Het Russell-tribunaal

The aggression committed by Israel must be condemned, not only because no state has the right to annexe foreign territory, but because every expansion is an experiment to discover how much more aggression the world will tolerate.” (1)
Bertrand Russell

Het Russell-tribunaal is een zogenoemd opinietribunaal, een onafhankelijk orgaan dat zich richt op schendingen van mensenrechten en van de rechten van volkeren. Het eerste tribunaal was gericht op Vietnam. De filosoof en politiek activist Bertrand Russell wilde hiermee de praktijken van de Verenigde Staten aan de kaak stellen. Dit eerste tribunaal – in november 1966 – werd voorgezeten door de even bekende filosoof Jean-Paul Sartre. Het tribunaal heeft geen wettelijke bevoegdheden, maar probeert regeringen en de publieke opinie te beïnvloeden met hulp van een grote schare intellectuelen, advocaten, kunstenaars en anderen. Het is zo een veel democratischer instituut dan de officiële rechtspraak die maar al te vaak een verlengstuk van de zittende machthebbers is. Aangezien de kern bestaat uit het uitdragen van universele waarden kan het tribunaal zich met allerlei situaties bezighouden, los van landen of ideologieën, zoals de reeds genoemde oorlog in Vietnam, schendingen van de mensenrechten in de psychiatrie, de positie van de Indianen in Noord- en Zuid-Amerika, of het lot van de Palestijnen.

In 2009, na het bloedbad in Gaza, werd het vijfde Russell-tribunaal opgericht, op initiatief van onder anderen Nurit Peled-Elhanan, winnaar van de Sacharovprijs voor Vrijheid van Denken van het Europees Parlement. Dit werd het Russell Tribunal on Palestine. De eerste sessie had als onderwerp de rol van de Europese Unie met betrekking tot de Palestijnen, de tweede de rol van multinationals en mensenrechten, de derde onderzocht of Israël zich schuldig maakt aan apartheid. De vierde sessie, op 6 en 7 oktober dit jaar, onderzoekt de rol van de Verenigde Naties en de Verenigde Staten met betrekking tot het systematisch ontkennen van het recht op zelfbeschikking van de Palestijnen.

De jury van dit tribunaal bevat grote namen als de schrijfster Alice Walker, de filosofe en activiste Angela Davis (ooit kandidaat voor het vicepresidentschap van de Verenigde Staten!) en de pianist en UNESCO-ambassadeur Miguel Angel Estrella.
Daarnaast is er een enorme lijst van prominenten die het tribunaal steunen (de patrons), waarvan enkele bekende zijn: Dries van Agt, Boutros Boutros-Ghali, John Berger, Breyten Breytenbach, Eric Cantona, Naomi Klein, Roger Waters, Paco Ibàñez, etc. etc.
De website van het Russell Tribunal on Palestine bevat daarnaast een flinke dosis feitelijke informatie, documenten en rapporten over het lot van de Palestijnen. Slechts zeer weinig hiervan haalt bij ons het nieuws, al had Trouw vandaag wel een duidelijk verslag opgenomen van het bezoek van Norman Finkelstein aan Nederland. Wellicht wordt de absurde oorlogsretoriek van de Israëlische regering steeds meer mensen te gortig, waardoor men wat beter durft te luisteren naar het verhaal dat al zo lang ontkend en bestreden wordt.

 Cartoon van Carlos Latuff

Met de komende verkiezingen in de Verenigde Staten in zicht is het Russell-tribunaal deze keer mooi op tijd om de bevolking duidelijk te maken dat wat we bij de Palestijnen zien gebeuren slechts een slap aftreksel is van wat Israël vermag. Alleen een idioot kan het idee opvatten dat een aanval op Iran iets zou kunnen toevoegen aan een vreedzaam Midden-Oosten. Het is echter niet voor het eerst dat Israël een hoop misbaar maakt om de feitelijke bezetting in de pers naar de achtergrond te duwen. Het is dan ook onmogelijk het ‘Palestijnse probleem’ los te zien van het grotere verband; direct in de omringende landen en bijna even direct bij ons: door de lafhartige opstelling van onze regeringen en de druk van de Verenigde Staten.

