30 oktober: het bloedbad van Eilabun

If God’s on our side
He’ll stop the next war.
Bob Dylan

Eilabun is nog steeds een klein dorp, zo’n 4400 inwoners in 2005. In 1596 bestond de bevolking uit 13 moslimfamilies. In 1881 werd het beschreven als “een stenen dorp, goed gebouwd, met ongeveer 100 christelijke Arabieren.”

Op 30 oktober 1948 doodde het Israëlische leger 14 mensen die in een christelijk kerkje beschutting hadden gezocht en met witte vlaggen zwaaiden. Het dorp had zich al overgegeven en de mensen die het met de dood moesten bekopen hadden niets van doen met de gevechtshandelingen. Twaalf jonge mannen werden willekeurig gekozen uit de groep in de kerk en werden ter plekke geëxecuteerd.  Eilabun was een overwegend christelijk dorp. De overige dorpelingen werden weggejaagd richting Libanon.

De geschiedenis van dit dorp is relatief goed bewaard gebleven, aangezien de inwoners later terug konden keren. Dit was te ongetwijfeld te danken aan het feit dat ze christenen waren. Naast de Verenigde Naties, die een onderzoek hadden ingesteld, oefende ook het Vaticaan druk uit. Na zes maanden mochten de dorpelingen terugkeren. Er zijn van deze wandaad dus veel ooggetuigen wier verhalen onderdeel zijn van de Palestijnse geschiedenis. Natuurlijk was het doel hier niet anders dan in talloze andere gevallen: terreur zaaien zodat mensen massaal op de vlucht sloegen. Israël was als klein land afhankelijk van sterke westerse landen, dus eenvoudigweg iedereen afslachten zou waarschijnlijk niet geaccepteerd worden. Het bleef schipperen, tot en met de dag van vandaag, tussen het verlangen naar etnische zuivering op grote schaal en het in stand houden van de ‘sterke band’ met landen als Nederland.

Wij hebben zoals we tot ons verderf mochten constateren bij Pauw & Witteman, nu ook onze eigen Samsom-optie. Het is niet waarschijnlijk dat de koers drastisch gewijzigd wordt ten aanzien van de schurkenstaat Israël. Er zit duidelijk een lijn in:  van de 750.000 die verjaagd zijn eind jaren 1940 tot de duizenden olijfbomen die vernietigd werden dit jaar. De Estelle kon straffeloos geënterd worden in internationale wateren. Vandaag werden er weer schijnaanvallen op Gaza uitgevoerd om de bevolking te terroriseren. De technologische middelen zijn veranderd, maar de mindset is nog steeds die van de volgelingen van een wrekende god.

Engelbert Luitsz

Het bloedbad van Eilabun op WikiPedia
Een persoonlijk verhaal op de website eilaboun.com, gewijd aan dit drama
Het dorp Eilabun (WikiPedia)