zijn woorden hecht ik sowieso geen waarde.
  @ Egbert Talens,
  Zo stond het in mijn mailbox, denk dat er wat fout is gegaan bij het doorsturen van de reactie:

  Leest u mijn boek, zou ik zeggen. Voor € 110,– bent u de man, exclusief verzendkosten. Mocht u eens in Zutphen komen, kunt u het zo afhalen.

  Vandaar mijn verwarring.

  Overigens ben ik me ervan bewust dat door beide partijen in het conflict dingen gedaan worden die niet door de beugel kunnen, maar ik erger me eraan dat steeds weer de zwarte Piet aan Israël toegespeeld wordt. Als Israël ook maar iets doet dan staat het met grote koppen in de media, terwijl men in alle talen zwijgt over de wandaden die de Palestijnen begaan. Denk dat dit komt omdat de wereld door de bank genomen antisemitisch is. In ons land is daar denk ik Dries van Agt verantwoordelijk voor, ik weet niet of het nog op zijn website staat, Daags na het uitroepen van de staat is het Israëlische leger begonnen met de omliggende landen te annexeren. Wrange is dat Israël toen nog niet eens een leger had. Maar het is wel een pertinente leugen.

  • November 25, 2012 at 8:46 pm

   Freak, ofwel je bent volslagen onnozel, ofwel je wordt betaald voor deze hasbara crap. Nog een keer zoiets en je zoekt maar een andere plek om de verveling te verdrijven.

   • November 25, 2012 at 9:01 pm

    Ik begrijp hieruit dat u niet voor vrijheid van meningsuiting bent, Treurig om dat te constateren.
    @ Reggie Roning,
    U schrijft, Overigens lezen lijkt ook niet uw sterkste kant, maar ik constateer dat u dat juist niet kunt want ik heb een mogelijke verklaring gegeven voor het verschil in bedragen. Ik kan helaas geen afbeeldingen hier toevoegen anders zou ik wel een schermkopie maken van het bericht dat ik gekregen heb.
    Gelukkig ben ik niet zo gauw beledigd, heb wel vaker een trap van een ezel gehad.

    • November 25, 2012 at 9:21 pm

     Een beet van een slang valt bij mij ook niet onder de vrijheid van meningsuiting.

    • November 25, 2012 at 9:22 pm

     Jan, wellicht hebben antisemitische kabouters het bericht onderschept en het bedrag aangepast. Overigens mensen te pas en on te pas uitmaken voor antisemiet heeft niets met vrijheid van meningsuiting te maken maar meer met laster en smaad. En in tegenstelling tot de beheerder van deze site denk ik niet dat u betaald wordt voor de onnozelheden die u hier plempt. Daar zijn uw onderbouwingen nu eenmaal te belabberd voor.

     • janfreak
      November 26, 2012 at 1:37 am

      Ik durf gerust te beweren dat de heer von den Dunk
      allesbehavle Israël gunstig gezind is, daarover laat hij ook geen enkele twijfel over in zijn columns. Zeker wanneer je tussen de regels door kunt lezen. Mijn commentaar is gewoon gebaseerd op eigen ervaring en wat ik erover lees in objectieve bronnen. U kunt toch moeilijk om het feit heen dat Hamas Israël wil vernietigen, het staat nota bene in hun handvest. Wat ik constateer is dat Hamas geen enkel respect heeft voor het leven en ook nog eens zo laf is vrouwen en kinderen op te offeren om de symp[athie van de wereld te verkrijgen. Want ze beseffen heel goed dat een foto van een vader met in zijn armen een omgekomen kind de wereldpers haalt. Kijkt u eens dit filmpje, dat maakt meer duidelijk dan 100 woorden van mij:
      http://www.youtube.com/watch?v=r-kd0NcoxFU&feature=player_embedded
      En ik word inderdaad niet betaald door iemand om hier te reageren, ik erger me er alleen aan dat hier steeds de Israëli’s als schurken bestempeld worden. Misschien dat u mijn onderbouwingen belabberd vindt, ik constateer dat de meeste onderbouwingen op dit forum gebaseerd zijn op feiten die niet altijd even objectief en gefundeerd zijn. En ik blijf erbij dat mensen die burgers vermoorden geen verzetstrijders zijn maar terroristen.

 15. November 25, 2012 at 8:02 pm

  Jah joh Jan Freak, de hele wereld is antisemitisch. Lekker makkelijk, hoef je niet meer na te denken. Overigens lezen lijkt ook niet uw sterkste kant. Het bedrag €110 komt op deze pagina maar twee keer voor, en in beide gevallen zijn het uw eigen woorden en niet die van Egbert Talens! Zo bezien bent u volgens mij wel vaker in verwarring of niet?!

 16. November 26, 2012 at 10:19 pm

  Jan Freak, begint u eens met het aanschaffen van het boek. En als u het niet kunt betalen, wil ik het voor u betalen. Wellicht leidt dat tot een vruchtbaarder discussie een latere keer.

  • November 26, 2012 at 10:41 pm

   Voor de duidelijkheid, het is niet Jan Freak, maar janfreak. Ik betrek mijn gegevens liever van objectieve bronnen, schrijvers hebben de neiging helaas niet altijd even objectief te zijn en hun opvattingen te laten prevaleren.

   • November 26, 2012 at 11:03 pm

    “Ik betrek mijn gegevens liever van objectieve bronnen”

    Het is duidelijk dat u dat niet doet. En ook geen gratis boek meer voor u met kerst.

Comments are closed.