Het uitgangspunt van het Russell-tribunaal is niets anders dan de Gulden Regel. Deze oeroude gedragsnorm blijkt vooral voor staten maar al te vaak een onoverkomelijk obstakel op de weg naar meer macht. We zullen de meester zelf dan maar even aan het woord laten. Misschien wel het belangrijkste aspect van de filosofie was voor Bertrand Russell het afstand nemen van het Zelf, het besef kweken onderdeel te zijn van het universum, zodat niet de eigen, triviale lusten en lasten tot norm worden, maar juist het universele dat alles en iedereen bindt.

The impartiality which, in contemplation, is the unalloyed desire for truth, is the very same quality of mind which, in action, is justice, and in emotion is that universal love which can be given to all, and not only to those who are judged useful or admirable.
Thus contemplation enlarges not only the objects of our thoughts, but also the objects of our actions and our affections: it makes us citizens of the universe, not only of one walled city at war with all the rest. (2)

Update: The Russell Tribunal meldt net (woensdagavond) op Facebook: “Among others, TIME Magazine, Le Monde, Le Monde Diplo, Al Jazeera English, Al Ahram, The Nation, The Huffington Post, Democracy Now!, L’illustre (Swiss paper) have confirmed that they will cover the New York session of the tribunal. Not bad hey?”

Engelbert Luitsz 

1. Bertrand Russell, On Israel and Bombing, 1970
2. Bertrand Russell, The Problems of Philosophy, 1912

Russell Tribunal on Palestine

Roadmap to Apartheid

Mondoweiss: Wallace Shawn endorses Russell Tribunal on Palestine and takes on the ‘singling-out’ critics

 

 

4 comments for “Het Russell-tribunaal

 1. Arjan Fernhout
  October 3, 2012 at 12:50 pm

  Deze dappere en rationele poging en het duidelijke verslag in Trouw over Norman Finkelstein geven helaas nog onvoldoende inzicht in de diepe idiotie van Benjamin Netanyahu. Daarom geef ik de woorden van Palestijn Amer Zahr hier integraal weer, als je dat goed vindt:

  This week, Benjamin Netanyahu delivered a speech in front of the General Assembly of the United Nations. As a Palestinian, I tuned in. It’s my duty. Plus, I say the guy’s name at least 3-4 times a day (I won’t tell you how), so the least I could do was to listen to his speech.

  He started innocently enough, referring to how Israel is the ancestral homeland of the Jewish people, their deep history, and their innovation. No problem. He called Jerusalem Israel’s “eternal capital.” Whatever. He said the Jewish people will “never be uprooted again.” Fine. “We restored our independence,” he said. Well, Israel wanting to “restore” its independence from 3,000 years ago is kind of like Barack Obama saying he’d like to “restore” the “hope” from four years ago. Some things happened along the way that complicated the matter a little.

  But I always knew that Benjamin Netanyahu was a proud Israeli who used history to make political points. Nothing surprising here.

  Then Bibi began to describe the current war between the “modern and the medieval.” He told us that modernity “seeks a bright future in which the rights of all are protected,” while medievalism seeks to “suppress knowledge” and “glorify death.” He spoke of Israeli inventions and praised Israeli innovation. I will note, as my dad constantly reminded me, that the medieval Islamic world did invent algebra, chemistry, universities, chess, shampoo, surgery, numbers, and coffee. Yes, Starbucks is entirely our fault. Oh, and we invented flying carpets, so take that!

  Of course, according to him, the war between modernity and medievalism is most “stark” in the Middle East, and Israel is, of course, on the side of modernity. Translation: Jews, good… Arabs, Muslims, bad.

  I always knew Bibi didn’t like Arabs and Muslims. It’s actually a job requirement for Israeli prime minister. So nothing shocking here.

