Racism

Racisme in Israël

In 1975 werd VN-resolutie 3379 aangenomen die stelde dat Zionisme een vorm van racisme is. Uiteraard werd hierop furieus gereageerd door Israël en diens partner in crime de Verenigde Staten. Toch duurde het nog tot 1991 voordat de resolutie werd…

Wij willen een kinderpardon

Nog steeds geen 100.000 steunbetuigingen. Als we dit land iets willen teruggeven van de tolerantie en ruimdenkendheid waarmee we zo beroemd zijn geworden, terecht of niet, dan moeten we als inwoners massaal actie ondernemen om de immorele uitwassen van dit gedoogkabinet te bestrijden met een niet te negeren golf van kritiek. Zie DSB-bank.

Chomsky over de moord op Osama Bin Laden

“Same with the name, Operation Geronimo. The imperial mentality is so profound, throughout western society, that no one can perceive that they are glorifying bin Laden by identifying him with courageous resistance against genocidal invaders. It’s like naming our murder…