  Netanyahu then delved into the Palestinian-Israeli peace process. In order to solve the conflict, he told us all parties should avoid “libelous speeches” and “unilateral declarations.” But he called us a “demographic threat.” That’s pretty defamatory, mister. Israel “unilaterally” pulled out of Gaza and blockaded it. It “unilaterally” built more settlements and “unilaterally” united Jerusalem. It even “unilaterally” declared hummus the Israeli national snack! I don’t remember any negotiations about that.

  He also said, “We have to sit together, negotiate together, and reach a mutual compromise, in which a demilitarized Palestinian state recognizes the one and only Jewish State.” It kind of sounds like he’s already decided the outcome of the “mutual compromise.” And why did he say it’s the “one and only” Jewish state? Is New York City trying to make a claim?

  But I always knew Bibi held monumental double standards when it came to Palestinians and Israelis, so none of that stuff startled me.

  But he couldn’t stop talking about those backward Muslims. He told us that “the medieval forces of radical Islam” want to “end the modern world,” namely Israel, Europe, and America. Perhaps he doesn’t know that those Arabs and Muslims hold a party whenever they get a visa to the United States. And if they get a green card, they set off fireworks. Maybe he thinks they’re just having one last big strategy session before they set sail, getting one last lesson on explosives.

  He compared radical Islam to the Nazis. Now that’s just unfair. Muslims don’t have any kind of universal hand gestures, unless you count that circular hand motion they make when they’re fighting about who should go through the door first.

  Then he started talking about nuclear weapons and Iran. “To understand what the world would be like with a nuclear-armed Iran, just imagine the world with a nuclear-armed Al Qaeda.” Really? Al Qaeda? We’re supposed to believe the group that conducts military exercises on a playground could build a nuclear weapon? They can’t even run a good boot camp.

  And let’s be real. Al Qaeda is not doing that well. Every week CNN tells me, “Today, a military strike killed Al Qaeda’s number two man.” There’s really no job security in that organization.

  He spoke of how close Iran is to producing a nuclear bomb, and how the world must act now to stop them. Then he claimed to know how close Iran is to achieving its goal of world destruction.

  Then Bibi said, “I brought a diagram.” Now this is new. Israelis are not known for diagrams. They usually hate maps and annoying things like borders. This was totally new for me. I started to get interested.

  Now I always thought Netanyahu was a little imbalanced, but I didn’t think he was completely insane until he held up a drawing of circle with a squiggly black line coming out of it and said, “This is a bomb, this is a fuse.” I felt like I was watching an episode of “The Road Runner.” But I have to call Bibi out on this lie as well. I’m an Arab, and I can tell you with some authority, that is not what a bomb looks like.

  Now, Bibi knows exactly what a bomb looks like. And he knows what a nuclear bomb looks like too. It is estimated that Israel could have up to 400 nuclear bombs in its arsenal. But the “only democracy in the Middle East” has a policy of “opacity” when it comes to its nuclear program. In other words, no one gets to know anything about Israel’s nuclear program, but everyone has to know everything about Iran’s.

  Israel has refused to sign the Nuclear Non-Proliferation Treaty. And in case anyone was wondering, every state in the “modern” world has signed it. In fact, almost every “medieval” Islamic nation has signed it too.

  I have an important piece of paper I’d like to show the prime minster of Israel. And there’s something I need to tell him about it:

  “This is a treaty, this is where you sign it.”

  http://972mag.com/what-netanyahu-got-wrong-about-us-medieval-arabs/56744/

 2. observator
  October 4, 2012 at 9:20 am

  Wie geinteresseerd is in het ontzenuwen van zionistische leugens kan ik aanraden Edward W. Said & Christopher Hitchens, ed., Blaming the Victims, Spurious scholarship and the Palestinian question’, 1988, London.
  Maar het meest onthutsende boek over de asjkenazi kolonisatie van Palestina is Shlomo Sand, ‘The Invention of the Jewish People’, London, New York, 2009, 2010 (Tel Aviv, 2008, hebrew).
  Sand toont aan dat de nazaten van de Aziatische Khazars de nazaten van de joden verdreven uit Palestina.

Comments are closed.